EL PLE‐PLN DEL PROFESSORAT 2.

0
En negre s'indiquen les relacions directes,  i en vermell les relacions en línia.    Comunicació amb els  pares a través de correu  electrònic, Twitter o  telèfon mòbil.  Comunicació amb els alumnes  via Moodle, Ning, Twitter, o  blocs del professor, i construcció  conjunta de Wikis i GoogleDocs.  Cursos de  formació  permanent de  professorat en  línia via Moodle,  Odissea, etc. 

Utilització de tota mena  de mitjans de comunicació  amb altres professors,  bàsicament per compartir  informació i generar  documentació nova per  compartir. 

Pares d'alumnes  Alumnes

Aprenentatge formal del docent
Consulta i  participació en  construcció de  Wikis d'educació,  tant del centre  com entre centres  o internacionals  (p.e. GeoGebra). 

Professors del  propi centre, d'altres  centres, o de l'àmbit educatiu 

Família, amics  i coneguts  Seguiment  habitual de  Websites   relacionades amb  l'educació i  l'actualitat, via  RSS.  Ús de twitter per  avisar de temes  d'interès tant els  alumnes com altres  professors o  persones de l'àmbit  de l'educació.   

Aprofitament de la xarxa  de persones més properes  en diverses activitats  relacionades amb  l'educació. 

Utilització de llibres i  revistes especialitzades,  tant per a l'aprenentatge  formal com per a  aprenentatge informal. 

Seguiment de  l'actualitat i de les  novetats via TV i  ràdio: informatius,  documentals,  cinema… 

Edició i  manteniment de  blocs  per als  alumnes i  companys  docents, i   seguiment i  participació en  altres blocs. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful