You are on page 1of 22

MI A JÓGA?

A JÓGA BÖLCSELET – ÉLETMÓD, AMELY SEGÍT


MEGVALÓSÍTANI ÖNVALÓNKAT, A BENNÜNK LAKOZÓ
ÖRÖK ELEMET, AMELY RÉSZE AZ UNIVERZUM
ALKOTÓJÁNAK, A LEGFELSÓ́BB LÉNYNEK, AKINEK
NINCS KEZDETE ÉS NINCS VÉGE; A KIAPADHATATLAN
ESSZENCIÁNAK, AMELY JELEN VAN MINDEN ÉLETBEN.
A JÓGA NEM DOGMÁKAT HIRDET, HANEM GAZDAGÍTJA
AZ EMBER ÁLTAL KIVÁLASZTOTT ÉS KÖVETETT HITET
VAGY UTAT.

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 9 13/12/2018 13:30


A JÓGA TÖRTÉNETE ÉS LÉNYEGE
A jóga szó a szanszkrit jug szóból ered, amelynek jelentése egyesülni. Gyakorlással
egyesítjük a testet, az elmét és a szellemet, amelyek egésszé válnak, hogy elérjük a
szamádhit, a magasabb megértéshez és tudatossághoz vezető elmélyült tudatállapotot.
Ezért az egyik kérdés, amit a jógatanítványoknak fel kell tenniük maguknak, ez: Ki vagyok
én? Vagy, ahogy a XX. századi spiritualista, Paul Brunton szívesebben mondja The
Hidden Teaching Beyond Yoga (A jóga titkos tanításai, Arkánum Szellemi Iskola & Szukits
Könyvkiadó, 1995) című művében: Mi vagyok én?
A jóga ősi. Legrégebbi nyomait a húszas években fedezték fel egy ásatás során, amelyet
Sir John Marshall régész vezetett az Indus-völgyi Mohendzsodáróban. A kutatások em-
beralakokat ábrázoló szobrokat és két, mintegy négyezer éves mázas kerámiapecsétet
tártak fel. Az egyik ilyen fajanszpecséten egy lótuszülésben ülő ember és mellette két,
összetett kezeit felemelő hódolója látható. A másik pecséten egy ember lótuszülésben
ül egy emelvényen, körülötte egy elefánt, egy oroszlán, egy bivaly, egy orrszarvú és egy
szarvaspár áll. Az egyik feltárt szobor szintén egy lótuszpózban meditáló ember;
egy másik szobor, amely csupán a felsőtestet ábrázolja, egy szakállas, hosszú hajú,
lehunyt szemmel meditáló férfi, vállain átvetett ruhával. Hasonló emberábrázolásokat
találtak Harappában is, szintén az Indus-völgyben, az i. e. III. évezredből.
A jóga olyan, mint egy fa – számos ága van, amelyek támogatják egymást a tel-
jesség eléréséért. Ennek a fának a legkorábbi ága a dzsnyánajóga, a bölcsesség és
a tudás jógája. Első szöveges említése az upanisádokban található, az i. e. I. századi
szöveggyűjteményben, amelyet a mai napig becsben tartanak és használnak. Ezek a
szövegek állítólag meditációban születtek. Az upanisádok írásai rendre emlékeztetnek
arra, hogy a meditáció milyen fontos szerepet játszik abban, hogy a gyakorló megértse
a szövegben rejlő csodálatos, intuitív kinyilatkoztatásokat. Bármilyen gyönyörűek is az
upanisádok, sokan hiányolják belőlük azt a melegséget és otthonosságot, amelyek
a későbbi indiai klasszikusokban, a Bhagavad-gítában és Patandzsali Jóga-szútráiban
megtalálhatók.
Nem tudjuk pontosan, mikor élt Patandzsali, egyes tudósok úgy gondolják, hogy
i. e. 300 körül. Patandzsali szútrái a jóga összes főbb gyakorlatát tartalmazzák –
az aforizmák szájról szájra szálltak, a mesterek átadták a tanítványaiknak, hogy
elmélkedjenek a jelentésükön. A szútrák fogalmazzák meg a jóga nyolc fokát, amelyek
a gyakorlás alapjául szolgálnak. Patandzsali a szútrákban azt tanítja, hogy a jóga nyolc
fokán végigérve testünk és elménk megszabadul a tisztátalanságoktól, és felkészülünk
arra, hogy megtapasztaljuk önvalónk fényét. A jóga nyolc foka a jamák, a nijamák, az
ászanák, a pránájáma, a pratjáhára, a dhárana, a dhjána és a szamádhi.

10 MI A JÓGA?

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 10 13/12/2018 13:30


A JÓGA TÖRTÉNETE ÉS LÉNYEGE 11

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 11 13/12/2018 13:30


A JÓGA NYOLC FOKA

JAMÁK
Az elsó´ lépés – az öt jama,
vagyis az erkölcsi parancsolatok
AHIMSZÁ (eró´szakmentesség)
A jógik szerint minden élőlényben benne van az isteni esszencia, így földiességük
megszentelődik. Ha ez így van, létezik egy kötés, amely összekapcsol minket egy-
mással. Tehát ha sérülést vagy kárt okozunk másnak, mi is sérülünk. A tanítványaim
gyakran tiltakoznak, mondván, fizikai értelemben nem erőszakosak. Ez talán igaz – de
gondolatban is lehetünk agresszívak. Az erőszak a negatív gondolatokból vagy bizonyos
érzésekből fakad – ilyen a gyűlölet, a féltékenység, a félelem és a harag. Amikor ezeket
érezzük, nincs bennünk szeretet. Csak magunk és mások szeretete által foghatunk bele
az ahimszá valódi gyakorlásába.

