You are on page 1of 16

1

MISA DE AGUINALDO (2018) (Coro)


Parish of Sta. Rita de Cascia
CUM SANCTO SPIRITU IN GLORIA DEI
Anilao, Iloilo PATRIS. PATRIS. AMEN. AMEN. AMEN.

CREDO
MISA PASTORIL a 2 VOCES (Coro)
[Calvo y Puig] PATREM OMNIPOTENTEM,
FACTOREM CAELI ET TERRAE,
VISIBILIUM OMNIUM ET INVISIBILIUM.
KYRIE
(Coro) (Solo: Bajo)
KYRIE ELEISON. KYRIE ELEISON. ET IN UNUM DOMINUM JESUM CHRISTUM
KYRIE ELEISON. ELEISON.
(Solo: Bajo) (Duet)
CHRISTE ELEISON. CHRISTE ELEISON. FILIUM DEI UNIGENITUM.
CHRISTE ELEISON. ELEISON
(Coro)
GLORIA ET EX PETRE NATUM
(Coro) ANTE OMNIA SAECULA.
GLORIA, GLORIA, DEUM DE DEO, LUMEN DE LUMINE.
GLORIA IN EXCELSIS DEO. DEUM VERUM DE DEO VERO.
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS GENITUM NON FACTUM,
BONAE, BONAE VOLUNTATIS. CON SUBSTANTIALEM PATRI,
LAUDAMUS TE, BENEDICIMUS TE. PER QUEM OMNIA FACTA SUNT.
ADORAMUS TE, GLORIFICAMUS TE. QUI PROPTER NOS HOMINES
GLORIFICAMUS TE. ET PROPTER NOSTRAM SALUTEM.
GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER MAGNAM DESCENDIT DE COELIS,
GLORIAM TUAM, GLORIAM TUAM. DE COELIS, DE COELIS.

(Solo: Tenor) (Solo: Soprano)


DOMINE DEUS, REX CAELESTIS, ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO.
DEUS PATER OMNIPOTENS, EX MARIA VIRGINE, ET HOMO FACTUS EST.
DOMINE FILI UNIGENITE,
JSEU CHRISTE, JESU CHRISTE. (Coro)
CRUCIFIXUS ETIAM PRO NOBIS,
(Coro) SUB PONTIO PILATO
DOMINE DEUS, AGNUS DEI, FILIUS PATRIS, PASSUS ET SEPULTUS EST.
FILIUS PATRIS. FILIUS PATRIS. ET RESURREXIT TERTIA DIE,
QUI TOLLIS PECCATA, PECCATA MUNDI. SECUNDUM SCRIPTURAS.
MISERERE NOBIS. ET ASCENDIT,
QUI TOLLIS PECCATA, PECCATA MUNDI. ASCENDIT IN CAELUM
SUSCIPE DEPRECATIONEM, SEDET AD DEXTERAM PATRIS.
DEPRECATIONEM NOSTRAM. ET ITERUM VENTURUS EST
QUI SEDES, QUI SEDES CUM GLORIA JUDICARE,
AD DEXTERAM PATRIS. VIVOS ET MORTUOS.
MISERERE NOBIS. MISERERE NOBIS. CUJUS REGNI NON ERIT FINIS.

(Solo: Soprano) (Solo: Bajo)


QUONIAM TU SOLUS SANCTUS, ET INSPIRITUM SANCTUM DOMINUM,
TU SOLUS DOMINUS, ET VIVIFICANTEM QUI EX PATRE,
TU SOLUS ALTISSIMUS, FILIOQUE QUE PROCEDIT.
JESU CHRISTE. JESU CHRISTE.
2

(Coro)
QUI CUM PATRI ET FILIO SIMUL ADORATUR,
ET CON GLORIFICATUR,
ET CON GLORIFICATUR QUI LOCUTUS EST LIGHT THE ADVENT CANDLE
PER PROPHETAS.
LIGHT THE ADVENT CANDLE, ONE
(Solo: Tenor) NOW THE WAITING HAS BEGUN
ET UNAM SANCTAM CATHOLICAM, WE HAVE STARTED ON OUR WAY
ET APOSTOLICAM ECCLETIAM. TIME TO THINK OF CHRISTMAS DAY.
CONFITEOR UNUM BAPTISMA,
IN REMISSIONEM PECCATORUM, (Chorus)
PECCATORUM. CANDLE, CANDLE, BURNING BRIGHT
SHINING IN THE COLD WINTER NIGHT
(Coro) CANDLE, CANDLE, BURNING BRIGHT
ET EXPECTO RESURRECTIONEM, FILL OUR HEARTS WITH CHRISTMAS LIGHT.
MORTUORUM, MORTUORUM.
ET VITAM VENTURI SAECULI. LIGHT THE ADVENT CANDLE, TWO
AMEN. AMEN. AMEN. THINK OF HUMBLE SHEPHERDS,
WHO FILLED WITH WONDER AT THE SIGHT
OF THE CHILD OF CHRISTMAS NIGHT.
SANCTUS (Chorus)

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS LIGHT THE ADVENT CANDLE, THREE


DOMINUS DEUS SABBAOTH. THINK OF HEAVENLY HARMONY
PLENI SUNT COELI ET TERRAE ANGELS SINGING, “PEACE ON EARTH”
GLORIA TUA. AT THE BLESSED SAVIOR’S BIRTH.
HOSANNA IN EXCELSIS! (Chorus)
HOSANNA IN EXCELSIS!
LIGHT THE ADVENT CANDLE, FOUR
BENEDICTUS THINK OF JOY FOREVER MORE
(Solo) CHRIST CHILD IN A STABLE BORN
BENEDICTUS QUI VENIT, GIFT OF LOVE THAT CHRISTMAS MORN.
IN NOMINE DOMINE. (Chorus)

(Coro) AMANA
BENEDICTUS QUI VENIT (Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
IN NOMINE DOMINE.
HOSANNA IN EXCELSIS, (Chorus)
IN EXCELSIS. AMANA NA ANG IYA NGA DALAN
KAG TADLUNGA ANG ALAGYAN
SANG GINOO SING MAY PAGTUO.
AGNUS DEI
(Coro) MAGKARI KAG MAGKINASADYA
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI. SA PAGHULAT SA IYA
MISERERE NOBIS, KAY ANG MESIAS MATAWO
MISERERE NOBIS. SA LALANG SANG ESPIRITO SANTO.
(Chorus)
(Solo: Bajo)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS
PECCATA MUNDI,
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS.
(Coro)
3

O COME, O COME, EMMANUEL HALINA, JESUS


(Javellana / Hontiveros]
O COME, O COME, EMMANUEL
AND RANSOM CAPTIVE ISRAEL (Chorus)
THAT MOURNS IN LONELY EXILE HERE, HALINA, JESUS, HALINA.
UNTIL THE SON OF GOD APPEAR. HALINA, JESUS, HALINA.

