You are on page 1of 13

Nama : ….…………….............………..… Tarikh : ………………....…..

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH


KOTA BELUD

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 015/2


MATEMATIK
Kertas 2 Satu Jam
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas Untuk Kegunaan Pemeriksa


kamu pada petak yang disediakan.
Kod Pemeriksa
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Markah Markah
Soalan
Penuh Diperolehi
3. Jawab semua soalan. 1 2
2 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan. 3 3
4 4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 5 4
membantu kamu untuk mendapatkan markah.
6 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 7 3
padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian 8 4
tulis jawapan yang baharu.
9 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 10 5
mengikut skala kecuali dinyatakan. 11 5
12 5
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
ditunjukkan dalam kurungan. 13 5
14 5
9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas 15 5
peperiksaan di akhir peperiksaan.
Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
SULIT 2 015/2

[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan tanda harga sehelai baju.

RM 124.85

Rajah 1

(i) Tulis nilai wang itu dalam perkataan. [1 markah]

(ii) Bundarkan nilai wang itu kepada ringgit yang terdekat. [1 markah]

2 (i) Tulis semula pecahan berikut mengikut tertib menurun. [1 markah]

2 2 2 2
3 7 9 5

2
(ii) Tukar kepada nombor perpuluhan. [1 markah]
5

2
3 3 Kelab Matematik ada 50 ahli. 40% daripadanya adalah ahli lelaki. [3 markah]
SULIT 3 015/2

Seramai 8 orang ahli perempuan baru telah menyertai kelab itu.


Hitung ahli perempuan kelab itu sekarang.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah rak cakera padat.

Rajah 4

Setiap rak boleh mengisi 25 cakera padat.

(i) Ashraf ada 9 buah rak yang penuh berisi cakera padat. [2 markah]
Berapakah bilangan cakera padat yang dimilikinya?

(ii) Danny ada 87 cakera padat. [2 markah]


Berapakah bilangan rak yang sama Danny perlukan untuk mengisi
semua cakera padatnya?

4
5 5 Jadual 5 menunjukkan antara intisari rancangan di sebuah stesen televisyen.
SULIT 4 015/2

AM
06.00 Bismillah
06.30 Motivasi Pagi
07.00 Malaysia Hari Ini
09.00 Buletin Pagi
09.30 Coklat dan Strawberi
11.00 Rabbids Invasion
12.00 Oggy and The Cockroach

(i) Jadual 5 Namakan


rancangan yang
disiarkan
selama 2 jam. [1 markah]

(ii) 20% daripada masa siaran rancangan Coklat dan Strawberi adalah [3 markah]
iklan.
Hitung jumlah masa, dalam minit, iklan yang disiarkan.

4
6 6 Rajah 6 (i) menunjukkan jisim sebiji epal.
SULIT 5 015/2

Rajah 6 (i)

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, sebiji tembikai itu. [1 markah]

(ii) Rajah 6 (ii) menunjukkan bacaan yang baru apabila sebiji tembikai [2 markah]
ditambah ke atas penimbang itu.
Berapakah jisim tembikai itu?

Rajah 6 (ii)

(iii) Nyatakan nisbah jisim epal kepada jisim tembikai dalam g. [1 markah]

7 7 Rajah 7 menunjukkan panjang sebatang kayu.


SULIT 6 015/2

m
Rajah 7

(i) Nyatakan panjang, dalam m, kayu itu. [1 markah]

(ii) Mia mengukur panjang sebuah jambatan dengan menggunakan kayu itu. [2 markah]
Mia dapati panjang jambatan itu adalah 15 kali panjang kayu itu.
Berapakah panjang, dalam m, jambatan itu?

8 Rajah menunjukkan umur Diana dan adiknya David.

Amy

Diana David
9 tahun 4 bulan 9 bulan

(i) Hitung jumlah umur Diana dan David. [2 markah]

(ii) Amy ialah ibu kepada Diana dan David. Umur Amy ialah 3 kali jumlah [2 markah]
umur anak-anaknya.
Hitung umur Amy.

4
9 9 Piktograf menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi sebuah gerai
SULIT 7 015/2

pameran buku.

Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad

mewakili 100 orang pelawat

(i) Nyatakan hari paling kurang pelawat


[1 markah]

(ii) Pihak penganjur menyatakan lebih 60% pelawat mengunjungi pameran


[3 markah]
itu pada dua hari terakhir.
Buktikan kenyataan ini benar atau salah.

10 Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kotak.

12 cm

30 cm 12 cm

Rajah 10.1

(i) Hitung isi padu kotak itu. [2 markah]

(ii) Alif menyusun 80 buah kubus yang sama ke dalam kotak pada Rajah [2 markah]
SULIT 8 015/2

10.1 dengan menggunakan salah sebuah daripada tiga jenis kubus pada
Rajah 10.2.

Rajah 10.2

Bilangan kubus yang digunakan hanya boleh memenuhi separuh


daripada seluruh ruang kotak itu. Buktikan.

(iii) Tandakan (  ) pada kubus yang digunakan oleh Alif. [1 markah]

Kubus A Kubus B Kubus C

10

5
SULIT 9 015/2

11 Rajah 11.1 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bekas.

Rajah 11.1

(i) Nyatakan isi padu air dalam bekas itu. [1 markah]

(ii) Nora menggunakan sebahagian daripada air itu. Baki air dalam
bekas itu adalah seperti dalam Rajah 11.2.

Rajah 11.2

Berapakah isi padu air yang digunakan oleh Nora? [2 markah]

(iii) Nora kemudian memasukkan semula 0.35l air ke dalam bekas itu. [2 markah]
Pada Rajah 11.3 tandakan aras yang baru bagi air itu.
Gunakan tanda

11
Rajah 11.3
5
SULIT 10 015/2

12 Jadual 12 menunjukkan bilangan ros merah dan ros putih di sebuah gerai
menjual bunga.

Ros Bilangan
Merah 120
Putih 80
Kuning

Jadual 12

1
[2 markah]
(i) Bilangan ros kuning ialah 3 daripada ros merah.
Hitung bilangan ros kuning.

[3 markah]
(ii) Berpandukan maklumat di atas, lengkapkan piktograf bagi menunjukkan
bilangan ros merah dan ros kuning berdasarkan bilangan bunga ros
putih.

Bilangan Bunga Ros


Ros Merah

Ros Putih

Ros Kuning

12

5
SULIT 11 015/2

13 Jumlah nombor pada setiap baris dalam Rajah 13 adalah sama.


76

J 39

48 M 55

Rajah 13

(i) Berapakah jumlah nombor dalam setiap baris? [1 markah]

(ii) Adrian disuruh oleh gurunya untuk mencari nilai J. Beza jawapan [2 markah]
Adrian dengan nilai sebenar J ialah 4.
Berapakah jawapan Adrian?

(iii) Cari hasil darab antara nilai J dan nilai M. [2 markah]

13

5
SULIT 12 015/2

14 Jadual 14 menunjukkan ukuran tanah Encik Afandi dan Encik Zahid. Mereka
berdua bercadang untuk menyewakan tanah mereka.

Pemilik Panjang (m) Lebar (m)


Encik Afandi 60 50
Encik Zahid 85 30

Jadual 14

Adam bercadang untuk menanam nanas. Dia perlu menyewa tanah untuk [3 markah]
menanam sebanyak yang mungkin nanas itu.

(i) Tanah siapakah yang patut disewa Adam? Beri alasan anda.

(ii) Encik Zahid hendak memasang pagar di tanahnya. Kos 1 meter pagar [2 markah]
ialah RM15.
Hitung wang yang diperlukannya.

14

5
SULIT 13 015/2

15 Rajah 15 menunjukkan harga sebuah basikal.

RM3 200

Rajah 15

Dyrel membeli basikal itu dan mendapat 15% diskaun.

(i) Berapakah Dyrel bayar untuk basikal itu? [2 markah]

(ii) Dyrel membeli 3 buah topi kaledar dengan wang diskaun yang dia [3 markah]
dapat. Bagaimanapun dia terpaksa membayar tambahan RM20 bagi
setiap topi kaledar kerana harga topi itu lebih daripada wang diskaun
yang dia dapat.
Hitung harga min untuk sebuah topi kaledar.

15

5
KERTAS SOALAN TAMAT