You are on page 1of 5

1. Jawab soalan di bawah berdasarkan gambar.

a) Apakah perasaan anda apabila melihat gambar di atas? Berikan alasan anda.
[ 2 Markah]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Berikan dua cara anda menjalankan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga
dalam kehidupan seharian. [ 2 Markah]
i) ………………………………………………………………………………………
ii) ...……………………………………………………………………………….........

c) Cadangkan tiga aktiviti yang dapat merapatkan hubungan ahli keluarga [ 3 Markah]
i) .....................................................................................................................................
ii) .....................................................................................................................................
iii) ....................................................................................................................................

d) Nyatakan tiga tindakan yang wajar anda lakukan sekiranya salah seorang anggota
keluarga mengalami masalah dan kesulitan hidup. [ 3 Markah]
i) ......................................................................................................................................
ii) ......................................................................................................................................
iii) ....................................................................................................................................

1
2. Jawab soalan di bawah berdasarkan gambar .

a) Apakah perasaan anda jika mendapat sahabat yang mengambil berat akan diri anda?
Jelaskan. [ 2 Markah]
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

b) Terangkan tiga kebaikan jika kita mengamalkan persahabatan yang beradab dalam
kehidupan. [ 3 Markah]
i) ...............................................................................................................................
ii) ...............................................................................................................................
iii) ...............................................................................................................................

c) Senaraikan tiga ciri rakan yang baik. [ 3 Markah]


i) ...............................................................................................................................
ii) ...............................................................................................................................
iii) ...............................................................................................................................

d) Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang dapat diperolehi daripada situasi di atas.
[ 2 Markah]

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2
3. Berikut adalah antara aktiviti Rukun tetangga di kawasan perumahan.

a) Nyatakan tiga ciri semangat kejiranan yang dapat dipupuk dalam kalangan jiran
tetangga.
[3 Markah]
i) ……………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………………………………………

b) Apakah perasaan anda jika mempunyai jiran yang baik. Berikan alasan anda.
[ 2 markah]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......

c) Nyatakan tiga kebaikan hidup berjiran. [ 3 markah]


i) ...............................................................................................................................
ii) ..............................................................................................................................
iii) ..............................................................................................................................

d) Nyatakan dua perkara yang anda tidak boleh lakukan terhadap jiran semasa
ketiadaanya.
[ 2 markah]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3
4. Jawab soalan berikut berdasarkan gambar berikut

a) Nyatakan tiga agama utama negara kita serta sumber rujukan agama tersebut.
[ 3 Markah]
i) …………………………………………………………………………………
ii) …………………………………………………………………………………
iii) …………………………………………………………………………………

b) Berikan dua amalan ajaran agama anda. [ 2 Markah]


i) …………………………………………………………………………………
ii) …………………………………………………………………………………

c) Senaraikan tiga kepentingan agama dalam kehidupan kita. [ 3 Markah]


i) …………………………………………………………………………………
ii) …………………………………………………………………………………
iii) …………………………………………………………………………………

d) Ramalkan dua kesan jika anda gagal mengamalkan pegangan agama atau kepercayaan
dalam kehidupan . [ 2 Markah]
i) …………………………………………………………………………………
ii) ………………………………………………………………………………...

4
5. Jawab soalan berikut berdasarkan penyataan di bawah

Kita haruslah menghargai diri sendiri dan menjauhi kelakuan


negatif yang boleh memusnahkan masa depan. Kita mestilah
mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri.

a) Nyatakan tiga perbuatan yang perlu perlu dijauhi oleh seorang murid sekolah untuk
mencapai kejayaan dalam kehidupan. [ 3 Markah]

i) ...............................................................................................................................
ii) ...............................................................................................................................
iii) ..............................................................................................................................

b) Berikan dua tanggungjawab seorang pelajar di sekolah. [ 2 Markah]

i) ...............................................................................................................................
ii) ...............................................................................................................................

c) Senaraikan tiga kepentingan menjalankan tanggungjawab diri sebagai seorang pelajar.


[ 3 Markah]

i) ...............................................................................................................................
ii) ..............................................................................................................................
iii) ...............................................................................................................................

d) Ramalkan dua kesan jika mengabaikan tanggungjawab diri. [ 2 Markah]


i) ...............................................................................................................................
ii) ..............................................................................................................................

---------------KERTAS SOALAN TAMAT------------------