(Chorus) SA SIMULAY ISINALOOB MO,


REJOICE, REJOICE! O DIOS, KALIGTASAN NG TAO,
EMMANUEL SHALL COME TO THEE, SA TAKDANG PANAHON AY TINAWAG MO,
O ISRAEL. ISANG BAYANG LINGKOD SA IYO. (Chorus)

O COME, THOU WISDOM FROM ON HIGH GABAY NG IYONG BAYANG HINIRANG,


WHO ORDEREST ALL THINGS MIGHTILY ANG PAG-ASA SA IYONG MESIYA,
TO US THE PATH OF KNOWLEDGE SHOW “EMMANUEL” ANG PANGALANG
AND TEACH US IN HER WAYS TO GO. BIGAY SA KANYA,
(Chorus) “NASA ATIN ANG DIYOS TUWINA.” (Chorus)

O COME, THOU DAYSPRING, ISINILANG SIYA NI MARIA,


COME AND CHEER BIRHENG TANGI, HIYAS NG JUDEA,
OUR SPIRITS BY THINE ADVENT HERE AT “JESUS” ANG PANGALANG
DISPERSE THE GLOOMY CLOUDS OF NIGHT BIGAY SA KANYA,
AND DEATH’S DARK SHADOWS PUT TO “AMING DIOS AY TAGA-PAG-ADYA.” (Chorus)
LIGHT. (Chorus)
DARATING MULI SA TAKDANG ARAW,
O COME, THOU KEY OF DAVID, COME UPANG TANANG TAO’Y TAWAGIN,
AND OPEN WIDE OUR HEAV’NLY HOME AT SA PUSO MO, AMING AMA’Y BIGKISIN,
MAKE SAFE THE WAY THAT LEADS ON HIGH SA PAG-IBIG NA ‘DI MAMALIW. (Chorus)
AND CLOSE THE PATH TO MISERY. (Chorus)
ANG PAGBALIK
O COME, DIVINE MESSIAH (Maranatha: Maghari)
(Traditional French Carol)
ANG MGA KATAWHAN, O GINOO,
O COME, DIVINE MESSIAH, NAGAKALANGKAG SANG PAGBALIK MO,
THE WORLD IN SILENCE WAITS THE DAY DILI PAGDUGAYA ANG PAGBALIK MO,
WHEN HOPE SHALL SING ITS TRIUMPH KAY ANGK ALIBUTAN NAPUNO SANG BISYO.
AND SADNESS FLEE AWAY.
(Chorus)
PAGBALIK KA SA AMON, O KRISTO,
DEAR SAVIOR, HASTE! PAGBALIK KA, O PAGBALIK KA,
COME, COME TO EARTH GINAHANDA NA NAMON SA IMO,
DISPEL THE NIGHT AND SHOW YOUR FACE ANG TADLUNG NGA ALAGYAN MO.
AND BID US HAIL THE DAWN OF GRACE.
SI JUAN BAUTISTA NAGPANGWALI,
O COME, DESIRED OF NATIONS NGA IHANDA NAMON ANG ALAGYAN,
WHOM PRIEST AND PROPHET MAGBIYA KAMI SA PAGPAKASALA,
LONG FORETOLD GINHARI-AN SANG DIOS MAGKARI SA
WILL BREAK THE CAPTIVE FETTERS AMON. (Chorus)
REDEEM THE LONG LOST FOLD.
ANG PAGKAMALA-UT, O GINOO,
O COME, IN PEACE AND MEEKNESS AMON SIKWAYON SA PAGBALIK MO,
FOR LOWLY WILL YOUR CRADLE BE AMON MAN BAYAAN ANG PAGPAKASALA,
THOUGH CLOTHED IN HUMAN WEAKNESS TUBTUB NGA MAG-ABOT
WE SHALL YOUR GODHEAD SEE. ANG GINHARI-AN MO. (Chorus)
4

MISA DE GALLO SA SIMBAHAN,


ADESTE FIDELES AT NAGTILA-OK NA ANG TANDANG,
[O COME, ALL YE FAITHFUL] TANDA NG PAGDIRIWANG AT BATI,
[Dec. 24. Evening Mass] SA PASKO’NG DAKILA’NG ARAW.

ANG AWIT NA HANDOG SA MESIAS,


[Latin Verses] MERON PA’NG KASTANYETAS,
ADESTE FIDELES LAETI TRIUMPHANTES, AT ANG KORO TULOY ANG KANTA,
VENITE, VENITE IN BETHLEHEM. MAY SALIW DIN NG PANDERETAS.
NATUM VIDETE, REGEM ANGELORUM.
MISA DE GALLO SA TUWI’NG PASKO,
(Chorus) NAGDARASAL ANG BAWAT TAO,
VENITE ADOREMUS (3x) AT NAGPAPASALAMAT SA PAGSILANG,
DOMINUM! NG DIOS NA HARI NG MUNDO.

DEUM DE DEO, LUMEN DE LUMINE, ALLELUYA (8x)


GESTANT PUELLAE VISCERA. (Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
DEUM VERUM, GENITUM NON FACTUM;
(Chorus)
ALELUYA
(Maghari: Maranatha)
[English Verses]
O COME, ALL YE FAITHFUL, (Chorus)
JOYFUL AND TRIUMPHANT! HALELUYA, HALE, HALELUYA (2X)
O COME YE, O COME YE, TO BETHLEHEM.
COME AND BEHOLD HIM, HALELUYA, IHANDA SA GINOO
BORN THE KING OF ANGELS. ANG BUG-OS NGA TAGIPUSU-ON NIO,
HALELUYA,
(Chorus) MAGA-ABOT SA ATON ANG MESIYAS,
O COME, LET US ADORE HIM, HALE, HALELUYA. (Chorus)
O COME, LET US ADORE HIM,
O COME, LET US ADORE HIM, HALELUYA, SA ATON DIOS NGA GUGMA,
CHRIST THE LORD! SA ATON SIYA NAGAKABALAKA,
HALELUYA, SA MAAYO’NG BALITA,
SING, CHOIRS OF ANGELS, HALELUYA, HALE- HALELUYA. (Chorus)
SING IN EXULTATION!
SING, ALL YE CITIZENS OF HEAVEN ABOVE: NAGPAKATAWO NA SIYA
GLORY TO GOD, GLORY IN THE HIGHEST! (Maghari: Maranatha)
(Chorus)
ALELUYA SA PULONG SANG DIOS,
YEA, LORD, WE GREET THEE, BORN THIS PAGTAHURON TA SING BUG-OS,
HAPPY MORNING, ALELUYA SA MGA KUBOS
JESU, TO THEE BE GLORY GIVEN. KAY NAG-ABOT NA SI JESUS.
WORD OF THE FATHER,
NOW IN FLESH APPEARING. (Chorus) (Chorus)
PAGDAYAWON NATON SIA
KAY NAGPAKATAWO NA SIA.

