You are on page 1of 4

SJK C ON LOK

RANCANGAN PELAJARAN
DAN
AKTIVITI MINGGU ORIENTASI
PROGRAM TRANSISI
DAN
GURU PENYAYANG
TAHUN 2011
TEMA MINGGU PERTAMA
TATACARA BERSOPAN

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Perhimpunan awal tahun Semua guru
8.15 pg Tatacara Bersalam Guru BM
9.15 pg Pengurusan Kelas dan Kenali Sekolah Guru Kelas
3 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Isnin ) 10.35 pg Tatacara Bersopan Guru PM
11.35 pg Kelas Komputer Guru Komputer
12.35 tgh Nyanyian lagu Program Transisi Guru Muzik
1.05 ptg Tatacara Bersopan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Tatacara Bersalam Guru BI
8.15 pg Pengurusan Kelas Guru Kelas
8.45 pg Tatacara Bermain Guru P.Kesihatan
4 Januari 2011 9.15 pg Tatacara Bersalam Guru BM
( Selasa ) REHAT Rehat – Tatacara di kantin
10.35 pg Tatacara Berucap Guru Matematik
11.35 pg Tatacara Bersalam Guru Kelas
12.35 tgh Tatacara Bersalam Guru Sains
1.05 ptg Tatacara Bersopan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Aktiviti senaman pagi Guru P. Jasmani
8.15 pg Tatacara Masuk Kelas Guru Kelas
9.15 pg Tatacara Masuk Kelas Guru BI
5 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Rabu ) 10.35 pg Tatacara Masuk Kelas Guru MT
11.35 pg Tatacara Bersalam Guru Sains
12.05 pg Tatacara Masuk Kelas Guru BM
1.05 ptg Tatacara Bersopan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Tatacara Keluar Kelas Guru Kelas
8.15 pg Tatacara Keluar Kelas Guru BM
9.15 pg Tatacara Keluar Kelas Guru Kelas
6 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Khamis ) 10.35 pg Tatacara Keluar Kelas Guru BI
11.35 pg Tatacara Keluar Kelas Guru MT
12.35 tgh Tatacara Bersopan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Aktiviti Senaman Pagi Guru PJ
8.15 pg Tatacara Berucap Guru Kelas
9.15 pg Tatacara Berucap Guru BM
7 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Jumaat ) 10.35 pg Tatacara Bersalam Guru P.Seni
11.35 pg Tatacara Bersopan Guru P.Moral
TEMA MINGGU KEDUA
BUAH-BUAHAN

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Perhimpunan mingguan Semua guru
8.15 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru BM
9.15 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru Kelas
10 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Isnin ) 10.35 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru PM
11.35 pg Lukis Buah-buahan Guru Komputer
12.05 tgh Nyanyian Lagu Berkaitan Buah-buahan Guru Muzik
1.05 ptg Memperkenalkan Buah-buahan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru BI
8.15 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru Kelas
8.45 pg Makanan Seimbang Guru P.Kesihatan
11 Januari 2011 9.15 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru BM
( Selasa ) REHAT Rehat – Tatacara di kantin
10.35 pg Aktiviti Asas Matematik Guru Matematik
11.35 pg Memperkenalkan Buah-buahan Guru Kelas
12.35 tgh Aktiviti asas Sains Guru Sains
1.05 ptg Memperkenalkan Buah-buahan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Aktiviti senaman pagi Guru P. Jasmani
8.15 pg Kerja Kumpulan Guru Kelas
9.15 pg Perbualan Bebas Guru BI
12 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Rabu ) 10.35 pg Aktiviti Asas Matematik Guru MT
11.35 pg Aktiviti Asas Sains Guru Sains
12.05 pg Perbualan Bebas Guru BM
1.05 ptg Perbualan Bebas Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Melukis Buah-buahan Guru Kelas
8.15 pg Melukis Buah-buahan Guru BM
9.15 pg Melukis Buah-buahan Guru Kelas
13 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Khamis ) 10.35 pg Melukis Buah-buahan Guru BI
11.35 pg Melukis Buah-buahan Guru MT
12.35 tgh Melukis Buah-buahan Guru Besar

TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN


7.45 pg Aktiviti Senaman Pagi Guru PJ
8.15 pg Mewarna Buah-buahan Guru Kelas
9.15 pg Mewarna Buah-buahan Guru BM
14 Januari 2011 REHAT Rehat – Tatacara di kantin
( Jumaat ) 10.35 pg Mewarna Gambar Buah-buahan Guru P.Seni
11.35 pg Mewarna Gambar Buah-buahan Guru P.Moral