SZATJA (az igazsághoz való hú´ség)


Az igazság a magunkkal szembeni őszinteséggel kezdődik, elismerve erényeinket
és hibáinkat. Csak akkor dolgozhatunk hibáink leküzdésén, ha felismerjük őket; ha
pedig tisztán látjuk magunkat, már sokkal könnyebb másokat is valóban megismerni.
A jóga útján járva nemcsak gondolatban gyakorlod az igazsághoz való hűséget, hanem
cselekedeteidben és szavaiddal is. A beszédben megnyilvánuló hamisság a sértegetés,
a trágárság és a hazugság, de a mások által szentnek tartott dolgok kigúnyolása is.
Hamisak azok a cselekedetek, amelyekről tudjuk, hogy ártanak nekünk.

ASZTÉJA (nem lopás)


Az asztéjába számos hétköznapi dolog beletartozik. Ha elveszünk valakitől valamit,
ami nem a miénk, nemcsak lopunk, de az asztéját sem gyakoroljuk. Ha valótlanságot
állítunk valakiről, nemcsak az igazságot tagadjuk le, hanem a jó hírét is ellopjuk a hamis
kijelentésekkel.

BRAHMACSARJA (önmegtartóztatás)
A brahmacsarja szó szerint „önmegtartóztató életet” jelent – de ez nem arra utal, hogy
a gyakorló jóginak tartózkodnia kell a szexuális élettől (hacsak nem akar). Az indiai jógi
Paramahansza Jógánanda azt írja Man’s Eternal Quest (Az ember örök küldetése) című
művében, hogy a szexuális kapcsolat a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása
házastársak vagy partnerek között. Arra is figyelmeztet, hogy szexuális aktust nem
szabad pusztán a kielégülésért végezni. Omraam Mikhaël Aïvanhov bolgár születésű

12 MI A JÓGA?

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 12 13/12/2018 13:30


francia filozófus és misztikus a Sexual Force or the Winged Dragon (Szexuális erő, avagy
a szárnyas sárkány) című könyvében azt állítja: ahelyett, hogy a szexuális energiával
a gyönyört szolgálnánk, át kell vezetnünk magasabb energiacentrumunkba, hogy
segítségével elérjük a megvilágosodást. A szexuális energia átalakítása a tantrikus
jóga része; célja, hogy felébressze a szunnyadó energiát, vagyis a gyökércsakrában
található kundalinít. De tudni kell, hogy a tantrikus jóga veszélyes lehet, ha nem valóban
hozzáértő tanár tanítja.

APARIGRAHA (nem gyú´jtögetés)


Egyszerűen fogalmazva az aparigraha azt jelenti, hogy nem szabad felhalmozni vagy
összegyűjteni felesleges dolgokat. A tárgyak felhalmozása függőséget okozhat, és
minél többet gyűjtünk össze, annál többet akarunk. A földi dolgok csak átmeneti örömöt
okoznak. A vásárlás nyújtotta jó érzés gyorsan elmúlik, és máris egy új és még csillogóbb
tárgy után kezdünk sóvárogni. Jusson eszedbe, hogy üres kézzel érkeztünk a világba, és
úgy is fogunk eltávozni – akkor hát miért gyűjtsünk olyan vagyont, amelyre nincs igazán
szükségünk? Hiszem, hogy ha követjük spirituális utunkat, és megpróbálunk segíteni
másoknak, mindent épp akkor kapunk meg, amikor szükségünk van rá. Patandzsali azt
mondja a szútrákban, hogy „Aki megszabadul az »éntől« és az »enyémtől«, meglátja
saját távlatait.”

A JÓGA NYOLC FOKA 13

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 13 13/12/2018 13:30


NIJAMÁK
A második lépés
– az öt nijama, azaz magatartási szabály
SAUCSA (tisztaság)
Fizikai testünk tisztasága elengedhetetlen a jó közérzetünkhöz. Tudjuk, milyen fontos a
rendszeres tisztálkodás, a tiszta ruha viselése, de a saucsa a belső tisztaságra is vonat-
kozik. Az ászanák tónusba hozzák az izmokat, eltávolítják a mérgeket és szennyeződése-
ket; a légzőgyakorlatok oxigénnel dúsítják a vért és megnyugtatják az idegeket.
Ugyanilyen fontos a táplálkozás. Ideális esetben az elfogyasztott étel erősíti a testet,
vitaminokkal és ásványi anyagokkal táplálja. Ehhez kiegyensúlyozott, egészséges,
feldolgozatlan és életteli élelmiszerre van szükség. Amint érzékennyé válunk testünk
szükségleteire, ösztönösen tudni fogjuk, hogy mit kell ennünk. Sajnos a modern élet
tempója és terhe sokunkat az előrecsomagolt ételekre és az ízlelőbimbók gyors
kielégítésére szoktatott rá. Könnyű hát elfelejteni, hogy azok vagyunk, amit megeszünk.
A saucsa fontos elvárása az is, hogy megszabadítsuk az elmét a negatív érzelmektől
– a gyűlölettől, az irigységtől, a haragtól, az illúziótól és a gőgtől. Hasonló a hasonlót
vonzza, így ha negatív érzelmek, tisztátalan gondolatok áradnak belőlünk, ugyanilyeneket
fogunk magunkhoz vonzani. Emlékeznünk kell arra, hogy a gondolataink éppúgy hatnak
a testünkre, ahogy a testünk hat a tudatunkra.