ANG KALIBUTAN NAGAKASADYA


KAY ANG SALA GINKALIMTAN,
PAGLALIS NI EBA KAG ADAN,
GINPA-UBOS SANG MESIAS. (Chorus)

MISA DE GALLO ALELUYA SA DIOS NGA AMAY,


(Levi Celerio & Julian Balita) KAY TUNGOD SANG IYA GUGMA,
5

ALELUYA SA DIOS NGA ANAK,


KAY NAG-ABOT SA PAGLUWAS. TINAPAY KAG BINO, BATUNA O AMAY
HALAD SANG GUGMA
SA DAKU’NG KALIPAY,
ANG DULOT
HIMU-A INI NGA LAWAS KAG DUGO SANG
(Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
IMO ANAK, GINOO’NG JESUS.
(Chorus)
MAPUSLANON INI SA AMON KABUHI
ANG DULOT NGA AMON IHALAD SA IMO
ANG MAG-AMBIT SINI
TANDA SANG AMON NGA PAGTUO
MAY PAGTU-O NGA BUHI
BATUNA, O GINOO, ANG TINAPAY KAG BINO
MAKAPABASKUG SANG LAWAS KAG KALAG
KALAN-ON KAG ILIMNON SANG MGA TAWO.
AGUD NGA DILI SA IMO MAHAMULAG.
BUNGA SANG AMON KINABUDLAYAN
(Coro)
GINAPAAMBIT NAMON SA TANAN. (Chorus)
SA IMO NAGIKAN
INI’NG TANAN NGA MGA BUTANG
HIMU-A, O GINOO,
KAG IKAW ANG MAY GAHUM
NGA LAWAS KAG DUGO MO
MAGPAHIMPIT SANG TANAN.
MANGIN MAPUSLANON SA
AMON PAGBAG-O. (Chorus)
HIMU-A KAMI NGA KAANGAY NI KRISTO
HANDA MAG-DAMPIG SA ISIGKATAWO
ANG AMON KAALWAN, NAGIKAN SA IMO
NAGPAKAMATAY SIA AGUD MAHATAGAN
AGUD ALAGARAN ANG AMON ISIGKATAWO.
HUWARAN NGA GUGMA SA KALIBUTAN.
(Chorus)
(Coro)

HULUWARAN AMON IHALAD


(Maghari: Maranatha) [Maghari: MISANPEDRO]

O DIOS NAMON, INI ANG AMON HALAD, AMON IHALAD SA IMO,


NGA GINADALA NAMON PARA SA IMO, AMAY NGA LABING MALULUY-ON,
MGA BUNGA SANG AMON NGA KA-UMHAN, ANG HIMPIT NGA SAKRIPISYO,
NGA GINPATUBAS KAG GINPABALHASAN. NGA SA KRUS ANG KALIG-UNAN.

(Chorus) (Chorus 1)
KAY IKAW ANG NAG-UNA SA AMON, ANG MANGINGISDA KAG MANGUNGUMA,
SA PAGHALAD SANG IMO NAGATIPON NGA MAY KASADYA
BUGTONG NGA ANAK, UPOD SA ILA KAABYANAN
HULUWARAN SANG TAGSA KA TAWO, NAGAHATAG KATAHURAN.
NGA NAGAPALUNTAD
SANG KALUWASAN MO.

GINPATIGAYON NIMO ANG KABUHI NAMON, AMON IHALAD SA IMO


NGA NADULA BANGUD SA SALA, ANG AMON NGA MGA KINABUDLAYAN
SA PAGLAPAS SANG AMON GINIKANAN, KAY TANDA INI SANG GUGMA,
KAY WALA MAGTUMAN NGA GINPA-AMBIT NI JESUKRISTO.
SANG SUGO NGA DUNA. (Chorus)
(Chorus 2)
KAY IKAW ANG NAGSUGO SA AMON, SA IYA NGA MGA TUMULU-O
SA PAGPAHILAYO SA MGA PANULAY, KAY SIA TUBURAN GID SANG KAAYO,
BISA PA NGA ANG SUGO GINSU-AY, MAAGUM UNTA SANG MGA TAWO
IMO GINPADALA ANG AMON KAHILWAY. ANG BUGANA NGA GRASYA MO.
(Chorus)

HALAD NGA HIMPIT AMON IHALAD SA IMO,


[Maghari: Misa Jubilee-Synod] ANG BUG-OS NAMON NGA PAGKATAWO,
6

BISAN PA NGA MALA-UTON ANG MGA DULOT


NAGALA-UM NGA BATUNON MO. [Maghari: Misa Lanton]

(Chorus 3) (Coro)
KABAY NGA ANG BINO KAG TINAPAY ANG MGA DULOT NAMON GINOO
MANGIN LAWAS KAG DUGO NI KRISTO TANDA SANG AMON PAGTU-O SA IMO,
NGA MAKAPA-UMPAW SANG KALAG KO DAPAT HALARAN KAG PAGTU-OHAN,
KAY MALUYA NGA LAWAS KO. ANG DIOS SANG GUGMA
NGA HARI SANG TANAN.
IGAHALAD SA DIOS IHALAD NAMON SA IMO, GINOO,
[Maghari: Misa Isidoriana]
ANG MGA BUHAT NAMON KAG KAAYO.
(Coro)
IGAHALAD SA DIOS NGA MAALWAN,
ANG TANAN NATON NGA KALISDANAN, YARI ANG AMON NGA TAGIPUSU-ON,
SIA GID ANG DALANGPAN SANG TANA’NG ANG AMON BUG-OS NGA KAUGALINGON.
KATAWHAN, (Coro)
SA TI-ON SANG MGA KAPIPIT-AN.
ATON SULITON ANG PAG-SAKRIPISYO,
IGAHALAD SA DIOS NGA MAALWAN, SANG KAUGALINGON NI HESUKRISTO. (Coro)
ANG TANAN NATON NGA KALIPAYAN,
PASALAMATAN SIYA KAG HIMAYA-ON TA, ANG WA’Y KAANGGID
SA SINI’NG SANTOS NGA LITURHIYA. NGA GUGMA NI KRISTO,
ANG KABANGDANAN SANG ATON PAGTU-O.
IGAHALAD SA DIOS NGA MAALWAN, (Coro)
ANG BUG-OS NATON NGA KINA-IYA,
ANG TAGIPUSU-ON KAG ANG BALATYAGON, ANG KALUWASAN NATON NAGASANDIG,
KAG ANG BUG-OS NGA KAUGALINGON. SA SAKRIPISYO DIDTO SA KALBARYO. (Coro)

IHALAD NAMON SA IMO PAGHAHANDUG SA SARILI


[Maghari: Misa Antiquena]
KUNIN MO, O DIOS, AT TANGGAPIN MO
IHALAD NAMON SA IMO,
ANG AMING KALAYAAN,
MAHIGUGMA-O’NG GINOO,
ANG AMING KALOOBAN,
ANG MGA PAG-AMPO KAG PAG-ANTUS
ANG ISIP AT GUNITA KO.
KAG ANG MGA BUHAT NAMON.
LAHAT NG HAWAK KO, LAHAT NG LOOB KO,
LAHAT AY AKING ALAY SA IYO.
(Chorus)
DIRA UPOD SA IMO
MULA SA IYO ANG LAHAT NG ITO,
SA GIHAPON MAGA-AMBA
MULI KONG HANDOG SA IYO
ANG GUGMA MO, O GINOO
PATNUBAYAN MO’T PAGHARI-ANG LAHAT
AMO ANG GUGMA’NG LABING HIMPIT.
AYON SA KALOOBAN MO.

MAG-UTOS KA PANGINOON KO,


ANG KASING-KASING, GINOO,
DAGLING TATALIMA AKO,
KAG ANG AMON NGA PAGHIGUGMA
IPAGKALOOB MO LAMANG
KARON IMO TANAN BATUNA
ANG PAG-IBIG MO
KALAG KAG LAWAS YARI NA. (Chorus)
ANG LAHAT TATALIKDAN KO.
GIKAN SA DIYUTAY NAMON NGA MANGGAD
INI GID ANG LABING MAAYO,
PINILI SA DAKU’NG PAGHIMULAT
NGA MAKABALUS SA IMO. (Chorus)

IHALAD SA DIYOS
7

[Dec. 24. Evening Mass]


IHALAD SA DIYOS ANG ATON KABUHI,
IHATAG NATON ANG TANAN SA IYA. THE FIRST NOEL,
MAGSIMBA KITA, MAGHIGUGMA-ANAY, THE ANGEL DID SAY,
AGUD MAG-AMBIT SANG KALIPAY. WAS TO CERTAIN POOR SHEPHERDS IN
FIELDS AS THEY LAY;
BATUNA, O AMAY, INI’NG AMON HALAD, IN FIELDS WHERE THEY
TANDA SANG AMON PAGHIGUGMA SA IMO, LAY KEEPING THEIR SHEEP,
MABAYLO SA LAWAS SANG IMO’NG ANAK ON A COLD WINTER’S NIGHT
NGA AMO’NG KALAN-ON SANG KALAG. THAT WAS SO DEEP.

TANGING ALAY (Chorus)


NOEL, NOEL, NOEL
SALAMAT SA IYO, BORN IS THE KING OF ISRAEL.
AKING PANGINOONG JESUS
AKO’Y INIBIG MO AT INANGKING LUBOS. THEY LOOKED UP AND SAW A STAR
SHINING IN THE EAST BEYOND THEM FAR
(Chorus) AND TO THE EARTH IT GAVE GREAT LIGHT
ANG TANGING ALAY KO SA ‘YO AKING AMA AND SO IT CONTINUED BOTH DAY AND
ANG BUONG BUHAY KO, PUSO’T KALULUWA NIGHT. (Chorus)
DI KO MAKAYANANG MA-IPAGKALOOB
MAMAHALING HIYAS ANG GINTONG NILUKOB. HIMIG PASKO
(S. Y. Ramos)
ANG TANGING DALANGIN,
O DIOS, AY TANGGAPIN, MALAMIG ANG SIMOY NG HANGIN,
ANG TANGING ALAY KO NAWA AY GAMITIN, KAY SAYA NG BAWAT DAMDAMIN,
ITO LAMANG AMA, ANG TIBOK NG PUSO SA DIBDIB
WALA NANG IBA PA AKONG HINIHILING. PARA BA’NG HULOG NG LANGIT.
DI KO AKALA-IN AKO AY BINIGYAN PANSIN HIMIG PASKO’Y LAGANAP,
ANG TAONG TULAD KO, DI DAPAT MAHALIN. MAYRO’NG SIGLA ANG LAHAT,
(Chorus) WALA ANG KALUNGKUTAN,
LUBOS ANG KASIYAHAN.
AKING HINIHINTAY ANG ‘YONG
PAGBABALIK, JESUS, HIMIG PASKO AY UMI-IRAL,
ANG MAKAPILING MO’Y KAGALAKANG SA LOOB NG BAWAT TAHANAN,
LUBOS. (Chorus) MASAYA ANG MGA TANAWIN,
MAY AWIT ANG SIMOY NG HANGIN.
SILENT NIGHT
(Mohr/ Gruber) ANGELS WE HAVE
HEARD ON HIGH
SILENT NIGHT, HOLY NIGHT, [Dec. 24. Evening Mass]
ALL IS CALM, ALL IS BRIGHT,
ROUND YON VIRGIN, MOTHER AND CHILD,
ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH,
HOLY INFANT SO TENDER AND MILD,
SWEETLY SINGING O’ER THE PLAINS,
SLEEP IN HEAVENLY PEACE. (2x)
AND THE MOUNTAINS IN REPLY,
ECHOING THEIR JOYOUS STRAINS.
SILENT NIGHT, HOLY NIGHT,
GLORIA IN EXCELSIS DEO. (2x)
SHEPHERDS QUAKE AT THE SIGHT.
GLORIES STREAM FROM HEAVEN AFAR,
SHEPHERDS, WHY THIS JUBILEE?
HEAVENLY HOSTS SING “ALLELUIA!”
WHY YOUR JOYOUS STRAINS PROLONG?
CHRIST THE SAVIOUR IS BORN. (2x)
WHAT THE GLADSOME TIDINGS BE,
WHICH INSPIRE YOUR HEAV’NLY SONG?
THE FIRST NOEL GLORIA IN EXCELSIS DEO (2x)
8

