PLAN DE AFACERI

"PIZZA - HALLO" SRL
întocmit în scopul evaluării unei noi afaceri privind producerea şi livrarea la domiciliu a pizzei italiene

Planul conţine informaţii confidenţiale care nu pot fi reproduse, distribuite sau utilizate fară consimţământul conducerii întreprinderii

2000
1

..........................HALLO" SRL este o întreprindere de producţie............................................................................................................................................12 2 ...4 PRODUSELE ŞI SERVICIILE..........................7 AMPLASAMENTUL ÎNTREPRINDERII..........................................................................................................................................................................................................................................................................................3 ÎNTREPRINDEREA...........................................................................................................................3 Întreprinderea "PIZZA ..................... Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului......................................................4 PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR........11 PLANUL FINANCIAR.........CUPRINS SUMAR.........................5 CONCURENŢA......................................................................10 MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL....................................................................................................9 PRODUCEREA............................................

$18107. Investiţia necesară este de $24723. Personalul întreprinderii va fi compus din director. Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului. Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod ca să-şi păstreze gustul şi calitatea până la consumator. însă calitatea produsului nostru va fi net superioară. În perspectivă se prevede extinderea întreprinderii şi în celelalte sectoare ale oraşului. 2 angajaţi pentru livrare.HALLO" SRL este o întreprindere de producţie. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor şi ridicarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%. vice-director pe realizare.41. de $1. vice-director pe producţie. în condiţiile de venituri minime şi cheltuieli maxime. Estimând rezultatele financiare viitoare obţinem un profit anual de cca. Preţul pizzei va fi mai mic sau egal cu preţurile de pe piaţă.57. clientul având posibilitatea să comande oricare în cantităţile dorite la un preţ accesibil. regimul de lucru fiind de 10 ore pe zi. Vor exista 2 pizzerii localizate în sectoarele Centru şi Râşcani ale oraşului Chişinău. Vor exista mai multe feluri de pizza. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai la 60%.06. 3 . Conform studiilor întreprinse piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în creştere. care vor produce şi realiza circa 12000 pizza lunar. Acestea vor fi folosite pentru procurarea utilajelor de producţie şi materiei prime necesare. 2 bucătari. Cumpărătorii vor fi în principal persoanele cu vârsta între 15-40 ani. caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse.SUMAR Întreprinderea "PIZZA . 4 ajutori ai bucătarului.

7 344. • livrarea pizzei la domiciliu. PRODUSELE ŞI SERVICIILE Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza italiană originală va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. % 40 30 30 100 Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităţilor populaţiei mun. Preţul pizzei. Repartizarea capitalului statutar al “PIZZA –HALLO” SRL între asociaţi Asociatul Turcanu Valeriu Ion Lipcan Adrian Sergiu Păduraru Emanuil Mihai Total Suma. Întreprinderea este proprietatea a 3 membri asociaţi. $ 459.2000 şi este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei a Republicii Moldova sub numărul 35254. precum şi preţul livrării va fi acceptabil. Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de activitate: • producerea şi realizarea la comandă a pizzei italiene originale. Produsul firmei noastre este orientat 4 .ÎNTREPRINDEREA Întreprinderea "PlZZA-HALLO" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost înfiinţată la 25.7 1149 Cota. Chişinău cu produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului obţinut. Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici.10.6 344.

graţie posibilităţilor pe care le oferim clienţilor. Pizza mare cu diametrul de 20 cm şi o greutate de 350g. De asemenea întreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pentru zile de naştere. Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere. ceapă şi piper verde. fie zi de sărbătoare. aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit. având imprimate pe faţă emblema întreprinderii şi date ce caracterizează întreprinderea.cu ananas şi ciuperci. Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecărei persoane. Acesta va consta din foaie de carton presat. Acest gust se va datora condimentelor proaspete şi neobişnuite.cu salam proaspăt şi ouă bătute. din cauza că pizza se fabrică după o recetă unica italiană. fie zi de lucru.cu ciuperci. în care va fi livrată pizza.cu sos din roşii proaspete. Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi. caşcaval şi măsline. numerele de telefon.spre satisfacerea nevoilor zi de zi. va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele. Pizza Vegetară . comandată de fidelul client. având un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 280g. relativ nouă în republica noastră. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială. Viitorii clienţi ai firmei vor putea comanda pizza conţinând diferite produse şi condimente specifice. Dimensiunile şi greutăţile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele: Pizza normală. Pizza Salami . Pizza Peşte . sărbători şi alte ocazii speciale. la dorinţa clientului. Pizza Tomato . respectiv. Vor exista următoarele denumiri italiene originale: Pizza Tropicana . Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. 5 . Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original. Pizza cu mărimi şi greutăţi speciale.cu peşte. usturoi şi caşcaval. adresa juridică. de obicei neutilizate de alţi producători de pizza. de diferite greutăţi. PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final. Denumirea pizzei va fi la fel diferită.

