Konsep Kean jalan Har ga Per min taan Keanjalan harga permintaan (Ed) mengukur peratus perubahan dalam kuantiti

yang diminta sesuatu barang kesan daripada peratus perubahan harga barang itu. 2. Rumus untuk mengira keanjalan harga permintaan:
1.

% perubahan harga kuantiti diminta % perubahan harga Atau Ed = %∆Q %∆P Contoh : Jika harga sesuatu barang menurun sebanyak 20%, kuantiti yang diminta akan meningkat sebanyak 60%. Berapakah keanjalan harga permintaan untuk barang itu?

Penyelesaian: Ed = % perubahan kuantiti yang diminta % perubahan harga = 60% -20% = -3 Ed= 3 3. Tanda negative pada pekali keanjalan permintaan itu menunjukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti yang diminta. Jeni s-j eni s k ean jalan har ga per min taan 1. Terdapat 3 jenis keanjalan permintaan harga permintaan iaitu: (a) keanjalan permintaan harga anjal (b) keanjalan permintaan harga tidak anjal

(c ) keanjalan permintaan harga anjal satu (uniti) keanjalan permintaan harga anjal (Ed > 1) 1. Keanjalan harga permintaan anjal mempunyai nilai keanjalan harga permintaan yang melebihi satu (Ed > 1). 2. Bagi barang yang mempunyai keanjalan harga permintaan anjal, tindakbalas peratus perubahan kuantiti diminta melebihi peratus perubahan harga. 3. Jika harga barang berubah 1%, maka kuantiti yang diminta akan melebihi 1%. 4. contoh barang permintaan anjal ialah barang mewah, seperti baju berjenama, beg tangan dan kereta. Latihan: Harga (RM) Kuantiti diminta (unit) 20 60 18 90 Hitungkan keanjalan harga permintaan jika harga berubah dari RM20 kepada RM18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful