You are on page 1of 5

43089815.

docSEPAK

PELAN TAKTIKAL 2011


KELAB BOLA SEPAK
SK (2) JALAN BATU TIGA, KLANG

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Indikator Pencapaian TOV ETR

Sekolah
Meningkatkan jumlah guru PPD,JPS,
Kursus RM 300
berkemahiran dalam Agensi Februari – Ogos
1 Kejurulatihan Peruntukan Bilangan guru mahir 1 4
pengendalian kelab. 2011
guru berkaitan kokurikulum

-Guru
Meningkatkan peratus penasihat RM100
Anda Buat, Anda Februari – Ogos
2 kehadiran murid dalam -Penyelaras Peruntukan % kehadiran pelajar 60% 90%
Dapat 2011
aktiviti kokurikulum kelab kokurikulum

-PK
Kokurikulum
Mempelbagaikan kaedah
-Guru RM200
penggunaan peralatan Februari – Ogos % peralatan dan
3 1 Pelajar, 1 Bola penasihat Peruntukan 80% 90%
untuk aktiviti Kelab Bola 2011 kelengkapan
-Penyelaras kokurikulum
Sepak
kelab

1
43089815.docSEPAK

PELAN OPERASI KELAB BOLA SEPAK

Nama Program KURSUS KEJURULATIHAN GURU


Meningkatkan jumlah guru berkemahiran dalam pengendalian kelab.
Objektif
Tempoh Februari – Ogos 2011
Kumpulan Sasaran Guru
Guru Penasihat Kelab Bola Sepak
1) Pn Norizan Bt Awang @ Rashid
Guru Terlibat 2) Pn. Nurulhusna Bt Yem
3) Pn Charlotte Anak Bouril Lam
4) En Ahmad Azzam B. Tajuddin

1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan...............
Jumlah = RM300

-Jadual aktiviti sekolah yang terlalu padat menyebabkan kursus kejurulatihan sukar dijalankan.
Kekangan
-Kemudahan yang terhad sukar untuk membuat latihan

Pemantauan -guru terlatih atau individu berpengalaman

-berdasarkan kemahiran guru-guru selepas program dijalankan


Penilaian

-GPK kokurikulum haruslah membuat keputusan yang bijak dalam mengendalikan dan mengagihkan peruntukan dan aktiviti
Penambahbaikan
bagi keseragaman setiap kelab dan persatuan.
2
43089815.docSEPAK

PELAN OPERASI KELAB BOLA SEPAK

Nama Program ANDA BUAT, ANDA DAPAT

Objektif Meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum

Tempoh Februari – Ogos 2011


Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Sepak
Guru Penasihat Kelab Bola Sepak
1. Pn Norizan Bt Awang @ Rashid
2. Pn. Nurulhusna Bt Yem
Guru Terlibat
3. Pn Charlotte Anak Bouril Lam
4. En Ahmad Azzam B. Tajuddin
5. En Harnimizam B. Abd Hamid
1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan
= RM 100.00

-murid pergi menghadiri kelas tuisyen ketika waktu ko-kurikulum


Kekangan
-kurang sokongan daripada ibu bapa untuk aktiviti ko-kurikulum

- guru pembimbing kelab Bola Sepak


Pemantauan
-berdasarkan jumlah kehadiran setiap minggu
Penilaian
- sediakan kemudahan bola sepak yang mencukupi
Penambahbaikan - peruntukan untuk mengadakan lebih banyak pertandingan
- masa bermain yang sesuai

3
43089815.docSEPAK

PELAN OPERASI KELAB BOLA SEPAK

Nama Program 1 PELAJAR, 1 BOLA

Objektif Mempelbagaikan kaedah penggunaan peralatan untuk aktiviti Kelab Bola Sepak

Tempoh Februari – Ogos 2011


Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Sepak
Guru Penasihat Kelab Bola Sepak
1. Pn Norizan Bt Awang @ Rashid
2. Pn. Nurulhusna Bt Yem
Guru Terlibat
3. Pn Charlotte Anak Bouril Lam
4. En Ahmad Azzam B. Tajuddin
5. En Harnimizam B. Abd Hamid

1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan
= RM 200.00

- kekurangan kemudahan bola sepak yang berkualiti


Kekangan - tiang gol yang kurang selamat untuk murid-murid sekolah rendah
- keadaan fizikal padang yang kurang memuaskan
Pemantauan
- guru-guru pembimbing kelab bola sepak
Penilaian
- menilai murid dari segi kemahiran yang telah diajar dengan mempelbagaikan kemudahan yang disediakan

-menambah kuantiti bola sepak yang sedia ada


Penambahbaikan
- memperbaiki keadaan fizikal padang
-menggantikan tiang gol yang sedia ada dengan yang baru agar menjamin keselamatan murid ketika bermain

4
5