6 .. conducerea va pune accentul. începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale. Distribuirea în raza pieţei alese va fi efectuată timp de 20-25 min. foi volante. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure. precum şi în alte oraşe. Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor. Pentru început frecvenţa sunetelor de comandă a produsului va fi mică. Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre: ridicarea calităţii produsului. se preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reţele de magazine de firmă. cota pe piaţă va fi majoră (se aşteaptă la 25-35%. pe calitatea deosebită a serviciilor prestate. în urma unui sunet de comandă. Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere. Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 15-40 ani. preţul convenabil. ridicarea nivelului de deservire post-vânzare. Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei massmedia. păstrându-se calităţile specifice. lărgirea asortimentului produsului. standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei. noutatea serviciului şi produsului. In viitorul apropiat. aceasta din urmă majorându-se odată cu ridicarea image-ului firmei şi afirmarea pe piaţa. Dat fiind faptul că în municipiu nu există concurenţi reali ai întreprinderii. dacă veniturile de la activitatea vor spori.Firma este unica firmă care prestează asemenea servicii în raza municipiului Chişinău. fiind mai mică în perioada zilei. produsele fiind livrate în condiţii speciale. se aşteaptă deschiderea noilor filiale în alte sectoare ale municipiului. Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere. reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai jos CLI 5-8% în zilele de sărbători etc. în primul rând. apoi mărindu-se la sfârşitul zilei. amabilitatea la îndeplinirea comenzii. De asemenea frecvenţa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta. aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe alte pieţe).

dar deja este renumită în oraş pentru calitatea în permanentă scădere.După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului. şi timp îndelungat de pregătire. Pizza Romană produce un asortiment destul de variat de pizza. 7 . Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de produse. Vicol-Pizza propune un asortiment foarte limitat şi nu livrează produsul la domiciliu. li se va acorda un mic cadou. în obligaţiile firmei intră livrarea produsului până la locul de destinaţie. CONCURENŢA În raza municipiului Chişinău mai există doi producători de pizza (Pizza Romană şi Vicol-Pizza) şi alţi doi concurenţi indirecţi (McDonald's şi Danisa-food). de asemenea livrează pizza la domiciliu.

06 . Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor Puncte forte Vicol-Pizza Pizza Romană experienţă mare. În urma apariţiei întreprinderii “PIZZA-HALLO” SRL pe piaţă se presupune o reacţie neîntârziată din partea Vicol-Pizza. Prin combinaţia preţ&calitate. calitate relativ scăzută.77.28. max. asortiment&noutate sperăm să cucerim un segment mai mare de piaţă. amplasament favorabil reţea de comercializare. însă aspectul şi ingrediente fiind foarte primitive. Indicatorii Produsul sau serviciul Preţul Calitatea de puncte (1-5) 5 5 5 8 PIZZAHALLO 5 4 4 Concurent Vicol-Pizza 4 5 3 Pizza Romana 3 3 4 . Analiza comparativă a concurenţilor Nr.70-$2. asortiment redus calitatea aşteptare timp mare de produsului.Vicol-Pizza propune pizza la un preţ convenabil de $1.$1. Pizza Romană propune pizza la preţuri mult mai ridicate $1. preţ atractiv. care ar putea începe prestarea serviciului de livrare. asortiment variat. favorabil reţea de livrare popularitate amplasament Slăbiciunile utilaj învechit.

Analizând sectoarele date putem afirma că acestea : sunt relativ compacte. In urma unor studii şi cercetări s-a ajuns la concluzia că sectoarele cele mai potrivite pentru acest tip de activitate sunt Râşcani şi Centru. infrastructura dezvoltată. venitul mediu la locuitorilor în general e destul de înalt. Chişinău. Sectorul Râşcani va deservi şi parţial şi sectorul Ciocan. inexistenţa unei oferte largi de mâncături calde.Amplasarea întreprinderii Distribuirea produsului Deservirea post-vânzare Image-ul întreprinderii Alte: Numărul de puncte Comentarii 4 5 4 28 4 5 4 26 5 3 4 24 4 5 4 23 AMPLASAMENTUL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea va activa pentru început în mun. 9 . iar sectorul Centru parţial şi Buiucani.

