You are on page 1of 3

ID: 1

Algebra 2 Name___________________________________

Graphing Rational Functions By Hand Date________________ Period____


©r r2q0x1H3z zKiu2tPan uSuo8fItNwbaUrDeZ ULkLuCN.2 6 yAClAls ZrQihgNh6tasu crzeysLejrnvMekdP.H
Identify the vertical asymptotes, horizontal asymptote, domain, and range of each. Then sketch the graph.

1 1
1) f ( x) = − +1 2) f ( x) = −
x+1 x+1
y y
8 8

6 6

4 4

2 2

−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2

−4 −4

−6 −6

−8 −8

1 1
3) f ( x) = −1 4) f ( x) = +2
x−4 x−4
y y
8 8

6 6

4 4

2 2

−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2

−4 −4

−6 −6

−8 −8

©d B2n0l1F3O sKxuZtvaZ eSSo1f6tzw3a4rue5 TLvLcCG.Y H wAXltlb Hrqicg6hDtis8 FrUecsseTrqvYegdV.G l YM2aadkeh ZwCi0tYhH 6IpnQfiiUnbiEtCef uA1lqg4eUbcrIaH 62f.a -1- Worksheet by Kuta Software LLC
1 1
5) f ( x) = +2 6) f ( x) = −
x−1 x−3
y y
8 8

6 6

4 4

2 2

−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2

−4 −4

−6 −6

−8 −8

1 1
7) f ( x) = +3 8) f ( x) = − −3
x+3 x+4
y y
8 8

6 6

4 4

2 2

−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2

−4 −4

−6 −6

−8 −8

©r p2B0r1v3H hK4uKtRaF YSNoAfytzwkaArReP 3LHLoC2.E a BAJlLlx RrOikgYh8tqsF pr7ebsae8rpv5ewd1.B r qMKa3dAes MwWiBtnhz dIpnMfliLnviktken GAYlBgfeFbGrYa9 F29.t -2- Worksheet by Kuta Software LLC
Answers to Graphing Rational Functions By Hand (ID: 1)
1) 2)
y y
8 Vertical Asym.: x = −1 8 Vertical Asym.: x = −1
Horz. Asym.: y = 1 Horz. Asym.: y = 0
6 6
Domain: Domain:
4 All reals except −1 4 All reals except −1
2 Range: 2 Range:
All reals except 1 All reals except 0
−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2
−4 −4
−6 −6
−8 −8

3) 4)
y y
8 Vertical Asym.: x = 4 8 Vertical Asym.: x = 4
Horz. Asym.: y = −1 Horz. Asym.: y = 2
6 6
Domain: Domain:
4 All reals except 4 4 All reals except 4
2 Range: 2 Range:
All reals except −1 All reals except 2
−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2
−4 −4
−6 −6
−8 −8

5) 6)
y y
8 Vertical Asym.: x = 1 8 Vertical Asym.: x = 3
Horz. Asym.: y = 2 Horz. Asym.: y = 0
6 6
Domain: Domain:
4 All reals except 1 4 All reals except 3
2 Range: 2 Range:
All reals except 2 All reals except 0
−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2
−4 −4
−6 −6
−8 −8

7) 8)
y y
8 Vertical Asym.: x = −3 8 Vertical Asym.: x = −4
Horz. Asym.: y = 3 Horz. Asym.: y = −3
6 6
Domain: Domain:
4 All reals except −3 4 All reals except −4
2 Range: 2 Range:
All reals except 3 All reals except −3
−8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x −8 −6 −4 −2 2 4 6 8 x
−2 −2
−4 −4
−6 −6
−8 −8

©2 Y2C0e193W FKSuUtgaj RSeosfctDwlaxrGeS aLkLwCB.k c mAwl5lB 6rMitgphntrsv brze0s1eVrmvVexdC.1 9 zMCaYd7eJ HwZiZtHho sIqnufriSnviLtneR TAklGgDeRbKrmaM E2C.K -3- Worksheet by Kuta Software LLC