You are on page 1of 1

Efort, σ Rezistenţa limita de rupere la întindere

(Ultimate tensile strenght)

Limita de
curgere

Domeniu σ/ε = E
liniar

Deformaţie, ε