You are on page 1of 1

ACTIVITĂȚI MATEMATICE

GRUPA MARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
Nr. Data Tema anuală Capitolul Tema activității Tipul jocului
crt.
1. 9.10. Cine sunt/suntem?
2. 16.10. Când/cum și de ce se
întâmplă?
3. 30.10. Cu ce și cum exprimăm
ceea ce simțim?
4. 13.11. Cum este/a fost și va fi
aici pe pământ?
5. 27.11. Cine sunt/suntem?
6. 11.12. Când/cum și de ce se
întâmplă?
7. 15.01. Cu ce și cum exprimăm
ceea ce simțim?
8. 29.01. Ce și cum vreau să fiu?
9. 12.02. Cine sunt/suntem?
10. 26.02. Cine și cum
planifică/organizează o
activitate?
11. 5.03. Când/cum și de ce se
întâmplă?
12. 19.03. Cum este/a fost și va fi
aici pe pământ?
13. 26.03. Cine sunt/suntem?
14. 9.04. Cine și cum
planifică/organizează o
activitate?
15. 7.05. Ce și cum vreau să fiu?