graţie unor relaţii de prietenie. . sunt puţine locuri si prepararea pizzei este foarte îndelungată. Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni.Livrarea pizzei la domiciliu. telefon). existenţa staţiilor de alimentare cu petrol în apropiere. de la o pizzerie din Berlin reţete originale italiene. Condimentele şi alte produse ce nu se produc în Republica Moldova vor fi aduse din Germania. Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special “CASTELLT favori 10 . instituţii de învăţământ.pionerii serviciului PRODUCEREA Procesul de producţie constă în următoarele etape: . Alte avantaje: condiţii de lucru normale (electricitate. gaz.Aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii. iar la “Pizza Romană”. existenţa unui număr mare de oficii. întreprinderii.Coacerea pizzei în cuptoare.Concurenţii de asemenea se află în sectorul Centru. însă la “Vicol-Pizza” nu întotdeauna poţi găsi un loc liber.Pregătirea aluatului după o receptură tradiţional italiană. încălzire. canalizare. . Râşcani). Asociaţii au obţinut. pe care locuitorii o pot comanda şi de acasă. cămine studenţeşti (Buiucani. tinerii vor fi clienţii principali . .

Salariul bucătarului va constitui $127. Pizza. Echipamentul va fi furnizat de o societate italiană ce se ocupă cu transportul produselor şi utilajelor ''ITALI-MOLDOVA". buc. Astfel asociaţii vor primi un salariu de $63. Consumul de energie este reprezentat astfel: min. Pizza. de asemenea vor angaja şi controla personalul. Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 bucătari experimentaţi (foşti lucrători ai unui mic restaurant) şi 4 ajutori ai bucătarului. Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare. Planul de producţie şi realizare Denumirea Nr. max. Livrarea va fi efectuată de câtre 2 din asociaţi şi 2 persoane angajate. 20 kw/h.77 0. Se preconizează că întreprinderea va lucra între 8-12 ore în fiecare zi a săptămânii.7 pentru formele din aluat şi 7 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-20°C). Cost unitar ($) 0. 8 kw/h. preţul depinzând de ele. Asociaţii vor coordona întreaga activitate. fiecare despărţitură având 4 poziţii. producţie şi desfacere. Toate pizzele vor fi ambalate. Realizarea pizzei la comandă va fi efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 4 autoturisme închiriate timp de 20-30 min. la fel şi ceilalţi angajaţi efectuându-se o cointeresare a personalului în mărirea volumului vânzărilor. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar al întreprinderii. In componenţa acestui bloc există 14 despărţituri .Pizzeria 2 Încă un element cheie a activităţii este faptul că clientul va putea comanda orice combinaţie de componente constituitoare ale pizzei. cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix şi un comision. Salariul asociaţilor. medii. care va oscila în dependenţă de volumul vânzărilor.refrigerati" în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici. sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. ce va permite păstrarea gustului şi calităţii. mari). produsului Unitatea de măsură buc.Pizzeria 1 2. 18000 18000 18000 18000 18000 18000 1.66. Procesul de desfacere va fi deservit de 2 dintre asociaţi şi alte 2 persoane angajate. iar a ajutorului de bucătar 11 . In caz că automobilul este ocupat cu o comandă. se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare.77 72000 72000 Cantitatea I trim 18000 18000 inclusiv II trim III trim IV trim.83 lunar.

83.5ani 20% 4 2 .$3446. in care: . Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte $63.$14893.pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt.62 . PLANUL FINANCIAR Necesităţile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie $24723. Condiţii de creditare Indicatorii Mărimea creditului.98 .41.alte cheltuieli de producţie din surse proprii de finanţare.81 .83.pentru procurare utilajului din credite pe termen lung.$63. $ Termen de creditare Rata anuală a dobânzii Numărul de rambursări /an Numărul perioadelor de graţie Pentru utilaj 14893. . .62 3 ani 20% 4 2 12 Pentru cheltuieli curente 6382.98 l.$6382.