SING MAY KALANGKAG


COME TO BETHLEHEM & SEE AMON IKAW PAABUTON.
HIM WHOSE BIRTH THE ANGELS SING,
COME ADORE ON BENDED KNEE
LAWAS KAG DUGO
CHRIST, THE LORD, OUR NEW BORN KING.
(Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
GLORIA IN EXCELSIS DEO (2x)
(Chorus)
STELLA MARIS (Star of the Sea) LAWAS KAG DUGO SANG GINOO
BATUNON SING HIMPIT NGA MAY PAGTUO
KUNG ITONG AMING PAGLALAKBAY KINAHANGLAN SANG ATON KALUWASAN
INABOT NG PAGKABAGABAG ANG SADSARAN SANG BUG-OS NGA
NAWA’Y MABANAAGAN KA, SIMBAHAN.
HINIRANG NG TALA NG UMAGA.
AKO AMO ANG BUHI NGA TINAPAY
KAHIT ALON MAN ANG PANGAMBA, NGA NAGKARI HALIN SA LANGIT SA AMAY
DI ALINTANA SAPAGKAT NARO’N KA, ANG MAKAKA-ON SA AKON
NI UNOS NG PIGHATI MAY KABUHI NGA DAYON
AT KADILIMAN NG GABI. ANG KATUMANAN SANG TAGSA KA
HANDUM.
(Chorus) (Chorus)
MARIA, SA PUSO NINUMAN,
IKA’Y TALA NG KALANGITAN, IKAW KAG AKO ISA KA LAWAS
NINGNING MO AY WALANG PAGMAMALIW, SANG GINOO NGA ATON MANLULUWAS
INANG SINTA, INANG GINIGILIW, ANG MAKA-AMBIT SA AKON
TANGLAWAN KAMI, AMING INA, MAY KABUHI’NG LANGITNON
SA KALANGITAN NAMING PITA. SA MATAG-ADLAW SANG
NAWA’Y MAGING HANTUNGAN PAGPANGLAKATON. (Chorus)
PINAKAMIMITHING KAHARIAN.
BAG-O’NG KASUGTANAN
KALANGKAG [Maghari: Misa Jubilee-Synod]
(Fr. Joel Eslabra)
MAG-AMBIT KITA SANG LANGITNON NGA
SING MAY KALANGKAG TINAPAY
GINAHULAT KA NAMON, IPASAD TA ANG ISA KA PANIMALAY
SING MAY KALANGKAG TUGUTI SI KRISTO SA PAGDIHON SA ATON,
AMON IKJAW PAABUTON. AGUD KITA MAHIMO BANWA NGA
KAGUTOM KAG KA-UHAW SA TAGIPUSU-ON, DUNGGANON.
SA IMO PAGKARI, PAGAPUN-ON.
(Coro)
IKAW ANG BUHI NGA TINAPAY, BAG-O’NG KASUGTANAN SANG DIOS KAG
GINPADALA SANG AMON AMAY, MGA TAWO,
IKAW ANG AMON KUSOG, TALIKALA SANG GUGMA KAG
ANG SALA INDI GID MAGDA-UG. KAPATAWARAN,
(Back to Verse 1) NAGAPATIMAAN SANG PAGTUBOS SA ATON
MGA ABYAN KITA, INDI NA ULIPON.
ANG IMO DUGO NGA GINHALAD,
TANDA SANG GUGMA’NG ATON LIKAWAN ANG PAGBINAHIN-
INDI MATUNGKAD, BAHINAY
IKAW NAGPUYO SA AMON, KALIMTAN TA ANG MGA PAGDINUMTANAY
MAGPABILIN SA TANAN NGA TI-ON. HALUNGAN GID NATON, DUNGOG SANG
(Back to Verse 1) KAPAREHO
MASUNSUN IPALUNTAD DIOSNON NGA
PAGTUO. (Coro)

(Coda) MGA BINUNYAGAN,


9

MAGKALIPAY SA PAGBATON ANG SIYA’NG SUMAKOP


SA KAY JESUS, ANG BUHI NGA TINAPAY SA BAWAT PUSONG UHAW SA PAGSUYO.
KAY PAAGI SA IYA KITA PAGALIPAYON (Chorus)
TUBTUB ATON MAAGUM, KABUHI NGA
DAYON. (Coro) (Coda)
DIOS AY PAG-IBIG. (2x)
IKAW GID ANG GINOO
[Maghari: MISANPEDRO] TALIKALA SANG PAGHIGUGMA
(Eslabra)
(Chorus)
IKAW GID ANG GINOO, IKAW KAG AKO MAY KINA-IYA
IKAW AMO ANG KRISTO, MAY KINATUHAY SA TAGSA-TAGSA
IKAW GID ANG DALANGPAN, PINASAHI NGA TINUGA
O JESUKRISTO. GINPABAKUD SANG IYA GUGMA.
IKAW ANG KORDERO NGA NAGAPATAWAD (Chorus)
SANG MAKASASALA, SA TALIKALA SANG PAGHIGUGMA
TOTOO NGA DIOS. (Chorus) ANG KATAWHAN GINHUGPONG NIYA
IKABUHI ANG PAGHILI-USA
IKAW ANG TINAPAY NGA GIKAN SA LANGIT, SA PAGTUKOD SANG IYA BANWA.
NGA NAGAPABUHI SANG AMON KALAG.
(Chorus) ANG ATON TI-ON KAG KINA-ADMAN
IHALAD NATON SING MAY KAALWAN,
IKAW ANG SADSARAN SANG AMON KABUHI, ANG ATON DIOS GIN-GIKANAN
INDI KA MALINGKANG, ANAK KA SANG IPA-AMBIT NATON SA TANAN. (Chorus)
DIOS. (Chorus)
IKAW LAMANG ANG AMON DALANGPAN
AKON IPALAPNAG ANG IMO BALITA, SA KASAYPANAN KAG KAAYUHAN
BALITA SANG GUGMA KAG KALUWASAN. IWAGI ANG AMON DALAN
(Chorus) SA PAGTIB-ONG SANG KATILINGBAN.
(Chorus)
DIYOS AY PAG-IBIG
PRAYER OF ST. FRANCIS OF ASSISI
PAG-IBIG ANG SIYA’NG PUMUKAW (Ryan Cayabyab)
SA ATING PUSO AT KALUL’WA,
ANG SIYA’NG NAGDULOT (1) IL SIGNORE MI RENDE UNO STRUMENTO
SA ATING BUHAY DELLA VOSTRA PACE
LIWANAG SA DILIM AT PAG-ASA. (2) LORD, MAKE ME, MAKE ME AN
INSTRUMENT OF YOUR PEACE
PAG-IBIG ANG SIYA’NG BUKLOD NATIN,
DI MAPAPAWI KAILAN PA MAN, (1) DOVE CI E ODIO,
SA PUSO’T-DIWA TAYO’Y ISA LAMANG, LASCIARLO SEMINARE L’AMORE
KAHIT NA TAYO AY MAGKAWALAY. (2) WHERE THERE IS HATRED,
LET ME SOW LOVE.
(Chorus)
PAGKAT ANG DIOS NATI’Y, (Vocal parts juxtapose)
DIOS NG PAG-IBIG, (1) DOVE CI E FERITA, PERDONO
MAGMAHALAN TAYO’T MAGTULUNGAN, (2) WHERE THERE IS INJURY, PARDON
AT KUNG TAYO’Y BIGO
AY HUWAG LIMUTIN, (1) DOVE CI E DUBBIO, FEDE
NA MAY DIOS TAYONG NAGMAMAHAL. (2) WHERE THERE IS DOUBT, FAITH

SIKAPIN SA ‘TING PAGTUNGO (1) DOVE CI E DISPERAZIONE, SPERARE


IPAMALITA SA BUONG MUNDO: (2) WHERE THERE IS DESPAIR, HOPE
PAG-IBIG NI JESUS (1) DOVE CI E NEREZZA, ILLUMINARSI
10

(2) WHERE THERE IS DARKNESS, LIGHT

(1) DOVE CI E LA TRISTEZZA, GIOIA. GINPADALA SA ATON SI JESUKRISTO


(2) WHERE THERE IS SADNESS, JOY. NGA TUNGOD SA ATON,
SIA NAGPAKATAWO,
(Both) SIA TINAPAY NGA MAGBUBUHI SA TAWO,
O DIVINE MASTER, ATON BATUNON INI NGA SAKRAMENTO.
GRANT THAT I MAY NOT SO MUCH SEEK, (Chorus)

