You are on page 1of 73
PRIM S.C, PRIMA ELECTRO MEMORIU TEHNIC “ CONSTRUCT S.R.L. pal ALMA sa0ves)2004 | RO 16029143 | PrN. | Instalati | Faza | Tul. | Rev.] Pag. office@prima-electro.r0 ELECTRO PEC-156 | Electrice | PT=DE | 2018 | 0 0135 “PARC VALEA MANGULUI” Jud. lifov, Oras Chitil, Tarla 10-11-13, parcela 46-49-59, CF nr. $5073 Titlu proiect : Amplasament : Beneficiar: Partea: Faza: Proiectant General: PARC VALEA MANGULUIL Jud Ilfoy, Oras Chitila , Tarla 10-11-13, parcela 46- 49-59, CF nr.55073 ORASUL CHITILA Instalatii electrice PTh+DDE SC ATELIERUL FOAIE VERDE SRL Proiectant de specialitate: SC PRIMA ELECTRO CONSTRUCT SRL Bucuresti, Str. Aleea Buhusi nr. 1, Sector 3 Tel. 0314206021; mobil 0770595020 E-mail: office@prima-electro.ro Ing. Dragomir Alexandru TULIE 2018 PRIM SG. PRIMA ELECTRO ‘MEMORTU TEHNIC i eeaenee Silat ractthneed Pr.Nr. | Instalatii | Faza | Iul. | Rev. Pag. 40/65/2004) RO 16029143 we ELECTRO ftce@primaslectrore | PEC-1S6 | Electice | PT+DE |2018] 0 | 135 “PARC VALEA MANGULUI” Jud. Ifov, Oras Chitila, Tarle 10-11-13, parcels 46-49-59, CF nr. $5073, CUPRINS MEMORIU TEHNIC 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIL 7 1.1 Denumirea obiectivului de investiti.. 4.2 Amplasamentul. 1.3 Ordonatorul principal de credite.. 1.4 Beneficiarul investitie 1.5 Elaboratorul proiectului tehnic de executie 1.6 Faza de protectare 2. DATE GENERALE. 2.1 Descrierea amplasamentului. 2.2 Clima si fenomenele naturale specifice zone 2.3 Caracteristicile zonei din punct de vedere cronokeraunic 2.4 Topografia terenului 2.5 Fundamentarea necesitatit si oportunitatil lucraril.. 3. PROTECTIA MEDIULUL 4, INCADRARE CONFORM LEGII 10/95 cu completarile ulterioare:... 5. SOLUTIA PROIECTATA $1 LUCRARILE NECESARE.. 5.1. Alimentarea cu energie. 5.2, Retele electrice in incinta parcului 5.3. Instalatil electrice de iluminat exterior. 5.3.1. lluminatul aleilor din pare... 5.3.2, Huminat loc de joaca... 5.3.3, uminat Amfiteatru si Scena inierbata.... 5.34, Iluminat Skatepark, 5.3.5. lluminat Skateboard/Patinoar, teren multisport.. 5.4, Instaatia de protectie... 6. BREVIARE DE CALCUL... 7. ORGANIZAREA DE SANTIER, PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR Di ANEXA 5 Tabel echipare stalpi ALATII ELECTRICE.20 22 S.C, PRIMA ELECTRO MEMORIU TEHNIC PRIMA . “constructs. Pr.Ne. | Jostatait | Faza | tl. [Rev.] Pag ELECTRO) vMecOntieeleners | PEC-IS6 | Elective | PT=pE| 2018] 0° | 288 ofce @primaelectro.r0 “PARC VALEA MANGULUI” Jud. Ifov, Oras Chitila, Tarla 10-11-13, parcela 46-49-59, CF nr. $5073, ANEXA 6.1 Calculul caderilor de tensiune sibilant... ANEXA 6.2 Calcul luminotehnic.. ANEXA 6.3 Brevior de calcul prize de pamant. FISE TEHNICE ... ANTEMASURATORI.. B, PIESE DESENATE, NR, DENUMIRE PLANSA ‘COD PLANSA | SCARA 1 | Plan amplasament instalatii electrice exterioare Pare Valea BLO 1500 Mangului 2 | Plan amplasament instalati electrice exterioare Pare Valea Eo aaa Mangului Bloc de masura si control BMC - Schema electrica eu y elas eet IE -03 % dispozitiv zonal de control al iluminatului 4 _[ Cutie de sectionare CS IE- 04 % §_| Tablou Distributie Scena TD-Se IE - 05 % 6 | Tablou Distributie Camere Video TD-CV IE -06 % 7__| Tablou Electric General de Distributie TGD 1E-07 % 8__[ Schema elecirica a instalatiei de iluminat TE - 08 % 9) | Distributie energie elecirica - Schema bloc 1E- 09 % 10 | Detalii executie profile sant 1E-10 1:20 U1 Prize de pamant cu 2 sau 4 electrozi TE=11 1:10 12 _|Detaliu de executie fundatie BMC TE - 12 1:10 13 Ansamblu BMC 1E-13 11000 14 [Detalii montare stalpi 4 si 6 m IE- 14 % Arta Naja de Regpertare "naman Enarga CODREA SANDICA 2