SZANTÓSA (megelégedettség)
A megelégedettség és a nyugalom tudatállapotok. Ahhoz, hogy elérjük a megelége-
dettséget, meg kell szabadulnunk a vágyaktól, meg kell tanulnunk a jelenben élni és
bízni abban, hogy a végső valóságban – nevezhetjük bárhogy – fogunk élni, és hogy
amikor kell, megkapjuk azt, amire szükségünk van. A tulajdon halmozása az elégedettség
hiányához vezethet. Minél többet birtoklunk, annál többet kell aggódnunk. A szantósa
igaz elégedettsége az egyszerű, zavartalan életben rejlik.

TAPASZ (eró´feszítés és spirituális gyakorlat)


Ennek a nijamának a neve a szanszkrit tap igéből ered, amelynek jelentése égni vagy hő
által elemésztődni. Jógikus értelemben ez arra a lángoló erőfeszítésre utal, amely elvezet
a jóga végső lépéséhez – a szamádhihoz, vagyis az isteni tudathoz –, a tisztítótűzbe
vetve a vágyakat, a negativitásokat és minden mást, ami utunkba áll. B. K. S. Iyengar, az
Iyengar-jóga megalapítója azt mondja a Light on Yoga (Jóga új megvilágításban, Saxum
Kiadó, 1999) című könyvében, hogy az élet olyan tapasz nélkül, mint a szív szeretet
nélkül.

14 MI A JÓGA?

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 14 13/12/2018 13:30


SZVÁDHJÁJA (önképzés)
Ez a szabály arról szól, hogy mindennapi cselekedeteink során koncentrációnkat az
önmegvalósításra fordítsuk. Az indiai filozófus, Dzsiddu Krishnamurti szerint az élet
egésze meditáció. Nehéz megvalósítani, de könnyű elkezdeni úgy élni, hogy éberen
figyelünk, és tudatosítjuk napi tevékenységeinket. A spirituális irodalom segítségével
megoldásokat találhatunk a mindennapok nehézségeire. Paramahansza Jógánanda
kiemeli, hogy minden napunkat Istennel kell kezdeni és zárni az isteni jelenlétbe vezető
meditáció segítségével.

ÍSHVARA PRANIDHÁNA (hit Istenben)


Elfogadjuk, hogy minden tapasztalatunk Istentől ered. Ezek a tapasztalatok a kihívások,
amelyek felkészítenek arra, hogy megnyíljunk a bennünk lakozó isteni fény előtt.
Minden tettünkben látnunk kell Istent, és minden gondolatunkba be kell emelnünk az
isteni lényt. Az Isten köré rendezett tudat szétoszlatja az egót felerősítő gondolatokat.

A JÓGA NYOLC FOKA 15

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 15 13/12/2018 13:31


2
A FÉNY
HÁLÓJA
Ó́SEINK TUDATÁBAN VOLTAK ANNAK
AZ ENERGIAHÁLÓNAK, AMELY MINDEN DOLGOT
ÖSSZEKAPCSOL ÉS ÁTHAT. A RIGVÉDA, A SZENT
HINDU SZÖVEG ÍGY ÍR ENNEK AZ ENERGIÁNAK
AZ EREDETÉRÓ́L:

A TEREMTÉS KEZDETE ELÓ́TT SEMMI NEM


LÉTEZETT, SEM LEVEGÓ́, SEM ÉG. AMIKOR
A SEMMIBEN LÉTEZÉS A VALAMIBE ROBBANT,
A DOLGOK KÖZÖTTI ANYAG MEGSZÜLETETT.

