You are on page 1of 22

 

 
 

 
MANUAL DE UTILIZARE  
 

  CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE  
  ANCPI 
 

   

     
 

CUPRINS 

1  Descrierea platformei ......................................................................................................... 2 
2  ROVERS/RTK ....................................................................................................................... 5 
2.1  Introducere ROVER .............................................................................................. 5 
2.2  Introducere abonament ROVER ........................................................................... 6 
2.3  Prelungire abonament ROVERS/RTK .................................................................... 8 
2.4  Ștergere rover ...................................................................................................... 9 
2.5  Consultare abonamente ..................................................................................... 10 
2.6  Consultare Informații rovere .............................................................................. 11 
3  RINEX ............................................................................................................................... 12 
3.1  Comandă fișiere ................................................................................................. 12 
3.2  Descărcare fișiere ............................................................................................... 14 
3.3  Consultare Informații RINEX ............................................................................... 15 
4  CONTUL MEU ................................................................................................................... 17 
4.1  Încărcare  credite  prin  e‐Payment  online  și  încărcare  credite  prin  metode  de 
virament bancar .................................................................................................................... 17 
4.2  Încărcare credite prin Activarea unui cupon ...................................................... 18 
4.3  Consultarea informațiilor generale despre cont ................................................. 19 
5  INFORMATII...................................................................................................................... 20 
5.1  Trimiterea unui mesaj de feedback .................................................................... 20 
5.2  Termeni și condiții .............................................................................................. 20 
5.3  Închiderea aplicației ........................................................................................... 21 
 

   

Page 1 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

1 DESCRIEREA PLATFORMEI 
 

Platforma conține trei secțiuni: 

1. Meniul, structurat pe grupuri și secțiuni; 
2. Secțiunea conține informații sumare despre utilizator și cont; 
3. Conținutul unei secțiuni;  

 
 

1. Meniul este format din: 
 Grupul RTK 
o Rovere – Secțiunea de gestionare a dispozitivelor și abonamentelor ROVER/RTK; 
o Abonamente – Secțiunea de vizualizare a Abonamentelor curente; 
o Info Rovere – Secțiunea de anunțuri și informații cu privire la serviciul de ROVERE 
 

 
 
 Grupul RINEX 
o Comenzi – Lista comenzilor  plasate pentru  descărcarea  de  fișiere  RINEX și  plasarea  de 
comenzi noi; 

 
 Grupul CONTUL MEU  

Page 2 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

o Istoric – Istoricul tranzacțiilor din cont; 
o Inregistrare OP – Formularul de înregistrare a unui Ordin de Plată (OP); 
o Activare cupon – Formularul de activare al unui cupon; 
o Info cont – Informațiile complete despre utilizator și detaliile de facturare; 

 
 Grupul INFORMATII 
o Ajutor – Secțiunea de ajutor în care sunt descriși pașii de lucru pentru fiecare acțiune din 
aplicație; 
o Termeni si conditii  

 
 

2. În secțiunea cu informații sumare despre utilizator și cont sunt afișate: 
o Denumirea utilizatorului conectat în sistem; 
o Opțiunea de feedback/trimitere mesaj către administratorii sistemului; 
o Contorul de credite atât pentru ROVER cât și pentru RINEX; 
o Opțiunea de deconectare sau ieșire din cont; 

  

 
3. O secțiune poate conține: 
o O listă cu obiectele specifice, incluzând acțiuni și căutări;  

 
o Un formular; 

Page 3 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
o O pagină cu informații descriptive; 
 

 
Exemplul 1; 

 
Exemplul 2; 

   
Page 4 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
2 ROVERS/RTK 
 

Dispozitivele ROVER/RTK pot fi configurate/definite din aplicație și pot fi înregistrate în baza 
unui  abonament  pe  o  perioadă  stabilită  de  către  utilizator.  Abonamentul  unui  ROVER/RTK  se 
alocă  pe  baza  creditelor  achiziționate  de  către  utilizator.  Un  credit  este  echivalentul  unei  luni 
achiziționate. În baza unui abonament de un an, utilizatorul poate înregistra unul sau mai multe 
ROVERE/RTK alocând credite. Exemplu: În baza a trei credite (trei luni achiziționate) un utilizator 
poate înregistra un ROVER/RTK pentru 3 luni sau trei ROVERE/RTK fiecare pentru o lună. 
 

