You are on page 1of 3

‫‪4/1/2019‬‬ ‫הארכה‪ :‬בקשה לפי חוק חופש מידע‪ ,‬השתנ"ח‪ 2015-19-0151 - 1998-‬מחווה‪1984 webmail :: 0029123:‬‬

‫‪Subject‬‬ ‫הארכה‪ :‬בקשה לפי חוק חופש מידע‪ ,‬השתנ"ח‪2015-19-0151 - 1998-‬‬


‫מחווה‪0029123:‬‬
‫‪From‬‬ ‫>‪Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il‬‬
‫‪To‬‬ ‫>‪joseph.zernik@hra-ngo.org <joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬
‫‪Date‬‬ ‫‪2019-04-01 2:19 pm‬‬

‫)‪hofeshmeyda@justice.gov.il_memone_149517.pdf (~285 KB‬‬


‫)‪2019-03-02 FOIA SUSP REC NETANYAHU EMAIL SUB+attachAB.pdf (~7.1 MB‬‬

‫שלום רב‪,‬‬

‫היום חולפים ‪ 30‬הימים הראשונים המנויים בחוק למתן מענה לבקשתך‪ .‬הריני לעדכן כי בקשתך עודנה מצויה תחת‬
‫בדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים‪ ,‬אך מפאת עומס עבודה‪ ,‬טרם הושלם גיבוש המענה לבקשתך‪ .‬נוכח‬
‫מאמצים להשיבך בהקדם‪ ,‬מוארך זמן מתן המענה עד ל‪ 30 -‬ימים נוספים ע"פ חוק‪.‬‬

‫עם סיום הבחינה נשיב עניינית‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫מיטל כץ‪ ,‬עו"ד‬


‫הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים‬
‫טל' ‪ ,02-6466807‬פקס‪02-6467654 :‬‬

‫"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובת‪: kolzchut.org.il/justice‬‬
‫כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!‬

‫‪From: Hofesh.Meida‬‬
‫‪Sent: Tuesday, March 5, 2019 10:41 AM‬‬
‫>‪To: 'joseph.zernik@hra-ngo.org' <joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬
‫אישור ומענה חלקי לבקשה לפי חוק חופש מידע ‪ 2015-19-0151 -‬מחווה‪Subject: RE: 0029123:‬‬

‫שלום רב‪,‬‬
‫אינך טועה באבחנתך‪.‬‬
‫בתחילת שנת ‪ 2019‬יחידת חופש המידע של משרד המשפטים החלה לבצע שימוש עזר במערכת ממוחשבת בשם‬
‫"מערכת מחוו"ה" שהוקמה על ידי ממשל זמין בשיתוף עםפ היחידה הממשלתית לחופש המידע‪ .‬הסימוכין החדש ניתן‬
‫אוטומטית על ידי המערכת‪ ,‬כאשר ‪ 2015‬מייצג את מספרו של משרד המשפטים‪ 19 ,‬מייצג את השנה הנוכחית ו‪4 -‬‬
‫הספרות האחרונות מייצגות את מס' הבקשה‪ ,‬בסדר עוקב מאז תחילת השנה )מספור רץ(‪ .‬לצורך העניין‪ ,‬בקשתך‬
‫היא הבקשה ה‪ 151 -‬שהוגשה מתחילת השנה למשרד המשפטים )אשר ללא המערכת היה נרשם כ‪.(151/19 -‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫מיטל כץ‪ ,‬עו"ד‬


‫הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים‬
‫טל' ‪ ,02-6466807‬פקס‪02-6467654 :‬‬

‫"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובת‪: kolzchut.org.il/justice‬‬
‫כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!‬

‫>‪From: joseph.zernik@hra-ngo.org <joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬


‫‪Sent: Tuesday, March 5, 2019 9:44 AM‬‬
‫‪https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_safe=1&_uid=96245&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1‬‬ ‫‪1/3‬‬
‫‪4/1/2019‬‬ ‫הארכה‪ :‬בקשה לפי חוק חופש מידע‪ ,‬השתנ"ח‪ 2015-19-0151 - 1998-‬מחווה‪1984 webmail :: 0029123:‬‬

‫>‪To: Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il‬‬


‫אישור ומענה חלקי לבקשה לפי חוק חופש מידע ‪ 2015-19-0151 -‬מחווה‪Subject: Re: 0029123:‬‬