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 23 13/12/2018 13:32


A SZENT ENERGIA MEZÓ´JE
A tudósok egykor azt hitték, hogy a dolgok közötti tér üres. A német fizikus, Albert
Einstein (1879–1955), aki leginkább két relativitáselméletéről ismert, elfogadta azt a
gondolatot, hogy a két tárgy közötti tér üres, de nagyon nehezen tudott hinni benne.
Sajnos az Einstein életében rendelkezésre álló tudományos berendezések nem
voltak elég fejlettek ahhoz, hogy mérni tudják a nagyon alacsony szintű energiát,
így azok a vizsgálatok, amelyeket azért végeztek, hogy kiderüljön, van-e valami a
térben, vagy üres, az utóbbi eredményre jutottak. Ez két nehezen megválaszolható
kérdést vetett fel. Az első, hogy ha valóban üres a tér, vajon mi tartja benne távol
egymástól a tárgyakat. Másodszor azt, hogy hogyan terjed a fény és a hang, hiszen
az őket szállító energiahullámok nélkül sötét és néma világban élnénk.
A későbbiekben, az egyre kifinomultabb tudományos eszközök megjelenésével
amerikai tudósok rögzíteni tudtak egy rendkívül finom energiát, amely áthatol
minden téren, és összekapcsolódik az univerzum minden tárgyával. Ezt az energia-
mezőt nevezték el „a fény hálójának” és „isteni mátrixnak”, ezoterikus körökben
„éternek”. Az éter az energiák felhalmozódása, amely magában tárol mindent,
ami csak a világegyetem megszületése óta történt. A fizikai testben a DNS őrzi az
étert. A „sejtmemória” feljegyzéseiben földi életünk minden tapasztalata tárolódik.
A múltunk, a jelenünk és a jövőnk feljegyzései az ákásakrónikák – a szanszkrit ákása
szó jelentése ég. Mindenkinek joga van hozzájuk férni, de csakis egy spirituális
vezető segítségével.
Egyetértek Gregg Bradennel, aki a The Divine Matrix (Az isteni mátrix) című
könyvében arról ír, hogy ha megtanulunk belépni erre a területre, létrehozhatjuk
az élethez szükséges dolgokat, amelyek azonnali gyógyulást eredményezhetnek.
Braden szerint ahhoz, hogy belépjünk ide, a két legfontosabb dolog a gondolataink
és az érzelmeink. Például ha testi betegségünk van, azt kell hinnünk, hogy már
meggyógyultunk, és éreznünk is kell a gyógyulásunk feletti örömöt.

A háló mú´ködése
A fényhálót az univerzumot átható pókhálóhoz lehet hasonlítani. Amikor egy légy
fennakad a pók hálójában, a szálak rezgést továbbítanak, és a pók így értesül arról,
hogy megérkezett a vacsorája. Ehhez hasonlóan az, amit gondolunk és érzünk,
szétterjed a fényháló szálainak rezgési frekvenciáján, és hatást gyakorolhat az
emberekre, az országokra és a világ helyzetére. Veled is biztosan előfordult már,
hogy tudtad, hogy ki hív, amikor megszólalt a telefon, pedig még fel sem vetted.

24 A FÉNY HÁLÓJA

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 24 13/12/2018 13:32


Ebben az esetben – a fényháló elmélete szerint – azt mondhatjuk, hogy a telefonáló
már a szám tárcsázása előtt gondolt rád, a gondolataival teremtett energiahullám
pedig eljutott hozzád a háló szálain keresztül, és te intuitívan felfogtad ezt a hullámot.
Ugyanez az elmélet érvényes a világbékéért való imádkozás napjaira is, hiszen azok az
országok, amelyek részt vesznek az imádságban, azt tapasztalhatják, hogy csökken
az erőszak és a bűncselekmények száma. Épp ezért fektet a jóga olyan nagy hangsúlyt
a pozitív gondolatok erejébe. Ahogy már láttuk az 1. fejezetben, az első jama az
erőszakmentesség, és ez nemcsak a tettekre, hanem a gondolatainkra is vonatkozik.
A jógahallgatókat arra szokták kérni, hogy a nap során tudatosítsák a gondolataikat. Az
a feladatuk, hogy amikor felismerik a negatív gondolkodási mintákat, változtassák át
pozitívvá. Arra is figyelmeztetik őket, hogy a filmekben vagy számítógépes játékokban
látott agresszió is fokozhatja az erőszakot. Talán mindennap fel kellene idéznünk Assisi
Szent Ferenc csodálatos imáját:

Uram, tégy engem békéd eszközévé,


Hogy szeressek ott, ahol gyú´lölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol bántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjek,


Nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
Nem arra, hogy megértsenek, hanem hogy én megértsek,
Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek,
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.

26 A FÉNY HÁLÓJA

Yoga of Light-BOOK 005-029.indd 26 13/12/2018 13:33


4
PRÁNÁJÁMA
A PRÁNA AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMET
ÁTHATÓ ÉLETERÓ́. SZOROSAN KAPCSOLÓDIK
A BELÉLEGZETT LEVEGÓ́HÖZ.
A PRÁNA A LEGSZUBTILISABB ENERGIA
– AZ ENERGIAESSZENCIA, AMELY AZ UNIVERZUM
MINDEN TEREMTMÉNYÉBEN MEGTALÁLHATÓ.
A PRÁNÁJÁMA EGY OLYAN LÉGZÉSTECHNIKA-
SOROZAT, AMELY ÉLÉNKÍTI, NÖVELI A PRÁNÁT,
ÉS VÉGSÓ́ SORON IRÁNYÍTJA A PRÁNA
ÁRAMLÁSÁT A TESTBEN.

