You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
4 Aπριλίου 2019 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 20ο - Αριθ. Φύλλου 955 - Τιμή φύλλου 1.00

11ης Νοεμβρίου 13,


στην είσοδο
της Απλωταριάς

Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224, fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

«Eυρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: Άνοιξε ο δρόμος για τα υδατοδρόμια στο Βόρειο Αιγαίο
Το κλειδί για μια κυρίαρχη Ευρώπη»
Σ
ε τροχιά προγραμματι- μετακίνηση.
Κεντρικός ομιλητής: Μιχαήλ Κωσταράκος σμού και υλοποίησης Το τελευταίο διάστημα, ο θε-
μπαίνει η κατασκευή ματικός αντιπεριφερειάρχης
υδατοδρομίων από την Πε- και αρμόδιος για θέματα συγ-
ριφέρεια Βορείου Αιγαίου κοινωνιών, Γιάννης Ξενάκης,
σε όλα τα νησιά της Περιφέ- ξεκίνησε εκ νέου προσπάθεια
ρειάς Βορείου Αιγαίου, που για την δημιουργία υδατο-
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες δρομίων σε όλα τα νησιά. Στο
μόνιμων κατοίκων και επι- πλάνο της Περιφέρειας και
σκεπτών. των λιμενικών ταμείων του
Η κατασκευή υδατοδρο- Βορείου Αιγαίου προβλέπον-
μίων αποτελούσε πάγιο αί- ται δυο υδατοδρόμια στη
τημα της αυτοδιοίκησης και Λέσβο, και από 1 υδατοδρό-
Συνέχεια στη σελίδα 3 των τουριστικών φορέων του Βορείου Αιγαίου, αφού έτσι ανοί- μιο σε Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Σάμο, Οινούσσες, Ψαρά,
γονται νέοι δρόμοι και προοπτικές, για οικονομική και γρήγορη Φούρνοι και Ικαρία.

Όχι άλλη εθνική ήττα! Συνέχεια στη σελ. 3

Άρθρο του Αιμιλιανού Κ. Ευαγγελινού


Το "οικογενειακό μαγαζάκι" στη Χίο καλά κρατεί!
Α
σφαλώς θα αναρωτιέστε επίθεση που είχε δεχθεί θα τους είχε
ποιο είναι το συγκεκριμένο απομακρύνει από τα καθήκοντά
μαγαζάκι. Μα ποιο άλλο θα τους. Αλλά ούτε καν ασχολήθηκε.
μπορούσε να είναι, από το μαγα- Δείχνοντας έτσι την ανωτερότητά
ζάκι της τοπικής της Νέας Δημοκρα- του. Πρώτη φορά στην ιστορία της
τίας, στο οποίο προεδρεύει ο τοπικής ΝΟΔΕ δεν υπάρχει σύμ-
Μανωλάκης, ο οποίος νομίζει ότι πλευση με τον εκλεγμένο βου-
το έχει κληρονομήσει από την οικο- λευτή. Αυτές οι νοοτροπίες που
γένειά του. Ασφαλώς, όλα όσα γί- υπάρχουν σήμερα στη τοπική της
νονται εδώ είναι σίγουρο ότι δεν ΝΟΔΕ και αυτές οι συμπεριφορές
φτάνουν στα αυτιά των υπεύθυνων του προέδρου και της παρέας του
Συνέχεια στη σελίδα 12 και της ηγεσίας της Πειραιώς. Ακόμα και ο βουλευτής της Ν.Δ, δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν, το να θεωρούν δηλαδή κτήμα
Νότης Μηταράκης δεν βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με δ΄αύ- τους την τοπική ΝΔ και να φτάνουν στο σημείο να υβρίζουν
τους. Διότι αν ήθελε και τους λάμβανε σοβαρά υπόψη μετά την ακόμα και τον εκλεγμένο βουλευτή.

Συνέχεια στη σελ. 20

Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση Ν. Γεωργούλη και Ν. Κατσαράκη


Ε
ίναι απαράδεκτο να φτάνουν Τα δύο πρώην στελέχη της εφημερίδας
στις αίθουσες των Δικαστηρίων κατηγορούνται για το ρεπορτάζ με τον
αιρετοί και δημοσιογράφοι. τίτλο: «Εξαπατούν την κοινωνία της Χίου
Συγκεκριμένα σήμερα καλούνται ο με τη Σούδα- Καμώνονται ότι κλείνει με
πρώην εκδότης της εφημερίδας πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής ενώ
“Πολίτης”, Νίκος Κατσαράκης και ο η πραγματικότητα είναι ότι σταματά χρη-
πρώην διευθυντής, Νίκος Γεωργού- μοτοδότηση από την Ύπατη Αρμο-
λης ως κατηγορούμενοι, μετά από στεία».
μήνυση που κατέθεσαν προς αυ- Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρε-
τούς, ο δήμαρχος Χίου, Μανώλης ται σε εκτενές ρεπορτάζ και η Εφημερίδα
Βουρνούς και ο αντιδήμαρχος Γιώρ- των Συντακτών, επισημαίνοντας ότι η
γος Καραμανής για δημοσιεύματα φράση «Εξαπατάτε την κοινωνία…»
της εφημερίδας “Πολίτης” με την αποτελεί μία συνηθισμένη φράση στην
κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. πολιτική και δημοσιογραφική γλώσσα.
Συνέχεια στη σελ. 3

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Επιτέλους να βρεθεί κάποιος να σώσει τη χώρα Είδος υπό εξαφάνιση οι... Έλληνες στα ξενοδοχεία
Σελίδα 3 του Παντελή Κυδώνη Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ.: Αρχιπλοίαρχος


50χρονου δικυκλιστή ο Γιώργος Σκανδάλης - Πλοίαρχος ο Χρήστος Φραγκιάς
Το Σάββατο 30 Μαρτίου Την 28-3-2019 συνεκλήθη το
2019, σε δημοτική οδό στη Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων
Μπορείτε να μας Χίο, δίκυκλη μοτοσικλέτα, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
ακούσετε και διαδικτυακά οδηγούμενη από 50χρονο Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό
www.ant1aigaiou.gr ημεδαπό, εκτράπηκε της πο- την προεδρία του Αρχηγού του
ή www.diafaneia.com ρείας της και ανατράπηκε στο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
οδόστρωμα, με συνέπεια τον Ακτοφυλακής. Στην θέση του
τραυματισμό του δικυκλιστή. Αρχιπλοιάρχου παραμένει ο
Εβδομαδιαίο Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου. Προανά- Γιάννης Αργυράκης ως Περιφε-
πρόγραμμα κριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το
ρειακός Λιμενάρχης στην 8η Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. ΕΛΚΑΤ με έδρα τη Ρόδο και με ευ-
Τμήμα Τροχαίας Χίου.
06.00 – 08.00 θύνη τις Π.Ε. της Ρόδου, της Κω, της Καρπάθου και της Καλύμνου. Προάγεται από αντιπλοίαρχος

Εξιχνιάστηκε απόπειρα
Non stop music
08.00 - 09.30
σε πλοίαρχος ο Χρήστος Φραγκιάς, ο οποίος παραμένει στη θέση του Λιμενάρχη Χαλκίδας. Ο
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» Γιώργος Σκανδάλης αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμε-
με τον Κων/νο Κυδώνη
νικού Σώματος, που υπάγεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και
κλοπής στη Καλαμωτή
09.30
Δελτίο ειδήσεων στους τρεις Χιώτες αξιωματικούς του Λ.Σ.
10.00-12.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Πρεμιέρα 6-7 Ιουνίου με Νέα Ελληνικά


«Φρένο – Γκάζι»
με τη Β. Χατζάκη Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπερι-
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» στατωμένη έρευνα του Αστυνομι-
με τον Θ. Γκαραβέλα κού Τμήματος Μαστιχοχωρίων
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
«Ελληνικό Top 40» Χίου, περίπτωση απόπειρας κλο- Στις 6 και 7 Ιουνίου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών αρ-
με τον Κ. Σιτόπουλο πής, που διαπράχθηκε προ εικο- χίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
12.25-14.00
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, σαημέρου περίπου, στην περιοχή που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Πέμπτη & Παρασκευή της Καλαμωτής στη Χίο. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 18 Ιουνίου με Βιολογία
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε)
12:25-14:00 Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας για τα Γενικά Λύκεια και στις 20 Ιουνίου με μαθήματα ειδικό-
Κάθε Τετάρτη ημεδαπός, ηλικίας 41 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δι- τητας για τα Επαγγελματικά Λύκεια.
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη κογραφία για απόπειρα κλοπής. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Πέμπτη 6 Ιουνίου με Νέα Ελλη-
15.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
Ειδικότερα και όπως προέκυψε μετά από κατάλληλη αξιολόγηση νικά για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ την
15.00-17.00 και αξιοποίηση στοιχείων, ο δράστης προσπάθησε να μπει, σε οικία επομένη, Παρασκευή 7 Ιουνίου εξετάζονται στο ίδιο μάθημα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων.
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Jazz Life»
53χρονου ημεδαπού, από παράθυρα, με σκοπό την κλοπή, χωρίς Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας, «ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται
με τoν Γ. Κοπανέλλη ωστόσο να το κατορθώσει. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ξένη μουσική εκπομπή
κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο. Από το Αστυνομικό Τμήμα Μα- να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
με τον Κ. Κατραμάδο στιχοχωρίων διενεργείται προανάκριση. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρ-
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
χιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.
Επεκτείνεται ο βρεφονηπιακός σταθμός
ξένη μουσική εκπομπή
με την Ε. Γαβρισέα
17.00-18.00

της οδού Καλουτά Άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας!


Non stop music
18.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
18.30-20.00
Non stop music
20.00-21.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
Ο σχεδιασμός για την επέ- Άλλαξαν από τη Δευτέρα 1 Απριλίου οι ώρες κοινής ησυχίας,
21.30 κταση του παιδικού σταθμού της σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
22.00-00.00
οδού Καλουτά προχωρά με το και την αλλαγή της χειμερινής ώρας σε θερινή τα ξημερώματα της
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη θέμα να έρχεται στην οικονομική περασμένης Κυριακής.
«Φρένο – Γκάζι» (Ε)
με τη Β. Χατζάκη επιτροπή η οποία ενέκρινε την Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημ-
Κάθε Τετάρτη ανάθεση στην ΕΤΑΧ για την εκ- βρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
με τον Θ. Γκαραβέλα πόνηση της γεωτεχνικής μελέ- • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή της. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο 07:00.
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
με τον Κ. Σιτόπουλο Μανώλη Βουρνού στόχος είναι η κατασκευή ενός κτηρίου 900 τ.μ • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
00.00-03.00 σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου ακριβώς δίπλα στον παι-
Non stop music • Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
δικό σταθμό που λειτουργεί σήμερα με ζητούμενο βέβαια την εξυ-
03.00-04.30
• Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρ-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) πηρέτηση περισσότερων βρεφών και παιδιών. «Από την αρχή της
04.30-06.00
θητείας μας προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τις θέσεις στους βρεφο- τίου.
Non stop music
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ νηπιακούς σταθμούς του Δήμου» ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου, υπο- Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταί-
06.00 – 07.30
γραμμίζοντας παράλληλα ότι ολοκληρώνεται και το έργο στο παλιό σματος. Προς τούτο οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της πα-
Non stop music
07.30- 09.30 δημοτικό σχολείο του Χαλκείου όπου θα μεταφερθεί ο παιδικός ράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών" αναφέρεται σε σχετική
120’ με τη Μάγδα Τσέκου
09.30 σταθμός των Καμποχώρων ενώ στην τελική φάση είναι και ο σχε- ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..
Δελτίο ειδήσεων διασμός για τον βρεφονηπιακό σταθμό Μαστιχοχωρίων στη Βέσσα. Ήρθε το νέο ωράριο κοινής ησυχίας. Μπήκε ποτέ σε εφαρμογή το συγκεκριμένο ωράριο; Όπως
10.00-12.00
«Θέμα Υγείας» μπήκε ο νόμος για το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους; Συμμορφώθηκε κανένας οδηγός με τους
με την Π. Θεοδοσίου νόμους του Κ.Ο.Κ, να μην παρκάρει σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ ή σε διαβάσεις αναπήρων; Δεν
12.25-14.00
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος» έχετε καταλάβει ότι ζούμε στη χώρα της Ψωροκώσταινας;
με τον Κων/νο Κυδώνη
14.00-21.30
Non stop music
21.30
Δελτίο ειδήσεων
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις 24μηνης σύμβασης
00.00-06.00
Non stop music
Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ για την προκήρυξη των 500 θέσεων σε όλη τη χώρα.
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι θέσεις αφορούν σε
Χιώτικη Eφημερίδα 24μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ στη διαδικασία θα
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA συμμετάσχουν 10.000 – 12.000 υποψήφιοι Υποχρεω-
Κωδικός: 5431 τικής Εκπαίδευσης.
Οι θέσεις αφορούν την καθαριότητα στα κτήρια του
Aναλαμβάνουμε κάθε
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών
20ο Έτος κυκλοφορίας
Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοι-
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
είδους κοινωνικές εκδηλώσεις ωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρα-
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com κλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας,
σύμφωνα με το νόμο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ
Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μα-
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ γνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών,
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,

Καλό ταξίδι Χριστόφορε!


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ,
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: «Έφυγε» από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου, το
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ πρώην Διευθυντικό Στέλεχος Τραπεζικών καταστημά-
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους των, Χριστόφορος Κοράκης.
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ο Χριστόφορος, ένας καλός φίλος και οικογενειάρ-
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
χης νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΚΑΦΕ Νοσοκομείο των Αθηνών.
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ Ελένη Λιαδάκη & Γιώργος Γιαννιώδης Πάλεψε γενναία αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
Λεωφ. Αιγαίου 80 τηλ..:22710 20700 από την άνιση μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο.
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή
Απλωταριάς 27Β τηλ..:22710 20350 Τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
Κουντουριώτου 62 Ματθαίου στον Κοφινά. Φίλε Χριστόφορε, καλό ταξίδι και συλληπτήρια στην οικογένεια σου.
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άνοιξε ο δρόμος για τα υδατοδρόμια στο Βόρειο Αιγαίο


Συνέχεια από σελ. 1
Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρ- σχετικές μελέτες, ενώ έχει προβλεφθεί
ΑΠΟΨΗ
χης,, Γιάννης Ξενάκης στη εκπομπή «Καλημέρα προϋπολογισμός περίπου 20 χιλιάδων
με τον ΑΝΤ1 Αιγαίου» του Κων/νου Κυδώνη ευρώ, για τη μελέτη κάθε υδατοδρο- Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
ανέφερε τα εξής: μίου. Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέ-
«Δεν πρόκειται για προεκλογικό πυροτέ- τηση ενός project manager με γνώσεις
χνημα. Τα υδατοδρόμια που ψηφίστηκαν την στο αντικείμενο, που θα αναλάβει την
προηγούμενη Παρασκευή στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνουν πραγμα-
επίβλεψη και τον συντονισμό του όλου
σχεδίου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη
Επιτέλους να βρεθεί
τικότητα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων
αυτών αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 εκατομ-
φάση του έργου, που στην ουσία θα
αφορά την προμήθεια και την τοποθέ-
τηση του εξοπλισμού στα σημεία που
κάποιος να σώσει τη χώρα
μύρια ευρώ. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συζητήθηκε και θα γίνουν τα υδατοδρόμια. Συνολικά ο εξοπλισμός για κάθε
εγκρίθηκε το εν λόγω θέμα, και τώρα θα δρομολογηθούν οι υδατροδρόμιο υπολογίζεται περίπου στις 200 χιλιάδες ευρώ.
εξελίξεις για τη δημιουργία υδατοδρομιών, δηλαδή η οριοθέ- Tέλος θα αναλάβουν μετέπειτα τα Λιμενικά Ταμεία τη διαδικα-
τηση των θαλάσσιων περιοχών για την προσθαλάσσωση σία για να γίνει η δημοπράτηση, για το ποιος επιχειρηματίας,
υδροπλάνων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και η κα- ποιο σχήμα δηλαδή θα αναλάβει τη λειτουργία των υδατο-
τασκευή υποδομών για την πρόσδεση και την αποβίβαση – δρομίων, βάζοντας υδροπλάνα και πληρώνοντας το ανάλογο
επιβίβαση των επιβατών. Αρχικά θα γίνουν μετρήσεις και οι τίμημα προς τα Λιμενικά Ταμεία».

Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση Ν. Γεωργούλη και Ν. Κατσαράκη


Συνέχεια από σελ. 1 Ποιος μπορεί επιτέλους να ενώσει τη χώρα;
Είναι γεγονός ότι την περίοδο της οικονομι-
Αναλυτικά το ρεπορτάζ αναφέρει: λειτουργούσε στο κέντρο
«”Εξαπατάτε την κοινωνία, της πόλης. Μηνυτές, ο δή- κής κρίσης, την οποία βιώνουμε ακόμα και σή-
κύριε... δήμαρχε” και όπου δή- μαρχος Μανώλης Βουρ- μερα, οι αντιθέσεις έγιναν πολύ έντονες σε
μαρχος, βάλτε ό,τι σας βολεύει. νούς και ο αντιδήμαρχος σχέση με την πολιτική ζωή του τόπου.
Όπως «πρόεδρε», «υπουργέ», Γιώργος Καραμανής και κα- Άνθρωποι που ήταν για πολλά χρόνια στο
«πρωθυπουργέ» κ.ά. τηγορούμενοι για συκο- προσκήνιο εξαφανίστηκαν και άνθρωποι και
Ό,τι και να συμπληρώσει κα- φαντική δυσφήμηση ο δυνάμεις ανεδείχθησαν μέσα από τις στάχτες
νείς ως κλητική προσφώνηση, η Νίκος Κατσαράκης και ο και τα χαλάσματα που άφησε η κρίση. Στον
ουσία παραμένει. Πρόκειται για Νίκος Γεωργούλης, όταν στίβο της πολιτικής είδαμε το κραταιό ΠΑΣΟΚ
μια φράση τόσο συνηθισμένη και οι δύο πλέον έχουν να γίνεται από κόμμα, απόκομμα και πολλές
στην πολιτική ή δημοσιογρα- αποχωρήσει από την εφη-
κινήσεις, κόμματα, κινήματα να θέλουν να
φική γλώσσα, που ελάχιστα μερίδα.
καρπωθούν τα οφέλη όλων αυτών των ανα-
κάνει πλέον εντύπωση. Η δικάσιμος που ενδεχο-
Μια φράση που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που ο μένως θα δημιουργήσει και νομολογία που θα αφορά πολιτι- κατατάξεων που ήρθαν σε πολιτικό, οικονο-
αντιπαρατιθέμενος, διαφωνεί κάθετα ή έχει διαφορετική εκτί- κούς, κοινωνικούς φορείς αλλά και συνδικαλιστές, που τυχόν μικό και κοινωνικό επίπεδο.
μηση, για τα πεπραγμένα του άλλου μέρους. έχουν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον τη Το βέβαιο είναι ότι η ελληνική κοινωνία δι-
Μια έκφραση που αν την «γκουγκλάρουμε» θα την βρούμε συγκεκριμένη έκφραση, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Απρι- χάστηκε σε πολλά θέματα αρχής γενομένης
σε δεκάδες άρθρα και ακόμα περισσότερες αναφορές, να εκτο- λίου. από το δίλημμα «μνημόνιο – αντιμνημόνιο»,
ξεύεται εν είδει πολιτικής κριτικής, χωρίς βέβαια κανείς να εν- Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η κοινή λογική να πρυτανεύ- το οποίο βέβαια απαντήθηκε από την ίδια τη
νοεί ότι ο αντίπαλος ή έστω αυτός που δέχεται την κριτική είναι σει...». ζωή και την πραγματικότητα, παρά το γεγονός
απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου. Θα έπρεπε στις μικρές κοινωνίες όπως τη Χίο, οι αιρετοί «άρ- ότι κόστισε υπέρμετρα σε χρόνο και χρήμα στη
Και όμως αυτή η αναφορά, σε ένα άρθρο της εφημερίδας χοντες» να μην οδηγούν τους δημοσιογράφους στην αίθουσα χώρα μας για να γίνει σαφές κάτι που σε άλλες
«Πολίτης της Χίου», αρκούσε για να στείλει στο εδώλιο του του Δικαστηρίου και να μην επιβαρύνουν τα Μ.Μ.Ε. με επι-
χώρες έγινε κατανοητό άμεσα, ότι δηλαδή ένας
κατηγορουμένου δύο δημοσιογράφους του νησιού που, από πλέον έξοδα, αφού και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι συνεχίζουν να
δρόμος υπήρχε για να ξεπεράσουμε την οικο-
τη θέση του εκδότη και του αρχισυντάκτη, επέτρεψαν τη δη- λειτουργούν, όχι για το κέρδος, αλλά για να παρέχουν τις υπη-
μοσίευσή της, ασκώντας κριτική στον δήμαρχο και διαφωνών- ρεσίες τους και να ενημερώνουν το κοινό, τους Αιγαιοπελαγί- νομική κρίση και αυτός περνούσε μέσα από τα
τας για το ποιος τελικά έκλεισε τη Σούδα! τες, αλλά και να υποστηρίζουν τα συμφέροντα της περιοχής μνημόνια, όπως και τελικά από εκεί και πέ-
Ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή η Ύπατη Αρ- μας. Είναι εφικτό, μέσω του διαλόγου οι παρεξηγήσεις και τα ρασε.
μοστεία μέσω της διακοπής χρηματοδότησης; λάθη να επιλυθούν χωρίς να φτάνουν τέτοιες υποθέσεις στη Ο διχασμός βέβαια συνεχίστηκε στη χώρα με
Ο λόγος για τον άθλιο εκείνο προσφυγικό καταυλισμό που Δικαιοσύνη. ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων παρατάξεων
και ξεπέρασε πολλές φορές ακόμα και την ίδια
την πολιτική αντιπαράθεση και έγινε με όρους
«Eυρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: Το κλειδί για μια κυρίαρχη Ευρώπη» προσωπικής επίθεσης σε κάθε επίπεδο.
Σήμερα η χώρα πρέπει να βαδίσει προς τα
Κεντρικός ομιλητής: Μιχαήλ Κωσταράκος εμπρός και σίγουρα όλα αυτά πρέπει να πάνε
στην άκρη και να μπορέσει αυτή η χώρα αυτός
Συνέχεια από σελ. 1
ο λαός να βρει επιτέλους τον βηματισμό του
Ξανά στο νησί που αγαπά και ποτέ δεν οποίο έχει επωμισθεί την άμυνα της Ευ- για να σταματήσει η καταστροφή και η φυγή
ξεχνά, τη Χίο μας, θα βρεθεί ο δικός μας ρώπης, όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες απαι- των νέων. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να
καλός φίλος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τούν ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή βρεθούν και τα πρόσωπα που θα βοηθήσουν
και π. πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτρο- Ένωση. Απαιτούν στην πραγματικότητα σε μια τέτοια κατεύθυνση. Για αυτό και όλες οι
πής της ΕΕ, Μιχάλης Κωσταράκος από περισσότερο από ποτέ την προστασία επιλογές ειδικά από τα «μεγάλα» κόμματα θα
τότε που ήταν Διοικητής της 96 Ανώτερης τους. Για αυτό τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε.
πρέπει να σηματοδοτήσουν αυτή την προσπά-
Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να γι-
(ΑΔΤΕ). Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, γαντώσει την προστασία και την ασφά- θεια επιλέγοντας τον δρόμο της μετριοπάθειας
μετά από πρόσκληση, ο επίτιμος αρχηγός λεια που παρέχει στους πολίτες. Δεν έχει και των συγκλίσεων. Πέρα από τους φανατι-
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επιτευχθεί αυτό, αλλά έχουν γίνει σημαν- κούς που κάθε κόμμα έχει, υπάρχει και ο
(ΓΕΕΘΑ), θα μιλήσει στο Ομήρειο Πνευ- τικά βήματα και το κυριότερο έχει αρχίσει απλός κόσμος που θέλει να βελτιωθεί η καθη-
ματικό Κέντρο Δήμου Χίου με θέμα την και αλλάζει η αντίληψη των Ευρωπαίων μερινότητα του, να βελτιωθεί η ζωή η δική του
«Eυρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια το πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτικών και των παιδιών του και θέλει να δει τη χώρα
κλειδί για μια κυρίαρχη Ευρώπη». Μαζί του θα μιλήσουν επίσης κυρίως, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε ένα κλίμα εφησυχασμού. να ορθοποδεί μετά από τόσα χρόνια. Είναι
ο επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σωτήρης Ντά- Στο πλαίσιο αυτό τώρα ασχολούνται πολύ με τα σύνορα. Τα σύ- πολλά τα χρόνια της δυστυχίας και πρέπει να
λης και ο Jeroen Kohls, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Αντενάουερ. νορα είμαστε εμείς. Για αυτό θα συζητήσουμε. Πρέπει να δούμε επανέλθει και το χαμόγελο στην χώρα για να
Ο κ. Κωσταράκος σε συνέντευξη που έδωσε στο ΑΝΤ1 Αιγαίου πως θα το εκμεταλλευτούμε, για να κάνουμε καλύτερα τη δου- μπορέσει να επανέλθει και το οικονομικό
στην εκπομπή «Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» του Κων/νου Κυδώνη λειά μας, με βάση τις απαιτήσεις, τα κονδύλια και τέλος με βάση
κλίμα στα επίπεδα που όλοι θα θέλαμε. Γιατί
μίλησε για αυτή την ομιλία που διοργανώνεται στο νησί μας. Συγ- το όλο το πολιτικό πλαίσιο και τις θέσεις της κυβέρνησής μας και
κεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε: της Ευρώπης». περιμέναμε έκρηξη ανάπτυξης, απογείωση και
«Η Ευρώπη το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των τρομοκρατικών Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, άλλα τέτοια όμορφα λόγια που εύκολα οι πο-
επιθέσεων αλλά και εξαιτίας του μεταναστευτικού κύματος το στις 6 το απόγευμα, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ομήρειου λιτικοί λένε, όμως -καθώς τίποτα από αυτά δεν
οποίο δημιούργησε τεράστιους κλυδωνισμούς έχει στραφεί και Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα συνέβη- ας γίνει τουλάχιστον αυτό, να μην
προσπαθεί να ισχυροποιήσει την άμυνα και την ασφάλεια. Αυτό KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG με τίτλο: «Ευρωπαϊκή άμυνα και υπάρχει διχασμός…
είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, διότι υπάρχει το ΝΑΤΟ το ασφάλεια: Το κλειδί για μια Κυρίαρχη Ευρώπη».
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Νέος συνδυασμός «Χίος Μπροστά»


