You are on page 1of 433
iss rake US ee OO Rea ae Nae ett eG RC es VC. ANDREWS SEMINTELE TRECUTULUI Scanned by CamScanner Conacul Foxworth # Siiatd cum s-a intamplat, in vara In care eu aveam cincizeci gi doi de ani, iar Chris, cincizeci si patru, ca promisiunea de bogatie a mamei, facuta de mult, pe cand eu aveam doisprezece ani, jar Chris, paisprezece, sa se realizeze in sfargit. ‘Stateam amandoi si priveam lung la casa urias4, depriman- ta, pe care nu crezusem ci aveam s-o revad vreodata. Chiar dacA nu era o replica fidela a vechiului conac Foxworth, m-am infiorat totugi. Ce pret fuseseram nevoigi sa platim eu gi Chris, ca si stim unde eram acum, stpani vremelnici ai unei case gigantice, carer fi trebuit Kisati si rman o ruind carbonizat’. Odata, cu foarte mult timp in urmé, crezusem cd el gi cu mine aveam sa trdim in casa aceea ca un print gio printesa, si aveam s& imparfim intre noi atingerea de aur a regelui Midias, cu mai moulta chibzuiala insa. Nu mai credeam in basme. Ca si cum totul s-ar fi intimplat abia ieri, imi era vie in minte noaptea racoroasa de vara, sc3ldatd in lumina mistica a luni gi cu stele magice pe un cer de catifea neagra — noaptea cind ne apropiaseram pentru prima data de aceste ocuri, asteptan- du-ne doar la ce era mai bun. Gasisem aici doar raul. Pe vremea aceea, eu $i Chris eram atat de tineri, de inocenti $i de plini de speranta, crezind in mama noastr4, iubind-o, crezand, pe cand ne ducca de mani, pe noi si pe gemeni, fratele $i sora mea de cinci ani, prin noaptea tntunecata si oarecum 8 VC, Andrews infricogatoare, spre casa imensa, ce purta numele conacul Fox. worth, cd incep&nd de atunci toate zilele noastre aveau si fic colorate in verde, pentru bogitie, si in galben, pentru fericire, Cat de oarba fusese increderea noastr4, pe cand mergeam in urma ei ca nigte catelusi. Inchisi in camera aceea intunecoasa gi mohorata de la ctaj, jucandu-ne in mansarda prafuit’, plin’ de mucegai, ne-am hri- nit cu credinja in promisiunile mamei - ca intr-o zi conacul Foxworth gi toate bogitiile lui fabuloase aveau si fic ale noastre, Cu toate astea, in ciuda promisiunilor ei, mai era acole si un bunic crud gi nemilos, a cArui inima hain’, dar incap’janata refuza si-gi curme bataile, doar pentru ca patru inimi tinere si pline de speranta s& traiascd; aga ca am agteptat, gi am tot ‘asteptat, timp de trei ani foarte lungi, iar mamica tot nu gi-a Si bia in ziua in care ea a murit ~ gi i-a fost citit testamen- tul -, conacul Foxworth a intrat in cele din urma pe miinile noastre. {i lasase vila lui Bart, nepotul ei favorit, copilul meu cu cel de-al doilea ei sot, dar pana ce el implinea douazeci ¢i Cinci de ani, proprietatea urma sa fie administraté de Chris. Conacul Foxworth fusese comandat pentru reconstructie chiar inainte ca ea 88 se mute in California ca s4 ne caute, dar mumai dupa moartea ei au fost facute ultimele retuguri la noul conac Foxworth. Timp de cincisprezece ani, casa a ramas pustie, suprave- gheara de paznici, administrata lega) de o echip’ de avocati are uneori fi scriau sau fi telefonau lui Chris, ca s4 discute cu el problemele care se mai iveau. Un conac care agtepta, jelind Poate, ziua in care Bart va fi decis 84 mearga sd se stabilcascd acolo, aga cum noi stiuserim dintotdeauna c& avea s-o facd. Acum ne ofetea noua casa, pentru o scurta perioada, urmand a fia noastra pana cand ajungea el si prelua totul. In fiecare oferta tentantd se ascunde ‘intotdeauna un sirctlic, {mi soptea mintea mea vesnic binuitoare. Simfeam acum atrac- Va. intinzAndu si tentaculele ca si ne prinds din nou in capcani.