You are on page 1of 2

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

for (i=1; i<=n; i++)


1. (0,5 p) Ce matrice se obţine după realizarea următoarei secvenţe, for (j=1; j<=n; j++)
dacă pentru n se citeşte valoarea 3? a[i][j]=i*j%10 ;

2. (0,5 p) Ce se afişează dacă se execută următoarea s=0; nr =0;


secvenţă de program pentru matricea de mai jos: for (i=2; i<=n; i++)
 1 2 4 5  for (j=1; j<=i-1;j++)
 
 0 6 3 1  if (a[i][j]>0 ) { s=s+a[i][j];
 2 4 2 0  nr ++;
 
 3  5 1  3  }

if (nr == 0) cout<< “NU EXISTĂ”;
else cout<< s/nr;

m=4; n=3; k=1;


3. (1 p) Care este cel mai mic element situat pe for (i=m; i>=1 ; i--)
a doua linie a tabloului construit în urma execu- for (j=n; j>=1; j--)
tării secvenţei alăturate: { a[i][j]= k;
k++;
}
4. a) (0,5p) În secvenţa alăturată se consideră că variabila a memorează un tablou
bidimensional cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, iar toate celelalte variabile sunt
întregi. Ce valoare se va afişa în urma executării secvenţei, dacă n=4, iar tabloul are conţinutul
de mai jos?

 1 2 4 5  k=2; s=0;
 
 0 6 3 1  for (i=k; i<=n; i ++)
 2 4 2 0  if (i%2) s=s+a[i][n-i];
 
 3 5 1  3  cout<< s;

b) (0,5 p) Pentru matricea de mai sus care este elementul a[2][3] ?
Pentru exerciţiile 5, 6,7, 8 se consideră că atât matricea cât şi n sunt citite de la tastatură.
5. (1,5p) Scrieţi secvenţa de program prin care se calculează suma elementelor pare aflate pe
poziţii impare.
6. (1,5p) Scrieţi secvenţa de program care afişează maximul elementelor aflate pe linia k.
7. (1,5 p) Scrieţi secvenţa de program care afişează numărul de elemente palindroame aflate pe
coloana c.
8. (1,5p) Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Înlocuiţi cu
valoarea minimă din matrice toate elementele de pe coloanele care conţin valoarea minimă.
4 4
8 3 3 7
2 1 6 5
8 7 3 1
9 8 7 1
Se va afișa:
8 1 3 1
2 1 6 1
8 1 3 1
9 1 7 1
Prof. PREOTEASA CARMEN FLORINA

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ II (2016-2017) / clasa a IX-a C / Rândul II


for (i=1; i<=n; i++)
1. (0,5 p) Ce matrice se obţine după realizarea următoarei secvenţe, for (j=1; j<=n; j++)
dacă pentru n se citeşte valoarea 3? a[i][j]=(i+j) % 3 ;

2. (0,5 p) Ce se afişează dacă se execută nr =0;


secvenţă de program alăturată, pentru for (j=1; j<=n; j++)
următoarea matrice : { min=a[1][j];
122 103 5 10 
  for (i=2; i<=n;i++)
7 18  10 2 if (a[i][j]< min ) min=a[i][j];
107 999 59 4
  cout<< min<< “ “;
 1 200 100 7  }

m=3; n=4; x=4;
3. (1 p) Care este cel mai mic element situat pe a doua
for (i=1; i<=m ; i++)
coloană a tabloului construit în urma executării secvenţei
for (j=1; j<=n; j++)
alăturate:
{ a[i][j]= x;
x--;
}

4. a) (0,5 p) În secvenţa alăturată se consideră că variabila a memorează un tablou


bidimensional cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, iar toate celelalte variabile sunt
întregi. Ce valoare se va afişa în urma executării secvenţei, dacă n=4, iar tabloul are
conţinutul de mai jos?

10 11 0 13  k=3;p=1;
 
6 3 3 7 for (i=k; i<=n; i ++)
9 0 5 3 if (a[i][i]%3) p=p*a[i][i]%10;
 
3 5 1 18  cout<< p;

b) (0,5 p) Pentru matricea de mai sus care este elementul a[2][2] ?
Pentru exerciţiile 5, 6,7,8 se consideră că atât matricea cât şi n sunt citite de la tastatură.
5. (1,5p) Scrieţi secvenţa de program prin care se calculează produsul elementelor pozitive
aflate pe poziţii pare.
6. (1,5p) Scrieţi secvenţa de program care afişează minimul elementelor aflate pe coloana k.
7. (1,5 p)Scrieţi secvenţa de program care afişează numărul de elemente prime aflate pe linia 4.
8. (1,5 p)Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se elimine din
matrice toate coloanele care conțin elemente nule și apoi să se afișeze matricea.
4 6
4 20 15 23 0 9
17 0 13 18 12 1
15 8 23 23 14 18
3 0 8 23 12 15
Se va afișa:
4 15 23 9
17 13 18 1
15 23 23 18
3 8 23 15
Prof. PREOTEASA CARMEN FLORINA