με τον Γιάννη Καραβασίλη
Είδος υπό εξαφάνιση οι... Ο Γιάννης Καραβασίλης
ανακοίνωσε την υποψηφιό-
Μπροστά όμως σε όλους τους
τομείς. Μπροστά στην οικονομία,
Έλληνες στα ξενοδοχεία τητά του για Δήμαρχος Χίου
με τον νέο συνδυασμό «Χίος
στον πολιτισμό, στις αξίες. Μπρο-
στά για την ίδια την κοινωνία μας.
Μπροστά». Ο Δημοτικός συνδυασμός
Ο κ. Καραβασίλης, σε ''ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ'' του οποίου
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης
ανάρτησή του στο facebook, έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής,
εξηγεί τους λόγους για τους βάζει ως προτεραιότητα το κοι-
οποίους έθεσε την υποψη- νωνικό σύνολο και τις ανάγκες
φιότητά του για Δήμαρχος σε του.
συνεργασία με άλλα άτομα Η ανάληψη μιας τέτοιας ευθύ-
με τον συνδυασμό «Χίος νης δεν είναι εύκολη. Είναι όμως
Μπροστά». Συγκεκριμένα, δυνατή γιατί αυτή τη δύσκολη
αναφέρει τα εξής: και ίσως καθοριστική για το νησί
«Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο νησί μας μας στιγμή, βρίσκομαι σ’ αυτή τη θέση, όχι σαν άτομο και
και τους συνδημότες μας, απέναντι στην ιστορία, το παρόν υποψήφιος Δήμαρχος Χίου, αλλά σαν εκπρόσωπος μιας υπέ-
και το μέλλον της Χίου και κυρίως απέναντι στα παιδιά μας ροχης ομάδας, με συνεχή συμμετοχή στην κοινωνική και
και τη νέα γενιά του τόπου μας, τόσο εγώ όσο και μια αξιό- επαγγελματική ζωή, αδέσμευτης, ανεξάρτητης από κομματι-
λογη ομάδα ανθρώπων, που πορεύεται δίπλα μου, έχουμε κές , οικονομικές ή οποιασδήποτε μορφής δεσμεύσεις, από
την τιμή να ανακοινώνουμε σήμερα την υποψηφιότητα του οποιονδήποτε φορέα, μιας ομάδας που δεν έχει πολιτικές φι-
Μειώνονται συνεχώς οι Έλληνες πελάτες των ξενοδο- συνδυασμού «ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» στις δημοτικές εκλογές του λοδοξίες, αλλά οι συνθήκες που κυριαρχούν την αναγκά-
χείων στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, την ώρα Μαΐου 2019 και κυρίως να σας καλέσουμε – όλους μαζί και ζουν σε συμμετοχή, μιας ομάδας που έχει στόχο να
που η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου τον τον καθένα ξεχωριστά - να σταθείτε συμπαραστάτες μας και συνδιοικήσει με τον Χιώτη και την Χιώτισσα, που ζει σε τούτο
Μάιο αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,8%. Την ίδια να μας συνδράμετε με στόχο το κοινό καλό, το καλό του το μοναδικό νησί, η βρίσκεται στην ξενιτιά και στα πελάγη,
περίοδο, όμως, αυξήθηκε και ο αριθμός των ξενοδο- τόπου μας. όμως η καρδιά του πάλλεται στον γενέθλιο τόπο, με τους φί-
χειακών μονάδων και διαθέσιμων κλινών χωρίς αυτό Το κάλεσμα αυτό προς την κοινωνία της Χίου, δεν έχει να λους που διάλεξαν το νησί μας για μόνιμη ή περιοδική κα-
να συνοδεύεται από αξιόλογη αύξηση της πληρότητάς κάνει με προσωπικές φιλοδοξίες δικές μου ή της ομάδας των τοικία.
τους. ανθρώπων που έχουν ήδη προσφερθεί να συμμετάσχουν. Δικαιούμαστε ένα καλύτερο αύριο, το οποίο σίγουρα δεν
Στην προσπάθειά τους να αναβαθμίσουν τις παρεχό- Πηγάζει από την ανάγκη της κοινωνίας να εκφραστεί και να πρόκειται να έρθει από μόνο του. Η συμμετοχή όλων μας
μενες υπηρεσίες και να αυξήσουν το μέσο έσοδο ανά συμμετάσχει στα κοινά. είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να αξιοποιηθεί μέγιστα
Τα προβλήματα της Χίου, τρέχοντα ή μακροχρόνια και ο το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού μας.
δωμάτιο, οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
τρόπος με τον οποίο αυτά αντιμετωπίζονται, έχουν δημιουρ- Δικαιούμαστε ίσες ευκαιρίες και ισόνομη μεταχείριση με
επένδυσαν κατά την τελευταία διετία σε επισκευές, ανα-
γήσει κλίμα στασιμότητας και εσωστρέφειας. Οι επιπτώσεις αντίστοιχες περιοχές είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στην
καινίσεις και αναβαθμίσεις υπαρχόντων ξενοδοχείων
στην οικονομία και τον κοινωνικό ιστό είναι εμφανείς. Ευρώπη.
το ποσό του 1,618 δισ. ευρώ ή περί τα 800 εκατ. ετη-
Δεν θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σ’ αυτό; Σχεδιασμός, στόχευση, αξιοκρατία, διεκδίκηση, κοινωνική
σίως. Οι δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνουν αυτές που Θα παραμείνουμε όλοι μας παθητικοί θεατές ,ή θα συμμε- συναίνεση και σκληρή δουλειά είναι οι πυλώνες, που θα στη-
έγιναν για νέα ξενοδοχεία που κτίστηκαν ή ξανάνοιξαν τάσχουμε βάζοντας τις βάσεις για μία νέα αρχή αφήνοντας ριχθούμε για να πάμε την ''Χίο Μπροστά''.
έπειτα από χρόνια ή προέκυψαν από μετασκευές κτι- πίσω τα ''εγώ'' , με σκοπό το κοινό μας όφελος ως κοινωνία; Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χίου, επικεφαλής της Δημοτικής
ρίων. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την ετή- Εμείς θέλουμε την Χίο μπροστά. Παράταξης ''ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ'' Γιάννης Καραβασίλης».
σια έκθεση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος με τίτλο: «Εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της ελ- ΛΑ.Σ| Τα γεγονότα αποτελούν πλέον ιστορικά αποτυπώματα και στίγμα
ληνικής ξενοδοχίας το 2018».
Σύμφωνα με την έκθεση, το 84% των διανυκτερεύ- για την πολιτική ιστορία του συνδυασμού της Παγχιακής Επιτροπής
σεων που έγιναν το προηγούμενο έτος στα ξενοδοχεία
Σε σχετική ανακοίνωση ηθούν δεν πρόκειται να καλύψουν ούτε το «όχι» στην εκπαί-
αφορά τους αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που κα-
μας για το προσφυγικό προ- δευση των προσφυγόπουλων ούτε τα εξώδικα ούτε τις κοι-
ταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία
βλέπαμε ότι στο προεκλο- νές συγκεντρώσεις με το φασιστικό εσμό, που έδινε τον τόνο
που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό και, παράλ- γικό «χρηματιστήριο» θα σε προπηλακισμούς, σε επεισόδια και επιθέσεις στους πρό-
ληλα, αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις από τη μείωση του πουλήσει σε υψηλές τιμές. σφυγες και μετανάστες, αμαυρώνοντας την ιστορία του νη-
διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών Με τη δήλωση καθόδου σιού.
και τη δυνατότητά τους να κάνουν διακοπές κατά την του νέου συνδυασμού από Ανεξαρτήτως προθέσεων και τωρινών δηλώσεων αυτών
κρίση. Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των ημεδα- τα στελέχη της Παγχιακής των στελεχών, τα γεγονότα αποτελούν πλέον ιστορικά απο-
πών τουριστών έχει συρρικνωθεί στο 16% το 2017 Επιτροπής για το προσφυ- τυπώματα και στίγμα για την πολιτική ιστορία όλων τους.
από 26% που ήταν το 2010. γικό -επιτροπής μίσους και Για αυτό και ως Λαϊκή Συσπείρωση καλούμε τους δημότες
Το εποχικό προφίλ του ελληνικού τουρισμού παραμέ- ξενοφοβίας, λέμε εμείς-επιβεβαιωθήκαμε πλήρως. μας να γυρίσουν και σε αυτούς την πλάτη˙ να γυρίσουν την
νει ουσιαστικά αμετάβλητο τα δύο τελευταία χρόνια, Όσο καπνός και λόγια συγκάλυψης και να χρησιμοποι- πλάτη στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία.
με εξαίρεση την αύξηση των διανυκτερεύσεων τον
Μάιο. Το 55%, περίπου, των συνολικών διανυκτερεύ-
σεων πραγματοποιείται το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγού- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απαγορεύει την καύση λόγω των θυελλωδών ανέμων
στου. Τον Μάιο του 2018, το 60% των ξενοδοχείων
Δυο πυρκαγιές ξέσπασαν την και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν
είχε πληρότητα κάτω από 60% και μόνο το 8,2% των
Τρίτη σε αγροτικές εκτάσεις. Ευτυ- το τελευταίο διάστημα και στη Χίο
ξενοδοχείων κατάγραψε τον μήνα αυτό πληρότητα
χώς έγκαιρα επενέβη η πυροσβε- αλλά και στα όρια του δάσους στο
91%-100%. Αντιθέτως, τον Αύγουστο του 2018, που στική και εθελοντικές ομάδες για Μεγαλοχώρι Λέσβου, στον Πύργο
είναι ο μήνας αιχμής της τουριστικής περιόδου, πάνω την κατάσβεσή τους. Το πρώτο Σάμου και σήμερα στην περιοχή της
από το 65% των ξενοδοχείων πέτυχε πληρότητα 80%- συμβάν εκδηλώθηκε στις 9.30 Αγκαθερής Πλωμαρίου Λέσβου
100%. Αυτό επηρεάζει και το τιμολογιακό αποτέλε- έξω από τους Ολύμπους. Απολο- εφιστάται η προσοχή όλων των ερ-
σμα: Τον Μάιο του 2018, το 76% των ξενοδοχείων γισμός της πυρκαγιάς 1 στρέμμα γαζομένων στην ύπαιθρο, όσον
διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 ευρώ, καμμένης αγροτικής έκτασης. Η αφορά την παύση της καύσης υπο-
ενώ πάνω από 160 ευρώ διέθεσε τα δωμάτιά του μόνο δεύτερη πυρκαγιά σημειώθηκε λειμμάτων καλλιεργειών οποιουδή-
το 4% των ξενοδοχείων. Αντιθέτως, τον Αύγουστο του στη 13.00 στην περιοχή του Λι- ποτε τύπου μέχρι την εξασθένηση
2018, το ποσοστό των ξενοδοχείων που διέθετε τα δω- θίου σε αγροτική έκταση όπου και εκεί έσπευσαν πυροσβέ- των ανέμων. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από
μάτιά του κάτω από 80 ευρώ ευρώ περιορίστηκε στο στες και εθελοντές και την περιόρισαν άμεσα. πρόθεση ή από αμέλεια ο υπαίτιος θα διώκεται ποινικά, σύμ-
57% και το ποσοστό εκείνων που τα διέθετε πάνω από Με αφορμή τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν στο φωνα με άρθρα 28, 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα και θα
160 ευρώ υπερ-τριπλασιάστηκε σε σχέση με τον Μάιο νησί μας και θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς διενεργείται εις βάρος του δικογραφία.
και διαμορφώθηκε στο 14,4%.
Το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο με βάση την κατηγορία
του ξενοδοχείου διαμορφώθηκε το 2018 σε 33.458,5 Έφυγε από τη ζωή ο Γ. Μελιτζάνης
ευρώ για τα πεντάστερα (+7% έναντι του 2017), σε
23.999,9 ευρώ για τα τετράστερα (+12%), σε 11.306,5 Έφυγε από τη ζωή ο Γ. Μελιτζάνης, αδερφός του Βαγγέλη Μελιτζάνη του
για τα τριών αστέρων (+6,9%) και σε 6.184,9 για τα πρώην δημάρχου Καρδαμύλων. Ο Γ. Μελιτζάνης είχε μεταβεί σε νοσοκομείο των
δύο αστέρων (+10,1%). Αθηνών καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δυστυχώς όμως δεν τα
κατάφερε και έχασε τη μάχη για τη ζωή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δήμος Χίου| Να επανεξετασθεί η πρόταση δημιουργίας σχολής σπουδών


Φιλοξενίας, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων στη Ρόδο
«Το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με έδρα τη Χίο ιδρύθηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, κληρονομώντας όμως στην
εμπειρία και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί από τη μακροχρόνια επιτυχή λειτουρ-
γία μεταπτυχιακού στον τουρισμό στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, στη Χίο.
Η πρόσφατη πρόταση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για δημιουργία
σχολής σπουδών Φιλοξενίας, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων στη Ρόδο,
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά όχι μόνο για την επιστημονική υπόσταση αυτού
καθ’ αυτού του αντικείμενου των σπουδών, αλλά και για τη βιωσιμότητα των δύο
αυτών τμημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επιχειρούμενη ανάπτυξη πανεπι-
στημιακής σχολής στη Ρόδο που να σχετίζεται με τον τουρισμό, ενώ παράλληλα
στο ίδιο πανεπιστήμιο λειτουργεί άλλο τμήμα, σε άλλο νησί, σε αυτό τον τομέα δη-
μιουργεί εύλογα ερωτηματικά όχι μόνο για τη σκοπιμότητα αλλά και για τα μη ακα-
δημαϊκής φύσεως κριτήρια τα οποία πιθανόν έχουν εξωθήσει σε μια τέτοια επιδίωξη.
Η υπόθεση θα πρέπει να επανεξετασθεί με παράλληλο στόχο τη διαφύλαξη του
κύρους και της βιωσιμότητας των τμημάτων του Πανεπιστημίου» αναφέρει ο Δήμος
Χίου σε ανακοίνωσή του.

"Όχι" Κάρμαντζη στη φημολογούμενη ίδρυση


παρεμφερούς Τμήματος Τουρισμού στη Ρόδο
"Η ίδρυση παρεμφερούς τμήματος τουρισμού στη Ρόδο αποδυ- δυναμώνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Ας κατανοήσουν οι
ναμώνει βασικά το τμήμα Τουρισμού που ήδη λειτουργεί στη Χίο, ιθύνοντες επιτέλους ότι πρέπει να λειτουργήσουν και σοβαρά, και
μετά από πολλές προσπάθειες και αγώνες και κατ’ επέκταση απο- αποτελεσματικά".

Συλλήψεις στη Ρόδο με επιτυχία που μυρίζει Χίο


Πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται
Ρόδου για κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. από Μικτό Κλιμάκιο Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρ-
Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρες του Λιμενικού Σώματος έχουν χείου Ρόδου και του Τελωνείου Ρόδου στο λιμένα ''ΑΚΑΝΤΙΑΣ'', εν-
συλλάβει δύο άτομα στη Ρόδο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών τοπίστηκαν οι ανωτέρω εντός Ι.Χ.Ε. οχήματος κατά τον κατάπλου
ουσιών (πιθανά κοκαΐνης ή ηρωίνης), αλλά και αρκετά κιλά χαπιών. Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, όταν κατά την εκφόρτωσή του δεν σταμάτησαν σε
Έναν απλό έλεγχο νομιμότητας αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες θέ- σήμα στελέχους του Τελωνείου Ρόδου και εξήλθαν του λιμένα με
λησαν να κάνουν υπάλληλοι του Τελωνείου Ρόδου και τελικά σε αυξημένη ταχύτητα. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση κατα-
συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, εξιχνίασαν υπόθεση δίωξης των ανωτέρω, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινη-
20 κιλών κοκαΐνης και 50 κιλών ναρκωτικών χαπιών! Μέχρι στιγμής τοποίηση του οχήματος πλησίον της Νέας Μαρίνας Ρόδου. Σε
έχουν συλληφθεί 2 άτομα με Ισραηλινά διαβατήρια. Σε έλεγχο που έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύ-
διενέργησαν άνδρες του Κλιμακίου Δίωξης κατά των Νακρωτικών λου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν στους χώρους απο-
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν σκευών του εν λόγω οχήματος τα κάτωθι: (25,166kg), δηλαδή περίπου 56.120 δισκία και
ξεκινώντας ανθρωποκυνηγητό το οποίο κατέληξε με τη σύλληψη • τριάντα (30) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνο- • έντεκα (11) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν δισκία ECSTASY
τους στο κέντρο της Ρόδου. Να σημειώσουμε ότι επικεφαλής της λικού μικτού βάρους είκοσι κιλών και πεντακοσίων ενός γραμμα- (MDMA), γκρι χρώματος, με το λογότυπο ''SILVER'', συνολικού μι-
8ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος με έδρα τη ρίων (20,501kg), κτού βάρους είκοσι τεσσάρων κιλών και επτακοσίων εξήντα επτά
Ρόδο και με ευθύνη όλα τα Δωδεκάνησα, έχει αναλάβει εδώ και • έντεκα (11) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν δισκία ECSTASY γραμμαρίων (24,767kg), δηλαδή περίπου 55.478 δισκία.
ένα χρόνο στη θέση του Περιφερειακού Διοικητή ο Χιώτης Αρχι- (MDMA), γκρι χρώματος, με λογότυπο το σήμα της εταιρείας AUDI, Από τη Λιμενική Αρχή Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κα-
πλοίαρχος Γιάννης Αργυράκης. Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος συνολικού μικτού βάρους είκοσι πέντε κιλών και διακοσίων δεκαέξι τασχέθηκαν τα 20,501kg κοκαΐνης και τα περίπου 166.317 δισκία
ενημερώνει: γραμμαρίων (25,216kg), δηλαδή περίπου 54.719 δισκία, ECSTASY, το χρηματικό ποσό των οχτώ χιλιάδων εκατό ευρώ
«Στη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών, ηλικίας 30 και 61 ετών, προ- • έντεκα (11) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν δισκία ECSTASY (€8.100), δύο (02) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία (01) συσκευή
έβησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, σε συνεργασία (MDMA), ερυθρού χρώματος, με το λογότυπο ''UPS'', συνολικού GPS καθώς επίσης και το Ι.Χ.Ε. όχημα ως μέσο μεταφοράς των ανω-
με το Τελωνείο Ρόδου. μικτού βάρους είκοσι πέντε κιλών και εκατόν εξήντα έξι γραμμαρίων τέρω ναρκωτικών ουσιών».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ
Ιατροί Ακτινολόγοι
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χωματουργικές Εργασίες- Εκσκαφές • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αποφράξεις Εκκενώσεις Βόθρων
(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
Μαρτύρων 5, Χίος
Τηλ.: 22710 23055 -
22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
E-mail:
Αδράστου 6, Καστέλο, Τηλ. 22710 29773, κιν. 6937395540 leonbil1972@yahoo.gr
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- settakis@hotmail.com
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Οι 5 άξονες του Κώστα Τριαντάφυλλου για την ανάπτυξη της Χίου


ανάδειξης των περιβαλλοντικών - πολιτισμικών στοιχείων του νη-
σιού, αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του και
αναβάθμισης των υποδομών του.
3. Χίος Αλληλεγγύης για όλους
Ενδυνάμωση κοινωνικών δομών, στήριξη ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και συμπολιτών, που έχουν πληγεί περισσότερο από την
οικονομική κρίση. Ενίσχυση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του
Δήμου Χίου.
4. Χίος στη νέα εποχή
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Δήμο Χίου, δημιουργία θερμοκοιτίδας
καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο και Επι-
μελητήριο. Ίδρυση γραφείου επιχειρηματικότητας
5. Χίος της επόμενης μέρας της προσφυγικής κρίσης
Καθαρή πολιτική θέση ότι στη Χίο και τα νησιά του Αιγαίου πρέπει
Σε κλίμα αισιοδοξίας και με τον αέρα της επιτυχίας από την πρώτη Στόχος αυτής της καινοτόμου διαδικασίας -εκτός από την ενημέ- να γίνεται μόνο υποδοχή και ταυτοποίηση προσφύγων και μετανα-
εκδήλωση της ΣυμμαΧίας Αξιών, ο επικεφαλής της παράταξης, Κώ- ρωση, το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων-, είναι ο κάθε υπο- στών. Όλη η υπόλοιπη διαδικασία να γίνεται στην ηπειρωτική χώρα.
στας Τριαντάφυλλος σε συνεργασία με τα στελέχη και τους υποψή- ψήφιος να μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος Τροποποίηση της κοινής δήλωσης Ευρώπης – Τουρκίας. Ανάδειξη
φιους του, συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά, ώστε να Οι 5 άξονες: του αιτήματος αυτού στα ευρωπαϊκά fora. Έλεγχος της κατάστασης
παρουσιάσουν τις επόμενες μέρες αναλυτικά στους δημότες και να 1. Χίος Ελκυστική και επανεξέταση του συνόλου των δεσμεύσεων του Δήμου Χίου.
θέσουν σε διάλογο έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας Συντονιστής της διαδικασίας αυτή ήταν ο ίδιος ο επικεφαλής της
την ανάπτυξη της Χίου. ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χίου. Nα έχουμε υπο- ΣυμμαΧίας, Κώστας Τριαντάφυλλος, ο όποιος ρίχνει το βάρος στο
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε διαδραστική εκδήλωση τη Δευ- δομές (δηλαδή αεροδρόμιο, λιμάνι, τελωνείο), καθώς επίσης πεζο- πρόγραμμα και όχι σε ψηφοθηρικές τακτικές και πολιτικές σκοπιμό-
τέρα 18/03/19, με πέντε στρογγυλά τραπέζια, όπου παρουσιάστηκε δρόμια, χώρους στάθμευσης, καθαριότητα, δρόμους, νερό, τητες. Αυτό άλλωστε αποδείχτηκε και στο πλαίσιο της εκδήλωσης
o βασικός κορμός ισάριθμων αξόνων του προγράμματος, από δύο πολιτισμό, αθλητισμό. της παράταξής του για τον τουρισμό, όπου παρουσίασε καλά δου-
εισηγητές, ενώ κάθε 20 λεπτά οι ομάδες των υποψηφίων άλλαζαν 2. Χίος Τουριστικός Προορισμός λεμένες προτάσεις και έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό
τραπέζι και θεματική. Ο Τουρισμός να καταστεί βασικός μοχλός ανάπτυξης της Χίου, μέσω για τον τουρισμό.

Συνάντηση των υποψηφίων της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥ


ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΛΑΝΗ με τους προβληματισμένους πολίτες των Καρδαμύλων
«Όταν υπάρχει επικοινωνία υπάρχουν και λύσεις».
Μέλη του συνδυασμού ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ του ψηφοδελτίου
της Χίου με την Γιούλα Αργυρούδη, τον Πάρι Βελιανίτη, την Αργυρώ Τσεσμεντζή καθώς
και τον εισηγητή της παράταξης για θέματα τουρισμού Γιώργο Μισετζή, συναντήθηκαν
την Κυριακή το πρωί με ομάδα πολιτών των Καρδαμύλων, σε μία ουσιαστική συζήτηση
των θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων και την προοπτική
επιβίωσης της ευρύτερης περιοχής.

Έφυγε από τη ζωή


ο Αρχιμουσικός Ηλίας Εγγλέζος
Κυρίαρχο αίτημα, η άρση της υποβάθμισης των Καρδαμύλων, μέσα από θέματα που αφορούν,
Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 29 Μαρτίου τις υποδομές, τα σχολεία, τα λιμενικά έργα, τον καθορισμό του αιγιαλού, τον τουρισμό και τον τρόπο
2019, σε ηλικία 92 ετών ο Χιώτης Αρχιμουσικός, που οι πλούσιοι τουριστικοί ποροι (περιπατητικές διαδρομές, κάστρο γριάς, φαράγγι Καμπιών παρα-
τραγουδιστής, Ηλίας Εγγλέζος. λίες Ναγού, , Γιόσωνα, οι ιαματικές πηγές, ο υγροβιότοπος το ανοιχτό θέατρο κ. α) μπορούν να γίνουν
Ο Ηλίας Εγγλέζος γεννήθηκε στην περιοχή του ελκυστικό τουριστικό προϊόν.
Βροντάδου της Χίου. Στα σημαντικά προβλήματα υποδομών που είναι σε εκκρεμότητα, αναφέρθηκαν η ολοκληρωτική
Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, επαγγελμα- αποκατάσταση της εθνικής οδού Χίου Καρδαμύλων και η ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων, η
τίας μουσικός. Έπαιζε ούτι και κιθάρα αλλά κυ- αξιοποίηση των νερών των πηγών του Γιόσωνα, η τύχη του προφράγματος Σαραπειού και η βελτίωση
ρίως τραγουδούσε. Συγκεκριμένα από τη των δρομολογίων των ιδιωτικών ΚΤΕΛ.
δεκαετία του '40, διασκέδαζε όλους με τη μου- Η στελέχωση με ιατρικό προσωπικό του πολυιατρείου Καρδαμύλων και το ασθενοφόρου που δια-
σική και τα τραγούδια του, στην Ελλάδα, αλλά θέτει με δικά του μέσα το χωριό κρίνονται ως άκρως σημαντικά, τόσο για τη διατήρηση του πληθυ-
και στο εξωτερικό. Ο Ηλίας Εγγλέζος έμαθε να σμού, όσο και για την υποστήριξη των τουριστικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
παίζει ούτι και να τραγουδάει δίπλα σε ένα Προτάθηκε η συμμετοχή των Καρδαμύλων στο σχέδιο τουριστικής προβολής της Χίου και συζη-
Τούρκο, την εποχή που έμενε με την οικογένειά τήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους τα Καρδάμυλα μπορούν να γίνουν ένας ελκυστικός τόπος, τόσο
του στην Κύπρο, ενώ αργότερα συνέχισε τη μου- για διαμονή (εκπαιδευτικών και στρατιωτικών που εργάζονται εκεί), όσο και για τον τουρισμό καθ’
σική μαθητεία με το Δημοσθένη Δασκαλάκη από όλη τη διάρκεια του έτους.
τα Θυμιανά. Θα τον θυμόμαστε πάντα μέσα από Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει μια ουσιαστική και διεξοδική συζήτηση και όχι απλά παρουσίαση θέ-
τα τραγούδια του με αγάπη. Καλό ταξίδι καλέ μας
σεων και προεκλογικές εξαγγελίες, που τείνουν να είναι ο κανόνας» ανέφεραν στην ανακοίνωση
φίλε. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
τους τα μέλη του συνδυασμού «Συμπαράταξη Πολιτών.»

Λευτέρης Πυκνής| Ξεμπερδεύετε και δώστε


κανονικά την λεωφόρο στην κυκλοφορία
Προς όλους τους Αρμόδιους φορείς γραμματείς και Φαρισαίους και
στους αρμόδιους Εργολάβους.....
Πριν μια εβδομάδα σας παίνεψα ότι επιτέλους ένα έργο τελείωσε.
Σας είχα υποδείξει να βάλετε σήμανση για να μην έχουμε κανένα ατύ-
χημα.
Αντί αυτού σήμερα βλέπω την μια πινα-
κίδα που πρέπει να μείνει πεσμένη στα
πλάγια.
Οι οδηγοί μπερδεύονται και τραβά
άλλος για Χίο και άλλος για τα Αλά-
τσατα.
Δηλαδή περιμένετε να κάνετε προεκλο-
Στο κέντρο διασκέδασης «Δασκαλόπετρα» στο Βροντάδο Χίου, το 1950. Διακρίνονται οι μου- γικές πατάτες με νταούλια και βιολιά.
σικοί από αριστερά προς τα δεξιά: Στέφανος Νεαμονιτάκης (κλαρίνο), Πέτρος Κρόκος (κιθάρα), Επιτέλους ξεμπερδεύετε και δώστε κα-
τραγουδίστρια (η σύζυγος του Κώστα Μπούρα), Κώστας Μπούρας (μπουζούκι), Ηλίας Εγγλέζος νονικά την λεωφόρο στην κυκλοφορία!
(ούτι), Γιώργος Ράντης ή «Ατσίγγανος» (μπουζούκι). Λευτέρης Πυκνής
(Μαλλιάς) Καλλιμασιώτης
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Και οι ελίτ τον χαβά τους


του Βύρωνα Γ. Πολύδωρα
Δεν επικαλούμαι την και συσσώρευση (στους λίγους) πλούτου, θα είχε αφήσει πίσω του είναι ίδια. Σ’όλους τους σταθμούς του μετρό και του σιδηροδρόμου
πείρα μου. Μοιράζομαι αμετάκλητα τέτοιες τραγικές σκηνές. Πώς δεν θα υπήρχαν άστεγοι και βλέπεις άστεγους επαίτες. Και στην Αλεξάντερπλατς και όπου υψώ-
μαζί σας την άγρυπνη άνεργοι. Και πεινασμένοι στους κάδους των σκουπιδιών. Δεν υπάρχει νονται τα πολυώροφα κτήρια γραφείων και ακριβών ξενοδοχείων
παρατηρητικότητά μου. πιο απάνθρωπη σκηνή από αυτή. Και δεν υπάρχει πιο κυνική και βάρ- δεν λείπουν οι άστεγοι και οι περιπλανώμενοι επαίτες. Μόνον επαίτες;
Βλέπω στις σχάρες του βαρη – ούτε στα άγρια θηρία της ζούγκλας δεν τη συναντάς – ιδέα Μήπως αυτοί οι δυστυχισμένοι φυτρώνουν παντού σαν «ISO con-
υπόγειου σιδηρόδρο- που θέλουν να μας επιβάλλουν σαν νομοτέλεια (του νεοφιλελευθε- trast» για να τονίζουν την ανωτερότητα των πλουσίων; Βέβαια, οι
μου της Νέας Υόρκης, ρισμού, εννοείται) τάχα οι διάφορες ελίτ, της οικονομίας, της πολιτικής, πρακτικοί νόες των Γερμανών αξιοποίησαν ορθολογικά (ίσως και νεο-
στο Μανχάτταν συγκε- της ακαδημίας, ότι έτσι είναι ή και ακόμη χειρότερα, έτσι θα’πρεπε να Καντιανά) την περίπτωση, μετατρέποντας τη δυστυχία σε ευκαιρία,
κριμένα και ακόμα πιο είναι. Δικάζοντας, ταυτόχρονα τους δυστυχισμένους σαν αξιοτιμώρη- κατά διασκευή του άλλου ψυχρού συνθήματος: «να κάνουμε την
τραγικά – για την ειρω- τους ως υπαίτιους για τη δυστυχία τους. Μόνον η δική μας ποίηση κρίση, ευκαιρία». Κι έφτιαξαν προγράμματα με άστεγους να ξεναγούν
νεία του παραδείγματος και το λαϊκό μας τραγούδι επιφυλάσσει έναν τρυφερό και παρηγο- τουρίστες στη «σκοτεινή πλευρά» του Βερολίνου όπου το σύγχρονο
– δίπλα στη Γουόλ Στριτ, ρητικό λόγο για τους απόκληρους της ζωής. περιθώριο ζει και βασιλεύει. Χωρίς ελπίδα.
δηλαδή, δίπλα στο κέντρο της παγκόσμιας χρηματιστηριακής οικο- Καθώς μοιράζομαι μαζί σας αυτά που βλέπω στις πρωτεύουσες Θα κλείσω το παρόν σημείωμα με μια αναφορά σε μια σπουδαία
νομίας, ανθρώπους να στριμώχνονται εκεί για να πιάσουν θέση να της Ευρώπης με την μεταμφιεσμένη ευμάρεια (disguised prosperity), Αγγλίδα ποιήτρια της Βικτοριανής εποχής, την Ελισάβετ Μπάρρετ
ζεσταθούν. Είναι ζεστός ο ατμός που βγαίνει από τις σχάρες. Φορούν στη Μαδρίτη όλες οι πλατείες είναι κατειλημμένες από τους άστεγους Μπράουνινγκ (1806-1861). Γράφει σ’ένα ποίημα-διαμαρτυρία της για
μακριά τριμμένα και σκισμένα παλτά, σαν αυτά που εικονογραφεί ο και πένητες. Μόνον γύρω από το παλάτι είναι καθαρά και δεν συναν- τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, στις οποίες υπέβαλαν τα παιδιά
Τσαρλς Ντίκενς στην περιγραφή των αντιθέσεων της βιομηχανικής τάς αστέγους γιατί η αστυνομία δεν επιτρέπει εγκατάσταση και σκηνές στα εργοστάσια της βιομηχανικής επανάστασης, που ετιτλοφορείτο
επανάστασης των αρχών του 19ου αιώνα στο Λονδίνο, και μάλλινους εκεί. «Το κλάμα των παιδιών» «The cry of the children». Που εισάγεται μά-
πλεχτούς σκούφους. Από τις εικονογραφήσεις του Ντίκενς είναι αλή- Στο Παρίσι «του φωτός» όλες οι γειτονιές (quartiers) είναι πλήρεις λιστα μ’ένα στίχο από τη Μήδεια του Ευριπίδη. Νόμιζα πως οι εικόνες
θεια πως δεν λείπουν οι χονδροί προγάστορες πλούσιοι της εποχής από αστέγους και ζητιάνους. Υπολογίζουν πως πάνω από τέσσερα που περιγράφονται σ’αυτό θα είχαν εκλείψει. Μέχρι που είδα πρό-
που φορούσαν εκείνα τα ημίψηλα καπέλα και κάτι παπούτσια με χον- εκατομμύρια Γάλλοι (δηλαδή πάνω από 10%) είναι άστεγοι ή μένουν σφατα στη τηλεόραση τα «σκλαβάκια» της σοκολάτας στην Αφρική,
δρές ασημένιες αγκράφες. Ας είναι. Παπούτσια σινιέ αθλητικά στο σε απαράδεκτα καταλύματα. Ακόμη, τρία εκατομμύρια ακίνητα μέ- τις συνθήκες εργασίας στις φυτείες του κακάο και τον τόπο ζωής-επι-
χρώμα της βρώμας φορούν σήμερα. Νόμιζα πως ο πολιτισμένος, που νουν άδεια λόγω της ακρίβειας των μισθωμάτων. Όταν ανατρέπεται βίωσής τους. Και έφριξα. Κατά τα λοιπά, οι maîtres της προπαγάνδας
τον λένε πονηρά και αμφίσημα ανεπτυγμένο, άνθρωπος θα είχε, μετά ο νόμος προσφοράς-ζήτησης ακολουθεί ο νόμος της δυστυχίας και προσπαθούν να μας πείσουν πως προχωρούμε μπροστά. Και οι elit
από 200 χρόνια από τότε, και ύστερα από δύο παγκόσμιους πολέ- του μίσους. Το σκέφτηκαν ποτέ αυτό οι λογιστικοί υπολογιστές (τα το χαβά τους. Κηρύγματα προσχηματικής δημοκρατίας και εμμονικής
μους και δύο ατομικές βόμβες να δείχνουν την ισχύ της κόλασης που golden boys) του καπιταλισμού; προάσπισης των συμφερόντων και των κεκτημένων τους!
κρατούσαν στην κοιλιά τους. Και μετά από τόση και τέτοια παραγωγή Και στην «πρωτεύουσα» της Ευρώπης, στο Βερολίνο, η κατάσταση Άρθρο του Βύρωνα Γ. Πολύδωρα στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Κράτος ουδετερόθρησκο ή έθνος άθεο;


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
Είναι παγκοίνως ομολογούμενο όπως έχει και την (εύλογη και δημοκρατική) απαίτηση να σέβονται Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους, ίσως ο κυριότερος, που
ότι, κράτος που λησμονεί την ιστορία και τη δική του όσοι έρχονται στον τόπο μας. τα βιβλία αυτά, όσο κι αν είναι έξυπνα και χαριτωμένα, όταν τα κοιτά-
του είναι καταδικασμένο είτε να την Οι Έλληνες δεν έχουν δείξει δείγματα μισαλλοδοξίας, (τουλάχιστον ζουμε από πιο κοντά μας δίνουν πολλές φορές μιαν εντύπωση κου-
ξαναζήσει είτε να οδηγηθεί σε εθνικό τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από τη μεταπολίτευση και εφεξής), φότητας και επιπολαιότητας: τους λείπει μια ορισμένη διάσταση, που
θάνατο. ούτε στο κράτος μας υπάρχει πολίτευμα «Καισαροπαπισμού» ώστε χωρίς αυτήν η εικόνα του Νεότερου Ελληνισμού δεν είναι αληθινή».
Η ιστορία του Ελληνικού Έθνους να κινδυνεύουν οι αλλόθρησκοι ή να είναι υποτελείς στην πίστη Και καταλήγει: «Η Ορθοδοξία, όπως παρουσιάζεται στα μάτια του
είναι συνυφασμένη με το αίμα των άλλων και ουτοπώς να επεμβαίνουν σε "ξένα αμπέλια". Ελληνικού λαού, είναι θρησκεία εθνική, συνυφασμένη αξεδιάλυτα
μαρτύρων ηρώων του, με τον ιερό Οι σύγχρονοι ψευτοαριστεροί, δήθεν δημοκράτες, επιχειρούν να με τα ήθη του και τον ομαδικό του χαρακτήρα… Αυτή η θαλπωρή,
αγώνα για τη λευτεριά, πολεμώντας – καταστήσουν τις μειοψηφίες ως πλειοψηφίες στο πολιτικό σκηνικό και αυτά τα ζεστά πνευματικά κύματα που μεταδίδονται ακατάπαυστα σε
όπως είπε ο γενναίος Στρατηγός Γεώρ- το αντίστροφο. Επιχειρούν να μας κάνουν να νιώθουμε μειονεκτικά όλη την Ελλάδα, από τους Ορθόδοξους Ναούς κι από τις Βυζαντινές
γιος Καραϊσκάκης– «πρώτα για του –το 90% του λαού– έναντι των άλλων, ενώ στην πραγματικότητα μει- τους Ακολουθίες, αποτελούν στοιχείο συστατικό, εκ των ων ουκ άνευ,
Χριστού την πίστη την Αγία κι έπειτα ονεξία χαρακτηρίζει τη βιοτή και τις πράξεις των ιδίων, κατά την της Ελληνικής ζωής. Για τούτο και δεν μπορεί να νοηθεί στην Ελλάδα
για την πατρίδος την ελευθερία». άσκηση των καθηκόντων τους. «Αρχή άνδρα δείκνυσι…» ! χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας…».
Οι Έλληνες γνωρίζουν ιστορία και Όμως, για το ζήτημα αυτό, θα αφήσουμε να μας μιλήσει ο γνωστός Νομίζω ότι, ο Γ. Θεοτοκάς, τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται κάποιος ούτε
γνωρίζουν ότι, η ελευθερία χαρίστηκε σε εμάς μέσα από έναν αγώνα λογοτέχνης της γενιάς του μεσοπολέμου, Γιώργος Θεοτοκάς (1905- να προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει κάτι στα λόγια του αυτά !
ο οποίος είναι γεμάτος από «αίματα και ράσα». 1966), άνθρωπος βαθύτατα δημοκρατικός, ρεαλιστής, πατριώτης και Όσοι νομίζουν ότι, με τον τρόπο τους θα πλήξουν την Ορθοδοξία,
Τούτο, όμως, φαίνεται να το λησμονούν, ενίοτε δε και καταφρο- συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός, με καταγωγή από το Πυργί της "πλανώνται πλάνην οικτράν".
νούν οι σύγχρονοι επιλήσμονες της ιστορίας του ματωμένου Έθνους Χίου, όπως ο ίδιος έγραψε τα Χριστούγεννα του 1960: «Οι ξένοι συγ- Διότι, η πίστη είναι ένα καρφί, μια ρίζα στην ψυχοσωματική σύν-
μας, φέρνοντας προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, νομοσχέδιο γραφείς, διάσημοι και μη, που δημοσιεύουν πολύ συχνά βιβλία με θεση και οντότητα του ανθρώπου που, όσο το κτυπάς, ριζώνει ολο-
όπου το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται «ουδετερόθρησκο»! θέμα τη σημερινή Ελλάδα, όπως τη βλέπουν και την καταλαβαίνουν, ένα και περισσότερο.
Γιατί, άραγε, συνέβη τούτο; Και, που αποσκοπεί μια τέτοια διάταξη; λησμονούν ή αγνοούν, κατά γενικό κανόνα, ένα θεμελιακό γνώρισμα Και τέλος, διότι, η Εκκλησία «πολεμουμένη νικά, υβριζομένη λαμ-
Ποιον ευνοεί και ποιους εξυπηρετεί; του χαρακτήρα της, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι χώρα Χριστιανική, δε- προτέρα καθίσταται. Κλυδωνίζεται αλλ' ού καταποντίζεται. Χειμάζεται,
Ο Ορθόδοξος πιστός γνωρίζει να σέβεται την πίστη του άλλου, μένη μάλιστα με την ιστορία του Χριστιανισμού από την πρώτη ώρα. αλλ΄ ού ναυάγιον υπομένει» (Ιερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 33, 110).-

Το Πρόγραμμα της ΝΔ για τις Υποδομές:


Για την επάνοδο της Χίου στην Πρωτοπορία
Γράφει ο Κώστας Τρομπούκης*, Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης
Πριν μερικές μέρες η Νέα με κάθε ευκαιρία την σημασία που έχει για τη Χίο η διασύνδεσή της την αναβάθμιση του αεροδρομίου της. Είναι έργο πνοής, έργο ζωτικής
Δημοκρατία παρουσίασε το με την ηπειρωτική Ελλάδα και η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων σημασίας που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη ή έστω να βρί-
πρόγραμμά της για τις υπο- Πηγών Ενέργειας. Η ενεργειακή ασφάλεια του νησιού περνάει από τη σκεται σε στάδιο υλοποίησης και αντ’ αυτού βλέπουμε μια απαράδε-
δομές της Χώρας. Το σχέδιο διασύνδεσή του με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα οφέλη κτη στασιμότητα τη στιγμή που τα γειτονικά μας αεροδρόμια (Λέσβου
της ΝΔ συνιστά έναν πλήρη που θα αποκομίσει η Χίος από τη σταδιακή απαγκίστρωσή της από και Σάμου) που έχουν περάσει στα χέρια του ιδιωτικού τομέα μεγα-
προγραμματικό χάρτη με τα ορυκτά καύσιμα είναι τεράστια, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πε- λώνουν και βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις επιταγές της επο-
έργα εθνικής εμβέλειας σε ριβαλλοντικό επίπεδο, όπως τεράστιες είναι και οι δυνατότητες παρα- χής μας. Η ΝΔ προτείνει τη διερεύνηση της δυνατότητας να ενταχθεί
κάθε τομέα. Περιλαμβάνει γωγής ενέργειας από ΑΠΕ. το αεροδρόμιο σε ενιαία εταιρεία μαζί με άλλα μικρά αεροδρόμια
έργα πνοής που θα σχεδια- Σημαντικότατη εξέλιξη θεωρώ και την συζήτηση για την αξιοποίηση υψηλής επιβατικής κίνησης (άνω των 100.000 επιβατών ετησίως) για
στούν και θα υλοποιηθούν του αεροδρομίου μας. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, καθώς σήμερα δεν υπάρχει
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπεύθυνος για 23 αεροδρόμια μεταξύ αυτών και εκείνο της Χίου. Η καμία σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης και βελτίωσης του αεροδρο-
με το Βόρειο Αιγαίο να βρί- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας νομίζει ότι ανήκουν σ’ αυτήν, το ίδιο μίου.
σκεται κι αυτό στο επίκεντρο νομίζει και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ισχυρίζεται, ότι θα τα αξιοποιήσει με Η στασιμότητα, η αναβλητικότητα και ασυνεννοησία έπληξαν τον
του προγράμματος. τη σχετική μελέτη να ανατίθεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Επικρατεί τόπο μας, τον κράτησαν μακριά από την καινοτομία και την πρωτο-
Στο κρίσιμο πεδίο του ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας, η Νέα όπως αντιλαμβάνεστε το απόλυτο χάος. Κι ο τελευταίος Χιώτης γνω- πορία και τον άφησαν πίσω από τις εξελίξεις της εποχής μας. Τα επό-
Δημοκρατία προτάσσει την ενεργειακή σύνδεση των νησιών με την ρίζει πως το έργο του αεροδρομίου έχει κολλήσει κάπου μεταξύ γρα- μενα χρόνια θα είναι καθοριστικά και δεν χωράει αμφιβολία πως οι
ηπειρωτική χώρα. Κάθε χρόνο οι πολίτες μέσα από τους λογαρια- φειοκρατίας, έλλειψης πόρων και κυβερνητικής απροθυμίας. Θυμίζω επόμενες εκλογές θα είναι πιο κρίσιμες από ποτέ. Το διακύβευμα είναι
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνονται συνολικά με ένα άλλωστε τις δηλώσεις του κ. Χ. Σπίρτζη για το αεροδρόμιο Χίου, που τεράστιο και θα καθορίσει το που θα βρεθεί η Χίος μας την επόμενη
ποσό της τάξης των 600-800 εκατομμυρίων € μέσω των Υπηρεσιών έλεγε ότι δεν χρειάζεται επέκταση το αεροδρόμιο μας, αλλά χρειαζό- μέρα. Έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο επίκεντρο των εξελίξεων,
Κοινής Ωφέλειας. Τα σχέδια για τη σύνδεση των νησιών του Βορείου μαστε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που θα το αποφασίζαμε εμείς ως να πρωτοπορήσουμε ξανά και να φτιάξουμε μια Χίο καλύτερη για
Αιγαίου με την Ανατολική Μακεδονία όπως και της Ικαρίας και της τοπικές κοινωνίες και θα το υιοθετούσε η κυβέρνηση και τελικά μεί- μας και για τα παιδιά μας. Το παρόν και το μέλλον μας βρίσκεται στα
Σάμου με τις Κυκλάδες είναι σχέδια που μας αφορούν άμεσα και η ναμε χωρίς αεροδρόμιο και χωρίς οποιαδήποτε κυβερνητική υποστή- χέρια μας. Να μη τους γυρίσουμε την πλάτη. Να δώσουμε δύναμη
υλοποίησή τους θα δώσει ένα οριστικό τέλος σ’ αυτό το κακόγουστο ριξη. στον τόπο μας. Μπορούμε.
αστείο των συνεχόμενων διακοπών ρεύματος εξ αιτίας της ανεπάρ- Για όποιον όμως αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς την σημασία της κα- *Ο Κώστας Τρομπούκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπι-
κειας του συστήματος. Ήδη από το καλοκαίρι του 2018 επισημαίνω τάστασης δεν μπορεί να υπάρξει τουριστικό μέλλον για την Χίο, χωρίς στήμιο Κρήτης.
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κατασκευή υπόγειου μετρό στη Χίο (!) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
Του Παύλου Π. Καλογεράκη, Διευθυντή Εκπαίδευσης ε.τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
κάραμε, επί χρόνια, την επέκταση του αεροδρομίου για να μην προσ- Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 1, Χίος Χίος, 01 – 04 - 2019
Ταχ. Κώδικας : 82100 Χίος Αρ. πρωτ.: 1745
γειώνονται, δήθεν, τα αεροπλάνα στο καμπαναριό της Ευαγγελί- Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ανδρεάδης,
στριας και στερήσαμε από τον Νησί μας πόρους ανάπτυξης!! Και τα : Ειρήνη Αποστολίδου
χρόνια περνούσαν!! Δεν βρήκαμε ούτε μία πραγματοποιήσιμη λύση Τηλέφωνο : 2271 350529 ή -554 ή-508
Fax : 2271 350546
για την βελτίωση και χρήση του λιμανιού μας και βλέπομε τώρα τα E-mail : d.technikonerg@chios.pvaigaiou.gov.gr
κρουαζιερόπλοια να μας προσπερνούν!! Δεν θέλουμε να ρίξουμε
ούτε ένα τετραγωνικό τσιμέντο μέσα στη θάλασσα για να φτιάξουμε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
χώρους στάθμευσης, ή δρόμους αλλά κατά τα άλλα δεν μπορούμε H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει
να περπατήσουμε ούτε στα πεζοδρόμια, σε μια πόλη με την αισθη- διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
τική της στο ναδήρ!. Πιστεύουμε ότι οι γείτονες Τούρκοι θα σώσουν Ν.4412/16, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙ-
ΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ CPV: 45246410-0, με προϋπολογισμό 179.995,14
την κατάσταση του τουρισμού μας και επί δέκα τουλάχιστον χρόνια ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
καβουρδίζουμε την υπόθεση δημιουργίας αξιοπρεπούς Τελωνείου! 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Με περισσή αυταρέσκεια πιστεύουμε ότι είμαστε από τους ωραιότε- Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφο-
ρους του κόσμου και δεν κάνουμε τίποτα για βελτίωση των τουρι- ρές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φά-
στικών προορισμών πάνω στο Νησί μας και πιστεύουμε ότι οι ξένοι κελο του υποσυστήματος.
Το ανέκδοτο είναι γνωστό, είναι και επίκαιρο: υποψήφιος περιο- φταίνε που δεν έρχονται για τουρισμό εδώ! Πολλά θα μπορούσαν 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλε-
δεύει σε επαρχία και μεταξύ άλλων υπόσχεται την κατασκευή γεφυ- ακόμα να γραφτούν, χιλιοειπωμένα στις παρέες των συμπολιτών μας κτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ρών και σχολείων. Στην επισήμανση των ψηφοφόρων ότι δεν έχουν τα περισσότερα. ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ποτάμια και ότι τα παιδιά που γεννιούνται είναι πολύ λίγα και δεν Βλέπεις τόσους άλλους τόπους να αλλάζουν όψη από μέρα σε (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Τυχόν διευκρινήσεις
– ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά
χρειάζονται σχολεία, εκείνος απαντά: «θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, μέρα και να επιλύουν προβλήματα, ακόμα και μέσα στην κρίση. Εμείς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
θα σας κάνουμε και παιδιά»! Το ανέκδοτο αυτό έμενε στη συνείδηση βαλτώσαμε στις ίδιες και ίδιες κουβέντες λες και πάγωσε ο χρόνος: 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 09-05-2019
του λαού επί δεκαετίες, για να υπογραμμίζει μια ανυπαρξία στρατη- Φράγμα, αεροδρόμιο, λιμάνι, τελωνείο. Και πάλι τα ίδια μετά από ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών : 16-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ.
γικής στην πολιτική και μια αναντιστοιχία μεταξύ των υποσχομένων χρόνια: Φράγμα, αεροδρόμιο, λιμάνι, τελωνείο! Πρωθύστερες επι- 4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-
και των πραγματικών αναγκών ενός τόπου. Ταυτόχρονα, παρουσιά- λογές (λιμάνι Μεστών), μεγαλεπήβολα φαραωνικά σχέδια (λιμάνι γωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υπο-
ζει με σαρκαστικό τρόπο την απουσία κοινής λογικής, και την επικυ- Κονταριού). Παντελής έλλειψη κοινωνικής συζήτησης και σχεδίασης. συστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.
5(α) του Ν.4412/2016.
ριαρχία του λαϊκισμού, έτσι όπως επικρατούσε, και δυστυχώς Όλα απόφαση ενός!! Λάθος στις επιλογές προσώπων, λάθος στις 5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
επικρατεί, στις απαιτήσεις του λαού από τη μια και των υποσχέσεων επιλογές διαδικασιών και στρατηγικού σχεδιασμού στα μεγάλα θέ- οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
των υποψηφίων από την άλλη. Καλά λόγια να ακούει ο Λαός και ας ματα, χάος νομικών εμπλοκών, πολιτικές σκοπιμότητες, αδυναμία 6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγε-
είναι λόγια του αέρα!! Και αμέσως μετά τις εκλογές η έλλειψη αξιο- συνεννόησης. Κυριαρχία του λαϊκισμού, του καιροσκοπισμού και γραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
πρέπειας και εντιμότητας μετασχηματίζει με χίλιες δυο δικαιολογίες της κολακείας προς όλες τις κατευθύνσεις για να θολώνονται τα νερά εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
τις υποσχέσεις των πολιτικών, μέσα σε 24 ώρες! Και δώσ’ του πάλι και να περνά ο καιρός. Και μέσα σε όλα αυτά το Δημόσιο με βημα- στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΥΔΡΑΥ-
από την αρχή, να πιστεύεις σε νέα ωραία λόγια! τισμό χελώνας! Έτσι καταντήσαμε ουραγοί!! ΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι επιτυχημένοι πολιτικοί στην κεντρική Πρέπει να ζητήσουμε από τους ανθρώπους που επιθυμούν να Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
ή στην τοπική δημόσια σκηνή, ήταν και είναι εκείνοι που δρουν με αναλάβουν τις τύχες του Τόπου μας χρονοδιαγράμματα και αποτε- παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
απλό και κυρίως προσγειωμένο τρόπο στην αντιμετώπιση των επει- λέσματα. Κυρίως αποτελέσματα!! Δεν πάει άλλο!! Στα μικρά και στα στολής ύψους 3.076,84 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα μηνών και
γόντων και των κυρίαρχων προβλημάτων. Δρουν ως σημαιοφόροι μεγάλα θέματα. Για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 30 ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
της προώθησης των λύσεων και δεν δειλιάζουν μπροστά στις αντιρ- μας. Για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Για την πόλη και τα 9. Η παροχή υπηρεσίας έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ-588 με κωδικό 2016ΕΠ58800000.2
ρήσεις μερίδας του κόσμου και στον λαϊκισμό των πολιτικών αντι- χωριά μας. Με αγωνιστικότητα και διεκδίκηση των δικαίων μας ως 10.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
πάλων. Στο Νησί μας, για παράδειγμα, πολλά θα είχαν γίνει εάν προς τους διατιθέμενους στο Νησί μας οικονομικούς πόρους και ως Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η
βάζαμε κάτω την κοινή λογική για να πάρουμε αποφάσεις και πρυ- προς τη φροντίδα και στήριξη από την κεντρική διοίκηση. Τους αν- οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 16/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
τάνευε η επιθυμία βελτίωσης και προόδου του τόπου μας με συνερ- θρώπους αυτούς τους θέλουμε αγωνιστές, διεκδικητές και πρωτα- π.μ.
γασίες και συνεννόηση. Όμως…!! Δεν θέλαμε ανεμογεννήτριες γιατί γωνιστές. Με αίσθημα ευθύνης για το μέγεθος και την σοβαρότητα 11.Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
οι πέρδικες δεν θα μπορούσαν να γεννήσουν(!) και από την άλλη η της αποστολής τους. Να ζητούν και να έχουν την έμπρακτη καθημε- τροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΔΕΗ θερμαίνει την ατμόσφαιρα και καταμαυρίζει μέρα-νύχτα με την ρινή αγωνιστική στήριξη της κοινωνίας. Πραγματιστές και εργατικούς. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κάπνα της τον Καρφά, που τον χρειαζόμαστε για τουρισμό!! Μπλο- Έντιμους, με λίγα λόγια και πολλές πράξεις!! Θεόδωρος Βαλσαμίδης

