You are on page 1of 198
Libre primer domarts que mos persogudors © emejozos sabes: on corva ml, sogons que despu elorament aur haven, 0 er ventura pr algun secre ju da Dn verdes entrn mia nit, estudant la cata on ios cogitacions, me ven fort ern desig dori 2 levanitme en peus passe un pooper lata ca bra; mes sob de meta Son, corwencame gr sobre lo it, © sbtosament, sens desu, adorn, no as enla forma scostumod, mos en aguas au ma las 0 tameant len dormic Estat ab, am apa, a man wares, on hom de mila estaura, am everen eara, vest de vel pi 16s carmest, sembrat de corones dobes aur, a tun bart vermli on lo cap. E acenparravento dos homens de gran estat, lau des qua ra joer. boll e tenia un rota entre Ios mane ate era alt Vel, amb longa bara sens ull fo qual tenia un ‘an baste ala ma. E enon dette los dessis dts hava mots aicns,astorse cans de avers natura, ‘ue etdaven udolven fort Hemet 1 een” CSU sr pace RRS es apnea Ma eee Seep gegen ES See quan hag ben rma, espcisinent lo dossds dt hom de ita estat, a mifo vires que veés 6 rei En Joan Ara, de rons mem, que os temps hava que era passat questa vida, l qual jo fonganent hava sor. ve E dubtant ue ea, espana terblement. ones el me Uum tota pact de tu, ea jo s6n acuel que et pense ‘Qvan fe For para, conogul tantos; puis Wemolant ig ‘Oh Senyrt Com s6ts wis 2? Eno mors ave i? No mart 6 e- mes He la ex aa 99 me, eet spt a Du, que —Com espn? guj No pus crowre que resp sla rex ne pia ten E donc que entens dx of-que lao? No saps que Fates pass de lavida corporal en gut era? it hohe ir-respongutjo- mes aa no ho eres, cars fssets mot no ‘Gres ace entén quo ts vu Mes agent ho upton ho veld, NTR E TOTNES ENT HERE « © peraigina boaters que va fe a meson foe om “Era cal seo peso ete a ata em os, Sever, me podets i au us pla mes, pasant amb vest ~No em par -