Yoga of Light-BOOK 054-067.indd 55 13/12/2018 13:33


A PRÁNA IRÁNYÍTÁSA
Számos ősi kultúrában, például az inka, az egyiptomi és a tibeti világban úgy gondolták
és úgy is tanították, hogy a légzőgyakorlatok gyógyító célokat és a tudatosság növelését
szolgálják. A misztikusok és a guruk hittek abban, hogy a pránájáma gyakorlása elvezet
az önvaló és az univerzum megtapasztalásához. A holt-tengeri tekercsek tanúsága
szerint Krisztus így beszélt a légzés szentségéről: „Visszatérünk a szent légzéshez, mely
minden teremtményen túl van. Mert íme, az örök legmagasabb fény birodalma, ahol a
végtelen csillagok uralkodnak, az a levegő birodalma, melyet belélegzünk és kilélegzünk.
És a belégzés és a kilégzés közötti pillanatokban rejtőznek az örök kert rejtélyei.” Buddha
a tudatos légzést használta a megvilágosodás elérésére. Az amerikai őslakos indiánok
és a szúfik is légzőgyakorlatokat alkalmaztak a beavatási szertartásaikon. Az indiai
guru, Maharisi Mahes jógi, aki kifejlesztette a transzcendentális meditációs technikát,
azt mondta: „A lélegzetszabályozás révén az elmét irányítjuk, és az elme irányításával
visszatérünk az édenkert eredeti állapotába.”
A régi jógik nem az évek számával mérték az ember élettartamát, hanem azzal, hogy
percenként hányat lélegzett. Úgy vélték, hogy aki rövid és gyors légzésekkel lélegzik,
rövidebb életű annál, mint aki mélyen és lassan veszi a levegőt. Ezt a tudást a vadon élő
állatok megfigyelésével szerezték. Észrevették, hogy a lassú légzésű állatok, például a
teknősbéka, az elefánt, a kígyó hosszú életűek, míg a szapora légzésű állatok, így a nyúl,
a madarak és az egér csupán rövid ideig élnek.

A prána áramlása
A pránájámát nem szabad csupán a szervezet oxigénfelvételét fokozó légzőgyakorlatok
sorának tekinteni (bár ez is fontos), hiszen azzal, hogy a gyakorlatok a pránát átára-
moltatják a nádíkon, azok meg is tisztulnak, fizikai és mentális stabilitás jön létre.
A kumbhaka (légzésvisszatartás) gyakorlásával uralni tudjuk a pránát és esetenként
az elmét is – bár ezt a gyakorlatot csak akkor szabad megpróbálni, ha már egy ideje
rendszeresen végzel jógalégzéseket. Az is fontos, hogy amikor kezded megtartani
a légzésedet, akár a be-, akár a kilégzést, alkalmazni kell a három bandhát, vagyis a
testzárakat:

múla bandha – a gát környékének összehúzása,


uddíjána bandha – a has felhúzása a mellkas alá,
dzsálandhara bandha – az állat a mellkashoz hajtva jön lére a torokzár,
mahá bandha – a három bandha kombinálása.

56 PRÁNÁJÁMA

Yoga of Light-BOOK 054-067.indd 56 13/12/2018 13:33


A bandhák alkalmazása feloldja és uralja a pránikus energiát, majd a finomtestben (ez
az emberi létet alkotó három test egyike, a másik kettő a fizikai és az okozati test) lévő
72 000 nádíba irányítja. Innen az energia a test bármelyik részébe elvezethető az
egyensúly megteremtése érdekében. Ideális esetben a bandhákat megtanulhatod a
jógatanárodtól.
A jóga tanítása szerint a testben lévő prána öt elemi részre oszlik, ezek együtt az öt
prána.

UDÁNA VÁJU: Az udána ellenőrzi a test gége fölötti részét. Ez a prána aktiválja a
szemeket, az orrot, a füleket és az érzékelőreceptorokat. Nélküle nem lennénk képesek
gondolkodni a külvilágról, vagy tudatosítani azt.
PRÁNA VÁJU: Nem ugyanaz, mint a teljes prána. Ez a prána a testben a gége és a
rekeszizom felső része között tartózkodik. A légzőszervekhez és a gégéhez kapcsolódik,
valamint az őket aktiváló izmokhoz és idegekhez. Itt lakozik a belégzést támogató erő.
SZAMÁNA VÁJU: A szamána a szív és a köldök közötti területhez kötődik. Aktiválja
és ellenőrzi a májat, a beleket, a hasnyálmirigyet és a gyomrot. A szívet és a keringési
rendszert is aktiválja, valamint felelős a táplálék felszívódásáért.
APÁNA VÁJU: Az apána a köldök alatti szervekért felel. Hatást gyakorol az orron és a
szájon át távozó pránára.
VJÁNA VÁJU: Ez a létfontosságú erő áthatja az egész testet, szabályozza és ellenőrzi
a test mozgásait. Koordinálja a többi létfontosságú energiát, aktiválja a végtagokat, a
hozzájuk tartozó izmokat, szalagokat, idegeket és ízületeket, valamint felelős az egyenes
testtartásért.

A prána a közvetítő, ami összeköti a testet a lélekkel. Ez a tudat és az anyag közötti


összekapcsoló erő, amely a nádíkon keresztül aktiválja a fizikai testet. Elsősorban a
pránájáma biztosítja, hogy a prána áramlása az éteri burokban (33. o.) szabad és akadály-
talan legyen, hogy a fizikai test erős és egészséges maradjon. Naponta nagyjából két
órán keresztül dominál a jobb vagy a bal orrlyuk. A levegő áramlása a bal orrlyukon
keresztül szorosan kapcsolódik ahhoz, ahogy a prána áramlik a pingalá nádíban, és
az idá nádíhoz kötődik, ha a levegő a jobb orrlyukon át áramlik (34. o.). Az egyetlen
időszak, amikor mindkét orrlyuk nyitva van, hajnal előtt következik be, ekkor a szusumna
(35. o.) megnyílik, hogy a kundaliní szabadon áramolhasson (13. o.). Ezért kell napkelte
előtt végezni a meditációs gyakorlatot.