«Αι μεγάλαι ναυτικαί δυνάμεις»


Ένα γράμμα από και η ναυτομάνα Χίος
την Κύπρο μας Δεν θα επανερχόμουν σε θέμα που επί των Ναυτικών – τότε – και Πρωθυπουργός), ο κ. Τριανταφύλλου
ήδη έχει γραφτεί πρόσφατα, αλλά δη- μου το αρνήθηκε ευγενικά λέγοντάς μου ότι «εμείς εκθέτομε μόνο
μοσίευμα στον Χιακό Τύπο («Πολί- πρωτότυπα»!...
της», 15/03/2019) με «σπρώχνει» να Πλην των αμιγώς ναυτικών (ΕΝ) εκθεμάτων, το Μουσείο είχε και…
ασχοληθώ ξανά με το ίδιο θέμα. πολεμικά εκθέματα, όπως π.χ. νάρκες και κανόνια (όχι πολύ μεγάλα).
Στην εκδρομή μας λοιπόν το τριή- Επίσης, το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου εκδίδει κατ’έτος (από το
μερο της Καθαρής Δευτέρας με τους 2002) ημερολόγιο (φωτό), το οποίο πήγα να το αγοράσω, αλλά με
Συριανούς, επισκεφθήκαμε και το Λι- πρόλαβε το άγνωστό μου μέχρις εκείνης της στιγμής ζεύγος συνταξι-
τόχωρο Πιερίας, μια γνωστή πανέ- δωτών μου (εκ Σύρου), κύριος Π.Σ. και κυρία Ν.Σ., με την εξής συγ-
μορφη κωμόπολη στις πλαγιές του κινητική αφιέρωση (έχω ξαναγράψει γι’αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο):
Ολύμπου. Λογικά, λόγω αρκετής «Σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε
αποστάσεως από τη θάλασσα, δεν πε- και την ατυχία που δεν τον γνωρίσαμε νωρίτερα.
ρίμενα ότι το Λιτόχωρο θα είχε ναυτική παράδοση (έπιασα τον εαυτό [Υπογραφές – ονοματεπώνυμα]
μου αδιάβαστο). Κι όμως μαζί με την Ύδρα (λογικό) και το Γαλαξείδι [Τηλέφωνο: _____________]»
(επίσης λογικό), το Λιτόχωρο – κάποτε – ανήκε στις μεγάλες ναυτικές
δυνάμεις(!), εν αντιθέσει με την πατρίδα μας τη Χίο που μέχρι τότε
ζούσε σχεδόν στην αφάνεια. Βέβαια δεν ξεχνάμε την πλούσια ναυτική
ιστορία του τόπου μας (της Χίου εννοώ) από τα αρχαία χρόνια μέχρι
και την καταστροφή της (1822).
Για να επανέλθω στο Λιτόχωρο, όπως μας εξήγησαν οι γνωρίζοντες
και ιδιαιτέρως ο «ξεναγός» μας στο Ναυτικό Μουσείο της περιοχής,
τέως «Μαρκόνης» (ασυρματιστής) του Εμπορικού Ναυτικού και ψυχή
(Πρόεδρος) του Μουσείου κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, η αφορμή της
αναδείξεως του Λιτοχώρου λοιπόν ως ναυτικής δυνάμεως της επο-
χής, ήταν η πλούσια ξυλεία των δασών και η ανάπτυξη «ταρσανά-
δων» (ναυπηγείων) στην περιοχή, στα οποία κατασκεύαζαν πλοία για
όλη την Ελλάδα – και βέβαια για το Λιτόχωρο. Έτσι… μετετράπησαν
οι Λιτοχωρίτες σε ναυτικούς και… εφοπλιστές, παρά την απόσταση
από τη θάλασσα!...
Το Ναυτικό Μουσείο του Λιτοχώρου εκθέτει ό,τι είχαν τα εμπορικά
πλοία στις γέφυρές τους και στις μηχανές τους. Εκτός όμως από αυτά
έχει μια πλούσια συλλογή από ενθύμια (αναμνηστικά) από τη μα- …Συγχωρήστε με αγαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες, αλλά
κραίωνη ιστορία μας, καθώς και μια συλλογή από μινιατούρες σκα- κάτι τέτοια με κρατούν ζωντανό!...
φών, ξυλίνων και συγχρόνων. Εκεί είδα και μινιατούρα λίμπερτυ, του Ευχαριστώντας τους ανθρώπους που με κάλεσαν στην παρέα τους.
πλοίου που μου άφησε ευχάριστες αναμνήσεις (υπήρξα και ναυτικός).
Όταν είπα στον υπεύθυνο ότι θα του έστελνα αντίγραφο του διπλώ- Πάντα με ΑΓΑΠΗ,
ματος του παππού μου με την υπογραφή του ΚΑΝΑΡΗ (Υπουργός Αναστ. Ι. Τριπολίτης
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
✂ Κραδασμοί στο συνδυασμό Μουτζούρη νης Πίττας σε ανακοίνωσή του αναφέ- σταση με το να ζητά, απαιτεί και εκβιάζει αφού το δι-
ρει τα εξής: καίωμα του το έδωσαν οι δικοί μας ηγέτες, Κοτζιάς, Κα-
Άρχισαν τα όργανα «Ευχόμαστε καλή τύχη στις εκλογές τρούγκαλος και Τσίπρας, ανακοινώνοντας αριστερά και
με αποχωρήσεις υπο- στον κ. Κώστα Μουτζούρη ο οποίος δεξιά ότι δεν πρέπει να αδικήσουμε τους Τούρκους και
ψηφίων στο συνδυασμό αξιόλογος μεν άνθρωπος και επιστή- ότι έχουν και αυτοί δικαίωματα από τα συμφέροντα του
"Άλμα Ανάπτυξης" του μονας, αλλά πολιτικά ανεπαρκής, Αιγαίου.
υποψήφιου Περιφερει- όπως αποδείχτηκε, αιρετός και επικε-
άρχη Βορείου Αιγαίου, φαλής συνδυασμού. Τη δε σύζυγό του, ✂ Ο Τσίπρας έδωσε ότι απέμεινε στα Σκόπια
Κώστα Μουτζούρη. Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, Δήμητρα, που κρύβεται πίσω από την ποταπή συκοφαν-
πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των υποψήφιων τική ανακοίνωση του Συνδυασμού σε βάρος μας, αλλά Τη Τρίτη 2 Απριλίου
περιφερειακών συμβούλων με τον κ. Μουτζούρη σε και πίσω από ένα σωρό παραπολιτικές κινήσεις, υβρε- 2019, ο Τσίπρας επισκέ-
γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Χίου. Στη αρχή, η συ- ολόγια και απειλές κατά ανθυποψηφίων, τα οποία κου- φθηκε τα Σκόπια με 10
ζήτηση εξελίχθηκε ομαλά, όμως στη συνέχεια ανέβηκαν ραστήκαμε να βλέπουμε και να ακούμε και υπουργούς και 80 επιχει-
οι τόνοι μεταξύ των υποψήφιων του νομού μας και τον αποκλειστικά υπεύθυνη για το ρήγμα στον συνδυασμό ρηματίες. Αρκετοί από αυ-
επικεφαλή του συνδυασμού. την παραδίδουμε στις εκπομπές της Τατιάνας Στεφανί- τούς ήταν επιχειρηματίες
Ο πρώτος που αποχώρησε, παρασύροντας και φίλους δου. Παράλληλα της ευχόμαστε να έχει καλύτερη τύχη της διαπλοκής. Πήγε να
του, ήταν ο πρώην Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από τον σύζυγό της στις επόμενες εκλογές ως υποψήφια εορτάσει την ήττα του.
Γιάννης Πίττας, ο οποίος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι περιφερειάρχης, αφού ήδη εξέφρασε την επιθυμία της Πήγε να εορτάσει το ξεπούλημα του ονόματος της Βό-
θα σταθεί στο πλευρό του Κώστα Μουτζούρη στις περι- να ήταν υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στη Χίο!». ρειας Ελλάδος με το όνομα Μακεδονία. Πρέπει ο ελλη-
φερειακές εκλογές. νικός λαός έστω και αργά να αναλάβει τις ευθύνες του
Απ’ ότι φαίνεται ξεχείλισε το ποτήρι και οι καταστάσεις ✂ Η Χριστιάνα Καλογήρου – φωτογράφος του και να σταματήσει να πιστεύει τα ψέματα, που του σερ-
τον οδήγησαν στην αποχώρησή του. Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη βίρουν οι παπατζήδες πολιτικοί. Τόλμησε στην επίσκεψή
Σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσουν και του στα Σκόπια να ανακοινώσει την αλλαγή του ονόμα-
άλλοι που τελικά δεν θα στηρίξουν τον κ. Μουτζούρη. Ο Πρόεδρος της τος του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης από "Μακεδο-
Οι λόγοι τους, πολλοί, από ότι λένε. Νέας Δημοκρατίας νία" σε «αεροδρόμιο της Μίκρας».
Τέλος, να σημειωθεί ότι ο κ. Μουτζούρης ακόμα δεν Κυριάκος Μητσο- Αυτό αλήθεια το καινούριο το αδιάφθορο, αυτά τα "νέα
έχει "κλείσει" τα ονόματα που θα συμπεριλάβει στο ψη- τάκης, προσπαθεί μυαλά" μπορούν να μας πουν πού βρίσκονται ώστε να
φοδέλτιο του για το νομό Χίου. μάταια να ανεβά- τα γνωρίσουμε και εμείς; Διότι βάζοντας στο ευρωψη-
σει τα ποσοστά της φοδέλτιο του, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον υιό της διαπλοκής της οικο-
✂ Κ. Μουτζούρης| «Προχωράμε μπροστά υποψηφιότητας γένειας Κόκκαλη, τη Τουρκάλα δικηγόρο, το λαθρο-
μακριά από όσους ταυτίζουν θέσεις της Χριστιάνας Κα- μετανάστη Αφγανό και την κ. Λοΐζου που έπαιρνε επί
με ανταλλάγματα» λογήρου, κάνοντας δαπανηρές για τους Έλληνες φορο- 5,5 χρόνια τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της, κάτω
λογούμενους περιοδείες και ομιλίες στα νησιά του από τη μύτη του κράτους, δεν το λες ανάπτυξη παρά
Βορείου Αιγαίου. μόνο κοροϊδία. Αυτή η κοροϊδία λοιπόν πρέπει να τελει-
«Τις τελευταίες ημέρες,
Έτσι μετά τη Μυτιλήνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέ- ώσει πριν μας βρουν χειρότερα.
εντέχνως διαδίδονται στο-
θηκε στη Λήμνο, ακολουθούμενος φυσικά από την Χρι-
χευμένα δημοσιεύματα
στιάνα Καλογήρου, η οποία προκειμένου να βοηθήσει ✂ Προχώρησαν στην αναθεώρηση
στο διαδίκτυο κατά του
τον Πρόεδρο του κόμματός της, εκτελούσε και χρέη φω- του Συντάγματος
συνδυασμού «Άλμα Ανά-
τογράφου.
πτυξης για το Βόρειο Αι- Δεν είδαμε να μειώνον-
Όπως βλέπετε στις αποκλειστικές φωτογραφίες του
γαίο», που τον φέρουν να ται όμως από 300 σε 100
Lesvosnews.gr, η Περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογή-
φυλλοροεί στη Χίο. οι βουλευτές. Όταν σε
ρου έπαιρνε από τα παιδιά τα κινητά τους, προκειμένου
Προς αποκατάσταση της πλήρους πραγματικότητας, ο άλλες χώρες με τον τρι-
να απαθανατήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μαθητές
επικεφαλής του Συνδυασμού, βρέθηκε στη Χίο το περα- πλό πληθυσμό της χώρας
της Λήμνου στο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου.
σμένο διάστημα προκειμένου να ολοκληρώσει τις δια- μας οι εθνοσωτήρες μας
Μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πίσω η Περιφε-
δικασίες κατάρτισης του ψηφοδελτίου στο νησί. είναι 100. Δεν είδαμε να
ρειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου, που παρότρυνε παιδά-
Οι δήθεν τρανταχτές αποχωρήσεις, αφορούν πρό- σταματάει η ασυλία τους. Να μειώνονται οι αποδοχές
κια να βγουν selfie με τον Πρόεδρο, παίρνοντας τα
σωπα, τα οποία ναι μεν βρέθηκαν στο πλευρό του συν- τους. Να σταματήσουν οι Έλληνες να πληρώνουν τους
κινητά τους και βγάζοντας η ίδια φωτογραφίες.
δυασμού και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε, ωστόσο συνταξιοδοτημένους προέδρους της Δημοκρατίας. Δεν
Τι άλλο θα δούμε να κάνουν και οι δυο τους, προκει-
θεώρησαν ότι η κάθοδός τους στην πολιτική, στο πλευρό είδαμε να μειώνονται οι υπάλληλοι της Βουλής, δεν εί-
μένου να διασώσουν το ναυάγιο της υποψηφιότητας Κα-
του ανεξάρτητου Υποψηφίου Κώστα Μουτζούρη, αποτε- δαμε να αλλάζει κάτι για το δανεισμό των κομμάτων και
λογήρου;
λεί προϊόν προεκλογικής και μετεκλογικής διαπραγμά- των πολιτικών. Για ποια αναθεώρηση μιλάμε;
τευσης.
✂ Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα
Από την αρχή της δημιουργίας του συνδυασμού, βα- ✂ Σε αναταραχή τα φαβορί του Δήμου
σική μας αρχή ήταν ότι τίποτε δεν εξαγοράζεται και τί- Μπήκαμε στον Απρίλιο,
ποτα δεν διαπραγματεύεται. Προσπαθήσαμε και οι χαμηλές θερμοκρασίες Τώρα σε τοπικό επίπεδο δυ-
προσπαθούμε να δώσουμε έναν έντιμο προεκλογικό και το τσουχτερό κρύο συ- σκολεύουν τα πράγματα. Κάθε
αγώνα, μακριά από λογικές που έφεραν την Περιφέρεια νεχίζουν να μας ταλαιπω- μέρα που περνάει ξεφυτρώνει
Βορείου Αιγαίου στη σημερινή τραγική κατάσταση. ρούν και σύμφωνα με την και νέος συνδυασμός διεκδι-
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι κατασκευαστές «ει- ΕΜΥ θα συνεχίσει έτσι για κώντας από τους δημότες της
δήσεων», οι άνθρωποι που από την αφάνεια περνούν πολύ ακόμα. Ανεβαίνει το Χίου, την ψήφο τους. Και ποιος
στο προσκήνιο μέσα από blog αμφίβολης ειδησεογρα- πολιτικό θερμόμετρο τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και ξέρει ακόμη πόσοι συνδυασμοί
φικής υπόστασης ελέω εκλογών, θα λάβουν την απάν- σε πανελλαδικό επίπεδο. Μήνας εξελίξεων, μήνας δύ- θα εμφανιστούν μέχρι την ημέρα που θα κατατεθούν στο
τησή τους. σκολος για τα εθνικά και οικονομικά θέματα που πα- Πρωτοδικείο. Το εκλογικό σώμα φαίνεται να αποδέχεται
Προς το παρόν, τους συμβουλεύουμε να ηρεμήσουν ραμένουν ανοιχτά. Τα πιστεύω μας, η ορθοδοξία μας τους νέους συνδυασμούς και ίσως να έχουμε και εκπλή-
διότι ο πανικός της επερχόμενης ήττας δεν είναι καλός πληγώνονται με τα όσα συμβαίνουν. Αναφερόμαστε στις ξεις, όπως στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με την
σύμβουλος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υποψήφιος δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερν- εκλογή του Μανώλη Βουρνού. Διότι ο λαός έχει κουρα-
Περιφερειάρχης, με το συνδυασμό "Άλμα Ανάπτυξης για τογάν, ο οποίος αγνοώντας την UNESCO θέλει να μετα- στεί αρκετά να ακούει τα ίδια και τα ίδια από τους ίδιους
το Βόρειο Αιγαίο", Κώστας Μουτζούρης. τρέψει το ιστορικό μνημείο της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. εδώ και αρκετά χρόνια. Αναρωτιέται ο λαός γιατί να θέ-
Από ότι φαίνεται δεν έχει σκοπό να σταματήσει τις προ- λουν οι ηγέτες του νησιού μας και άλλη παράταση για
✂ Γιάννης Πίττας| "Δεν θα είμαι υποψήφιος με κλήσεις. Δεν σταματά να παραβιάζει το εθνικό εναέριο να ολοκληρώσουν ένα έργο το οποίο ουδέποτε ξεκίνησε;
τον συνδυασμό Μουτζούρη" χώρο. Τα πλοία του φτάνουν μέσω των ελληνικών χω- Ας ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν στοιχειώσει, όπως
ρικών υδάτων μέχρι και το ναύσταθμο της Σαλαμίνας. το Φράγμα Κόρης Γεφύρι, Φράγμα Σαραπειό, μαρίνα,
Δεν θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό Μου- δικαστικό μέγαρο, αεροδρόμιο, προβλήτα λιμανιού,
Απειλεί για τις ΑΟΖ και τα κοιτάσματα. Μιλά για μου-
τζούρη, ο πρώην Βουλευτής Χίου της Ν.Δ. Γιάννης Πίτ- επαναλαμβανόμενες βλάβες ΔΕΗ και το πιο σημαντικό
σουλμανική μειονότητα στη Θράκη και δεν σταματά να
τας, που σύμφωνα με δήλωση του οι λόγοι αποχώρησής το νερό, το οποίο κανένας δεν αναφέρει στην προεκλο-
διεκδικεί αρκετά νησιά του Αιγαίου. Αυτός σαν ηγέτης
του είναι αποκλειστικά πολιτικοί. γική του εκστρατεία.
της Τουρκίας καλά κάνει. Καλά χειρίζεται την κατά-
Συγκεκριμένα ο πρώην Βουλευτής Χίου της Ν.Δ. Γιάν-
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Στην Α.Θ.Π. τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον κατά
κόσμον Δημήτριο Χρήστου Αρχοντώνη, από τους Αγίους Θεοδώρους της δοξασμένης Ίμβρου, που στολίδιν είναι του Αιγαίου
πελάγους, τον ΑΞΙΟ, θεόπεμπτο, θεορρήμονα, διανοούμενο,προσηνή, τον στυλοβάτη της Ορθοδοξίας, τον διαπρύσιο κήρυκα
του Θείου Λόγου και αγαθοεργό Πατριάρχη, για όσα υπέρ της Αγίας μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ προσέφερε και προσφέρει !
Μες σεβασμό
Χ. Γ. Γ.
Άγγελοι αοράτως αεί φόβω κυκλούσι Χριστού τον παμμακάριστον Τάφον
Γράφει ο Επίτιμος Λυκειάρχης, Χριστοφόρος Γ. Γατανάς
Άγγελοι αοράτως…΄ έτσι γράφεται αξιέπαινη μητέρα του Ελένη την θεοφιλή στα Ιεροσόλυμα, με
στο βιβλίο «Σιωνίτης υμνωδός», γράμματα και άφθονα χρήματα προς τον Αρχιεπίσκοπον Ιερο-
ανάμεσα στα άλλα θεοπρεπή, εκεί σολύμων τον Μακάριον, για αναζήτηση του ζωοποιοί ξύλου
στον Α΄ Οίκο των κδ΄ πενθοχαρμο- και την οικοδομή των αγίων τόπων που είχαν σκεπασθή μέσα
σύνων προς τον Πανάγιον και ζωο- στα χώματα… Ο Θεός έδειξε στον Μακάριο τον τόπον που
δόχον του Σωτήρος Τάφου οίκων. ήταν της θεάς Αφροδίτης ο ναός και το άγαλμα. Τότε η βασί-
Η χριστιανική ρητορική γεμάτη είναι λισσα εμάζεψε πολλούς τεχνίτες και εργάτες και διέταξεν από
με χαιρετισμούς που έλαβε από την τα θεμέλια να ανατραπή της θεάς ο ναός κι αυτό αφού έγινεν,
κλασσική ελληνική ποίηση, αρχής εφανερώθη το θείον μνήμα και ο τόπος του Κρανίου. Διέταξε
γενομένης από τον Όμηρο. εκκλησία να κτισθή σαν ζωοποιόν μνήμα και στον Άγιον Γολ-
Στην Ομήρου Οδύσσεια ραψωδία α γοθάν, στην Βηθλεέμ και στο όρος των Ελαιών.
(στίχ. 123) γράφεται : χαίρε , ξείνε, παρ΄ άμμι φιλήσεαι…. Το Πανάγιον Μνήμα, φέρεται στον Οίκο Γ, χαρμόσυνον είναι
Στην ραψωδία ν ( στίχ. 59) ΄χαίρε μοι, ω βασίλεια. μέλος, ουρανός επίγειος, θεία κλίνη, κρατήρ πλήρους θεολο-
Στην υ, στίχ. 199 γράφεται : χαίρε, πάτερ, ω ξένε … γίας, παθών του Σωτήρος τέλος.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Α, 28) γράφει : Χαίρε, Κεχαριτωμένη ΄ Ο Σωκράτης ο Σχολιαστής, ήτο Εκκλησιαστικός Ιστορικός, γρά-
ο Κύριος μετά σου. φοντας Εκκλησιαστική Ιστορία σε 7 βιβλία. Ήκμασε στην εποχή
Στους Χαιρετισμούς του Παναγίου Τάφου, δεν υπάρχει διάλο- του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄(408 – 450). Γράφει : Η δε του
γος, φαίνεται όμως των χαιρετισμών η πλησμονή, το πομπώδες βασιλέως μήτηρ Ελένη οίκον ευκτήριον εν τω του μνήματος
ύφος, η χρήση των παρομοιώσεων όπως, ως θρόνον θεο- τόπω πολυτελή κατεσκεύασε (Α΄, 17).
πρεπή (του τάφου) Τράπεζα η βαστάζουσα ώσπερ θύρα τον Ο Σωφρόνιος, αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων (634 – 638), στην
Χριστόν (οίκος Α). Εξέστησαν και έφριξαν ως νεκροί γενόμενοι ποιητική του συλλογή «Ανακρεόντεια», γράφει, και ο γράφων
(οίκος Ζ). αποδίδει σε πλάγιο λόγον, ότι βαδίζει στους λιθόστρωτους της
Υπάρχουν και παρηχήσεις , εικόνες που καθιστούν τον ύμνον Ιερουσαλήμ δρόμους, θα φτάσει στον Πανάγιο Τάφον όπου απ΄
αρμονικό στη σημερινή αισθητική. εκεί ανέστη ο πάντων βασιλεύς, αφού επάτησε του θανάτου την
Φανερώνουν οι οίκοι την ευλάβεια εκείνου που τους έγραψε εξουσία, τον γλυκύν θα φιλήσει τόπον, τον ιερό θόλο θα ιδεί
και εκείνων που τους μελετούν ή ακούουν. τον μεγάλο γεμάτο αστέρια ουρανό…. Δια μέσου του θεί΄κού
Το θέμα των οίκων σχετικό με την θεόσωμο ταφή και την εις βήματος, αφού θα φτάσει στον τάφο του θεού ( Χριστού), προ-
Άδου κάθοδον και την Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χρι- σκυνώντας πολλές φορές, εκείνον θα φιλήσει.
στού. Ο Τάφος, όπου γράφεται στον Οίκο Ε, δοχείον του απροσύτου
Οι περιττοί οίκοι Α, Γ, Ε, Η, Ι, Λ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Φ, Ψ, σύνθετοι είναι πυρός και ταμείον του ανεσπέρου φωτός είναι.
και έχουν ανακλώμενον, Χαίρε, Μνήμα τρισόλβιον. Σχετικές ευαγγελικές περικοπές, Μάρκου ΚΖ΄61, Μάρκου ΙΕ΄46
Το ανακλώμενον προήλθεν από στίχους ψαλτών, εξελίχθη σε και Λουκά ΚΓ΄55.
στιχηρόν, κοντάκιον (προοίμιον) και απ΄ αυτό σε οίκους. Η Θεοτόκος στον αυτόν οίκον, τον τάφον ονομάζει παμμακάρι-
Εφύμνιον λέγεται το ανακλώμενον. στον και τερπνότατον.
Οι άρτιοι Β, Δ, Ζ, Θ, Κ, Μ, Ξ, Π,Σ, Υ, Χ, Ω, απλοί είναι και έχουν Στην Εκκλησιαστική Ιστορία αναφέρεται πως ο αυτοκράτορας στάσεως ναό την ώρα της ιεράς λιτανείας.
ανακλώμενον το Αλληλούια. Αδριανός( 117 – 138) στη θέση του Παναγίου Τάφου έκτισε της Φαιδρός ως ήλιος ανεδείχθη΄ ο σος τάφος , Κύριε, σε δεξάμενος
Ύμνος γλυκύς οι οίκοι είναι, αφού με ευλάβεια γράφεται πως ο Αφροδίτης ναό. ξόξης τον ήλιον υποδύντα και εν τούτω, Σώτερ, τριημερεύ-
Τάφος χαρά είναι, ελπίς του κόσμου, το φως είναι της ψυχής και Το θεϊκό Μνήμα, ακόμα με είδωλα απέκρυψαν οι Ρωμαίοι αυ- σαντα΄ ος θαυμασίους καταυγάζει τους πιστούς μελωδούντας΄
του νου. τοκράτορες ! Παρόμοια με τον Μοναχόν Αλέξανδρον γράφει Δόξα, Κύριε τη ταφή σου και τη αναστάσει σου.
Ο συγγραφέας από τα Ιερά Ευαγγέλια και την Εκκλησιαστική ο Ευσέβιος΄ (λόγος Γ΄ κεφ. Κε΄, κστ΄, κζ΄) γράφοντας πως στης -----
Ιστορία το κείμενον αντλεί. Αφροδίτης τον ναόν εκεί έκαναν θυσίες μικρές, και επάνω σε Σε επιγραφή που ευρέθη στους Δελφούς, ο Απόστολος Παύλος
Ο οίκος ή οι οίκοι 24 συνήθως είναι τροπάρια , άλλα λιγότερα, βέβηλους, κατηραμένους, μολυσμένους βωμούς έκαμαν σπον- επίστευε στην ανάστασι του Χριστού από το έτος 40 και σύμ-
που αρμόζουν πιθανώτατα στο μέλος, πάντως δε τονικά και δές. φωνα με ωρισμένες αυθεντίες ήδη από το 36 μ. Χ.
ρυθμικά προς τον πρώτον κατ΄ εξοχήν οίκον, ο οποίος είναι ο Ο Πανάγιος Τάφος, χαρά είναι, ελπίς του κόσμου, το φως της -----
ειρμός. ψυχής και του νοός. Σύμφωνα με το Β΄ κεφάλαιο του βιβλίου « Πράξεις των Απο-
Ο ειρμός αποτελεί το πρότυπον μετρικά και ρυθμικά τροπαρίων, Παμμακάριστος, ολόφωτος, η δόξα του τον ουρανό υπερβαίνει στόλων», ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας απ΄ εκείνους που
αναφέρεται συνήθως σε ωρισμένο για κάθε ωδή θέμα. και πηγή είναι φωτός. ισχυρίζονταν ότι είχαν ιδεί τον Ιησούν Χριστόν μετά την αγίαν
Υφίσταται στους περιττούς οίκους σχήμα ομοιοκατάληκτον ή Στην ιερά λιτανεία των Ορθοδόξων, κύκλω του ιερού κουβου- Ανάστασίν του.
ομοιοτέλευτον. κλίου ψάλλεται ανάμεσα στα άλλα θεόπνευστα γραφόμενα που Γράφει ακόμα ο Σωκράτης ο Σχολαστικός, πως όταν επήγεν η
Στην γλώσσα, φαίνεται αίσθησι της Κοινής. αντηχούν στης ψυχής μας τα βάθη. Αγία Ελένη στην Ιερουσαλήμ, η πόλη σχεδόν έρημη ήταν.
Γράφονται επιθετικοί προσδιορισμοί πολλοί, όπως στον οίκο Ρ΄ Ψάλλοντας δέξαι ημάς, Οικτίρμον, και δοξολογούντας περί τον Έβαλε να γκρεμίσουν της Αφροδίτης το ναό και το άγαλμα.
πολυύμνητον θαύμα, πολυθρήνητον τραύμα, των δεινών πα- τάφον σου΄ λύσιν τε δίδου αμπλακημάτων πάσι τοις προστρέ- Βρήκε και τους 3 σταυρούς εκεί σε σπήλαιο.
θημάτων, θεϊκών χαρισμάτων. χουσι μετά πίστεως, τω ζωοδόχω σου τάφω και μετά φόβω Μαζί με τους σταυρούς βρέθηκε και η επιγραφή που είχε γράψει
Παρήχησι του ρ παρατηρείται σε τροπάριο της ιεράς λιτανείας βοώσι΄ Δόξα, Κύριε, τη ταφή σου και τη αναστάσει σου. ο Πόντιος Πιλάτος στα Ελληνικά, εβραί΄κά και λατινικά, ο Χρι-
προς το πανάγιον και ζωοδόχον Μνήμα : «Μύρα , προσέφερον Κάθε Μ. Σάββατον, στις 12 το μεσημέρι, εκεί στον Πανάγιον στός που εσταυρώθη βασιλέας ήταν των Ιουδαίων.
Μυροφόροι …». Τάφον, γίνεται η τελετή του Αγίου Φωτός,από τον Έλληνα Πα- Στον Γ΄ Οίκον των Χαιρετισμών, γράφεται ότι ο Πανάγιος Τάφος
Ψάλλουν στην ιερά λιτανεία εκεί :Σον τάφον, Σώτερ, ανεωγμέ- τριάρχη. είναι, χαρμόσυνον μέλος, θεία κλίνη του Χριστού, ουρανός επί-
νον, μαθηταί ιδόντες και τα οθόνια το τε σουδάριον χωρίς τού- Ο υποφαινόμενος, στην Χιακή εφημερίδα Η ΠΡΟΟΔΟΣ, την 3 γειος, παθών του Σωτήρος τέλος, κρατήρ πλήρους Θεολογίας
τον, εντετυλιγμένον εις τόπον κείμενον, επείσθησαν ως ανέστης Μαϊου 1988, έγραψε το άρθρον, Η τελετή του Αγίου Φωτός. κ.α.
και πόθω σοι ανεβόων΄ Δόξα, Κύριε, τη ταφή σου και τη ανα- Ο Ευσέβιος Παμφίλου, Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης Ο Αρχιμανδρίτης Γερμανός Μαμαλάδος από το Βουνόν της
στάσει σου. (265- 339 ή 340), γράφει στην Εκκλησιαστική Ιστορία (Γ΄ λόγος, Χίου, γνώριμος του υποφαινομένου, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος
Ο Τάφος του Κυρίου ανεδείχθη φαιδρός ως ήλιος. κεφ. 28), διά την εύρεσι του Παναγίου Τάφου. Πέτρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σε βιβλίο του γράφει :
Παρατίθενται ο οίκος Χ , που αναφέρεται στην Αγία Ελένη΄ Χαί- Φανέρωσις του αγίου των αγίων μνήματος : Ο Τάφος του Κυρίου ευρίσκεται δεξιά των εισερχομένων, κα-
ρουσα τη ευρέσει σου, ω πάντιμε Τάφε, η θεία βασιλίς η Ελένη, Παραχρήμα δ΄επιτελείτο και τούτο. Ως δ΄έτερον ανθ΄ ετέρου λύπτεται έμπροσθεν και άνωθεν διά λευκών μαρμαρίνων πλα-
περικαλή μέγιστον ναόν σε ανωκοδόμησεν΄ ημείς δ΄ αεί κυ- στοιχείον ο κατά βάθους της γης ανεφάνη χώρος, αυτό δη λοι- κών, ων η καλύπτουσα άνωθεν του Παναγίου Τάφου είναι
κλούντες σε, τω εν σοι ταφέντι μέλπομεν΄ Αλληλούια. πόν το σεμνόν και πανάγιον της σωτηρίου αναστάσεως μαρτύ- διερρηγμένη. Άνωθεν του Τάφου και επί του βορείου τείχους
Και ο τελευταίος Ω. ριον παρ΄ ελπίδα πάσαν ανεφαίνετο και το άγιον των αγίων του Ιερού Κουβουκλίου υπάρχει ανάγλυφος εικών της Αναστά-
Ω Θεού Θεέ Λόγε, ο αναχώρητος φύσει εν πάση ζωοδότα, τη άντρον την ομοίαν της του Σωτήρος αναβιώσεως απελάμβανεν σεως μετά της αναγλύφου επιγραφής. Τί ζητείτε; Ιησούν τον
κτίσει, πώς τούτω εχωρήθη τω Τάφω, αλλ΄ ουν τας λιτάς ημών εικόνα… εσταυρωμένον ; ουκ έστιν΄ ώδε ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.
πρόσδεξαι, εύσπλαχνε, και αιωνίου λυτρώσαι κολάσεως τους Ο φωτισμός του Παναγίου Τάφου της λύπης μακρυά διώχνει το Εκατέρωθεν δ΄ αυτής 2 φορηταί εικόνες ανήκουσαι μία τοις Κα-
σοι βοώντας΄ Αλληλούια. σκοτάδι. θολικοίς και ετέρα τοις Αρμενίοις. Εκ της οροφής κρέμονται 43
Ο οσιώτατος Αλέξανδρος και Μοναχός, που ήκμασε πιθανόν Ο ίδιος είναι ως το παγκόσμιον των Αποστόλων κήρυγμα ,ο κανδήλαι ανήκουσαι 13 τοις Ορθοδόξοις, 13 τοις Καθολικοίς,
στην εποχή του αυτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνου (306- 337 μ. ταχύς των απιστούντων αναιρέτης και ο γλυκύς των δισπιστούν- 13 τοις Αρμενίοις και 4 τοις Κόπταις. Άνωθεν της θύρας και προς
Χ.), γράφει και ο υποφαινόμενος μεταφράζει. των οδηγέτης. το εσωτερικόν του Τάφου μέρος ταύτης υπάρχει η ανάγλυφος
Μετά τη σύνοδο της Νικαίας (325), έστειλεν ο Κωνσταντίνος την Ψάλλεται ακόμα εκεί στην Ιερουσαλήμ στον Πανίερο της Ανα- επιγραφή- Μνήσθητι Κύριε του Βασιλικού Κάλφα Χ. Κομνηνού
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

