You are on page 1of 1

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Nenad Mršić


Datum i mesto rođenja: 26.04.1995 – Beograd
Trenutna adresa: Karaška A1, Beograd, 11000 Srbija
Privremena adresa: Cegarska 14, Kragujevac, 34000 Srbija
E-mail: tuzansam@icloud.com
Mobilni: +381 (0) 62 165 99 08
Bračno stanje: Oženjen
Deca: Otac jednog deteta

OBRAZOVANJE

Srednja škola: „Škola za oštećene sluhom – nagluve „Stefan Dečanski“,, – Beograd, Srbija
Smer: Autolimar (III stepen)
Period: 2010. – 2013.

RADNO ISKUSTVO

Firma: „AROMA d.o.o.“, Centar (Beograd), Srbija


Radno mesto: Magacioner
Period: 2018. – U toku.

Firma: „AKS-EXPRESS d.o.o.“, Beograd, Srbija


Radno mesto: Kurir
Period: 2014. – 2016.

Firma: „MAXI DELHAIZE d.o.o.“, Borča (Beograd), Srbija


Radno mesto: Prodavac
Period: 2013. – 2014.

PRAKSA

Firma: Auto servis „Ukras Babura d.o.o.“, Kragujevac, Srbija


Period: 2010. – 2013.
Opis posla:
 Dijagnostika i otklanjanje neispravnosti na vozilima.
 Popunjavanje dela radnog naloga koji se odnosi na domen rada automehaničara.
 Održavanje opreme za rad i alata prema standardima društva.

JEZICI

 Srpski – maternji jezik.


 Engleski – (pisanje – osnovni, čitanje – osnovni, konverzacija– osnovni).

OSTALE KOMPETENCIJE

 Rad na računaru: Office paket – (Word, Excel, Outlook).


 Oštećenje sluha.

LIČNI PROFIL

Odgovaran, savestan, uporan, snalažljiv, vredan, detaljan, ambiciozan, samoinicijativna osoba. Spreman za dalje
stručno usavršavanje i napredovanje. Sposoban za timski i individualni rad.

NAPOMENE ZA POSLODAVCE

S obzirom na hendikep koji posedujem-nagluvost, spadam u kategoriju osoba sa invaliditetom, dakle poslodavac
koji se odluči da me zaposli ispunjava zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i time se oslobađa plaćanja
penala prema državi, kao i korišćenje raznih subvencija od NSZ-a za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.