You are on page 1of 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN ( MINGGU KE-11 )

MINGGU PEPERIKSAAN SMKTATAU 2019

HARI / TARIKH TARIKH


HARI BULAN 1 2 3 4 5 6
ISNIN 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
SELASA JAN FEB MAC
19 20 21 22 23 24
APR MEI JUN
RABU JUL OGOS SEPT 25 26 27 28 29 30
31
KHAMIS OKT NOV DIS

JUMAAT

KELAS YANG DIJAGA


MENGIKUT JADUAL KELAS YANG DIAJAR MASA
MENGAJAR TINGKATAN 5A 06:55 07:35 8:10 8:45 9:20
- - - - -
TINGKATAN 5B
7:35 8:10 8:45 9:20 9:55
TINGKATAN 5I 10:15 10:50 11:25 12:00
- - - -
TINGKATAN 5J 10:50 11:25 12:00 12:35

NOTA : JADUAL SIT-IN ( RUJUK PAPAN NOTIS / WhatsApp RASMI SEKOLAH )

PERKARA PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2019

JADUAL PEPRIKSAAN
HARIAN BIL MATA MASA TEMPOH KELAS
PELAJARAN PEPERIKSAAN YANG
TERLIBAT
1
2
3
4
5

REFLEKSI AKTIVITI PERKARA CATATAN

SEBELUM Pengambilan dan pengedaran kertas mengikut


prosedur pepriksaan
SEMASA Memberi arahan prosedur peperiksaan sebelum,
semasa dan selepas peperiksaan kepada calon
Pengutipan dan penghantaran kertas peperiksaan
dalam keadaan selamat
Peperiksaan berjalan lancar seperti yang dirancang
mengikut prosedur peperiksaan
Membuat ulangkaji Ketika Tiada Kertas Peperiksaan
Dijalankan
SELEPAS Post-Mortem/Perbincangan Peperiksaan bersama
pelajar

Pelajar dapat menyedari kesilapan dan


memeperbaikinya

Sesi perbincangan Pembetulan Peperiksaan akan


dilanjutkan
Proses Perbincangan pembetulan SIAP
SEBELUM,
SEMASA & Kawalan kelas ditahap yang terbaik
SELEPAS