κάθε μικρός θόλος που στηρίζεται σε λεπτές κολώνες, το ιερό


του Επιταφίου κενοτάφιο.
Οι χαιρετισμοί είναι τραγούδιν ένα θεϊκό, ένας ύμνος δια τον
Αναστάντα Κύριον.
Αντάμα με τους προσκυνητές ψάλλω και εγώ νοερά ένα από τα
τροπάρια του Παρακλητικού Κανόνος εις τον Πανάγιον και Ζωο-
δόχον Τάφον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού και θερμά τον παρακαλώ, γονατιστός εμπρός στο Ιερό
Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου Πανυπερσέβαστε Τάφε του
Ιησού, ψυχής παραμύθιον, οικουμένης φωτισμός, καύχημα και
κλέος ευσεβών τους προσκυνούντας σε κινδύνων απήλλαξον.
Είθε.
Η χάρις του με αξίωσε με την σύζυγό μου Μαρία , να είμεθα
τρεις φορές προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και άλλων
Αγίων Τόπων.
Πάντα με αγάπη Χριστού !
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΤΑΝΑΣ.
Από τα Φυτά της Χίου.
Πτυχιούχος Τμημάτων Ιστορικού,
Αρχαιολογικού, Φιλολογικού
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχιούχος Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως
μείζονος διαρκείας.
Μεγαλόσταυρος Αγίου Ισιδώρου, ανώτατο παράσημο
της Χιακής Εκκλησίας.
Μυτιληναίου 1810. Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται ως αγία πρόθεσις κατά την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Βραβείο α΄ με έπαινο της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
θείαν λειτουργίαν. Εντός του Ιερού Κουβουκλίου τελείται καθ΄ Καινή Διαθήκη. Λονδίνον 1819. Έπαινος της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
εκάστην περί το μεσονύκτιον θεία λειτουργία , ακοίμητος δ΄ Migne P. Patrologia Graeca. τ. 20,879, 195, 1857, 1860.
αγιοταφίτης φρουρός ίσταται πάντοτε εν αυτώ πιστοποιών δια Ο Σιωνίτης υμνωδός. Ιεροσόλυμα 1893.
της παρούσης αυτόν τα επ΄ αυτού απαράγραπτα δικαιώματα των Ωρολόγιον το Μέγα. Αθήναι 1915. Χριστοφόρος Γ. Γατανάς
Ελλήνων. Νέα Σιών( περιοδικό). 1937 και 1938. Επίτιμος Λυκειάρχης. Χίος , 2 Απριλίου 2019 μ.Χ.
Σε τροπάριο της Ιεράς λιτανείας γράφεται΄ Όλβιον έδειξας, Μαμαλάδη Γ. Οδηγός των προσκυνητών. Ιερουσαλήμ 1955. Φιλόλογος και Ιστορικός.
Ζωοδότα, τον σον τάφον, άμα και φωτοπάροχον΄ συ γαρ ετέθης ALLEN T. Homeri Opera.Τυπογραφείο Κλαρεντιάνο του Πανε- Μεγαλόσταυρος Αγίου Ισιδώρου,
σαρκί εν τούτω η ζωή των πάντων και φως το άδυτον… πιστημίου Οξφόρδης. 1962. ανώτατο παράσημο της Χιακής Εκκλησίας.
Η σταύρωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έγινε την Παρα- WILSON IAN. Ιησούς οι μαρτυρίες. Μετάφραση Ελένης Ταμ-
Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών.
σκευή 23 Μαρτίου του έτους 33, επί αυτοκράτορος των Ρω- βάκη. Αθήναι 1987.
μαίων Τιβερίου (14- 37) και η Αγία ανάστασίς Του την μία ή Γατανά Γ. Χριστοφ. «ω γλυκύ μου έαρ…». Έκδοση Ιεράς Νέας ΠΡΟΣ
πρώτη του Σαββάτου( σημερινή Κυριακή ), 25 Μαρτίου. Μονής Χίου. Χίος 1989. Την Α.Θ. Παναγιότητα τον
Στα 1912 συνέπεσε την ίδια ημέρα της 25ης Μαρτίου ο Ευαγγε- ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως
λισμός της Θεοτόκου η Αγία Ανάστασις του Κυρίου. εαρ το΄ η άνοιξη Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
------ φιλέομαι παρά τινί ΄φιλοξενούμαι από κάποιον Πατριαρχείο Φανάρι Κωνσταντινούπολη.
Στον Κανόνα του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου , ο Κοσμάς ο αμπλάκημα το ΄το αστόχημα, σφάλμα.
Μελωδός, γράφει στο β΄ τροπάριο της εβδόμης ωδής΄ Όλβιος άντρον το΄ το σπήλαιο
τάφος εν εαυτώ γαρ δεξάμενος, ως υπνούντα τον Δημιουργόν. άμμι΄ αιολικός και δωρικός τύπος αντί ημίν
Στον ΑΞΙΟ Προκαθήμενο
------- κλέος το ΄η καλή φήμη, δόξα, είδηση της Ορθοδοξίας.
Στον Παρισινό Κώδικα 3041φ 134β, γράφονται Μεγαλυνάρια παραμύθιον το ΄η παραίνεσι, ενθάρρυνσι, παρηγορία, φαντα- Των Αγίων Θεοδώρων της Ίμβρου είσθε το γέννημα,
του Αγίου και Μ. Σαββάτου εις δόξαν Χριστού. στική διήγηση θαυμασίων συμβάντων είσθε και το καμάρι
ΣΤΑΣΙΣ Α΄. σουδάριον το ΄ μαντήλι, πλατεία λωρίδα οθόνης και εύχομαι πάντα του Χριστού να σας βοηθάει η χάρι.
Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ, και θανάτω σου τον θάνατον αναιρέτης ο ΄ ο φονιάς Οι ευχές των γονέων σας του Χρήστου και Μερόπης
ώλεσας και εζώωσας την φύσιν των βροτών. ανατέταλκεν΄ παρακ. οριστικής του ρ. ανατέλλω΄ αναφαίνομαι πάντα σας συνοδεύουν εκείνων οι ευχές τους.
------ στον ορίζοντα, γεννώμαι, πηγάζω, αναβρύω, υψώνομαι (στα
Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ και νεκρούς τους αιώνας συ- όρη). Είσθε ο Προκαθήμενος της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
νήγειρας ως Θεός αυτεξουσίως αναστάς. οθόνιον το ΄υποκοριστικό της λ. οθόνη΄ ύφασμα λευκό και της μίας, αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας.
----- λεπτό, τραπεζομάντηλο, σινδόνι Ο ήλιος είσθε ο λαμπρός για κάθε πλανεμένον ,
Η ζωή εν τάφω δι΄ εμέ τον θνητόν ο δεσπότης ο εμός επί θάνα- απρόσιτος, ον΄ ο απλησίαστος, μτφ. ακατανόητος, ανέφικτος Εκείνον όπου έφυγεν απέ του Χριστού μας τη στράτα.
τον ίνα λύση με θανάτου των δεσμών. παραχρήμα (επίρρημα)΄αμέσως, την ίδια στιγμή Μοιράζετε απέ το περίσσευμα πάντα της καρδιάς σας.
Από τον κώδικα της Μ. Λαύρας (Η 149). ταμείον το ΄ το χρηματοκιβώτιο Επουλώνετε τις πληγές του κάθε πονεμένου.
------- ανέσπερος, ον΄ που δεν έχει εσπέρα, πάντα φωτίζει
Το Πατριαρχείο είναι ένα λαμπερό του πνεύματος λιβάδι
Τον σταυρόν ,τον τάφον, τα του πάθους λοιπά καθορώντας σου μέλπω΄ ψάλλω, τραγουδώ
, Χριστέ, ώδε σύμβολα τον παθόντα σε υμνούμεν δι΄ ημάς. μέλος το ΄ η ωδή, τραγούδι, μελωδία, λυρικό ποίημα, μουσική Γεμάτο λούλουδα αγνά, το πρώτον εσείς είσθε !
----- κλπ Παρήγορος είσθε άγγελος, φως για τους πλανεμένους,
Επί ξύλου χθες μεν εν τω τάφω δε νυν καθορώσα η ασπόρως κευθμών- ώνος ο ΄κρύπτη, κρυψώνα, ο Άδης Πατριάρχης εσαεί ΑΞΙΟΣ , μειλίχιος, υπέροχος.
τεκούσα σε, ταύτα έλεγε δακρύουσα, Χριστέ. δεύτε΄(επίρρ.)πληθυντικός του δεύρο΄ εδώ, προς τα εδώ, εμ- Ελεήμων πάντοτε , προσηνής, θεορρήμων,
---- πρός, έλθετε, προσέλθετε, απέλθετε Ο διασύπριος κήρυκας εσαεί του Θείου Λόγου,
ΣΤΑΣΙΣ Β΄ λιτή η ΄ η προσευχή, ικεσία ο στυλοβάτης των ναμάτων της Αγίας μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Από τον κώδικα 412 της μονής των Ιβήρων, ποιήματα του Μη- λιταί αι΄ προσευχές θλίψεως και μετανοίας
Κάλαμον έχετε γραμματέως οξυγράφου,
τροπολίτη Ρόδου, Νείλου Β΄ Διασπωρινού (1357- 1369), από Στην εκκλησία είδος λιτανείας μέσα στο ναό στις ολονυκτίες και
τη Βολισσό της Χίου. αγρυπνίες. μιμούμενος τον Γρηγόριον Ναζιανζηνόν και Θεολόγον.
Πλάνος ο Θεός, φρίξον ήλιε, συκοφαντείται και σταυρόν και θά- καταυγάζω΄ καταφωτίζω, καταλάμπω΄ στον ήλιο, θαμπώνω με Επαμύντωρ, θεόπεμπτος, θέσκελος, ευπρόσιτος,
νατον σαρκικώς υφίσταται δι΄ ημάς. την λάμψη, ουσιαστικό΄ καταυγασμός ο Αληθής και συμπαθής, πασιφανής, επαμύντωρ.
Ήνοιξας, Χριστέ, τον παράδεισον κλεισθείς εν τάφω κλήρου όλλυμι΄ αφανίζω, καταστρέφω, φονεύω, χάνω Ρήτωρ αληθινός εσαεί της Εκκλησίας,
πάλιν, σώτερ, αυτόν διδούς άδου τοις υπάρχουσιν εν δεσμοίς. περικαλλής, -ες΄ ο πάρα πολύ ωραίος Τείχος , ναι, απόρθητον της Αγίας μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Από τον κώδικα Γ 11 της Μ. Λαύρας. παμμακάριστος, ον΄ πανευτυχής Στέλλω σας την αγάπη μου και τον σεβασμό μου
Έαρ νοητόν ανατέταλκεν ημίν εκ τάφου δεύτε μυστικώς κατο- όλβιος –ια –ον΄ ευτυχής, που έχει τα αγαθά της ζωής, ευδαίμων,
Σε εσάς τον Βαρθολομαίο, τον ΑΞΙΟ Πατριάρχη.
πτεύσαντες ρόδα συμπαθείας τρυγήσωμεν αφθόνως. μακάριος
ΣΤΑΣΙΣ Γ΄. ώσε (επίρρ.) κατά τον εξής τρόπο, έτσι έχουν τα πράγματα, ως Απέ τη μυροβόλο Χίο, τη νήσον αγίων
(Κώξιξ Η 199 της Μ. Λαύρας.) έχει, εδώ της Μαρκέλλας, του Ισιδώρου, της Ματρώνας και άλλων.
Έδυς, ω Χριστέ μου οικτίρμων- ον΄ ευσπλαχνικός, ελεήμων
τάφου τοις φαιδρός –ά- όν. φωτεινός, λαμπερός, ακτινοβολώντας από Στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
και σκότος με συνέχει. χαρά, εύθυμος, ανοιχτόκαρδος, γελαστός, γεμάτος χαρά, ΜΑΙΟ, προσιδιάζουν τα γραφόμενα του Αποστόλου Παύλου΄
Από τον κώδικα 3041 της Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων. αστείος Τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος , άκακος, αμίαντος,
Ήλιος εκρύβη σπονδή η ΄έκχυση κρασιού από το ποτήρι πριν την πόσι, εορ- κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρα-
σου, Χριστέ, κρυβόντος ταστική τελετή. Στον πληθυντικόν, εκείνες που γίνονται επίσημα νών γενόμενος. (Προς Εβραίους, Ζ΄26).
σωματικώς εν τάφω. συνθήκη, ειρήνη, συμμαχία, ανακωχή και το κείμενον ειρήνης Και εκείνα του Θεοδώρου του Στουδίτου, εις τον Όσιον Εφραίμ΄
Δόξα τη ταφή σου, κρατήρ –ηρος ο΄ αγγείο για ανάμειξη κρασιού με νερό, μτφ. οι-
Ως άνθη τερπνά τα σα λόγια ,δρεπόμενοι
Χριστέ, τη τριημέρω νοποσία
και μυριπνόων, Λόγε. εξίσταμι, μέσον εξίσταμαι΄ διεγείρω, ερεθίζω, κάμνω κάποιον εν οις στεφάνους υμνωδικούς
---- να παραφρονήση, παραχωρώ, απαρνούμαι κάποιον, εκπλήσ- προσφέροντές σοι άδωμεν΄
Δόξα σοι τον πάντα σομαι, θαυμάζω, αλλάσσω γνώμην, υπερέχω, διαφέρω, εξέχω, Διό υπέρ ημών δυσώπει τον Κύριον.( Οίκος Ζ΄)
φέροντα χειρί σου προέχω
και τάφω τριημέρω. κουβούκλιον το΄(στη λατινική) cubiculum ΄κοιτώνας, θάλαμος , Χριστοφόρος Γ. Γατανάς.
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Όχι άλλη εθνική ήττα!


Συνέχεια από σελ. 1
Το τελευταίο διάστημα γι- ρώνη, ότι «το Καστελόριζο δεν ανήκει γεωγραφικά στο Αιγαίο» μένη ανησυχία για την τύχη ενός τόσο σοβαρού εθνικού θέματος
νόμαστε μάρτυρες ενός αναπαράγοντας με τον χειρότερο τρόπο τις ανιστόρητες και προ- και την ύπαρξη (;) κρυφών διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας
ακόμη επεισοδίου στις κλητικές θέσεις της Τουρκίας. μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας από μια κυβέρνηση σε αποδρομή
ούτως ή άλλως τρικυμιώ- Οι θέσεις της Τουρκίας υπήρξαν πάντοτε μαξιμαλιστικές, ανα- και εν μέσω τόσο έντονων αντιδράσεων από τους Έλληνες πολίτες
δεις ελληνοτουρκικές σχέ- θεωρητικές, προκλητικές και εχθρικές για τα ελληνικά συμφέ- για την μέχρι τώρα στάση της στην εξωτερική πολιτική. Δημιουρ-
σεις. Η ειρωνεία είναι ότι ροντα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 η γειτονική χώρα γείται η εντύπωση, δυστυχώς, πως κάποιοι εκτός Ελλάδος προ-
πρωταγωνιστές δεν είναι αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραι- ωθούν «λύσεις» για όλα τα ανοικτά μέτωπα, σύμφωνα με
μόνο οι γείτονες, που δεν ότητα της Ελλάδας. Τα «προβλήματα» που δήθεν υπάρχουν στο συμφέροντα ξένα και αλλότρια προς τα ελληνικά, θεωρώντας δε-
σταματούν να προκαλούν Αιγαίο και στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά έντιμο συμβιβασμό, δη- δομένο ότι στην εξουσία βρίσκεται μια πρόθυμη κυβέρνηση….
σε καθημερινή βάση με τη μιουργούνται από τις μονομερείς απαιτήσεις και ενέργειες της Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα είναι πολύπλοκα και οφείλει
στάση, τις δηλώσεις και τις επιθετικές ενέργειές τους στο Αιγαίο, Τουρκίας, που επιχειρεί να μας σύρει στο τραπέζι των διαπραγ- η υπεύθυνη κυβέρνηση να τα αντιμετωπίζει εντός του πλαισίου
αλλά και στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ! ματεύσεων με θέμα συζήτησης την εδαφική μας ακεραιότητα! των Διεθνών Σχέσεων με αποκλειστικό γνώμονα τα ελληνικά
Η αρχή έγινε με τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Καμία ελληνική κυβέρνηση όμως δεν διανοήθηκε ως σήμερα συμφέροντα, τα δικαιώματά μας όπως απορρέουν από το Δίκαιο
κ. Κοτζιά στο Φόρουμ των Δελφών που ισχυρίστηκε ούτε λίγο να μετακινηθεί από τις πάγιες θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής, της Θάλασσας και τις Διεθνείς Συνθήκες, με ετοιμοπόλεμες Ένο-
ούτε πολύ ότι «Έλληνες και Κύπριοι είναι… μοναχοφάηδες (!) σε πολύ δε περισσότερο να εκφράσει θέσεις που προσεγγίζουν εκεί- πλες Δυνάμεις ως αξιόπιστη δύναμη αποτροπής.
σχέση με τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου»! νες των Τούρκων! Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, δυσκο- Ο κατευνασμός και η υποχωρητικότητα στις ατελείωτες τουρ-
Λίγες μέρες αργότερα κατά την διάρκεια συνεδρίασης επιτροπών λεύεται κανείς να αντιληφθεί σε τι πλαίσιο εντάσσονται οι κικές προκλήσεις και απαιτήσεις που ουδεμία σχέση έχουν με το
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στη Βουλή, οι βου- δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ειδικά τη στιγμή που, ενώ η Δίκαιο και την καλή γειτονία, είναι σε βάρος των συμφερόντων
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδης και Δουζίνας υποστήριξαν κυβέρνηση Ερντογάν έχει απομονωθεί από το δυτικό στρατό- της Ελλάδας! Οφείλουμε σεβασμό στην Ιστορία αυτού του τόπου
πως «πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία με έναν πεδο, η Αθήνα εμφανίζεται να τη δικαιολογεί και ακόμη χειρό- και να παραδώσουμε μια δυνατή και περήφανη πατρίδα στα παι-
έντιμο συμβιβασμό, όπως κάναμε και με την Βόρεια Μακεδονία»! τερα, να υιοθετεί την ρητορική της Τουρκίας… διά μας!
Στην απίστευτη σειρά των ανεύθυνων αυτών δηλώσεων ήρθε να Με δεδομένη μάλιστα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο «διπλωμα- Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός
προστεθεί και η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τσι- τικό….. αριστούργημα των Πρεσπών», προκαλείται δικαιολογη- Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κάτοικοι του Δήμου Χίου (άρθρο 9 του Ν. 4057/2012).
ΔΙΑΔΗΜOTIKO ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διεύθυνση : NΕΩΡΙΩΝ 2 Χίος 01/04/2019 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
821 31 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 984
πληροφορίες : Σοφία Ατσάλη Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμ-
Τηλέφωνο : 2271022770 βαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο
F.A.X : 2271040344 των προς πλήρωση θέσεων.
E-MAIL : dltxiou@gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2019 101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Έχοντας υπόψη: Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ- της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρ-
λήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄). τημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017). στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Πα-
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). ραρτήματος.
6. Την υπ’ αριθμ. 224/17-05-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου
με θέμα «Κατάθεση αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της ΠΡΟΣΟΧΗ:
δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας». • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επι-
7. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 33563/11-06-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Υπουργείο Εσω- καλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα και τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή
τερικών με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δη- φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου με αντίτιμο». • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραι-
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 34499/09-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η σύ- τήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
ναψη ενενήντα τεσσάρων (94) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είκοσι με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
τεσσάρων (24) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αν- έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
τιτίμου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34807/10-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ’ •Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολο-
αριθμ. πρωτ. οικ. 34499/09-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προ- γητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουρ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του
10. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου (ΦΕΚ 414/τ.Β΄/24- Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».
03-2015 και ΦΕΚ 1960/τ.Β΄/30-06-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2342/07-08-2018 Βεβαίωση του Προέδρου Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
του Δ.Λ.Τ. Χίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3053/12-11-2018 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου με θέμα «Καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/24-01-2019 Βεβαίωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου περί ύπαρξης πιστώσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
Ανακοινώνει μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ, ΝΕΩΡΙΩΝ 2, ΧΙΟΣ, 82131, υπόψη κας Ατσάλη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας:
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που εδρεύει στη Χίο του 2271022770, εσωτ. 210).
Νομού Χίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό- Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χίου, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολό-
101 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμος Χίου ΔΕ Διοικητικού/ 8 Μήνες 2 κληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
Δημοτικό Λιμενικό Οικονομικού λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ταμείο Χίου Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ δρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
Κωδικός Τίτλος σπουδών και διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
θέσης λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
ή βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει:
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε
του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υπο-
- Απολυτήριος τίτλος: ψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
- Ενιαίου Λυκείου ή την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) «Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκ-
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή δοσης «17-01-2019» και (Α2) «Απόδειξη Γλωσσομάθειας» με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», μέσω του
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται
ή αλλοδαπής. και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικα-
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και σίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΦΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η …τραγωδία, η εκδίκηση
& …ένας πίνακας ζωγραφικής!

