You are on page 1of 1

1.

SOCIETATEA INFORMATIONALA
-concept: Societatea informaţională reprezintă etapa de dezvoltare a societăţii umane datorate în
principal avansului tehnologiei informaţiei şi a comunicării. A apărut în Japonia la începutul
anilor 80, evident deoarece era prima ţară care şi-a dezvoltat o infrastructură informaţională
foarte puternică (Japonia şi la ora actuală este ţara cu cel mai mare grad de informatizare al
activităţilor umane) şi a cuprins ţările dezvoltate: Statele Unite ale Americii, Canada, Germania,
Franţa, Marea Britanie, Italia etc.
-caracteristici: -ponderea dominantă şi importanţa critică ale resurselor informaţionale şi a
cunoştinţelor în sistemul resurselor disponibile,
-rolul prioritar al activităţilor de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică,
-accentuarea dimensiunii informaţionale şi de concepţie a muncii,
-dinamica înaltă a sectorului economic al producerii şi difuzării de bunuri informaţionale.
Hbhgdfghjkjhgfdsdf

ghjky6tfgvbjuresdcvbh

ureytsgxcvbjiuytretsgxchjvkhjuytr

esxcvbhytfgv nhgfg

nbhgb

hgg