You are on page 1of 11
eee ee YOILSOND 21ID010d0ULNV »Viata practica este formidabila ca scoala, dar ao lua ca un scop in ea insasi este, evident, absurd.” Samael Aun Weor DRUMUL INITIATIC te nu au videngia 4 fn nici una dinere aceste Cind Lam studiae pe Gurdjieff si pe discipolul lui, Ouspensky, sau pedomuul Collins ori pe Dr. Nicoll, adevarati exegeti ai celei de-a «Patra Civ am putut evidentia e&, tner-adevar, ef accepta doa Samael Aun Weor: Confei UN DRUM ERMETIC $I SECRET Tisus, Marele Kabir a spus: , Cunoasteri Adevarul sel va va face liberi” Dincolo de ipotezele, ctedi ceea ce este cunoscut drept ADEVAR, MAREA REALITATE: sursa puri ‘ag capabila sa ne clibereze de aceasta lume de apareny lume relativa, de aceasta lume d val vre gcoli, credinge, filosofi sau lo de timp si poate i experimentat doar cu deplina manifestare a Constiinei divine. Dobindirea acestei pretioase bijuterii (Constiinfa), scufundata in oceantl MARIT REALITATT, este posibila doar ¢ postulatcle, cheile si practicile pe care le preda si le-a predat intotdea Gu Univers ‘Aceasta atitudine fata vi , aceastit doctrina atemporali conduce neofitul de mana pe o potect foarte particulara, misterioast: Calea fe Totusi, fara si vrem sa ranim ir trebuie sa subliniem ideea de baza ca in ambi contemporane, coexist’ multiple institu , cted cA cunose acest Drum secret si care, totusi, mu Sa ne permita cit nu vem sa facem cunose corul libertatea de a spune cu mare solemnitate ca i distructive; SUBLINIEM, si este clar ct acest lt- i din respect foarte profand fara de aproapele nostru, niciodari impotriva nici un om nu poate fi criticat pentru fapr wwatat niciodata, secre Ni de anu cunoaste ceva ime Calea Muchiei de Cugit, nu numai ct ca nu sti au si semnalim organizati spisituale de Nu am vrea st indi tun tip gi, fir intentia de a rini pe cineva, spunem simplu ca ignorai cultivat nu numai ca nu gtie, dar nici nu gtie ch nw Tn toate carfile sacre ale antichitagi se face aluzie la Druraul secret, multe versete, dar persoanele nu il cunosc. icarea, arftarea c&ii esoterice care conduce la elibe- rarea finala este cu adevarat scopul acestor studi inte de toate, trebuie si nizuim la o schimbare adevarat4, si iesim clin aceastt rutin plicisivoare, din aceasta viag’ exclusiv mecanic’, obo- este DRUMUL IN VECHIME §1 IN PREZENT Este evident c@ datorita uni i Misterelor Sacre care tl vor con- duce pe om la eliberarea final, acestea au inflorit in toate epocile pe care a pe dragul nostru citiror, vreau si transcriu in epoci ancestral. amintesc perfect existengele mele ante- tioare, i-ag putea face pe doctorii rarinnii sa rada. Dar, onorand adevarul tuchuie sa vA spun ca nici pe noi, nici pe sting nu ne intereseara acest ts ironic, Pe buna dreptate spunea Victor Hugo: ,,Cel care ride de ceea ce mu cunoaste este pe cale si devina idioe”. Sa dam mircurie despre tor ceea ce intr-adevir am exper este 0 datorie fagi de aproapele nostru incer, cazul meu nu este unicul, oat direct cesta este unicul nostru scop. alte persoane {gi amintesc exis- reincarnarea este un fapr si nu simple 4 Asadar, trebuie sa stiti ca eu m-am rei carnat pe pam la una dintre sandale. Apoi, staruitor, am cautat cu neliniste intrarea ingust&: mizuiam st ma reintore pe drumul drept. ti procmineny “Acest om era a cu eroism teribila nfirisarea lui ern formidab eeptate gortul masonic. Interogatoriul a fost foarte sever: Cine est? care vine orb si caute lumina.” ,Ce dorese?”, acest capitol, roate examenele verbale deja cunoscute,) un mod pe care chiar sandalele momente in care greoaia poart& a scartdic din balamalele sale de of ducand acel DO misterios al vechiului Egipt TERIBILI”, probele de Foc, Aer, Apa si Pimint pot fi intalnite de orice iluminat in memorile nacuri. In proba de FOC a trebuit si ma controlez p bine puteam, cfnd am traversat un sal de grinzi de ogel incandescent Je grinzi de fier arzatoare cra foarte ingusta, abia dac& era loc si-t pui picioarele; in acele timpuri. multi aspirangi au murit in timpul acest ht oroare acel