‫תודה רבה על התשובה המהירה‪.‬‬

‫המספר שנתת )‪ (2015-19-0151‬נחזה כמספר אסמכתה למכתבך‪ ,‬אבל נראה חריג בהשוואה למספרי‬
‫בקשות חופש המידע‪ ,‬כפי שהתנהלו במשרד המשפטים‪.‬‬

‫הרישומים שלי של בקשות חופש המידע במשרד המשפטים מתחילים בשנת ‪ ,2010‬והיו עקביים עד ‪.2017‬‬
‫לדוגמה ‪ -‬במרץ ‪ 2015‬הונפק מס' בקשה ‪ ;52-15‬בספטמבר ובנובמבר ‪ 2016‬הונפקו מספרים ‪183-16‬‬
‫ו‪ ,220-16 -‬בהתאמה; במרץ‪ ,‬באפריל ובספטמבר ‪ 90-17 - 2017‬ו‪ 254-17 ,106-17 -‬בהתאמה‪.‬‬

‫אודה אם תוכלי להבהיר‪ :‬האם המספר ‪ 2015-19-0151‬הוא מספר סימוכין לתכתובת שלך מיום‬
‫‪ 03‬למרץ‪ ,2019 ,‬או שהוא מספר בקשת חופש המידע‪ ,‬ביחס לכל תכתובת שתתנהל בעניינה‪,‬‬
‫ולעניין הדו"ח השנתי שלכם על בקשות חופש המידע במשרד המשפטים‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬

‫דר' יוסף צרניק‬

‫ערנות לזכויות האדם ‪-‬אל"מ )ער(‬

‫)‪Human Rights Alert - NGO (AR‬‬

‫‪On 2019-03-05 8:52 am, Hofesh.Meida wrote:‬‬

‫שלום רב‪,‬‬
‫סימוכין הבקשה מצוי בכותרת המייל – ‪.2015-19-0151‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫מיטל כץ‪ ,‬עו"ד‬


‫הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים‬
‫טל' ‪ ,02-6466807‬פקס‪02-6467654 :‬‬

‫"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' בכתובת‪kolzchut.org.il/justice :‬‬
‫כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!"‬

‫>‪From: joseph.zernik@hra-ngo.org <joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬


‫‪Sent: Tuesday, March 5, 2019 3:38 AM‬‬
‫>‪To: Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il‬‬
‫אישור ומענה חלקי לבקשה לפי חוק חופש מידע ‪ 2015-19-0151 -‬מחווה‪Subject: Re: 0029123:‬‬

‫עו"ד כץ שלום‪,‬‬

‫תודה על אישור הקבלה והתשובה החלקית המהירה‪ .‬אודה אם תוכלי לספק את המספר שהונפק‬
‫לבקשת חופש מידע זאת‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬

‫דר' יוסף צרניק‬

‫‪https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_safe=1&_uid=96245&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1‬‬ ‫‪2/3‬‬
‫‪4/1/2019‬‬ ‫הארכה‪ :‬בקשה לפי חוק חופש מידע‪ ,‬השתנ"ח‪ 2015-19-0151 - 1998-‬מחווה‪1984 webmail :: 0029123:‬‬

‫נ‪.‬ב‪ .‬ככלל‪ ,‬מקובל במנהל תקין‪ ,‬וכך גם נהגה קודמתך‪ ,‬שכל מסמך יישלח עם מכתב רשמי מלווה )כולל‬
‫מספר בקשת חופש מידע‪ /‬מספר אסמכתה(‪ ,‬המציין המסמך המצורף אליו בשמו‪ ,‬ובכך גם מאמת אותו‪.‬‬

‫‪wrote:‬מיטל כץ ‪On 2019-03-03 1:56 pm,‬‬

‫שלום רב‪,‬‬

‫הריני לאשר את קבלת פנייתך המצורפת‪.‬‬


‫אשר לחלקה הראשון של הבקשה‪ ,‬מצ"ב לעיונך כתב המינוי של הח"מ‪.‬‬
‫אשר לחלקה השני של הבקשה‪ ,‬פנייתך הועברה לבירור הגורמים הרלוונטיים‪.‬‬
‫עם סיום הבירור אשיבך עניינית‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫מיטל כץ‪ ,‬עו"ד‬


‫הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים‬
‫טל' ‪ ,02-6466807‬פקס‪02-6467654 :‬‬

‫‪https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_safe=1&_uid=96245&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1‬‬ ‫‪3/3‬‬