Κ. Κουνελλάκης/Σφαγαί της Χίου/ Βιβλιοθήκη Κοραή Χίου


Ευγένιος Ντελακρουά/Η Σφαγή της Χίου/1824/ Μουσείο Λούβρου
Σφαγή της Χίου-30 Μαρτίου 1822 &
Φραντσέσκο Άγιεζ -Ιταλός ζωγράφος… προσωπογραφίες-πορτρέτα ,
Χίος 30 Μαρτίου 1822. Ένα πλούσιο νησί του Αρχιπελάγους του Αιγαίου αυτή τη μέρα στα γυναικεία γυμνά αλλά και σε
βιώνει την εισβολή των Οθωμανικών στρατευμάτων , εισβολή –σφαγή πολυήμερη του άμα- μυθολογικά θέματα. Από Ελλη-
χου πληθυσμού, σφαγή που θα προκαλέσει παγκόσμιο σάλο. νικά θέματα της δουλειάς του ξε-
Σύμφωνα με τις πηγές στη λαίλαπα εκείνη της Οθωμανικής χατζάρας σφαγιάστηκαν 42 χωρίζουν σκηνές με αρχαίους
χιλιάδες Χιώτες, κατάφεραν να διασωθούν με τη φυγή τους στο εξωτερικό και την Ηπειρω- θεούς, σκηνές από την Οδύσ-
τική Ελλάδα περίπου 23.000 άμαχοι, 50.000 οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα ενώ στο καμ- σεια κι ένα εκπληκτικό πορτρέτο
μένο πλέον γεμάτο αίμα αθώων νησί έμειναν ζωντανοί γύρω στους 2.000 ανθρώπους. του φιλοσόφου Αριστοτέλη.
Πλήρης ερήμωση και καταστροφή. Το νησί πνίγηκε όχι στα κύματα του Αιγαίου αλλά στο Όμως…
αίμα των αθώων… «Φυγή από την Χίο» το έργο
Τι προηγήθηκε της σφαγής; του Άγιεζ, "πρωταγωνιστής"
Η εξέγερση των Χιωτών από τον Σαμιώτη Λυκούργο Λογοθέτη και τον Χιώτη Αντώνη του σημερινού αφιερώματος
Μπουρνιά. Κι αν υπήρχαν Χιώτες που δεν πολυσυμφωνούσαν το γεγονός έφτασε στα αυτιά στην Τραγωδία της Χίου… στην
της Μεγάλης Πύλης που έστειλε τα στρατεύματα της στη Χίο να υπερασπιστεί τα μεγάλα της εκδίκηση… στον πίνακα ζωγρα-
εκεί οικονομικά συμφέροντα (βλέπε μαστίχα Χίου).Μετά από μικροσυγκρούσεις οι μαχητές φικής και τον διάσημο Ιταλό ζω-
των Λογοθέτη-Μπουρνιά έφυγαν από το νησί και … η σφαγή αρχίζει… γράφο που τον φιλοτέχνησε το
Τι ακολούθησε της σφαγής; 1839 , 180 χρόνια πριν αποτυ-
Η εκδίκηση! Ο Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Υδραίος Γιώργης Πιπίνος …περνούν πώνοντας στον καμβά το ιστο-
στην χορεία των Αθανάτων πυρπολώντας τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στο λιμάνι της κα- ρικό γεγονός για πάντα… αλλά
μένης Χίου στις 6 του Ιουνίου του 1822 λίγο μετά την αποτρόπαια σφαγή και στη γιορτή του και τη λύτρωση… τη φυγή… τη
Μπαϊρραμιού, στο μουσουλμανικό Ραμαζάνι όταν όλοι οι Οθωμανοί στα καράβια του στό- σωτηρία ψυχών…
λου τους γλεντούν…
Και η νύχτα έγινε μέρα από τις φωτιές στα Οθωμαμικά καράβια… Το λιμάνι της Χίου καί- Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ήλιος.
γεται… όπως πριν δυο μήνες είχε καεί η ξηρά… μόνο που τώρα θύματα είναι οι πρώην Τασσώ Γαΐλα
θύτες… είναι οι ισχυροί που τους συντρίβουν οι αδύναμοι… Αρθρογράφος- Ερευνήτρια.
Πολλοί λόγιοι, πολλοί καλλιτέχνες δημιούργησαν αριστουργήματα εμπνευσμένοι από Φραντσέσκο Άγιεζ/αυτοπροσωπογραφία
την αποτρόπαια και ανήκουστη τρα-
γωδία της Χίου. Στον τομέα της ζω-
γραφικής «Η Σφαγή της Χίου» του
Γάλλου Ντελακρουά η πιο γνωστή ει-
καστική σύνθεση της σφαγής, σύν-
θεση που συγκλόνισε και
συγκλονίζει. Αφού περάσουμε κι από
τον πίνακα του Κ. Κουνελλάκη «Σφα-
γαί της Χίου», έργο που εκτίθεται στην
βιβλιοθήκη Κοραή Χίου περνάμε σε
έναν πίνακα εικαστική δημιουργία του
μεγάλου Ιταλού καλλιτέχνη Φραντσέ-
σκο Άγιεζ «Η Φυγή από την Χίο»,
έργο τέχνης που εφέτος ‘γιορτάζει’
μιας και ο λαμπρός καλλιτέχνης τον
φιλοτέχνησε το 1839!
Φραντσέσκο Άγιεζ ή Χάγιεζ κι «Η
Φυγή από την Χίο». Συγκλονιστική
δημιουργία. Έργο του εκπροσώπου
του ρομαντισμού Ιταλού Φραντσέσκο
Άγιεζ ο οποίος γεννήθηκε σε φτωχική
οικογένεια με Γάλλο πατέρα και Ιτα-
λίδα μητέρα στην Βενετία το 1791 και
απεβίωσε στο Μιλάνο το 1882.
Κορυφαίος ζωγράφος του 19ου Νικηφόρου Λύτρα/Η πυρπόληση της ναυαρχίδας του
αιώνα με ιδιαίτερη ικανότητα στις Καρά Αλή από τον Κανάρη/1870 Φραντσέσκο Άγιεζ /Η Φυγή από τη Χίο/1839
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μάς προετοιμάζουν για Πρέσπες Νο 2 Το Κεντρί


του Στέλιου Παπαθεμελή*
Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
Σιγά, σιγά τους ξεφεύγουν αυτές ενέργειες δεν έχουν κανένα νόημα. Χαλάνε κηροζίνη και
όσα Τσίπρας – Ερντογάν συμφώ-
νησαν κεκλεισμένων των
βενζίνη τζάμπα. Πρώτον γιατί εμείς είμαστε εκεί για να υπερα-
σπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Δεύτερον, γιατί ο Έλ- Σε 2,25 δισ. ευρώ την ημέρα
ανέρχεται η φοροδιαφυγή των
θυρών, χωρίς συνεργάτες και ληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί και στο πιο απομονωμένο νησί
πρακτικογράφους πρόσφατα της χώρας μας, στην πιο απομονωμένη και ακριτική γωνιά,

Ευρωπαίων – Έβδομη η Ελλάδα


στην Άγκυρα. ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσει κολυμπώντας»!
Βαίνουμε ολοταχώς προς Ενδεικτικό τού αγωνιστικού κλίματος τα πρωτοσέλιδα του
«Πρέσπες Νο 2», Λαγός ο τύπου: « Σείσθηκε όλη η χώρα – Ξέσπασμα εθνικής υπερηφά-
πρώην ΥπΕξ Ν. Κοτζιάς μάς συμ- νειας, απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ» - «Υπό διωγμόν υπουργοί, βου-
βούλεψε «να μην είμαστε μονα- λευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – Εκρηκτικό κλίμα στη Βόρεια
χοφάϊδες» ενώ απαξίωσε «α λα Ελλάδα, Περιπέτειες Βαρεμένου στην Αυστραλία – Προληπτικές
τούρκα» την αδιαμφισβήτητη προσαγωγές στην Αθήνα – «Θωρακισμένη» παρέλαση στο Σύν-
θέση μας τού Καστελόριζου. ταγμα και το ξέσπασμα τού Λαού που τραγούδησε σ’ όλη τη
Δεύτερος, αλλά όχι καταϊδρωμένος, ο νυν ΥπΕξ Γ. Κατρούγκα- χώρα το «Μακεδονία ξακουστή» κλπ.,κλπ.
λος ο οποίος διαβεβαίωσε τον αγαρηνό ομόλογό του ότι για τα Όπως επεσήμανε ο ΣΤΑΘΗΣ «ορισμένοι ελαφρόμυαλοι πι-
κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου «ασφαλώς βλέπουμε στεύουν ότι το τετελεσμένο της Συμφωνίας θα επιφέρει το τετέ-
θετικά της συμμετοχή της Τουρκίας». Διερωτώμενος «ποιος μπο- λεσται της υπόθεσης, ότι θα χαμηλώσουν οι τόνοι, ότι σιγά - σιγά
ρεί να αποκλείσει από αυτή τη περιοχή τη Τουρκία, η οποία έχει η αγωνία πολλών Ελλήνων θα περάσει στη λήθη. Καλά κρασιά
τόσα χλμ ακτή στη Μεσόγειο;» Κίνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε για τον ίδιο μια Νέμεσιν που τον
Και το αποκορύφωμα της αφέλειας τού αρχηγού της ελληνι- σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα (και που αν δεν τον σαρώνει και
κής διπλωματίας η επιθυμία του: «ο Τσαβούσογλου να τον προ- στη Νότια, θα πρόκειται για ένα ιστορικό παράδοξο) – ή για ένα
σφωνεί «καρντάς»(αδελφό) και όχι «γκιαούρ»(άπιστο). Άπιστος σύμπτωμα της εποχής μας που θα μπορούσε να συνοψισθεί σε Στο αδιανόητο ποσό των 2,25 δισ. ευρώ την ημέρα ανέρ-
ούτως ή άλλως όπως ο πρωθυπουργός του είναι, γκιαούρης δεν μια φράση: «άσε είναι μακριά η φωτιά, καίει το άλλο χωριό, χεται συνολικά η φοροδιαφυγή των Ευρωπαίων, σύμ-
είναι. πιάσε μια μπύρα». φωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την
Ουδείς στην Ελλάδα ισχυρίστηκε ποτέ ότι η Τουρκία δεν έχει Καθώς περνάει ο καιρός, ο καρδιακός «φίλος» της Ελλάδος Ελλάδα να έρχεται έβδομη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ με βάση τις ακτές της στο Αιγαίο και την Σόϊμπλε παραδέχεται ανομολόγητες αλήθειες όπως αυτή που της Ε.Ε., με κριτήριο την κατά κεφαλήν φοροδιαφυγή.
Ανατ. Μεσόγειο, η οποία κατά το δ.δ. της θάλασσας οριοθετείται του ξέφυγε προχθές στους Financial Times: «Το σχέδιο του Βε- Από την εν λόγω έρευνα προκύπτει πως το ποσό που στε-
με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Τυχόν διαφορά επιλύεται ρολίνου, [για την εξαθλίωση του ελληνικού λαού] δόθηκε προς ρούν οι Έλληνες από τα κρατικά ταμεία ανέρχεται κατά
με προσφυγή στη Χάγη, της οποίας η Τουρκία αρνείται την δι- υλοποίηση στην κυβέρνηση ΓΑΠ». Αυτό παρότι ο ίδιος του κεφαλήν σε 1.847 ευρώ, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε.
καιοδοσία, όπως και την ισχύ του δ.δ. της θάλασσας. ήθελε δεκαετές Grexit. είναι 1.634 ευρώ.
Οι νεοοθωμανοί πρέπει να το χωνέψουν ότι τα νησιά, φυσικά Η τραγωδία της σύγχρονης Ευρώπης ξεκινά από τα γεννοφά- Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή, όπως αναλύεται σε δη-
και το Καστελόριζο έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Αλλά πρω- σκια της. Την περιγράφει ο Philippe de Villiers στο προσφάτως μοσίευμα της Καθημερινής, προκύπτει πως είναι οι Ιταλοί.
τίστως πρέπει να το χωνέψουν οι ημέτεροι ιθύνοντες οι οποίοι εκδοθέν αποκαλυπτικότατο βιβλίο του «Τράβηξα το νήμα του Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία της έρευνας του Ευρω-
ανοήτως πελαγοδρομούν και παραδίδουν εις πρώτην ζήτηση ψεύδους και όλα ακολούθησαν», το οποίο προκάλεσε σάλο στη παϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις χώρες που ακο-
τα πάντα, ζητούμενα και μη (εκτενέστερα, Σ. Λυγερός, Stpress.gr, Γαλλία τού Μακρόν και των Κίτρινων Γιλέκων. λουθούν: στην δεύτερη θέση με κριτήριο πάντα την κατά
22/3/19). «Από τους τρεις πατέρες της ΕΕ, οι δύο Μονέ και Σουμάν κεφαλήν φοροδιαφυγή έρχονται οι Δανοί, στην τρίτη το
Η εθνική μας τραγωδία ωστόσο δεν είναι μόνον ότι δεν έχουμε (υπουργός τού Πεταίν), ήταν Γάλλοι ενσυνείδητοι απάτριδες, Βέλγιο και στην τέταρτη το Λουξεμβούργο.
κυβέρνηση με «αρσενικά γεννητικά όργανα», αλλά δεν έχουμε στην υπηρεσία – έμμισθοι – των Αμερικανών ενώ ο τρίτος (Χαλ- Έκπληξη δε προκαλούν τα στοιχεία και σε ότι αφορά τα
επίσης αντιπολίτευση, εν αναμονή δηλαδή κυβέρνηση με τέτοια στάϊν), Γερμανός, αρχιτέκτονας της ιδέας επί Χίτλερ, αιχμάλωτος συνολικά ποσά φοροδιαφυγής που πλήττουν κάθε χώρα
με τη Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται στη πρώτη
προσόντα. των Αμερικανών, και πρώτος επίτροπος της ΕΕ, λόγω... εμπει-
τριάδα της λίστας.
Αλήθεια όταν το αποφώλειον τέρας των Πρεσπών, ο κ. Μη- ρίας. Έτσι εξηγείται το αντιχριστιανικό της πνεύμα, ο θερμός φι-
Οι Ιταλοί στερούν συνολικά από τα ταμεία του ιταλικού
τσοτάκης που δεν το ψήφισε (ευτυχώς) μάς λέει ότι «θα το σε- λοτουρκισμός και ο αντιρωσισμός της, επικαιροποίηση του
κράτους 190,9 δισ. ευρώ κάθε χρόνο με την κατά κε-
βασθεί» (δυστυχώς!), άρα δεν θα κάνει τίποτε για να το αντισοβιετισμού και τού φιλοτουρκισμού τού Χίτλερ... Και η τρα-
φαλήν φοροδιαφυγή να ανέρχεται σε 3.156 ευρώ.
ανατρέψει, Επειδή το «σέβεται», το αυτό θα πράξει αύριο το γική επίσης διαπίστωση είναι από τη συμπλήρωση μιας δεκαε- Ακολουθεί η Δανία με φοροδιαφυγή 3.027 ευρώ ανά
πρωί, αν στο μεταξύ προλάβει ο κ. Τσίπρας να υπογράψει «συ- τίας από της ήττα της, η Γερμανία ανέλαβε τον πρώτο λόγο κάτοικο. Εν ολίγοις, μόλις 129 ευρώ λιγότερα από τους
νεκμετάλλευση» στο Αιγαίο. Θα «σεβασθεί» και το νέο «διπλω- στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι...Οι ΗΠΑ ήθελαν μια δευτερεύουσα Ιταλούς του ευρωπαϊκού Νότου φοροδιαφεύγουν οι κά-
ματικό αριστούργημα» Τσίπρα… αγορά να διαθέτουν την πλεονάζουσα παραγωγή τους και τοικοι της πάλαι ποτέ φημισμένης ως αδιάφθορης σκαν-
Οι κυβερνητικοί πέρασαν εφιαλτικές στιγμές όπου εμφανίστη- μια απλή «εκτελεστική επιτροπή» σε ένα υπερατλαντικό μπλοκ, διναβικής χώρας, που τελευταία έχει δυσφημιστεί αρκετά
καν, όσοι το τόλμησαν, ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου. Ο όπου τα ευρωπαϊκά έθνη θα συνενώνονταν υπό μια παγκόσμια εξαιτίας της εμπλοκής των τραπεζών της σε σκάνδαλο ξε-
λαός απ’ άκρου εις άκρον της ελληνίδος γης ξέσπασε σε μεγα- διακυβέρνηση» (https://www.leparisien.fr/politique/europe-le- πλύματος χρήματος. Πάντως, η Δανία –σύμφωνα με την
λειώδεις ιαχές για την ελευθερία, κοντράρισε τη συνθηκολόγηση j-accuse-de-philippe-de-villiers-11-03-2019-8029092.php μτφρ. τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– είναι η
των Πρεσπών, και το απαγορευμένο «Μακεδονία ξακουστή» Ε. Νιάνιος). χώρα με την υψηλότερη φορολογία στην Ε.Ε. καθώς αν-
ακούστηκε παντού όσο ποτέ άλλοτε. Ο πρωθυπουργός δεν άν- Τέτοια Ευρώπη αδικεί και βλάπτει όλους τους Ευρωπαίους… τιπροσωπεύει πάνω από το 45% του ΑΕΠ της χώρας.
τεχε τον «συρφετό», τον «όχλο» της πρωτεύουσας και επέλεξε Σε ό,τι αφορά τα συνολικά ποσά της φοροδιαφυγής, που
την ερημιά του Αγαθονησίου. Αλλά εκεί τον περίμεναν τα F4 τού *Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης βέβαια δεν αντανακλούν τη συμπεριφορά των κατοίκων
γείτονα και τα «χρειάστηκε». Έκανε πάντως, για πρώτη φορά, μια E-mail: stpapathemelis@gmail.com, μιας χώρας, δεύτερη μετά την Ιταλία έρχεται η Γερμανία,
εθνικά ευπρεπή δήλωση: ««Πρέπει να ξέρουν ότι οι ανόητες danagennisi.press@gmail.com οι πολίτες της οποίας στερούν από τα ταμεία της 125,1
δισ. ευρώ τον χρόνο και τρίτη η Γαλλία με τη φοροδια-
φυγή να ανέρχεται συνολικά σε 117,9 δισ. ευρώ.
Ξέπλυμα μέσω «χρυσής βίζας»
Παράλληλα, με τα συμπεράσματά του για την έκταση της
φοροδιαφυγής στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επα-
νήλθε στο θέμα της «χρυσής βίζας» που χορηγούν ορι-
σμένα κράτη-μέλη σε πολίτες τρίτων χωρών ως
αντάλλαγμα σε επενδύσεις ή καταθέσεις μεγάλων
ποσών.
Υπογραμμίζει ότι έπειτα από έρευνες ενός και πλέον έτους
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο πρέπει να καταρ-
γηθεί πλήρως για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά εγ-
κλήματα που διευκολύνει.
Τον Ιανουάριο σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καταλήγει στο συμπέρασμα πως η πρακτική της «χρυσής
βίζας» διευκολύνει το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Σύμφωνα, άλλωστε, με τον εισηγητή της σχετικής έκθε-
σης του Ε.Κ., τα οφέλη που προκύπτουν από την πολιτική
της «χρυσής βίζας» «αν υπάρχουν πραγματικά, είναι
παρά πολύ περιορισμένα».
Σημειωτέον ότι έχει προηγηθεί το περασμένο έτος ανα-
λυτική μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας που έριξε φως
στην πρακτική της «χρυσής βίζας» σε Κύπρο, Μάλτα,
Πορτογαλία και Ισπανία και τόνιζε ότι το μέτρο ανοίγει
Λευκωνιά (ΟΑΕΔ), 82100 Χίος την πόρτα της Ε.Ε. σε κεφάλαια προερχόμενα από εγκλη-
Τηλ:(+30)22710 83129, email: argochios01@gmail.com ματικές δραστηριότητες.
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