2.1 INTRODUCERE ROVER 
Pasul 1 ‐ Pentru a înregistra sau pentru a gestiona dispozitivele ROVER/RTK abonate la ROMPOS 
utilizatorul trebuie să se autentifice în platforma ROMPOS și să selecteze secțiunea ROVER/RTK: 

 
Pasul  2  ‐  În  câteva  momente  va  apărea  interfața  de  administrare  a  comenzilor  dispozitivelor 
ROVER/RTK  și  utilizatorul  va  putea  vizualiza  lista  tuturor  dispozitivelor  înregistrate  sau  poate 
adăuga  un  dispozitiv  nou.  Pentru  a  înregistra  un  dispozitiv  ROVER/RTK  nou  este  necesar 
acționarea butonului „+Adaugă Rover”. 

Page 5 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

Pasul 3 – Completarea informațiilor de bază aferente unui dispozitiv ROVER/RTK. Înainte de a fi 
generate în mod automat datele de autentificare, atât numele dispozitivului cât și seria acestuia 
vor trebui completate, aceste două informații fiind obligatorii.  

 
După salvarea informațiilor de bază aferente dispozitivului, se va genera în mod 
automat un utilizator și o parolă unică pentru contul ROMPOS. 

 
Generarea  noului  cont  ROMPOS  în  urma  salvării  informațiilor  generale  referitoare  la 
dispozitiv, va activa și meniul destinat gestionării abonamentelor. 

2.2 INTRODUCERE ABONAMENT ROVER 
Pasul 1 – Definirea perioadei de valabilitate a abonamentului. Abonamentele sunt gestionate la 
nivel de dispozitiv prin specificarea: 

1. Datei de început/activare a serviciului; 
2. Numărul de luni de valabilitate a abonamentului. La specificarea numărului de luni se va 
calcula automat și numărul de credite necesare abonamentului. Exemplu 11 credite RTK; 

Page 6 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
Data de început a serviciului se selectează din calendarul digital prin apăsarea click în 
câmpul respectiv. 

După ce utilizatorul va acționa butonul „Adaugă abonament” acesta va primi un mesaj de 
informare în care ii se vor rezuma informațiile referitoare la serviciul pe care acesta urmează să 
îl cumpere: 

 
 

Pasul 2 – Vizualizarea abonamentului adăugat. După ce se vor completa informațiile necesare 
deschiderii de abonament și se va confirma achiziționarea serviciului, abonamentul deschis va 
apărea  în lista  din  partea stângă  a  formularului  curent.  Lista  afișează  istoricul  Abonamentelor 
dispozitivului curent. 

Page 7 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
 

2.3 PRELUNGIRE ABONAMENT ROVERS/RTK 
Pasul 1 – Selectarea dispozitivului pentru care se dorește prelungirea abonamentului. Din lista 
de  Rovere  din  meniul  din  stânga  al  platformei,  se  va  selecta  opțiunea  de  editare  din  dreptul 
dispozitivului pentru care se dorește prelungirea. 

 
Pasul 2 – Prelungirea perioadei de valabilitate a dispozitivului. După deschiderea formularului 
dispozitivului selectat, din lista de Rovere se va alege meniul „Abonamente” și se va redeschide 
un abonament prin specificarea Datei de început și a numărul de luni de valabilitate (vezi fluxul 
de introducere a unui abonament Rover). 

Page 8 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
În cazul în care perioada de valabilitate nu s‐a terminat și utilizatorul dorește prelungirea acesteia, 
aplicația  va  marca  ca  fiind  indisponibile  zilele  din  calendar  pentru  care  încă  mai  există  valabilitate. 
Prelungirea  abonamentului  va  putea  fi  realizată  începând  cu  data  de  finalizare  a  celui  în  curs  de 
exploatare. 

După  salvarea  noilor  modificări  (prelungirea  abonamentului)  în  lista  „Abonamente”  aferente 
dispozitivului vor apărea atât abonamentul în curs/cel expirat cât și cel nou/prelungit. 

