You are on page 1of 2

Balanta de verificare

Balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii care asigura


verificarea exactitatii inregistrarii operatiilor economice in conturi, legatura dintre conturile
sintetice si bilant, legatura dintre conturile sintetice si conturile analitice, precum si centralizarea
datelor contabilitatii curente.

Functiile balantei de verificare sunt:

1. De verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi;


2. De a realiza concordanta dintre conturile analitice si cele sintetice;
3. Face legatura dintre cont(care furnizeaza informatii de detaliu asupra fiecarui element
patrimonial de activ si pasiv) si bilant(care furnizeaza informatii generalizatoare
asupra activitatii de ansamblu a intreprinderii);
4. De grupare si centralizare a datelor inregistrate in conturi.
5. De instrument de analiza a activitatii economice.

Aplicatie:
1. Inregistrati urmatoarele operatii economico-financiare din luna februarie 2019 in
Registrul jurnal, efectuati Cartea Mare si apoi intocmiti balanta de verificare cu 4 serii de
egalitati.
Simbol cont Denumire cont SiD SiC
1012 Capital social 14780
subscris varsat
121 Profit si pierdere 9800
301 Materii prime 8200
401 Furnizori 1040
4426 Tva deductibil 1570
5121 Conturi la banci 5550
5311 Casa in lei 10300
Total 25260 25260

a) Se achizitioneaza un autoturism in valoare de 3700 lei, tva 1 9% cu FF nr.32/11.02.2019;


b) Se achita furnizorul de materii prime cu O.P. 15/13.02.2019;
c) Se depune din casierie in contul bancar cu Foaie de varsamant nr 34/25.02.2019.
Registrul jurnal

Nr. Documentul Explicatii Simbol conturi Sume


Crt. (tip si data) Debitoare Creditoa Debitoare Creditoare
re

TOTAL

Balanta de verificare cu patru egalitati

Cont Denumire SiD SiC RD RC TSD TSC SFD SFC


1012 Capital social 14780
subscris varsat
121 Profit si 9800
pierdere
301 Materii prime 8200

401 Furnizori 1040

4426 Tva deductibil 1570

5121 Conturi la banci 5550

5311 Casa in lei 10300

Total 25260 25260