του κόσμου τα... παράξενα Με το μελάνι


Γκάφα: Ο Ισλαμιστής υποψήφιος Δήμαρ-
χος Σμύρνης μπέρδεψε τη Χίο με τη Σμύρνη της ...Σουπιάς
Το δικό της «Netflix»
ετοιμάζει η Apple
χρυσό.
"Θέλαμε να τιμήσουμε τον νέο αυτοκράτορα και μια νέα
εποχή για την Ιαπωνία", εξηγεί ο σεφ Πάτρικ Σιμάντα, την ώρα
που παρασκευάζει το βαρύ πιάτο.
Με το πιάτο αυτό ο σεφ επιζητεί μεν τη δημοσιότητα αλλά
Σε πρωτοφανή γκάφα υπέπεσε ο υποψήφιος δήμαρχος του το θεωρεί επίσης "ευκαιρία να βρεθεί κοντά στις γιαπωνέζικες
κόμματος του Ερντογάν (ΑΚΡ) στη Σμύρνη, Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί ενό- ρίζες του", όπως δηλώνει ο Αμερικανός με γιαπωνέζικες ρίζες.
ψει των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου, καθώς μπέρ- Το "Golden Giant Burger" διατίθεται στην εξωφρενική τιμή
δεψε τη Σμύρνη με τη… Χίο! των 100.000 γεν, και θα παραμείνει στο μενού έως τα τέλη Ιου-
Στην πρώτη σελίδα του προεκλογικού του φυλλαδίου που νίου.
κυκλοφόρησε, το γραφικό τοπίο με τους ανεμόμυλους και τη
θάλασσα με το βαθυγάλαζο χρώμα δεν ήταν η Σμύρνη αλλά Οδηγός ψέκασε στο στόμα του αποσμητικό Η Apple παρουσίασε τα φιλόδοξα σχέδιά της για με-
η… Χίος. Μέσα έπεσε ο ισλαμιστής υποψήφιος, αν κρίνει μάλι- γαλύτερη διείσδυση στο πεδίο του τηλεοπτικού θεάμα-
στα κανείς από το σλόγκαν του: «Σμύρνη, συνυφασμένη με τον
σώματος για να μπερδέψει το αλκοτέστ
τουρισμό και τον πολιτισμό». Μόνο που οι ανεμόμυλοι είναι
τος, των βιντεοπαιχνιδιών, της ενημέρωσης και των
Να ψεκάσει στο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο
στα Ταμπάκικα στην Χίο.. στόμα του απο-
Ο υποψήφιος δήμαρχος που είναι και πρώην υπουργός Οι- επιχειρεί να «εφεύρει» ξανά τον εαυτό της ως εταιρεία
σμητικό για τις μα-
κονομικών της κυβέρνησης Ερντογάν, βρέθηκε άκρως εκτεθει-
σχάλες αποφά-
παροχής ψυχαγωγικών και χρηματοικονομικών υπηρε-
μένος, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά οι σιών και να μειώσει έτσι την εξάρτηση της από τα
σισε ένας μεθυ-
αντίπαλοί του έκαναν... πάρτι μόλις ανακάλυψαν τη γκάφα. iPhones, τα iPads, τους iMacs και τις άλλες συσκευές της,
σμένος οδηγός
Βολές από αντίπαλο
«Ωραίο το σλόγκαν, αλλά εύχομαι αντί για την φωτογραφία
στη Νότια Καρο- που εμφανίζουν πλέον μια επιβράδυνση πωλήσεων.
λίνα, των ΗΠΑ, Η αμερικανική εταιρεία, δεύτερη πλέον σε χρηματι-
της Χίου να χρησιμοποιούσες τη φωτογραφία της Σμύρνης. Σε
διαφορετική περίπτωση θα μπορούσες να κάνει καμπάνια για θεωρώντας πως στηριακή αξία μετά τη Microsoft, σε εκδήλωση στην
τον τουρισμό της Χίου. Μέχρι να μάθεις ότι το μέρος της φωτο- έτσι θα κατάφερνε έδρα της στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι θα αναβαθ-
γραφίας δεν είναι Σμύρνη, δεν θα προλάβεις καν να γνωρίσεις να μπερδέψει το
μηχάνημα για το αλκοτέστ, ώστε οι ενδείξεις να μην «μαρτυ- μίσει την υπηρεσία Apple TV με τη δημιουργία τόσο
τη Σμύρνη. Όλα όσα κάνεις είναι μαϊμού, ψεύτικα!» ανέφερε δικού της πρωτογενούς τηλεοπτικού περιεχομένου με
σαρκαστικά στο λογαριασμό του στο Twitter υποψήφιος δή- ρήσουν» την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην οποία
μαρχος των Κεμαλιστών (CHP) Ντενίζ Γιουτζέλ. είχε προβεί, παραπλανώντας έτσι την τροχαία. τη συνδρομή «αστεριών» του Χόλιγουντ, όσο και παρέ-
Πάρτι στα social media Ειδικότερα ο Εφρεν Μένσια Ραμίρεζ, 49 ετών, προσπάθησε χοντας τη δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσίες stream-
«Εννοεί ότι θα φέρει στη Σμύρνη αντίστοιχη κουλτούρα και να προσπεράσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα περιπολικό ing τρίτων όπως το ΗΒΟ και το Hulu.
τουρισμό όπως στη Χίο» σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης στα όχημα που πορευόταν δίπλα του και να αλλάξει λωρίδα, όταν Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Τιμ Κουκ παρου-
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρόκειται για προσβολή» τόνισε προς απελπισία του αντιλήφθηκε το προειδοποιητικό σήμα
των αρχών για να κάνει δεξιά. σίασε μια νέα συνδρομητική υπηρεσία για βιντεοπαιχνί-
ένας άλλος Τούρκος. «Προτιμούσα φωτογραφία της... Αθήνας» δια (gaming) με τη δική της νέα πιστωτική κάρτα Apple
σημείωσε ένας τρίτος. Mέχρι στιγμής, ο Ζεϊμπεκτσί δεν έχει αντι- Τότε, συνειδητοποιώντας πως το να γλυτώσει το αλκοτέστ
δράσει… μάλλον θα ήταν αδύνατο ο 49χρονος αποφάσισε να «παίξει Card σε συνεργασία με τη Goldman Sachs και τη Mas-
το τελευταίο του χαρτί». terCard.
Άρπαξε ένα αποσμητικό σπρέι για το σώμα που βρήκε στο Η πιστωτική κάρτα θα κυκλοφορήσει αρχικά στις
Φτιαγμένη από 30 μέτρα ύφασμα ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και ψέκασε μέσα στο στόμα ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι, τόσο σε φυσική μορφή όσο
είναι φτιαγμένη η φουστανέλα του τσολιά του… ελπίζοντας πως η δροσιά και φρεσκάδα που υποσχόταν
και σε ηλεκτρονική, ενσωματωμένη στο iPhone. Η δεύ-
το προϊόν θα μπορούσε να καλύψει την μυρωδιά αλλά ακόμη
και τα ίχνη του αλκοόλ. τερη θα συνοδεύεται -ως κίνητρο για χρήση της από
Πέραν από τους προφανείς κινδύνους του όμως το… ευ- τους καταναλωτές- από επιστροφή μετρητών 2% στην
φάνταστο σχέδιο μάλλον δεν κρίνεται και τόσο ευφυές αφού αξία κάθε αγοράς με την ηλεκτρονική κάρτα, ενώ δεν
ο «σατανικός» Ραμίρεζ, δεν σκέφτηκε πως τα αποσμητικά πε- θα επιβαρύνεται με καμία συνδρομή. Έως το τέλος του
ριέχουν σε μεγάλες ποσότητες οινόπνευμα! 2019 θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 χώρες.
Έτσι ο 49χρονος όχι μόνο δεν γλύτωσε τον βαρύ πέλεκυ του
προστίμου, αφού είχε καταναλώσει το διπλάσιο από το επι-
Για πρώτη φορά μια υπηρεσία της Apple θα είναι δια-
τρεπτό όριο, αλκοόλ, αλλά κατέληξε σύμφωνα με την έκθεση θέσιμη και προσβάσιμη όχι μόνο στις δικές 1,4 δισεκα-
της αστυνομίας στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση. τομμύρια συσκευές διεθνώς, αλλά επίσης από συσκευές
(τηλεοράσεις, τηλέφωνα, τάμπλετ κλπ) ανταγωνιστών
Η 71χρονη που δεν μπορεί της όπως οι Samsung, LG, Sony κ.α. Η Apple TV+ θα
να αισθανθεί πόνο είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες, όμως
η εταιρεία δεν αποκάλυψε το ύψος της συνδρομής που
Αποτελείται από 400 πιέτες, όσα και τα χρόνια της τουρκο- Μία γυναίκα θα πληρώνουν οι χρήστες.
κρατίας. Για καθένα χρόνο που περνούσε υπό την κυριαρχία με εξαιρετικά
των Τούρκων, πρόσθεταν στη φουστανέλα και μία πιέτα. Το σπάνια γενετική Η νέα συνδρομητική ενημερωτική πλατφόρμα Apple
χρώμα της είναι λευκό, που συμβολίζει την αγνότητα των εθνι- μετάλλαξη δεν News+ θα προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 300 ηλε-
κών απελευθερωτικών αγώνων. Τα κρόσσια που κρέμονται ξέρει πώς είναι κτρονικές εφημερίδες και περιοδικά, όπως η «Γουόλ
πάνω στη φούστα, έχουν μπλε-άσπρο χρώμα, όπως η Γαλα- να αισθάνεσαι Στριτ Τζέρναλ», οι «Τάιμς του Λος 'Αντζελες», τα New
νόλευκη Σημαία. Η Ευζωνική φορεσιά χρησιμοποιήθηκε ως πόνο, καθώς δεν Yorker, Marie Claire, Vogue, Esquire, National Geo-
παραδοσιακό ένδυμα των βοσκών στα Βαλκάνια και εμφανί- αντιλαμβάνεται graphic, Rolling Stone, Popular Science κ.α. Θα κοστίζει
στηκε ευρύτερα στην Επανάσταση του 1821 όταν και καθιε- ότι καίγεται μέχρι
ρώθηκε η φουστανέλα ως επίσημη ενδυμασία όλων των να αρχίσει να
9,99 δολάρια το μήνα και θα είναι άμεσα διαθέσιμη στις
οπλαρχηγών. Μέχρι και το 1890 οι Έλληνες τη φορούσαν, στη μυρίζει το δέρμα ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ αργότερα θα έλθει και στην
συνέχεια όμως αντικαταστάθηκε από τα λεγόμενα «φράγκικα», της. Ευρώπη.
τα σημερινά παντελόνια. Πλέον, η ευζωνική φορεσιά αποτελεί Η 71χρονη, Τζο Κάμερον έχει ζήσει σχεδόν ολόκληρη τη Τέλος, η νέα πλατφόρμα gaming Apple Arcade θα
τη στρατιωτική στολή της Προεδρικής Φρουράς, ενώ κάθε ζωή της χωρίς πόνο εξαιτίας της σπάνιας πάθησης της. Την προσφέρει 200 βιντεοπαιγνίδια, από τα οποία πάνω
κομμάτι της στολής έχει ισχυρό συμβολισμό. πρώτη φορά που οι επιστήμονες έμαθαν για εκείνη ήταν όταν από τα μισά θα είναι αποκλειστικά. Θα είναι προσβά-
της έδωσαν παρακεταμόλη μετά από μία εγχείριση για αντικα- σιμα μέσω επιτραπέζιων, φορητών υπολογιστών και
Ιαπωνία: Μπέργκερ 3 κιλών και αξίας τάσταση ισχίου.
Η Τζο Κάμερον αναφέρει ότι μπορεί να καταλάβει ότι καίγε- «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, ενώ θα είναι δυνατό
800 ευρώ προς τιμή του νέου αυτοκράτορα ται η σάρκα της μόνο όταν το δει, ενώ πέρασε ημέρες χωρίς να επίσης να τα παίξει κανείς και χωρίς σύνδεση στο δια-
καταλάβει ότι έχει σπάσει το χέρι της. Αντιμετώπισε την γέννα δίκτυο (offline), αντίθετα με τη νέα online πλατφόρμα
Εστιατόριο σε ακριβό ξενοδοχείο του Τόκιο προτείνει από
σήμερα στο μενού του ένα χάμπουργκερ... αντί 800 ευρώ,
των παιδιών της χωρίς πόνο, παρουσιάζει γρήγορη επούλωση gaming Google Stadia. Θα ξεκινήσει σε περίπου 150
τραυμάτων και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα άγχους. χώρες φέτος το φθινόπωρο, αλλά ακόμη δεν έχει ανα-
προς τιμήν της ενθρόνισης του νέου αυτοκράτορα στις αρχές Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι η συνταξιούχος από την Βρε-
Μαΐου. κοινωθεί το ύψος της συνδρομής, σύμφωνα με το BBC
τανία έχει δύο γενετικές μεταλλάξεις, εκ των οποίων η μία δεν
Το έδεσμα που ζυγίζει τρία κιλά και έχει διάμετρο 25 εκατο- είχε ανακαλυφθεί. Τώρα ελπίζουν ότι η περίπτωση της Κάμε- και το πρακτορείο Reuters.
στά, περιέχει φουά γκρα, φέτες βοδινού και μαύρη τρούφα ρον θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων παυσίπονων. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
μέσα στο στρογγυλό φραντζολάκι που είναι πασπαλισμένο με
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η νηστεία στην εγκυμοσύνη και όταν η μητέρα θηλάζει το μωρό


Λίγες εβδομάδες απόμειναν έως το ξηρών καρπών και θαλασσινών. Περιορισμοί υπάρχουν και στο ελαι- Ως κύρια πηγή λίπους στη διατροφή της, τέλος,
Πάσχα και εάν είστε ή προσπαθείτε όλαδο (επιτρέπεται μόνο τα Σαββατοκύριακα, με εξαίρεση το Μεγάλο πρέπει να έχει το ελαιόλαδο. Αν και, όπως προ-
να μείνετε έγκυος, μπορεί να ανα- Σάββατο) αλλά όχι στις ελιές. αναφέρθηκε, στη νηστεία πρέπει να καταναλώνε-
ρωτιέστε εάν μπορείτε να νηστέ- Αυτού του είδους η διατροφή ως φαίνεται δεν δημιουργεί προβλήματα ται μόνο τα Σαββατοκύριακα (με εξαίρεση το
ψετε και για πόσο καιρό. ούτε στην ποιότητα των σπερματοζωαρίων. Αντιθέτως, δρα ευνοϊκά και Μεγάλο Σάββατο) λογικά μια μικρή παρέκκλιση
Η απορία αυτή είναι εύλογη. Η στα ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα, εφόσον βέβαια η νηστεία είναι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ειδάλλως, πρέπει να
σύλληψη και η διατήρηση της εγ- ισορροπημένη και ο οργανισμός τροφοδοτείται με επαρκείς ποσότητες τρώει καθημερινά ελιές. Τρεις μεγάλες ελιές αντι-
κυμοσύνης είναι μια λεπτή ισορρο- υγρών. στοιχούν σε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού
πία και η νηστεία είναι πολύ Στην εγκυμοσύνη ελαιόλαδο.
διαφορετική από την καθημερινή Αν ήδη είστε έγκυος, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να κάνετε ισορ- Η ενυδάτωση
διατροφή, ειδικά για όσους συνή- ροπημένη διατροφή και να αποφύγετε τον αυστηρό περιορισμό των Ανεξάρτητα από το αν, τι είδους και για πόσες ημέ-
θως ακολουθούν τα πρότυπα της θερμίδων. «Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αφαγία για οποιοδήποτε ρες θα κάνει νηστεία η έγκυος, πολύ σημαντικό
δυτικού τύπου διατροφής με τα πολλά κρεατικά και λίπη. χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή κετονικών σω- είναι να ενυδατώνεται πάρα πολύ καλά. Η επαρκής
Μπορεί, λοιπόν, η νηστεία να επηρεάσει την ορμονική ισορροπία του ματίων», εξηγεί ο κος Μπιλάλης. «Τα κετονικά σωμάτια είναι μόρια που πρόσληψη νερού έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη του εμβρύου,
οργανισμού; Υπάρχει περίπτωση να έχει συνέπειες στις πιθανότητες σύλ- παράγονται από το ήπαρ στη διάρκεια περιόδων μειωμένης πρόσληψης διότι η αφυδάτωση της γυναίκας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του
ληψης; Και πόσο μπορεί να επηρεάσει το αναπτυσσόμενο έμβρυο; τροφής και μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στο έμβρυο». αμνιακού υγρού, πρόωρο τοκετό και γενετικές ανωμαλίες.
«Στα ερωτήματα αυτά εύκολες απαντήσεις, οι οποίες να ισχύουν για Η νηστεία στην εγκυμοσύνη μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες, ανα- Πρέπει, λοιπόν, η γυναίκα να πίνει τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την
όλες τις γυναίκες, δεν υπάρχουν», απαντά ο δρ Δημήτρης Μπιλάλης, λόγως με το τρίμηνο της κυήσεως. Όταν, λ.χ., η γυναίκα νηστεύει με ημέρα, συν κάποιους φυσικούς χυμούς εάν και εφόσον το επιτρέπει η
μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, επιστημονικός διευθυντής της λάθος τρόπο κατά το πρώτο τρίμηνο, το επακόλουθο μπορεί να είναι η κατάσταση της υγείας και το σωματικό βάρος της.
Women’s Health Clinic. «Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και ο οργανι- απόκτηση μωρού με λίγο μικρότερο σωματικό βάρος από το φυσιο- «Αυτό που πρέπει να θυμούνται οι έγκυοι είναι πως κάθε περίπτωση
σμός της έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, επομένως το αν θα νηστέψει ή λογικό. Ενδέχεται επίσης το μωρό μεγαλώνοντας να είναι λίγο πιο κοντό είναι μοναδική. Ας φροντίσουν λοιπόν πριν αρχίσουν τη νηστεία να
όχι, πριν ή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι κάτι που εξατομικεύεται και λεπτό από το φυσιολογικό. συμβουλευθούν τον μαιευτήρα τους, διότι στην απόφαση γι’ αυτήν
κατά περίπτωση. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι καμία γυ- Αντίστοιχα, αν η νηστεία συμπέσει με το τρίτο τρίμηνο, όταν η ανάπτυξη μπορεί να παίξουν ρόλο παράγοντες όπως τυχόν υποκείμενα προβλή-
ναίκα δεν πρέπει να ακολουθεί νηστεία πλούσια σε τηγανητά φαγητά, του εμβρύου επιταχύνεται, ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες στην σω- ματα υγείας και το στάδιο της κυήσεως», τονίζει ο δρ Μπιλάλης. «Καλό
ούτε βεβαίως νηστεία μονοφαγίας - π.χ. να τρώει για μια εβδομάδα μόνο ματική του ανάπτυξη. Και αυτό, διότι ο οργανισμός του έχει αυξημένες είναι επίσης να τον ρωτούν εάν και πόση φυσική δραστηριότητα θα
βραστές πατάτες ή μόνο φακές, γιατί έτσι έχει μάθει. Είναι επίσης απα- ανάγκες σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, που μπορεί να λείπουν από την μπορούν να κάνουν την περίοδο της νηστείας. Με την έντονη άσκηση
ραίτητο να ακολουθήσει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο διαιτολόγιο, ώστε διατροφή της νηστείας. Ή πάλι μπορεί άθελά της η γυναίκα να κάνει παρατηρούνται αυξημένες απώλειες υγρών και ιχνοστοιχείων, που ίσως
να τροφοδοτεί τον οργανισμό της με όλα τα θρεπτικά συστατικά που υπερκατανάλωση από άλλα συστατικά. αντενδείκνυνται την περίοδο αυτή».
χρειάζεται». «Το ασβέστιο είναι ένα από τα βασικά ιχνοστοιχεία στα οποία μπορεί να Στον θηλασμό
Πριν τη σύλληψη παρουσιαστεί έλλειψη», εξηγεί ο ειδικός. «Παλαιότερες έρευνες στο Πα- Όσον αφορά τον θηλασμό, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως η
Το θέμα της θρησκευτικής νηστείας πριν και στη διάρκεια της εγκυμο- νεπιστήμιο της Κρήτης έχουν δείξει πως η πρόσληψή του μειώνεται στη νηστεία για λίγες ημέρες δεν επηρεάζει την παραγωγή του γάλακτος,
σύνης έχει εξεταστεί σε αρκετές μελέτες. Σε μία από τις πιο πρόσφατες, διάρκεια της νηστείας, επειδή διακόπτεται η κατανάλωση γάλακτος, γι- ούτε την υγεία της μητέρας ή του μωρού, εάν και οι δύο είναι υγιείς.
επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ εξέτασαν εάν ο περιορι- αουρτιού και τυριών. Αντιθέτως, αυξάνεται η πρόσληψη σιδήρου και Απλώς οι θηλάζουσες γυναίκες πρέπει να αυξήσουν λίγες μέρες νωρί-
σμός των θερμίδων, που συνεπάγεται η νηστεία, μπορεί να παρεμπο- φυλλικού οξέος - δύο συστατικών που τα χρειάζεται η έγκυος και συ- τερα την πρόσληψη υγρών και να μειώσουν τις έντονες φυσικές δρα-
δίσει τη σύλληψη. νήθως παίρνει σε μορφή διατροφικών συμπληρωμάτων. Οι ισορροπίες στηριότητες, για να μην καίνε περισσότερες θερμίδες απ’ όσες θα
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο θερμιδικός περιορισμός όχι μόνο αυτές είναι πολύ λεπτές, επομένως η έγκυος πρέπει να προσέχει τι και προσλαμβάνουν.
δεν εμπόδιζε τη σύλληψη, αλλά αύξανε και τον αριθμό των ωαρίων πόσο τρώει». Καλό είναι επίσης να πίνουν ένα ποτήρι νερό κάθε φορά που θηλάζουν
που παράγονταν κατά την ωορρηξία. Ανάλογα ευρήματα είχαν και με- Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξει το μωρό, συν 1-2 ποτήρια ακόμα μέσα στην ημέρα.
λέτες σε άλλα ζώα, όπως σε θηλυκούς πιθήκους, γι’ αυτό και οι επι- Για καλή απορρόφηση του σιδήρου από τα φυτικής προελεύσεως τρό- Αντιθέτως, η παρατεταμένη νηστεία πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί
στήμονες πιστεύουν ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στις γυναίκες. φιμα (π.χ. φακές, σπανάκι) απαραίτητο είναι να συνοδεύονται από μία να μειώσει την παραγωγή γάλακτος. Αν συμβεί αυτό, μπορεί με το πέ-
Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο; «Είναι πιθανό η μει- καλή πηγή βιταμίνης C (π.χ. λεμόνι, πορτοκάλι, πιπεριές). Αντίστοιχα, ρασμα των ημερών να επιβραδυνθεί η αύξηση του σωματικού βάρους
ωμένη θερμιδική πρόσληψη να ελαττώνει τα επίπεδα σακχάρου στο για να προσλαμβάνει η έγκυος όλες τις πρωτεΐνες που χρειάζεται πρέπει του μωρού. Επιπλέον, δεν είναι καλή ιδέα να αρχίσει μια γυναίκα νη-
αίμα και να επηρεάζει ευνοϊκά τις ορμόνες της αναπαραγωγής», λέει o μεν να τρώει καθημερινά θαλασσινά (προσοχή στο αλάτι), ανάλατους στεία αμέσως μετά τον τοκετό, διότι ο οργανισμός της ακόμα προσπαθεί
δρ Μπιλάλης. «Έτσι, οι γυναίκες που νηστεύουν ίσως έχουν πιο φυσιο- ξηρούς καρπούς ή όσπρια, αλλά μαζί με κάποιον υδατάνθρακα (π.χ. να συνέλθει από την εγκυμοσύνη, καθώς και να ρυθμίσει την παρα-
λογικό έμμηνο κύκλο και υγιή παραγωγή ωαρίων. Και πάλι, όμως, φακές με ρύζι ή με κομματάκια πατάτας και καρότα ή κοφτό μακαρονάκι γωγή γάλακτος.
αυτό αναμένουμε να συμβεί όταν μια γυναίκα κάνει σωστή νηστεία και με χταπόδι). Και πάλι, όμως, είναι σημαντικό η θηλάζουσα γυναίκα να συζητήσει
όχι κάποια αυστηρή ή/και μονοφαγική νηστεία». Απαραίτητες είναι ακόμα καθημερινά στην έγκυο οι σαλάτες από ποικι- διεξοδικά το θέμα με τον γυναικολόγο και με τον παιδίατρό της.
Η νηστεία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας συνιστά την περίοδο λία ωμών ή βρασμένων λαχανικών, καθώς και ποικιλία φρούτων. «Και αν παρ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εξακολουθείτε να έχετε
της Σαρακοστής αποχή από τα ζωικής προελεύσεως τρόφιμα (κρέας, Καλό είναι επίσης να τρώει καθημερινά λίγο ταχίνι (1-2 κουταλιές της αμφιβολίες, θυμηθείτε την ρήση “ασθενής και ωδιπόρος αμαρτίαν ουκ
αυγά, γαλακτοκομικά, ψάρια). Ψάρι επιτρέπεται να καταναλωθεί μόνο σούπας), διότι αποτελείται κατά περίπου 20% από πρωτεΐνες και περιέ- έχει”», τονίζει ο δρ Μπιλάλης. «Τί σημαίνει; Ότι ο άρρωστος και η έγ-
την 25η Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων. Αντιθέτως, επιτρέπει ελεύ- χει πολύτιμα αμινοξέα. Περιέχει επίσης αρκετό φυλλικό οξύ, φώσφορο, κυος γυναίκα δεν αμαρτάνουν εάν δεν νηστέψουν, διότι προέχει η
θερη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών, ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. υγεία».

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ τέως Ιατρός Πανεπιστημιακού Κιν.:6944241909 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074
Νοσοκομείου Αττικόν E-mail:evfarmakis@gmail.com Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Δέχεται με ραντεβού E-mail: stelvas@yahoo.com
Μπιλιράκης Μ. Λεωνίδας Δημοκρατίας 5, 3ος όροφος Ιωάν. Χανδρή 1 Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113
Ιατρός Ακτινολόγος Τηλ.: 2271044146 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Χριστός, Βαρβάσι, 82100 Χίος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ ***
Μαρτύρων 5 Κιν.6945387676 Τηλ: 22710 22555,
Τηλ.:2271023055 Kιν: 6938285526, Fax: 22710 22555 Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
*** Τσιπουρλή-Καλλέργη Ειρήνη Email: karatzanos@yahoo.gr Ειδικός Ορθοδοντικός Παιδίατρος
Φαξ:2271023553
Κιν.:6944245857 Παντελάρος Ι. Νικόλαος Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος DDS, MS Ortho, Dr Dent τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
Ώρες ιατρείου πρωί: 8.30-13.00 *** Διδάκτωρ Ορθοδοντικής Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
E-mail:leonbil1972@yahoo.gr Ειδικός Γαστρεντερολόγος-
*** Ηπατολόγος- Πολυτεχνείου 33, 3ος Όροφος Παπαβασιλείου Δ. Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 82100 Χίος
Τηλ. (Ιατρείο): 2271043753 & Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Σεττάκης Ι. Γεώργιος Ενδοσκόπος Πεπτικού
2271043553 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος Δέχεται με ραντεβού Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Ιατρός Ακτινολόγος Σύμβαση με ταμείο Στρατού, Τηλ. (Οικία): 2271029759 ασφαλιστικές εταιρείες
Περιοχή αεροδρομίου, Τηλ.: 2271022222
Μαρτύρων 5 Λιμενικού Σώματος Ώρες ιατρείου:
πίσω από το Pet Shop Κιβωτός E-mail:andkar@dent.auth.gr
Τηλ.: 2271025500 και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές ΚΛΙΝΙΚΕΣ Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Φαξ: 2271023553 μέσα στο Parking ***
Εταιρείες Απόγευμα 17:30-20:30,
E-mail: settakis@hotmail.com Τηλ: 22710 40000, (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Καλοπλύτου 14, 2ος όρ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος
Κιν: 6981487255, Δέχεται με ραντεβού
Ώρες ιατρείου: «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Χειρούργος Οδοντίατρος
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- E-mail: dpap.vet@gmail.com τηλ./fax: 22710 41090,
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ κιν: 6973820320
Απόγευμα: 18.00-20.30 & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Μαρτύρων 9, 1ος όροφος
Ευαγγελιστρίας 10, Χίος e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
πλην Τετάρτης Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Τηλέφωνα:
Σάββατο με ραντεβού Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
Ιατρός Βιοπαθολόγος Κλινικής: 22710 44750 ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Μικροβιολόγος Τηλ./Φαξ: 2271301041 Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc
Ιατρείου: 22710 23610 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ
Πολυτεχνείου 33 Κιν.6974818639 Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
22710 43301
Τηλ.:2271042900, E-mail: nipa_75@hotmail.com Φάρκαινα Ψυχίατρος
Λογιστηρίου: 22710 22487 Ατσάλης Ι. Ευάγγελος
φαξ:2271041888 (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς) Αγ. Αποστόλων 3
fax: 22710 23610 Χειρουργός Ορθοπεδικός
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Τηλ.: 22710 44794, 6975991385 Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ Τραυματιολόγος
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ email: emmanouilkdr@gmail.com ***
Πολυτεχνείου 31
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Χαλκούσης Μ. Νίκος
Τηλ.: 2271042000, Κιν.: 6944508756
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ Φαρμάκης Ευάγγελος Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Ψυχίατρος
Ιατρός Δερματολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος *** Δέχεται με ραντεβού
Μισαηλίδης Μ. Νικόλαος Αφροδιοσολογος Διδάκτωρ Παθολογίας Γεωργούλης Ι. Νίκος Bασιλάκης Στέλιος Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ηπατολόγος-Γαστρεντερολόγος Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Στρατιωτικός Χειρούργος Χειρουργός Ορθοπεδικός Τηλ.: 2271028222,
Ενδοσκόπος Πεπτικού Τηλ/Φαξ.:2271081808 Επιστημονικός Συνεργάτης Οδοντίατρος Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος) Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε
σήμερα… το στέκι του βιβλίου
Τέλος σε πλαστικά προϊόντα Επιμέλεια Μ.Κ.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ
μιας χρήσης ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Κατηγορία : Λογοτεχνία
Θεματική κατηγορία : Ιστορικό Μυθιστόρημα
Σειρά : Ελληνική λογοτεχνία
Ημ. Έκδοσης : 21/03/2019, Σελίδες : 624,
Ηλικία : 18+, Χιλιάδα Κυκλ.: 15η