 
 

2.4 ȘTERGERE ROVER  
 

Pentru  a  șterge  din  listă  un  dispozitiv,  utilizatorul  va  trebui  să  apese  butonul  indicat  în 
imaginea următoare. La ștergerea unui dispozitiv acesta va primi un mesaj de confirmare: 
 

Page 9 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
Ștergerea unui  ROVER  nu se poate realiza dacă există  un abonament valid la momentul 
acționării butonului „Șterge”. În această situație platforma va afișa un mesaj de atenționare cu 
următorul mesaj, precum în imaginea următoare: 

 
 

2.5 CONSULTARE ABONAMENTE 
Utilizatorul poate consulta lista de abonamente active din meniul „Abonamente” localizat 
în grupul RTK din secțiunea de meniuri; 

Page 10 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
Utilizatorul  poate  vedea  data  de  început,  data  de  sfârșit  a  abonamentului,  denumirea 
tranzacției și numele dispozitivului pentru care a fost alocat. 
 

2.6 CONSULTARE INFORMAȚII ROVERE  
Anunțurile și informațiile cu privire la serviciul de ROVERE vor fi disponibile în secțiunea Info Rovere 
din meniul lateral: 

 
   

Page 11 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

3 RINEX 
Π

Utilizatorii pot comanda și descărca din aplicație fișierele RINEX; 

3.1 COMANDĂ FIȘIERE 
Pasul  1  ‐  Pentru  a  comanda  fișiere  RINEX  utilizatorul  trebuie  să  se  autentifice  în  platforma 
ROMPOS și să selecteze secțiunea RINEX: 

 
Pasul 2 ‐ În câteva momente va apărea interfața de administrare a comenzilor RINEX și utilizatorul 
va putea vizualiza lista acestora, va putea descărca fișierele comandate anterior și poate deschide 
fișa de informații a comenzilor. Pentru a plasa o nouă comandă este necesar să fie apăsat butonul 
„+Comandă nouă”. 

 
 

Pasul 3 ‐ Inițierea unei comenzi noi va deschide un formular în care utilizatorul va putea selecta: 

Page 12 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

1. Stația de la care va descărca fișierele; 
2. Anul pentru care vor fi descărcate; 
3. Luna pentru care vor fi descărcate. 
 Pentru selecția zilei și orei utilizatorul va trebui să apese clic pe începutul rândului 
(albastru), care va selecta toate cele 24h ale zilei aferente lunii pentru care a optat, sau 
va putea să selecteze individual ora/orele din zi prin selecția manuală în tabelul afișat; 
 Cu galben sunt reprezentate orele pentru care sunt disponibile date iar cu alb orele cu 
indisponibilitate în acest sens; 
 Culoarea albastru reprezintă ora/orele selectate; 

Pentru fiecare zi selectată se va consuma un credit. În partea din stânga a formularului de 
selecție a orelor și a zilelor vor fi afișate creditele disponibile cu negru și creditele necesare 
pentru achiziționarea fișierelor RINEX cu verde. 

Pentru a plasa comanda utilizatorul va trebui să apese la final pe butonul „Confirmare 
comandă”; 

 
 

După ce utilizatorul va acționa confirmă comanda, acesta va primi un mesaj de informare 
în care ii se vor rezuma informațiile referitoare la fișierele pe care acesta urmează să le cumpere. 

Page 13 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
Pasul 4 – Vizualizarea informațiilor aferente comenzii efectuate. 

 
 

3.2 DESCĂRCARE FIȘIERE 
Fișierele  RINEX  pot  fi  descărcate  (în  format  .zip),  atât  după  ce  comanda  a  fost  plasată 
apăsând butonul „Descarcă arhiva RINEX” cât și din lista comenzilor RINEX; 
 

Page 14 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
Descărcarea arhivei cu fișiere RINEX după plasarea comenzii 
 

 
Descărcarea arhivelor cu fișiere RINEX din lista comenzilor, din coloana „Descarcă fișierul” 
 

3.3 CONSULTARE INFORMAȚII RINEX  
 

Anunțurile și informațiile cu privire la serviciul de ROVERE dispozitivelor ROVER vor fi disponibile 
în secțiunea Info Rovere din meniul lateral: 
 

Page 15 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
   

Page 16 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

4 CONTUL MEU 
 

4.1 ÎNCĂRCARE CREDITE PRIN E‐PAYMENT ONLINE ȘI ÎNCĂRCARE CREDITE PRIN METODE DE 
VIRAMENT BANCAR 
Pasul 1 – Achiziția serviciilor prin ePayment sau prin Ordin de Plată (OP): 