A PRÁNA IRÁNYÍTÁSA 57

Yoga of Light-BOOK 054-067.indd 57 13/12/2018 13:33


LƒGZî«GYAKORLATOK
A legtöbben helytelenül lélegzünk, csupán a tüdő felső részét használjuk. Amikor
felszínessé válik a légzésünk, testünk és agyunk sóvárogni kezd az oxigén és az életerő
után. A felszínes légzés következtében felhalmozódik az állott levegő a tüdő alsó
részében. Fontos, hogy figyelj a testedre, amikor először próbálod a mély légzést. Viselj
laza ruhát, amely nem korlátozza a testet. A pamutöltözet megfelelőbb, mint a műszá-
las, ez utóbbiról úgy tartják, hogy akadályozza az aura mozgását. A gerinced legyen
függőleges helyzetben, a vállakat húzd hátra és lefelé. Így lehetővé válik, hogy a be-
légzés során kitáguljon a tüdő, és a rekeszizom lesüllyedjen a hasüregbe. Ha légszomjat
kezdenél érezni, fejezd be a mély légzést, és térj vissza a normál légzéshez. Ha szédülsz,
szintén abba kell hagyni a mély légzést, és újra a normál légzést kell alkalmazni.
A szédülés hiperventillációra utalhat, vagyis arra, hogy több oxigén került a szerve-
zetedbe, mint amennyit felhasználtál.
Kezdetben naponta maximum öt percig végezd a légzőgyakorlatokat, és fokozatosan
emeld az időtartamot, hogy a szervezeted hozzászokjon a nagyobb oxigénbevitelhez.
Mindig jól szellőző helyiségben gyakorolj, lehetőleg nyitott ablaknál. Az ászanák vagy
pránájámák gyakorlása előtt négy órával már ne egyél. A gyakorlás ideje alatt végig
próbálj a légzésre koncentrálni. A pránájámákat az ászanák gyakorlása előtt végezd,
mivel a test fényháromszögeinek aktiválása jótékony hatású, hiszen a légzés segítségé-
vel a nádík feltöltődnek pránikus energiával. Ha egy gyakorlatban vissza kell tartani a
légzést, csak addig tartsd meg, amíg kényelmes. Aki kezdő a pránájámában, kezdje a két
első gyakorlattal, mielőtt továbblépne a következő, haladóbb szintre.

HASI LƒGZƒS
Feküdj hanyatt a talajon, tedd az egyik kezed a köldöködre. Figyelj arra, hogy behúzd az
állad, így tudod védeni a gerinc nyaki részét. Ha ez nehéznek bizonyul, tegyél egy kisebb
párnát a fejed alá. A gyakorlat végzése során figyelj arra, hogy ne mozdítsd meg a

58 PRÁNÁJÁMA

Yoga of Light-BOOK 054-067.indd 58 13/12/2018 13:33


mellkasod vagy a vállad. Szívd be mélyen a levegőt, vedd észre, ahogy a has tágulásával
emelkedik a kezed. Most fújd ki a levegőt, figyeld meg, ahogy a kezed lefelé mozog a has
összehúzódásával. Folytasd a gyakorlást öt percig.

MELLKASI LÉGZÉS
Feküdj le a talajra, nyújtsd ki magad mellett a karod, húzd be az állad, lélegezz be, tágítsd
a mellkasod, és tartsd megfeszítve a hasizmodat. Figyeld meg, ahogy a bordakosár
tágulni kezd, kifelé és felfelé mozdulva. Fújd ki a levegőt, figyeld meg, ahogy a bordako-
sár összeesik, a bordák pedig befelé és lefelé húzódnak. Törekedj arra, hogy a gyakorlat
során ne mozogjon a hasad.

TELJES JÓGALÉGZÉS
Ez a gyakorlat az előző kettőt kombinálja. Gyakorlásával lehetővé válik, hogy optimális
levegőmennyiség kerüljön a tüdődbe, és maximális mennyiség távozzon belőle. A gya-
korlatot egyenes háttámlájú széken ülve is lehet végezni, ekkor mindkét talpad legyen
a talajon, a kezed pedig lefelé fordított tenyérrel a combodon feküdjön, vagy ülj teljes
vagy fél lótuszülésbe. Előrenyújtott lábakkal is ülhetsz, ekkor is a combodon pihenjenek
a lefelé néző tenyereid.
Először is fújd ki az összes levegőt az orrodon keresztül. Most kezdd el lassan, finoman
a belégzést, először a hasad tágítsd, majd a mellkasod, egészen addig, amíg maximális
levegőmennyiség kerül a tüdődbe. Most fújd ki a levegőt, először a mellkasodból
engedd ki, majd a hasadból, ezután feszítsd meg a hasizmokat, hogy a lehető legtöbb
levegő távozzon a tüdődből. A belégzés és a kilégzés ugyanannyi ideig tartson, ezért
ha először végzed ezt a gyakorlatot, segíthet, ha hétig számolsz mind a belégzés, mind
a kilégzés alatt. Ha túl hosszúnak érzed a hétig számolást, csökkentsd négyre vagy
ötre. Ha rövidnek érzed a számolást, növeld olyan hosszúságúra, ahogy kényelmesnek
érzed. Idővel azt fogod tapasztalni, hogy a rendszeresen végzett gyakorlással növelni
tudod a belégzés és a kilégzés időtartamát.

