You are on page 1of 1

Poezia (din grecescul "ποίησις", poiesis, care are sensul de "facere" sau "creare") este o formă

de artă în care limba este utilizată pentru calitățile sale estetice și evocative, pentru a completa
sau a înlocui semnificația sa aparentă. Poezia poate fi scrisă independent, în forma unor poeme
discrete, sau poate apărea în conjuncție cu alte arte, în opere dramatice în versuri, imnuri sau
texte ale unor cântece.