(1) TO BE CONSOLED, AS TO CONSOLE ANG PANAHON KAG ANG MABASKUG


(2) TO BE UNDERSTOOD, NGA HANGIN,
AS TO UNDERSTAND. ANG MGA BALUD NAGATUMAN SA IYA,
(1) TO BE LOVED, AS TO LOVE ANG IYA GAHUM NAGA-LIKUP SA ATON
(2) AS TO LOVE. BANSAGON ANG DIOS PAAGI KAY JESUS.
(Chorus)
(Both)
FOR IT IS IN GIVING THAT WE RECEIVE,
ANG PAGHANDUM
IT IS IN PARDONING THAT WE ARE
(Maranatha: Gumboc/Maghari)
PARDONED.
(1) IT IS IN DYING THAT WE ARE BORN
AGAIN MADUGAY NA NGA AMON GINAHANDUM,
(2) IT IS IN DYING THAT WE ARE BORN PAG-ABOT ANAK NGA MAKAGAGAHUM,
AGAIN SA PAGHATAG KATUMANAN SANG PANAAD,
(1) IT IS IN DYING THAT WE ARE BORN ANG KALUWASAN SA AMON NA IHATAG.
AGAIN
(Chorus)
(Both) MAGKARI KA NA,
TO ETERNAL LIFE HARI SANG KATARUNGAN,
(altos/2nd voice will juxtapose in the word “LIFE” IDANGAT SA AMON
with: ANG IMO’NG KALUWASAN,
IL SIGNORE MI RENDE UNO STRUMENTO INDI KA MAGDUGAY PA, O GINOO,
DELLA VOSTRA PACE) NAGAKALANGKAG NA
(2) LORD, MAKE ME ANG IMO’NG MGA TAWO.
(1) IL SIGNORE
(2) MAKE ME AN INSTRUMENT AMANA NA ANG IYA NGA DALAN,
NGA IYA KARON NGA PAGA-AGYAN,
(Both) OF YOUR PEACE. TALIKDI ANG MGA KALA-INAN,
ITIB-ONG ANG KATARUNGAN.
MALUWAS ANG TAWO
(Misa Panawagan) AMO INI ANG PAGPA-ABOT NGA MATU-OD,
PAGLUWAS SANG IYA’NG
ANG GAMHANAN NATON PINILI’NG PUNGSOD,
NGA AMAY SA LANGIT, AMO INI ANG NAGKADAPAT NGA HIMU-ON,
NAGPAKITA SANG IYA PAGHIGUGMA, AGUD MATUOD NGA MESIAS ATON
PAAGI KAY KRISTO NGA ATON GINOO MAANGKON. (Chorus)
NGA NAGBANTALA SANG
MAAYO’NG BALITA.

(Chorus)
MALUWAS ANG TAWO
SA WAGKUS SANG SALA,
MAGBALIK ANG TAWO
SA DIOSNO’NG HIMAYA,
MAGPATAWARAY KAG MAGPA-ILUBANAY,
SA PAG-ALAGAD SA DIOSNON NGA AMAY. SA DIIN ANG PASKWA?
11

(Castillon) COME THEN, OH, COME, GLAD FRUITION,


COME TO MY SAD WEARY HEART,
SA DIIN ANG PASKWA? COME, O THOU BLEST HOPE OF GLORY,
SA DIIN NATON MAKIT-AN? NEVER, OH, NEVER DEPART. (Chorus)
SA YUHUM SANG TAGSA-TAGSA
SA PAGPA-AMBIT SANG GUGMA? WHEN A CHILD IS BORN (Soleano)
APANG MABATYAGAN AYHAN A RAY OF LIGHT FLICKERS IN THE SKY
INI SANG TANA’NG KATAWHAN? A TINY STAR LIGHTS UP WAY UP HIGH
KON WALA’Y KALINUNGAN ALL ACROSS THE LAND
ININ’NG KALIBUTAN? DAWNS A BRAND NEW MORN
THIS COMES TO PASS
SA DIIN ANG PASKWA? WHEN A CHILD IS BORN.
SA DIIN ANG GUGMA?
ATON NGA PANGITA-ON A SILENT WISH SAILS THE SEVEN SEAS
KAG (ATO’NG SA-ULUGON). THE WINDS OF CHANGE
(Proceed to Verse 4 after Repeat from Verse 1.) WHISPER IN THE TREES
AND THE WALLS OF DOUBT,
SA DIIN AYHAN NAHAMTANG CRUMBLE, TOSSED AND TORN
INDI BALA SA ATO’NG DUGHAN? THIS COMES TO PASS
IPAAMBIT ANG TAGIPUSU-ON WHEN A CHILD IS BORN.
PASKWA MANGIN MALIPAYON.
(Repeat Verse 1) A ROSY DAWN SETTLES ALL AROUND
YOU GOT THE FEEL
WHISPERING HOPE YOU’RE ON SOLID GROUND
FOR A SPELL OR TWO
SOFT AS THE VOICE OF AN ANGEL, NO ONES SEEMS FORLORN
BREATHING A LESSON UNHEARD, THIS COMES TO PASS
HOPE WITH A GENTLE PERSUASION, WHEN A CHILD IS BORN.
WHISPERS HER COMFORTING WORD.
WAIT TILL THE DARKNESS IS OVER, IT’S ALL A DREAM, AN ILLUSION NOW
WAIT TILL THE TEMPEST IS DONE, IT MUST COME TRUE SOMETIME,
HOPE FOR THE SUNSHINE TOMORROW, SOON, SOMEHOW
AFTER THE SHOWER IS GONE. ALL ACROSS THE LAND
DAWNS A BRAND NEW MORN
(Chorus) THIS COMES TO PASS
WHISPERING HOPE, OH, HOW WELCOME THY WHEN A CHILD IS BORN.
VOICE,
MAKING MY HEART IN ITS SORROW O HOLY NIGHT
REJOICE. (Adam)
IF, IN THE DUSK OF THE TWILIGHT, [Dec. 24. Evening Mass]
DIM BE THE REGION AFAR,
WILL NOT THE DEEPENING DARKNESS,
O HOLY NIGHT,
BRIGHTEN THE GLIMERING STAR?
THE STARS ARE BRIGHTLY SHINING,
IT IS THE NIGHT
THEN WHEN THE NIGHT IS UPON US,
OF THE DEAR SAVIOUR’S BIRTH.
WHY SHOULD THE HEART SINK AWAY?
LONG LAY THE WORLD
WHEN THE DARK MIDNIGHT IS OVER,
IN SIN AND ERROR PINING,
WATCH FOR THE BREAKING OF DAY. (Chorus)
TILL HE APPEARED
AND THE SOUL FELT ITS WORTH.
HOPE, AS AN ANCHOR SO STEADFAST,
A THRILL OF HOPE,
RENDS THE DARK VEIL FOR THE SOUL,
THE WEARY WORLD REJOICES,
WHITHER THE MASTER HAS ENTERED,
FOR YONDER BREAKS
ROBBING THE GRAVE OF ITS GOAL.
A NEW AND GLORIOUS MORN.
12