LƒGZî« GYAKORLATOK 59

Yoga of Light-BOOK 054-067.indd 59 13/12/2018 13:33


GYÖKÉRCSAKRA
Ülj a talajra, a hátaddal támaszkodj a falnak, és tegyél egy párnát a keresztcson-
todhoz. Érintsd össze a két talpad, majd húzd őket olyan közel a testedhez, ameny-
nyire csak tudod (lásd lent). Ezután helyezd a tenyered a combodra, és óvatosan
kezdd a talaj felé nyomni a térded. Amikor elérted a legalsó pontot, vezesd a
figyelmedet a gyökércsakrára, vizualizálj egy ragyogó, világos vörös fénygömböt.

Yoga of Light-BOOK 068-087.indd 72 13/12/2018 13:34


Ha a póz másik változatát szeretnéd végezni, ülj a talajra
előrenyújtott lábakkal, egyenes gerinccel. Hajlítsd be a tér-
ded, húzd a gáthoz a talpad. A lábfejeid legyenek egymástól
nagyjából 15 centiméternyire. A két láb között benyúlva
tedd a karod a térded alá. Lélegezz ki, óvatosan dőlj hátra
úgy, hogy a lábfejed elemelkedjen a talajról, és az ülő-
gumódon egyensúlyozva tartsd meg a pózt (lásd jobbra).
A gerinced végig maradjon egyenes. Tartsd a figyelmedet a
gyökércsakrán, képzeld azt, hogy egy fényes, világos vörös
fénygömb.

VIZUALIZÁCIÓ A GYÖKÉRCSAKRÁVAL
Miután elvégezted az egyik vagy akár mindkét fenti gyakorlatot, ismét ülj a talajra vagy
egy székre, és egyenesítsd ki a gerinced. Ha széken ülsz, mindkét lábad érjen a talajra.
Képzeld el magad, ahogy mezítláb állsz egy kertben. Érezd, hogy a talpadból gyöke-
rek nőnek ki, mélyen a talajba nyúlnak, erősen rögzítenek. Most vezesd a figyelmed a
gerinced tövéhez – a farkcsontba, ahol a gyökércsakra található. Ez a csakra képezi
a létra első fokát, ez az a kiindulópont, ahonnan spirituális utunknak nekivágunk. Ez az
inkarnáló csakránk, a középpont, amely szorosan a talajon tartja a lábunkat. Vizualizáld
ezt a középpontot egy pulzáló, halványvörös fénygömbként. Minden kilégzéssel kép-
zeld azt, hogy egy fénynyaláb elindul a gyökércsakrából, lefelé tart a lábadba, belép
a talpadba, majd rajta keresztül lejut a talajba mélyen nyúló gyökerekbe. Próbáld
megérezni azt a melegséget és energiát, amit ez a szín ad a gerincalapnak és a lábadnak,
és a biztonságérzetet, amit az erős alap – a talaj, amin állsz – nyújt neked. Ha nem hozunk
létre szilárd alapot a spirituális építkezéshez, könnyen előfordulhat, hogy megbotlunk,
és elesünk. Ha a figyelmed csapongani kezd, finoman tereld vissza a feladathoz.

Befejezésként óvatosan
nyisd ki a szemed,
és figyeld meg a benned zajló
változásokat.

73

Yoga of Light-BOOK 068-087.indd 73 13/12/2018 13:34


6
A FÉNYHÁROM-
SZÖGEK
AMIKOR HASZNÁLNI KEZDED A FÉNYHÁROM-
SZÖGEKET ALKOTÓ ENERGIAVONALAKAT,
RÁJÖSSZ, HOGYAN KELL VIZUALIZÁLNI
– ÉS VÉGSÓ́ SORON ÉREZNI – EZEKET
A HÁROMSZÖGEKET AZ ENERGIZÁLÓ PÓZOK
GYAKORLÁSÁVAL, HOGY VÉGÜL ÖSSZE-
KAPCSOLÓDHASS SAJÁT BELSÓ́ FÉNYEDDEL.

Yoga of Light-BOOK 088-160.indd 89 13/12/2018 14:11


A HÁROMSZÖGEK HASZNÁLATA
A következő ászanák mindegyikében egynél több fényháromszög keletkezik. Kez-
désként gyakorolj a kiválasztott ászanával, tartsd meg, ameddig kényelmesnek
érzed, majd ismételd meg a fényháromszögeket használva. Először csak egy
ászanaháromszöget vizualizálj. A későbbiekben, amikor ezt az ászanát végzed,
egy másik fényháromszöget vizualizálj. Amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá,
elkezdheted vizualizálni a póz összes háromszögét.
Amikor létrehoztad az ászanában jelen lévő háromszöget vagy háromszögeket,
képzeld el, hogy fehér pránikus fénnyel töltöd meg őket, így mindegyik háromszög
energizálja és egyensúlyba hozza az általuk érintett testrészeket. Először talán
nehéz lesz vizualizálni a háromszögeket, de gyakorlással egyre könnyebbé válik. Ne
feledd, hogy a fény teremtményei vagyunk, és életünkhöz fényre van szükségünk.

