You are on page 1of 2

 ABSTRAKSYON

GAWAIN NG GURO GAWAIN NG ESTUDYANTE


Maari mo bang ibigay ang ibig sabihin ng
terminong lumad (Alice)
Ang ibig sabihin po ng terminong lumad ay isa
pong pagtitipon
Mahusay!

Kailan ba ipinagdiriwang ang kahimunan


festival? (Robert)
Ikatlong linggo po ng Enero

Magaling!

 PAGLALAPAT
GAWAIN NG GURO GAWAIN NG ESTUDYANTE
(magbibigay ng panuto)

Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo.


Pumili kayo ng representative na siya ang
magsusulat ng inyong mga kasagutan sa pisara.
Ito ang dapat niyong sagutan (power point,
Isulat ang anim (6) na Festival ng mga
Butuanon) kung sino mang grupo ang unang
makasagot sa pisara ay siyang panalo. Meron
lang kayong 5 minuto para tapusin ang aking
ipinagawa.

(Makalipas ang limang minuto)

Ang inyong limang minuto ay tapos na.


Ngayon tingnan natin ang inyong mga sagot.

(titingnan ang mga nakasulat na mga kasagutan


sa pisara at aalamin kung sinong grupo ang
nanalo)
Ang nanalo ay ang unang pangkat.
(Nasiyahan )
Bigyan ng limang palakpak ang unang
pangkat (5 palakpak)

At tatlong palakpak naman sa pangalawang


grupo