(Chorus)
FALL ON YOUR KNEES, (Both)
O HEAR THE ANGEL VOICES, IN EVERY PRAY’R AND EVERY SONG THE
O NIGHT DIVINE, COMMUNITY UNITES,
O NIGHT WHEN CHRIST WAS BORN, CELEBRATING THE BIRTH OF OUR SAVIOUR,
O NIGHT DIVINE, O NIGHT, O NIGHT DIVINE. JESUS CHRIST,
LET LOVE LIKE THAT STARLIGHT ON THE
TRULY HE TAUGHT US FIRST CHRISTMAS MORN,
TO LOVE ONE ANOTHER, LEAD US BACK TO THE MANGER WHERE
HIS LAW IS LOVE AND HIS GOSPEL IS PEACE, CHRIST THE CHILD WAS BORN.
CHAINS SHALL HE BREAK
FOR THE SLAVE IS OUR BROTHER, SO COME, LET US REJOICE, COME AND SING
AND IN HIS NAME A CHRISTMAS CAROL,
ALL OPPRESSION SHALL CEASE. IN ONE BIG JOYFUL VOICE, PROCLAIM THE
SWEET HYMNS OF JOY NAME OF THE LORD.
IN GRATEFUL CHORUS RAISE WE,
LET ALL WITHIN US PRAISE HIS HOLY NAME, (Girls)
LET’S SING MERRY CHRISTMAS AND A
(Chorus) HAPPY HOLIDAY,
CHRIST IS THE LORD, IN HONOR PRAISE WE, THIS SEASON MAY WE NEVER FORGET THE
O NIGHT DIVINE, LOVE WE HAD FOR JESUS,
O NIGHT WHEN CHRIST WAS BORN, LET HIM BE THE ONE TO GUIDE US AS
O NIGHT DIVINE, O NIGHT, O NIGHT DIVINE. ANOTHER NEW YEAR STARTS,
AND MAY THE SPIRIT OF CHRISTMAS BE
ALWAYS IN OUR HEARTS.
CHRISTMAS IN OUR HEARTS
(Chan / Caniza)
[Dec. 24. Evening Mass]
KARI KA, EMMANUEL
(Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
(Boys)
WHENEVER I SEE GIRLS AND BOYS SELLING
(Chorus)
KARI KA, EMMANUEL,
LANTERNS ON THE STREETS,
ANG DIOS KA-UPOD NATON
I REMEMBER THE CHILD IN THE MANGER AS
TUBTUB SA KATAPUSAN SANG PANAHON.
HE SLEEPS,
WHENEVER THERE ARE PEOPLE GIVING
IKAW ANG MESIAS NGA GINTAGNA
GIFTS, EXCHANGING CARDS,
NGA MAGAKARI TUNGOD SA GUGMA
ANG IMO PADAYON NGA PRESENSYA
I BELIEVE THAT CHRISTMAS IS TRULY IN
TIMAAN SANG PAGKABALAKA. (Chorus)
THEIR HEARTS.
LET’S LIGHT OUR CHRISTMAS TREES FOR A
BRIGHT TOMORROW,
WHERE NATIONS ARE AT PEACE AND ALL
IKAW ANG HALANGDON NGA HARI
ARE ONE IN GOD.
GINAHANDUM NAMON NGA MAGKARI
SA PAG-GIYA SA AMON NGA KABUHI
(Girls)
NGA MAG-ALAGAD SING MAY KAPUTLI.
LET’S SING MERRY CHRISTMAS AND A
(Chorus)
HAPPY HOLIDAY,
THIS SEASON MAY WE NEVER FORGET THE
LOVE WE HAD FOR JESUS,
LET HIM BE THE ONE TO GUIDE US AS
ANOTHER NEW YEAR STARTS,
AND MAY THE SPIRIT OF CHRISTMAS BE
ALWAYS IN OUR HEARTS.
13

ANG GINOO ‘GAHARI KARON


MAGA-ABOT ANG MESIAS [Misa Antiquena]
(Maranatha: Maghari)
(Chorus)
IHANDA ANG TADLUNG NGA DALAN, ANG GINOO ‘GAHARI KARON,
NGA PAGA-AGYAN SANG MESIAS, ATON ISINGGIT ANG KALIPAY
ANG KASAL-ANAN HINULSULAN, MAG-AMBA KITA SANG PAGDAYAW
MAGBAG-O SANG KAUGALINGON. SA DIOSNO’NG HARI ANGAY.
(Chorus) MGA TAWO HINUGYAW KAMO,
MAGA-ABOT ANG MESIAS!
SA KALIPAY PALAKPAK KAMO
ANG HARI TA’NG MANLULUWAS.
ANG GINOO SANG KAHIMAYAAN
GAHUM NGA MAKATILINGALA, HARI MAN SA SINI’NG KALIBUTAN. (Chorus)
SA ATON IYA IPAKITA,
KALIPAY SANG MGA NALISDAN, DAYAWON TA ANG AMAY KAG ANG ANAK,
KAPAWA SIA SA KADUDULMAN. (Chorus) KAG ANG DIOS NGA ESPIRITO SANTO
GAPUYO SA ATON KASING-KASING
PAMUKLATON ANG MGA BULAG, KARON KAG SA GIHAPON. (Chorus)
PALAKTON NIA ANG MGA LUPOG,
PABATI-ON ANG MGA BUNGOL, KITA NAGA-AMBAHAN
PAHAMBALON ANG MGA APA. (Chorus) [Misa Lanton]

PAGHIDA-IT (Coro)
[Misa Isidoriana] KITA TANAN NAGA-AMBAHAN
SA PAGPASALAMAT
PUN-ON TA SING PAGHIDA-IT, SA ATON NGA GINOO
ANG ATON TAGIPUSU-ON, NGA ATON MAGBUBUHAT.
PAG-HIDA-ITAY KAY KRISTO
SA TANAN NGA TI-ON. SA ATON GINATUGYAN SANG DIOS ANG
PAGPALAPNAG
PAGHIDA-IT, PAGHIDA-IT, SANG IYA NGA HIMAYA SA BUG-OS NGA
SINGGIT SANG KATAWHANAN: KATAWHAN. (Coro)
“PAGHIDA-IT SA TANAN.”
KAY ATON NAHIBAL-AN NGA MAY MGA
TRATAHON SING ALALANGAY KATAWHAN
ANG ATON NGA KAUTURAN, NGA ANGAY GID HATAGAN SANG ATON
ANG PAGDUMTANAY KALIMTAN, PAGHIGUGMA. (Coro)
PAGHIDA-IT SA TANAN.
NATAPUS NA ANG MISA SA ALTAR SANG
PAGHIDA-IT, PAGHIDA-IT, GINOO
SINGGIT SANG KATAWHANAN: ATON NGA PADAYUNON SA TAGSA KA TI-
“PAGHIDA-IT SA TANAN.” ON. (Coro)

