You are on page 1of 4

Republika ng Pilipinas

Nueva Ecija University Science and Technology


Cabanatuan City, Nueva Ecija

“Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Libro sa


Assignaturang Networking 01 sa mga Estudyante sa
Unang Taon ng Kursong BSIT sa NEUST Sumacab
Campus”

Mananaliksik:

Rafael Tumale
Kyle Cyrus Fausto
Isabelo Manahan
Albert Valino
Romar Razon
Josephine Mae Marzan

BSIT 1-P
KABANATA I

PANIMULA

Ang paksang aming napili na nag tatalakay sa kahalagahan ng


pagkakaroon ng libro/aklat sa paaralan at sa lahat ng
assignaturang mayroon ang bawat estudyante. Lalo na sa
pananaliksik naming na ito ay bibigyan naming ng pansin ang
kawalan ng aklat sa assignaturang Networking 01. Bakit nga ba
mahalaga ang pag kakaroon ng libro?

Ang pagkakaroon ng aklat ay hindi lamang para mapag-aralan


ang isang assignatura kung hindi tumutulong rin ito para mas
maunawaan ng mga estudyante ang assignaturang ito tulad ng mga
sagutan na makukuha sa libro ay mas mauunawaan nila ang mga
nilalaman nito at ang aklat rin ay nagsisilbi bilang isang
surian ng mga napag aralan sa tuwing sila ay magkakaroon ng
pagsusulit at isa pa ay pwede nila itong ibigay sa nakababatang
kapatid o kamaganak o sa magiging anak nila para mapagaralan.

Sa panahon kasi ngayon ay marami na ang umaasa sa


teknolohiya na nakakalimutan na nila ang kahalagahan ng aklat
kaya sa pananaliksik naming ito ipapakita naming ang kahalagahan
ng libro.
BATAYANG TEORETIKAL

Batay sa pananaliksik nina Carl I. Hovland, Irving L. Janis


at Harold H. Kelley na tinatawag na “Communication and
Persuasion”, mas kapanipaniwala ang impormasyon na natatangap ng
mga tao kapag ang “source” nito ay itinatanyag ang sarili bilang
maasahan or “credible”. Ito ay tinatawag na “Source Credibility
Theory”.

Ang Source Credibility Theory ay mahalaga sa aming


pananaliksik sapagkat nauunay ito sa kahalagahan ng pag kakaroon
ng libro sa subject na Networking 01 para malaman na totoo
talaga ang aming mga nalakap na impormasyon.

LAYUNIN NG PAG AARAL

Upang malaman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng libro sa


assignaturang networking 01 sa mga estudyante sa unang taon ng
kursong bsit sa neust sumacab campus.

KAHALAGAHAN NG PAG AARAL

Ang pananaliksik na ito ay may kahalagahan sa pagaaral ng


mga sumusunod na mga tao:

Estudyante:

Malalaman ng mga estudyante dito ang kahalagahan ng pag


kakaroon ng aklat/libro sa kanilang pag aaral.
Guro:

Maipapaalam naming sa guro ng assignaturang Networking 01


na ang pag kakaroon ng libro ay makakatulong hindi lamang sa pag
tuturo niya kung hindi narin sa paguunawa ng mga estudyante.

Saklaw at Limitasyon

Ang Saklaw ng pagaaral na ito ay malaman at matukoy ang


kahalagahan ng pag kakaroon ng aklat sa assignaturang Networking
01 at ang limitasyon na ito ay ang pananaliksik ay magaganap
lamang sa mga estudyante ng unang taon sa NEUST BSIT Sumacab
Campus.

Depinisyon ng mga terminolohiya

Ang mga Termino na ginamit sa pananaliksik na ito ay


bibigyan ng mga depinisyon upang mas lalo pang maunawaan ng mga
mambabasa ang mga terminong ginamit.

Book(Aklat/Libro) – Ang aklat o libro ay mga


pinagsamasamang mga nalimbag na salita sa papel. Naglalaman din
ang ibang aklat ng mga larawan. Kadalasan maraming mga pahina
ang mga ito.

Course(Kurso) – Ang kurso ay maaring tumutukoy sa isang


pagsasanay at pagaaral sa isang particular na larangan ng
propesyon.

Importance(Kahalagahan) - Ang kahalagahan ay tumutukoy


sa kawalan o kalakihan ng kuwenta o kapakinabangan ng isang
bagay, tao, konsepto, o pangyayari.