26 6276.15 0.06=$6360 trimestrial: $6360*3 luni=$19080 Cheltuieli previzionare: Numărul de pizza pe zi 200.09 2978. anual 72000.36 1489.4215 .28 8934.28 Veniturilor şi cheltuirilor au fost calculate reieşind din cheltuielile şi veniturile pentru pizza normală (medie).39 12021.38 5457.00 3085.83 1063. pe baza căreia se formează şi celelalte.87 223.36 Rest de rambursat 21276.81 5957. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sold.Rata de rambursare calculată 1489.11 3085.81 372.06 446. lunar 6000. Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie: (lei) Componentele costului Total chelt.57 755.49 15106.49 15106.Cheltuieli constante: Amortizarea utilajului Arenda unei încăperi Arenda unui automobil Total cost fix Cost unitar lunar 729.11 3085.83 909.06 4856.28 8936.60 18191.745 Tabel de rambursare a capitalului împrumutat ($) Nr.87 6946.362 1595.17 7446.36 1489.83 1063.49 4101.60 18191.11 1489.94 74.36 1489.1667 900 900 2529.83 2127.36 Rata de rambursat 0.36 1489. Calculele sunt efectuate pentru 1 pizzerie.60 6574. De asemenea cheltuielile de producţie au fost luate cele maxime posibile.00 0.00 Dobânda scadentă 1063.40 148.36 0. Venituri previzionare: Lunar: 6000 pizza*$1.17 7446.72 1489. iar veniturile ca minim probabile.34 297.32 601.47 Dobânda cumulată 1063.81 7021.1667 13 0.60 21276.60 21276.45 4468.39 12021.66 3191.81 5957.60 21276.121528 0.45 5904.36 1489. creditor 21276.45 4468.47 6797.15 0.72 1489.09 2978.11 3085. lunar .

3*2 pizzerii = $27726. ce livrează Salariul asociaţilor Total salarii Combustibil Energie electrică Faină Caşcaval Pastrama Alte preparate Ambalaj Alte cheltuieli Total cost variabil Total cheltuieli de producţie Aceleaşi costuri în $ SUA 600 600 300 450 1950 2160 1920 1500 5400 5400 480 180 200 19190 21719.3 Cost fix anual=2529.1667*12/4.Cost variabil: Salariu bucătarului Salariul a 2 ajutori Salariul pers.1667 4621.08 0.6 Situaţia veniturilor şi cheltuielilor ($ SUA) Indicatorii Venituri de la realizare Cheltuieli de producţie Venitul brut 1 an I trim. 38160 27727 10433 I trim.9 0.10 0.10*3=$13863. 38160 27727 10433 I trim.198 3..325 0.36 0.77 Cheltuieli de producţie trimestriale =$4621.25 0.6195 0.9 0.45 Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi următoarele: Venituri trimestriale l9080*2 pizzerii = $38160 Cheltuieli trimestriale =$ 13863.7=$6457.03 0. 38160 27727 10433 I trim.0333 3.32 0. 38160 27727 10433 2 an 1 an 152640 152640 110906 110906 41734 41734 Total 3 an 152640 110906 41734 14 .

16278 I trim.Impozitul pe venit Profitul net Rata de rambursat Dobânda bancara Profit disponibil Profit cumulat 2921 7512 0 1064 6448 6448 2921 7512 0 1064 6448 12896 2921 7512 3085 1064 3363 16260 2921 7512 3085 910 3517 19777 11685 30048 6170 4101 19777 39554 11685 30048 9149 2176 18724 58278 11685 30048 5957 745 23346 81624 Fluxul de numerar ($ SUA) 1 an Indicatorii Resursele financiare la începutul perioadei Intrări in numerar Credite Vânzări Total INTRĂRI de numerar Ieşiri din numerar Investiţii Cheltuieli curente Impozitul pe venit Rata de rambursat Dobânda bancara Total IESIRI de numerar SURPLUS/ DEFICIT de numerar Cost variabil unitar = $0.68 Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie 15 I trim. 26089 Total 1 an 29607 2 an 55767 3 an 74490 21277 38160 62883 0 38160 54438 0 38160 60886 0 38160 64249 21277 0 152640 152640 203523 208407 0 152640 227130 14894 27727 2921 0 1064 46605 16278 0 27727 2921 0 1064 31712 22726 0 27727 2921 3085 1064 34797 26089 0 27727 2921 3085 910 34643 29607 14894 110906 11685 6170 4101 147757 55767 0 110906 11685 9149 2176 133916 74490 0 110906 11685 5957 745 129294 97836 . 3447 I trim. 22726 I trim.

Profitul obţinut îi va permite să-şi onoreze obligaţiunile sale atât faţă de bancă. profitul va fi îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii. perspectivă Prin hotărârea comună a celor 3 asociaţi. Menţionăm de asemenea că principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea.68) = 16993. până când întreprinderea nu va avea o poziţie financiară puternică. 16 .06-0.PC = 6457. deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacităţii de producţie =(6000 buc. o perioadă de timp.3 buc. anual./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23. punctualitatea şi dinamismul.6 ori mai mult decât nivelul pragului de rentabilitate. precum şi să acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii în viitorul apropiat. acurateţea. cât şi faţă de buget. principii preluate de la colegii noştri germani de la "HALLO-PIZZA”. care din situaţii în care ne aflăm şi noi au ajuns la cifre comerciale de milioane.45 / (1. Reieşind din calculele estimative se observă că întreprinderea va acoperi toate cheltuielile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful