You are on page 1of 2

MATEMATICA

Profil real
BAREM DE EVALUARE
 În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
 Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
 Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
 Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Punctaj
acordat
maxim
Scor
Item

Răspuns corect Etape ale rezolvării Observaţii

Punctele se acordă numai pentru 2 p.


1. 2 p.
completarea corectă a casetei.
Punctele se acordă numai pentru 2 p.
2. 2 p.
completarea corectă a casetei.
Punctele se acordă numai pentru 2 p.
3. 2 p.
completarea corectă a casetei.
2 p.
-
1 p.
4. 4 p. -
- Obținerea valorii expresiei, egală
cu 8 1 p.
- 1 p.
- Obținerea inecuației 1 p.
5. 5 p.
- Rezolvarea inecuației 2 p.
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- Obținerea 2 p.

- Obținerea sistemului 1 p.
6. 5 p.

- Rezolvarea sistemului 2 p.
- Determinarea lungimii razei bazei
mari 1 p.
- Determinarea lungimii razei bazei
mici 1 p.
- Determinarea lungimii proiecției
7. 6 p. cm2 laturii neparalele a trapezului pe
baza mare 1 p.
- Determinarea lungimii generatoarei
trapezului 2 p.
- Calcularea ariei laterale a
trunchiului de con 1 p.
- 1 p.
- Determinarea unei primitive a
8. 6 p. funcției 3 p.
- Aplicarea formulei Newton-
Leibniz și obținerea valorii
integralei 2 p.
- unde este
numărul inițial de bile din urnă 2 p.
9. 5 p. bile - 1 p.
- Obținerea ecuației 1 p.
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- Determinarea lungimii ipotenuzei
triunghiului 1 p.
- Determinarea lungimilor
segmentelor tăiate de bisectoare pe
10. 6 p. cm ipotenuză 2 p.
- Determinarea cosinusului unui
unghi ascuțit 1 p.
- Determinarea lungimii bisectoarei,
utilizând teorema cosinusului 2 p.
- 1 p.
- Determinarea derivatei funcției 1 p.
- Obținerea ecuației
1 p.
11. 6 p.
- Rezolvarea pe a ecuației
2 p.
- Scrierea coordonatelor punctului de
tangență 1 p.
- Obținerea totalității
-
2 p.
12. 6 p. - Identificarea cazului și
obținerea lui 2 p.
- Obținerea și rezolvarea inecuației
2 p.
55p.