ANG ATON NGA KABUHI UPOD KAY


JESUKRISTO
PUN-ON TA SING PAGLA-UM SA KABUHI NGA
DAYON. (Coro)

ANG KAPAWA NGA DIOSNON


14

(Maranatha: Maghari)
JOY TO THE WORLD
O AMAY KO, (Watts / Handel)
IHATAG ANG BUGAY SA PAGPU-AS, [Dec. 24. Evening Mass]
SANG MGA KADUDULMAN
DIRI SA AKON KALAG, JOY TO THE WORLD, THE LORD HAS COME,
KAY NALATUM SANG SALA INI’NG LET EARTH RECEIVE HER KING,
KAUGALINGON, LET EVERY HEART PREPARE HIM ROOM,
MASAMI GINASULAY, AND HEAVEN AND NATURE SING (3X).
DUTAN-ON KA-ILIGBON.
HE RULES THE WORLD
(Chorus) WITH TRUTH AND GRACE,
ANG KAPAWA NGA DIOSNON AND MAKES THE NATIONS PROVE,
MAPANAPUT UNTA SA ATON, THE GLORIES OF HIS RIGHTEOUSNESS,
AGUD NGA ANG KALINONG AND WONDERS OF HIS LOVE. (3X)
MAGHARI UNTA SA ATON,
BISAN PA MAG-ABOT HARK! THE HERALD ANGELS SING
ANG KATAPUSAN SANG TI-ON, [Dec. 24. Evening Mass]
WALA SING KAHANGAWA
KAY AKO NAKAHANDA. HARK! THE HERALD ANGELS SING,
“GLORY TO THE NEWBORN KING!
O AMAY KO ITUGOT PEACE ON EARTH & MERCY MILD,
NGA AKO MANGIN HANDA, GOD & SINNERS RECONCILED.”
SA PAGDU-AW NI KRISTO,
HARI NGA MANLULUWAS, JOYFUL, ALL YE NATIONS RISE,
AGUD NGA SA PAGHUKUM JOIN THE TRIUMPH OF THE SKIES,
SA KATAPUSAN NGA TI-ON, WITH TH’ANGELIC HOSTS PROCLAIM:
MA-IMPON AKO SA IMO “CHRIST IS BORN IN BETHLEHEM.”
KAG SA IYA NGA PANONG. (Chorus) HARK! THE HERALD ANGELS SING,
“GLORY TO THE NEWBORN KING.”
HACED, PASTORES
CHRIST, BY HIGHEST HEAV’N ADORED,
HACED, PASTORES QUE SUENEN, CHRIST THE EVERLASTING LORD,
LA GAITA Y EL TAMBORIL, LATE IN TIME BEHOLD HIM COME,
QUE EN PORTAL HA NACIDO, OFFSPRING OF THE FAVORED ONE.
UN HERMOSO QUERUBIN.
VEILED IN FLESH, THE GOD-HEAD SEE,
DANZAD PASTORES QUE ESTA NOCHE, HAIL TH’INCARNATE DEITY,
ES NOCHE BUENA, PLEASED, AS MAN WITH MEN TO DWELL,
HACED QUE SUENEN PALILLOS Y JESUS, OUR EMMANUEL.
PANDERITAS, HARK! THE HERALD ANGELS SING,
DANZAD PASTORES “GLORY TO THE NEWBORN KING.”
QUE HA NACIDO UN QUERUBIN,
DANZAD PASTORES HAIL! THE HEAV’N BORN PRINCE OF PEACE!
PORQUE YA ESTA NIÑO AQUI. HAIL! THE SON OF RIGHTEOUSNESS!
LIGHT & LIFE TO ALL HE BRINGS
(Second Voice in the Second Verse is: RIS’N WITH HEALING IN HIS WINGS.
“LALALALALA
RALALALALALA” etc. To be sung by the boys.) MILD HE LAYS HIS GLORY BY,
BORN THAT MAN NO MORE MAY DIE,
BORN TO RAISE THE SONS OF EARTH,
BORN TO GIVE THEM SECOND BIRTH.
HARK! THE HERALD ANGELS SING,
“GLORY TO THE NEWBORN KING.”
15

LIGHT THE CHRISTMAS CANDLES, NOW


SING OF DONKEY, SHEEP & COW
BIRTHDAY CANDLES FOR THE KING
LET THE ALLELUIAS SING. (Chorus)

COME, THOU LONG EXPECTED JESUS


COME, THOU LONG EXPECTED JESUS
BORN TO SET THY PEOPLE FREE
FROM OUR FEARS AND SINS RELEASE US
LET US FIND OUR REST IN THEE.

ISRAEL’S STRENGTH AND CONSOLATION


HOPE OF ALL THE EARTH THOU ART
DEAR DESIRE OF EVERY NATION
JOY OF EVERY LONGING HEART.

BORN THY PEOPLE TO DELIVER


BORN A CHILD AND YET A KING
BORN TO REIGN IN US FOREVER
NOW THY GRACIOUS KINGDOM BRING.

BY THINE OWN ETERNAL SPIRIT RULE


IN ALL OUR HEARTS ALONE
BY THINE ALL SUFFICIENT MERIT
RAISE US TO THY GLORIOUS THRONE.
16

KAMPANA NG SIMBAHAN
[Sa Pagsugod]

(Ding, Dong, Ding,


Dong, Dong, Dong, Ding)

KAMPANA NG SIMBAHAN AY NANG-


GIGISING NA,
AT WARING NAGSASABI NA TAYO’Y
MAGSIMBA,

(Ding, Dong, Ding,


Dong, Ding, Dong, Ding) (2x)

MAG-GISING AT MAGBANGON TAYO’Y


MAGSILAKAD
AT MASIGLANG TUNGUHIN ANG ATING
SIMBAHAN

(Refrain 1)
ANG KAMPANA’Y TULUYANG NANG-
GIGISING,
UPANG TAYO’NG LAHAT AY MANALANGIN,
ANG BENDISYON KAPAG NAKAMTAN NA,
TAYO’Y MAGKAKAROON NG HIGIT NA PAG-
ASA.

(DING, DONG, DING, DONG, DING, DONG,


DING) (4x)

KINAGISNANG SIMBANG GABI HUWAG


NATIN LIMUTIN,
‘PAGKAT TAYO’Y MAY TUNGKULING SA
PANANALANGIN,
ANG KAMPANA NG SIMBAHAN AY NANG-
GIGISING NA,
TAYONG LAHAT MANALANGIN HABANG
NAGSISIMBA. (Chorus)

(Refrain 2)
ANG KAMPANA’Y TULUYANG NANG-
GIGISING,
UPANG TAYO’NG LAHAT AY MANALANGIN,
ANG BENDISYON KAPAG NAKAMTAN NA,
TAYO’Y MAGKAKAROON NG HIGIT NA PAG-
ASA.

(Coda)
TAYO’Y MAGKAKAROON NG HIGIT NA PAG-
ASA.