Egy új dimenzió
A Föld történetének jelenlegi korszakában a bolygó és lakói készen állnak az ötö-
dik dimenzióba vezető ugrásra. Felkészültünk arra, hogy elhagyjuk a harmadik
dimenziót, amely túlságosan kötődik az érzelmekhez, a gondolatokhoz és a földi
túléléshez, és belépjünk a negyedik dimenzióba – ahol meg kell találnunk önma-
gunkat és el kell engednünk mindent, amivel már nem rezgünk együtt. Ez egy olyan
dimenzió, ahol minden rendszer lebomlik, hogy könnyebbé váljon az új növekedés
és az új életmód. Ez az időszak nem túl kényelmes, de szükséges ahhoz, hogy
minden dolog a Földön átlépjen az ötödik dimenzióba.
Az egyik kulcskérdés a félelem. Ennek az érzelemnek az ereje állít meg minket
az önvalónk fénye felé vezető úton. Törekedjünk arra, hogy felülemelkedjünk a
félelmen és más negatív érzéseken, gondolatokon, így végül képesek leszünk
a negyedik dimenzión keresztül eljutni az ötödik dimenzióba. A másik feladatunk a
negyedik dimenzión áthaladva az, hogy kezdjük megnyitni a szívcsakrát – a feltétel
nélküli szeretet csakráját.

A szívcsakrát megnyithatjuk úgy is,


hogy halvány rózsaszínú´ fénnyel telt
háromszögeket vizualizálunk. A rózsaszín
a feltétel nélküli szeretet színe.

90 A FÉNYHÁROMSZÖGEK

Yoga of Light-BOOK 088-160.indd 90 13/12/2018 14:04


Fényenergia
Még mielőtt elkezdenél gyakorolni a fényháromszögekkel, végezd el ezt az ener-
gizáló relaxációs gyakorlatot. Feküdj hanyatt a talajra, figyelj arra, hogy a tested
egyenes legyen. Nyújtsd ki a karod vízszintesen, a tenyered felfelé nézzen. Zárd
össze a két lábad, húzd be az állad a mellkasod felé, hogy ne nehezedjen nyomás
a nyaki gerincre. Így pihentesd a tested néhány percig.
Amikor felkészültél a vizualizációra, képzelj el egy fényháromszöget a két
tenyér alcsakrái és a talpad alatt nagyjából 15-20 centiméternyire elhelyezkedő
földcsillagcsakra közé. Most vizualizálj egy második háromszöget a tenyerek
alcsakrái és a fejed fölött körülbelül 15 centiméternyire lévő lélekcsillagcsakra
közé.

FELÜLNÉZET

Belégzéssel vizualizálj egy fehér fénynyalábot, amely a lélekcsillagcsakrából in-


dul ki, majd lefelé, a koronacsakra felé halad a felső háromszögben. Áramoltasd
magadba ezt a fényt, amíg a felső háromszög megtelik vele. Ugyanezzel a mód-
szerrel vezesd be a fényt az alsó háromszögbe. Amikor ez a háromszög is megtelt
fénnyel, egy fehér ragyogású, kétdimenziós oktaéderben fekve találod magad. Az
oktaéder a levegő elemhez és a szívcsakrához is kapcsolódik. Próbáld érzékelni
az oktaédert kitöltő fényt, érezd, ahogy energizálja és vitalizálja tested minden
atomját, minden egyes sejtjét. Ezzel a gyakorlattal fokozatosan megtanulod érzé-
kelni a kézben és a lábfejen lévő alcsakrák pulzáló melegét, amely lassan eljut
tested minden részébe. Folytasd a gyakorlást mindaddig, amíg kényelmesnek
érzed.

A HÁROMSZÖGEK HASZNÁLATA 91

Yoga of Light-BOOK 088-160.indd 91 13/12/2018 14:04


ÜLÓ́PÓZOK

NAMASZKÁRA (üdvözló´póz)
Ülj kényelmesen keresztezett lábú ülésbe. Ha ez nehézséget okoz, ülj egy párnára.
Belégzés közben nyújtsd ki a karod a fejed fölé, érintsd össze a két tenyered. Nézz
fel a kezedre.
Ez a testtartás megnyitja a mellkast, megemeli a gerincet, és segíti a térd- és a
csípőízületeket, valamint hatékonyan előkészít néhány klasszikus jógapózt.

Ebben a testtartásban
három nagy fény-
háromszög keletkezik.
Az első a tenyerekben
és a térdhajlatban lévő
alcsakrák között jön
létre.

A második háromszög
a mellbimbók
mögötti alcsakra
és a gyökércsakra
között található.

A harmadik
háromszöget
a kulcscsontok közepe
alatt lévő alcsakrák
és a gyökércsakra
alkotják.

Az ászana megtartása közben fókuszálhatsz egyszerre csak az egyik, de akár


mindhárom csakrára is. Más-más háromszöget is választhatsz, amikor ezt a pózt
gyakorlod.

92 A FÉNYHÁROMSZÖGEK

Yoga of Light-BOOK 088-160.indd 92 13/12/2018 14:04