A. Plata Online. La efectuarea plăților prin metoda de plată online ‐ ANCPI ePayment, contul 
utilizatorului  va  fi  alimentat  în  mod  automat  cu  credite  în  funcție  de  tipul  de  serviciu 
achiziționat: 
 Servicii poziționare GNSS în timp real (lună) 100 Lei = 1 credit 
 Servicii poziționare GNSS în timp real (An) 1,000 Lei = 12 credite 
 Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 15 Lei = 1 credit RINEX 

 
Achiziționarea unui serviciu de pe pagina oficială ANCPI 
(https://epay.ancpi.ro/epay/Welcome.action) 

B. Plata prin OP. După efectuarea plății prin Ordin de Plată utilizatorul trebuie să înregistreze 
manual chitanța cu dovada plății în aplicație în secțiunea „Înregistrare OP” pentru a primi 
creditele:  

Page 17 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

Acesta trebuie să completeze Nr. comandă, Nr. chitanță, Dată chitanță, Serviciu, Valoare* 
(câmp obligatoriu), Fișier dovadă plată* (câmp obligatoriu). 

După  înregistrarea  OP‐ului,  utilizatorul  va  primi  un  mesaj de  confirmare  în care  acesta 
este  informat  că  îi  va  fi  alimentat  contul  cu  suma  plătită  după  ce  un  angajat  din  cadrul 
departamentului contabil va verifica tranzacția. 

 
Pasul 2 – Consultarea istoricului tranzacțiilor. Tranzacțiile vor fi disponibile în secțiunea Istoric 
din meniul din partea stângă a ecranului, cu data la care au fost realizate. În listă vor fi disponibile 
atât data, descrierea cât și valoarea tranzacționată. În imaginea de mai jos este ilustrată secțiunea 
„Istoric” din grupul CONTUL MEU al meniului din stânga ecranului. 

 
 

4.2 ÎNCĂRCARE CREDITE PRIN ACTIVAREA UNUI CUPON 
Pe  baza  cuponului  pe  care  utilizatorul  îl  primește  acesta  poate  să  încarce  credite  în 
aplicație, fie pentru ROVER fie pentru RINEX. Cuponul va fi disponibil sub forma unui cod de genul 
„OB8PQWK5” și se va încărca din secțiunea „Activare cupon”: 

Page 18 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

 
După activarea cuponului creditele se vor actualiza în mod automat iar operațiunea va figura în 
secțiunea „Istoric plati” 
 

4.3 CONSULTAREA INFORMAȚIILOR GENERALE DESPRE CONT 
Informațiile  despre  contul  utilizatorului  sunt  disponibile  în  secțiunea  Info  cont.  Se  regăsesc  atât 
numele și prenumele utilizatorului cât și adresa de e‐mail cu care acesta s‐a înscris, și detaliile de facturare 
ale contului cu denumirea organizației, adresa, localitatea și numărul de telefon. 

Page 19 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

5 INFORMATII  
 

5.1 Trimiterea unui mesaj de feedback 
Utilizatorii dispun și de o componentă de „Feedback” care se află în  secțiunea cu informații 
sumare  despre  utilizator  și  cont.  În  cadrul  acestei  secțiuni  aceștia  pot  trimite  mesaje  de 
recomandare sau atenționare către administratorii platformei. 

 
 

Mesajul de feedback va putea fi scris într‐o fereastră care se va deschide după apăsarea 
butonului feedback; 

 
 

5.2 TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

Page 20 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro 
 
 

Secțiunea de termeni și condiții se regăsește ultima în meniu: 

 
 

5.3 ÎNCHIDEREA APLICAȚIEI 
Închiderea aplicației presupune deconectarea din sistem. Deconectarea se face din butonul „Ieșire” 
din cadrul secțiunii cu informații sumare despre utilizator și cont. 

 
 

Page 21 of 22 
CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE 
Bd. Expoziției, sector 1, București, 012101, România; CUI: 14057015,; RO57TREZ701501503X017556; 
Tel: +40‐21‐224 39 67; Fax: +40‐21‐224 19 96; e‐mail: office@rompos.ro; https://www.rompos.ro