Χταπόδι με κοφτό
Την απαγόρευση επτά κατηγοριών πλαστικών μιας
χρήσης επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
μακαρονάκι
Επιπλέον, οι καπνοβιομηχανίες και ο κλάδος της Υλικά:
αλιείας θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο • 1 χταπόδι φρέσκο περίπου 1.000-1.200 γραμ.
• 2 ξερά κρεμμύδια
στη συλλογή και τη διαχείριση αποτσίγαρων και
• 1/2 κούπα ελαιόλαδο
διχτυών αντίστοιχα, ενώ ο κλάδος των πλαστικών • 1/2 κούπα λευκό ξηρό κρασί
θα πρέπει να αυξήσει το ποσοστό χρήσης ανακυ- • 1 πρέζα κανέλα
κλωμένης πρώτης ύλης στα μπουκάλια νερού μιας • 1 πρέζα μπαχάρι
• 1 πρέζα γαρίφαλο
χρήσης.
• 1 κούπα τριμμένες ντομάτες
Η ιστορική απόφαση –αν και λιγότερο φιλόδοξη • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
σε σχέση με τις προσδοκίες, λόγω του ισχυρού • 500 γραμ. κοφτό μακαρονάκι
lobbying της βιομηχανίας πλαστικού– ελήφθη με • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• αλάτι
μεγάλη πλειοψηφία: 560 ευρωβουλευτές τάχθη- • μαϊντανό ψιλοκομμένο για το γαρνίρισμα (προαιρετικά)
καν υπέρ, 35 κατά, 28 απείχαν. Σύμφωνα με την
απόφαση, έως το 2021 θα πρέπει να απαγορευ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
τούν σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Eνωση τα πλα-
Για το κοκκινιστό χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, καθαρίζουμε
στικά μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης (πιρούνια, το χταπόδι (γυρνάμε την κουκούλα του και αφαιρούμε το εσω-
μαχαίρια, κουτάλια και ξυλάκια φαγητού), τα πλα- τερικό της, επίσης πιέζουμε και αφαιρούμε το στόμα του από το
στικά πιάτα μιας χρήσης, τα πλαστικά καλαμάκια, κέντρο). Πλένουμε καλά το χταπόδι και το κόβουμε σε μπουκιές. Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και αφήνουμε το κρεμ- «Άραγε θα ξεχάσουμε ποτέ; Θα γιατρευτούμε απ’ τις πληγές;»
οι μπατονέτες με πλαστικά μέρη, οι πλαστικές βά- μύδι να μαραθεί ελαφρά, χωρίς να πάρει χρώμα, για λίγα λεπτά. «Παρακαλώ να μην ξεχάσω. Τούτος ο αγώνας από τον νου και
σεις μπαλονιών, τα οξοδιασπώμενα πλαστικά και Τότε προσθέτουμε το χταπόδι και το σοτάρουμε για λίγα λεπτά την καρδιά μου να μη σβηστεί. Τόσες θυσίες, τόσες αδικοχαμένες
οι συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκω- ώσπου να αλλάξει χρώμα και να κοκκινίσει ελαφρά. Πασπαλί- ψυχές, ούτε μια να μη λησμονηθεί…»
ζουμε με τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε να βγάλουν το άρωμά Πήρε το βλέμμα της από πάνω του και κοίταξε με μάτια βουρ-
μένο πολυστυρένιο (φελιζόλ). τους. κωμένα τη Θεσσαλονίκη που έσβηνε αργά στην πρωινή ομίχλη.
Όσον αφορά τα πλαστικά μπουκάλια νερού, τα Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στην κατσαρόλα, να «Έχεις δίκιο…» ψιθύρισε στο τέλος. «Ο μόνος τάφος των νεκρών
κράτη θα πρέπει να πετύχουν στόχο συλλογής του ψηθεί και να μοσχομυρίσει η ντομάτα. Σβήνουμε τα υλικά με το είναι οι καρδιές των ζωντανών…»
κρασί και ντεγκλασάρουμε (τρίβουμε) τη βάση της κατσαρόλας. Ο Μήλιος, η Ανθή, η μικρούλα Βάσιλκα, λιανοκέρια της σκλά-
90% έως το 2029 – ένας τομέας στον οποίο η χώρα Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ για λίγα λεπτά, προσθέτουμε τις τριμ- βας Μακεδονίας. Μια χούφτα χρόνια μόνο η ζωή τους, στεριω-
μας, ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, θα μένες ντομάτες, καθώς και αρκετό νερό, που να σκεπάζει τα μένα σε φωτιά και πόλεμο. Η Αρετή και η Φωτεινή, γυναίκες της
μπορούσε ίσως να πρωτοπορήσει. Από την υλικά μας. μικρής πατρίδας, ταγμένες σε αγώνα αντρειωμένο για το γένος και
Αφήνουμε το φαγητό σκεπασμένο να σιγοβράσει μέχρι να μα- τη λευτεριά. Θέριεψαν οι ψυχές τους κι έκλαψαν συνάμα. Για το
πλευρά τους, οι κατασκευαστές πλαστικών μπου- παιδί που έχασε τόσο άδικα η μία. Για τον άντρα που αγάπησε πα-
λακώσει καλά το χταπόδι.
καλιών για νερό θα πρέπει να χρησιμοποιούν του- Προσθέτουμε το κοφτό μακαρονάκι στο χταπόδι και αν χρειάζε- ράφορα και σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια η άλλη.
ται, λίγο επιπλέον νερό (για να βράσει το ζυμαρικό). Σιμά τους ο Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας, ο καπετάν Κώττας,
λάχιστον 25% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη έως το
Σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 10-12 λεπτά, ανακατεύοντας ο καπετάν Γαρέφης. Κείνοι που θυσιάστηκαν κι αναπαύτηκαν αι-
2025 και 30% έως το 2030, βοηθώντας με αυτόν ώνια στα σπλάχνα της μακεδονικής γης, αντάμα με χιλιάδες άλ-
τακτικά μέχρι να βράσει το ζυμαρικό και να μείνει το φαγητό με
τον τρόπο στην επανένταξη του υλικού στην πα- λίγο ζουμάκι. Δεν πρέπει να είναι τελείως στεγνό. Αλατοπιπερώ- λους άνδρες και γυναίκες του λαού μας.
νουμε προς το τέλος του βρασμού (ειδικά αν το χταπόδι σας είναι Συναξάρια της μικρής πατρίδας.
ραγωγική διαδικασία.
φρέσκο, μπορεί και να μη χρειαστεί να αλατίσετε. είναι αρκετά Μαρτύρων και ηρώων αίμα.
Ενδιαφέρον είναι επίσης το ότι εισάγεται καθεστώς Αυτή είναι η ιστορία τους.
αλμυρά καμιά φορά. Αντίθετα, μπορεί να χρειαστεί να προσθέ-
αυξημένης ευθύνης για τις καπνοβιομηχανίες, που σετε μία πρέζα ζάχαρη για να ισορροπήσουν οι γεύσεις). Μετά τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ και τα ΛΙΑΝΟΚΕΡΙΑ
Extra μυστικά ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου ολοκληρώ-
σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος
Όταν βράζουμε μικρά ζυμαρικά (κοφτό μακαρονάκι, κοχυλάκι, νει την πολύκροτη σειρά του «Μακεδονικού Αγώνα» με το τρίτο
συλλογής και διαχείρισης των αποτσίγαρων. Το μυθιστόρημα, ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Μια σειρά-
κοραλλάκι, κριθαράκι κ.λπ.) μέσα σε μια σάλτσα, πρέπει, σβή-
ίδιο ισχύει και για τον κλάδο της αλιείας, για τα νοντας το φαγητό, να έχει αρκετό ζουμάκι η κατσαρόλα για να έπος για τη Μακεδονία, που τη χαρακτηρίζει η ιστορική ακρίβεια
μη λασπώσουν-κολλήσουν τα ζυμαρικά μεταξύ τους. και η συνταρακτική πλοκή.
απολεσθέντα στη θάλασσα εργαλεία ψαρέματος.
Βιογραφικό συγγραφέα
Η νομοθεσία επιβάλλει την υποχρεωτική επισή- Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ γεννή-
μανση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώ- θηκε στα Δίκαια του Έβρου και κατοικεί στην
σεων της ρίψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει δεκαέξι μυθιστο-
ρήματα ενηλίκων, τέσσερα μυθιστορήματα
στους δρόμους, καθώς και άλλων αντικειμένων, για παιδιά και δύο βιβλία για παιδιά πρώτης
όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντιλά- σχολικής ηλικίας, ενώ έχει συμμετάσχει σε
κια και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. τρεις συλλογές διηγημάτων. Ασχολείται επί-
σης με τη συγγραφή σεναρίων και θεατρι-
Για ποιον λόγο επελέγησαν τα συγκεκριμένα προ- κών έργων. Το μυθιστόρημά του ΤΟ ΑΣΤΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΤΟΥ
ϊόντα; Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Επι- ΒΟΣΠΟΡΟΥ τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Έργου Μνήμης
2003-2004 στο πλαίσιο του 20ού Πανελλήνιου Συμποσίου Ποί-
τροπής, το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων
Νέες γεύσεις, νέοι μεζέδες στο Εστιατόριο - Ταβέρνα ησης και Πεζογραφίας. Επίσης, το μυθιστόρημα ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗ-
είναι πλαστικά και το 70% αυτών είναι τα συγκε-
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΜΟΝΙΑΣ ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ
κριμένα που αφορά η νέα νομοθεσία. Εκτιμάται ότι 2010, ενώ το ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ υποψήφιο για το ίδιο βρα-
Καρφάς - Χίος - πρώην Ζορμπά, βείο το 2012, όπου και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ψήφους
με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος της περι- υπό νέα διεύθυνση Θεοδώρου Τσουκαλά των αναγνωστών και των Λεσχών Ανάγνωσης. Ο Θοδωρής Πα-
βαλλοντικής ζημιάς κατά 22 εκατoμμύρια ευρώ Τηλ.: 22710 30406 - Κιν.: 698 501 88 41 παθεοδώρου έχει γράψει και τα πολιτικά θρίλερ SΦΑΓΕΙΟ
έως το 2030. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας! SΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΜΑΥΡΗ ΑΥΓΗ με το ψευδώνυμο Θάνος Δραγού-
Θα είμαστε ξανά κοντά σας από 1η Μαΐου 2019 μης.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Νέο σεμινάριο από τον Όμιλο Τσάκου Eορτολόγιο


για Πλοιάρχους, Μηχανικούς Ε.Ν., Πέμπτη 4 Απριλίου:
σπουδαστές Ναυτικών Ακαδημιών Γεωργίου, Πλάτωνος, Ζωσιμα, Νικήτα, Θεωνα
Παρασκευή 5 Απριλίου:
Η Tsakos Columbia Ship- + Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Νικηφόρου, Θεοδώρας, Αργυρης
management ("TCM") S.A. Σάββατο, 6 Απριλίου:
και το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ευτυχίου, Γρηγορίου, 120 μαρτ.
«Μαρία Τσάκος - Διεθνές
Κέντρο Ναυτικής Έρευνας Kυριακή, 7 Απριλίου:
και Παράδοσης» διοργα- + Δ’ ΝΗΣΤ. Ιωάννου ΚλΊμ. Γεωργίου, Σάββα, Καλλιοπίου
νώνουν την Παρασκευή, 5 Δευτέρα, 8 Απριλίου:
Απριλίου 2019 και ώρα Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου, Ιωάννου εν Κω
10:00 π.μ. έως 4 μ.μ., για τους Πλοιάρχους, τους Μηχα-
νικούς Ε.Ν., τους σπουδαστές Ναυτικών Ακαδημιών, Tρίτη, 9 Απριλίου:
φοιτητές και αποφοίτους Πανεπιστημίων και τα στελέχη Ευψυχίου, Βαδίμου, Υπομονής
Ναυτιλιακών Εταιρειών, σεμινάριο με τις κάτωθι θεματι- Τετάρτη, 10 Απριλίου:
κές ενότητες: + ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Γρηγορίου Ε’, Δημοσθένους, Μιλτιάδου
- Port state control compliance of bunkers
- 2020 bunkers requirements
- Operational requirements of bunkers
- Changeover requirements of bunkers at SECA/ECA
areas
ΑνΑκοινωση
- Fuel oil analysis results evaluation Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές
- Port state control inspections and log books entries
- Bunkering sampling procedures αναγνώστες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέ- παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη Διαφάνεια”
ξεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να
(Μιχ. Λιβανού 51, Χίος), με κεντρικούς ομιλητές την κα. ξαναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224
Σοφία Θεμέλαρου, FOBAS Regional Operations Man-
ager, Europe and America και την κα. Μαρία Κυρα-
και 22710 41120.
τσούδη, Global FOBAS Business Development Manager.

°£©®£¤¢
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης. Δηλώσεις συμμετοχής στο
τηλέφωνο 22710-29600.

«Let’s Do It Greece» «Μαστορεύοντας ξυστά» —£ž¦ž« £ž‚


στο Μουσείο Μαστίχας Χίου
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα
+!˜ › ¥›®¢
Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ), γιορτάζει τις
–ºÊÂϾÆÎÔÊÁÍˌÅϸÒÏÌ;
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120
Ευρωπαϊκές Ημέρες
Χειροτεχνίας (1-7/4)
4ÅÉÂÃÑʹÎÏÂÎϾ 
και οργανώνει εργα-
στήρι χειροτεχνίας για
μαθητές Δευτεροβάθ-
ΦAPMAKΕIA
μιας Εκπαίδευσης, την
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου συμμετέχει για πέμπτη συνεχομένη Παρασκευή 5 Απρι- ΔIHMEPEYEI
χρονιά στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s Do It Greece» λίου, (ώρα 10:00), στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Πέμπτη, 04/04
η οποία θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικά την Κυριακή 07 Απρι- Με έμπνευση τα «ξυστά», διακοσμητικά γεωμετρικά σχήματα ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
λίου 2019. Στα πλαίσια της δράσης αυτής και κατόπιν πρωτοβου- που συναντάμε στο Πυργί Χίου, και με την καθοδήγηση της σκι- ΞΥΔΑ ΣΕΜ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
λίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου θα πραγματοποιηθούν οι τσογράφου Άννας Ζανάρα, τα παιδιά θα εφαρμόσουν τα ασπρό-
παρακάτω δράσεις σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Λιμενικό μαυρα μοτίβα σε ελεύθερο σχέδιο. Παρασκευή, 05/ 04
Ταμείο, το Δήμο Χίου, το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού», το Η συμμετοχή στο εργαστήρι και τα υλικά είναι δωρεάν. ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων, το σύλλογο επαγγελματιών αλι- Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. ΞΥΔΑ ΣΕΜ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
έων, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης , την εθελοντική ομάδα Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, μπο- Σάββατο, 06/ 04
ΛΕΦΕΔ και στελέχη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αλλά και ρείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710 ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
από τους Λιμενικούς σταθμούς Καρδάμυλων και Μεστών. Συγ- 72212 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).
κεκριμένα: ΞΥΔΑ ΣΕΜ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
1. Το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» θα επιληφθεί τον καθαρι- Κυριακή, 07/04
σμό του ναυτικού ομίλου Χίου. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
2. Ο σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων θα αναλάβει τον καθαρισμό
και ευπρεπισμό του νότιου λιμενοβραχίονα Χίου (κόκκινος Δευτέρα, 08/04
φανός). Αθήνα, 2 Απριλίου 2019 ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ., Ελ.Βενιζέλου 3
3. Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων θα αναλάβει τον καθαρι- ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη, ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑ., Βενιζέλου 78
σμό και τη διευθέτηση του χώρου τη ιχθυόσκαλας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2019 Tρίτη, 09/04
4. Η εθελοντική ομάδα ΛΕΦΕΔ θα αναλάβει τον υποβρύχιο κα-
θαρισμό του Λιμένα της Αγίας Ερμιόνης. Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ., Ελ.Βενιζέλου 3
5. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) σε συνεργασία με στε- 3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη, ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑ., Βενιζέλου 78
θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτερο-
λέχη Κ.Λ. Χίου θα αναλάβουν τον καθαρισμό ακτών και τη με- βάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Τετάρτη, 10/04
ταφορά των απορριμμάτων με τα σκάφη τους, όπου είναι Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ., Ελ.Βενιζέλου 3
δυνατόν και σε συνεργασία με ομάδες ξηράς. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καπο-
6. Ομάδα λιμενικών από το Λιμενικό σταθμό Μεστών σε συνερ- διστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη, ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑ., Βενιζέλου 78
(Πουλίου 6, Αθήνα).
γασία με το σωματείο Ναυτεργατών Μεστών θα επιληφθούν τον Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική
καθαρισμό και ευπρεπισμό του Λιμένα Μεστών. αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του ΔIΑNYKTEPEYEI
7. Ομάδα λιμενικών από το Λιμενικό σταθμό Καρδαμύλων σε τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην
Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Πέμπτη, 04/04 ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
συνεργασία με τοπικούς φορείς θα επιληφθούν τον καθαρισμό Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη δια- Παρασκευή, 05/04 ΚΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ,Πλατεία Βουνακίου
του Λιμένα Καρδαμύλων. δικασία έχει ως ακολούθως:
8. Το 1ο σύστημα προσκόπων Χίου θα αναλάβει τον καθαρισμό • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Σάββατο, 06/04 ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απρι-
της ακτής «Κοντάρι». λίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Κυριακή, 07/04 ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Parking Φάρκαινας
9. Επίσης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου θα αναλάβει εντός Απρι- • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου Δευτέρα, 08/04 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
λίου τρέχοντος έτους την εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και
του καθώς και του χώρου της γεφυροπλάστιγγας έναντι Λιμε- ώρα 14:00. Τρίτη, 09/04 ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύον-
ναρχείου σε συνεργασία με Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση Τετάρτη, 10/04 ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ., Απλωταριάς
(ΔΛΤΧ). συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών
Σε όλες τις παραπάνω δράσεις θα παρευρίσκονται στελέχη του αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).
Λιμεναρχείου για την παροχή οδηγιών. Με κοινό σύνθημα Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
«Πάμε να καθαρίσουμε εθελοντικά ολόκληρη την Ελλάδα μέσα μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της
σε μία μόνο μέρα» και με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολι- κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτό- ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
τών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και την διά- χρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 310 και 314 (β΄ και γ΄ επικου- 01/04/2019 - 07/04/2019 KABOYΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
δοση του εθελοντισμού. Συμμετέχουμε όλοι ενεργά στην εν (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - σελ. 236 του ΦΕΚ). 08/04/2019 - 14/04/2019 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΟΓΚΑ
λόγω δράση.
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
στην εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
“XIωTIKH ΔIAΦANEIA”
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323,
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
Περίπτερο στην περιοχή Χριστός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
στις εργατικές κατοικίες «Σαρακήνα» Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
στο τηλέφωνο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Παράδοση μαθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία παραδίδει
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
βαθμίδων. Για μαθητές δημοτικού Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
5€/ώρα & γυμνασίου 6€/ώρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τηλ. επικοινωνίας: 690 7536267 Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πωλείται Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706

Επιχείρηση εστίασης στην περιοχή Λήμνος της Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734


Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Βολισσού, λόγω συνταξιοδότησης, σε τιμή ευκαιρίας. Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τηλ. επικοινωνίας: 6944842501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Πωλείται Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Επιχείρηση τουριστικών ειδών στο κέντρο της Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
πόλης, σε προσιτή τιμή λόγω συνταξιοδότησης. Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Για πληροφορίες καλέστε στο 6947408500
ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Πωλούνται Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Δύο επικερδείς επιχειρήσεις εστίασης Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
(εστιατόρια) στο κέντρο της πόλης Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
και στην οδό Λεωφόρο Αιγαίου. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
Για ραντεβού καλέστε στο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Πωλείται Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Φουσκωτό ZODIAC Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212,
σε άριστη κατάσταση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
δηλωμένο 4.80m,
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
είναι 6.0m.
Υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου εν πλω. XPHΣIMA THΛEΦΩNA
Τηλ. 6947408500
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
Πωλείται NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Πωλείται ΚΑΪΚΙ 11m. με όλο τον εξοπλισμό του. Χρειάζεται .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
μόνο στοκάρισμα και βάψιμο. Έχει περαστεί τρία χέρια μίνιο, και- KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
νούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα παραδοθεί είτε όπως BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
έχει, είτε τελειωμένο μετά από συνεννόηση με τον αγοραστή. Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
Τιμή: 8.000 ευρώ όπως είναι και 12.000 ευρώ τελειωμένο.
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Τηλ.6947408500
Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη TV
Διαφάνεια
www.diafaneia.com www.livestream.com/antenna_aigaiou
www.ant1aigaiou.gr

Ληστεία σημειώθηκε Το "οικογενειακό μαγαζάκι" στη Χίο καλά κρατεί!


σε πρατήριο υγρών Συνέχεια από σελ. 1

καυσίμων στο Κοντάρι Ξεχνάνε μάλλον, ότι σε αυτές τις θέσεις είναι προ-
σωρινοί. Θα έρθει η ώρα όμως, που θα περάσουν
στην αφάνεια. Ποιος σας γνώριζε κ. Μανωλάκη;
50%. Εσείς τώρα δεν μπορείτε να ξεφύγετε από το
25%. Παραμένετε εκεί στάσιμοι. Πόση είναι η δύ-
ναμή σας, κ. Μανωλάκη; Οι 10 ψήφοι που συγ-
Ποιος σας έδινε σημασία πριν τοποθετηθείτε σε αυτή κεντρώνετε από τις Αμάδες; Με αυτές τις ψήφους
Ληστεία σημει-
τη θέση; Απορίας άξιο είναι το πως γίνατε πρόεδρος θα γίνετε αφεντικό της μεγάλης και ιστορικής πα-
ώθηκε σε βενζινά- της ΝΟΔΕ. Θα μου πείτε με δεκανίκι τον Μουσου- ράταξης; Άμεσα πρέπει να επιληφθεί του θέματος
δικο στη Χίο, όπου ρούλη, όλα γίνονται. Όμως ο τελευταίος κύριος, δεν η Πειραιώς και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Μη-
δύο δράστες στις σκέφτηκε τη ζημιά που θα προκαλέσει στην παράταξη της ΝΔ. Η τσοτάκης, ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα και τέτοιες κα-
03:00 τα ξημερώ- δεξιά παράταξη πρέπει να γνωρίζετε, έχει δύναμη που ξεπερνά το ταστάσεις που κρατούν σε χαμηλό ποσοστό την Νέα Δημοκρατία.
ματα της Τετάρτης,

«Δίνουν τα χέρια Τριαντάφυλλος – Κερμπάτσος»


γκρέμισαν την πόρτα
του πρατηρίου υ-
γρών καυσίμων που
βρίσκεται στο Κον-
τάρι. Οι ληστές σύμ- Μια συνάντηση ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει την καλή πολιτική χημεία μεταξύ
φωνα με πληροφο- του υποψήφιου Δημάρχου Κώστα Τριαντάφυλλου και του επι σειρά ετών Δημοτικού
ρίες φαίνεται να εισέ- Σύμβουλου, Γιώργου Κερμπάτσου. Ο γνωστός οδοντίατρος , έχει υπηρετήσει τα κοινά,
βαλλαν μέσα και να από τις θέσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, του Προέδρου του
πήραν καπνικά είδη. Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Χίου και του Προέδρου της Δημοτικής
Στη συνέχεια, έφυ- Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χίου.
γαν από το κατά- «Ενώνω την εμπειρία μου και τις προσπάθειες μου, με τον Κώστα Τριαντάφυλλο
στημα γρήγορα με και την ομάδα του, με τη σιγουριά ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο
δίκυκλο όχημα με το μας, μέσα από μια έντιμη και αποτελεσματική Διοίκηση των Δημοτικών Πραγμάτων».
οποίο είχαν μεταβεί Από την πλευρά του ο Κώστας Τριαντάφυλλος υποδεχόμενος τον Γιώργο Κερμπά-
στο σημείο. Οι υπεύ- τσο στη Συμμαχία Αξιών δήλωσε: «Ο Γιώργος Κερμπάτσος διακρίθηκε για την σοβα-
θυνοι του βενζινάδι- ρότητα, την εντιμότητα και την αποτελεσματικότητα του σε όλες τις θέσεις που κλήθηκε
κου μόλις αντιλή- να υπηρετήσει την Αυτοδιοίκηση στη Χίο. Είναι για την ΣυμμαΧία Αξιών σημαντική η
συμβολή του στις μεγάλες αλλαγές και ανατροπές που έχει ανάγκη ο τόπος μας».
φθηκαν τη ληστεία,
κάλεσαν αμέσως την
αστυνομία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη να ερευνά την υπόθεση.

Καθημερινή σύνδεση
Λαυρίου – Τσεσμέ
από τις 2 Ιουνίου

Μία καθημερινή ακτοπλοική σύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας,


αναμένεται από 2 Ιουνίου μέσω της γραμμής Λαυρίου – Τσεσμέ.
Η διάρκεια του ακτοπλοϊκού δρομολογίου προβλέπεται να είναι
7 ώρες και αναμένεται να μειώσει αισθητά τον χρόνο μετάβασης
από την Ευρώπη προς την Τουρκία για μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών
και οδηγών φορτηγών. Η πιθανή επιτυχία της γραμμής δεν απο-
κλείεται να δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις τόσο στην ελληνική
ακτοπλοϊκή βιομηχανία όσο και στην τουρκική. Με την καθιέρωση
της συγκεκριμένης γραμμής οι αρχές των δύο χωρών επιδιώκουν
να μειώσουν την κυκλοφοριακή πυκνότητα στις συνοριακές πύλες
ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΤΟΙΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ
των δύο χωρών, βοηθώντας παράλληλα στην ανάπτυξη των οι-
κονομικών σχέσεων. Τα πλοίο θα φεύγει από τη Σμύρνη στις 7 το
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΑΡΓΙΛΕΔΕΣ - ΚΑΠΝΟΙ
πρωί και θα είναι στο Λαύριο στις 2 ώρα το μεσημέρι ενώ θα φεύ-
γει 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας από το Λαύριο για να φτάνει 11ης Νοεμβρίου 13, στην είσοδο της Απλωταριάς
στις 1 τα μεσάνυχτα στο Τσεσμέ».

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.com & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr