You are on page 1of 44
PARC VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA CAIET DE SARCINI LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CAIET DE SARCINI LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE PARC VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA (CATET DE SARCINI LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CUPRINS 1, DATE GENERALE See rte eee a eee 1.1 Denumirea obiectivului de investiti. 1.2 Amplasamentul, vs 1.3 Ordonatorul principal de credite 1.4 Beneficiarul investiiei. 1.5 Elaboratorul proiectului tehnic de executie ...... 1.6 Faza de proiectare 1.7 Categoria de importanta a lucra eterna 2. CONSIDERATIT GENERALE. .........00.000000000 5 3, PROGRAMUL TEHNOLOGIC nb 4, CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE 4.1 CABLURI ELECTRICE. si 4.2 TUBURI SI ACCESORIT cc ’ Neonat oe Rechmeotare. "6 Damon ange 43 TABLOURI ELECTRICE (INCLUSIV APARATAJUL).... 43.1 CERINTE DE MEDIU. CODREA SANDICA 4.3.2 CERINTE CONSTRUCTIVE 4.3.3 PROTECTIA IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE... 4.3.4 APARATAJ ELECTRIC MONTAT IN TABLOURI 4.3.5 IDENTIFICARE.. 4.3.6 METODE DE VERIFICARE. 20 21 22 22 DD 22 44. CORPURI DE ILUMINAT STRADAL . Ett 2 4.4.1 APARAT DE IULUMINAT TIP 1 cu LED putere maxima 30W.... 4.4.2 APARAT DE IULUMINAT TIP 2 cu LED putere maxima 55W 4.43 APARAT DE IULUMINAT TIP 3 cu LED putere maxima 80W 444 APARAT DE IULUMINAT TIP 4 cu LED putere maxima 290W. 4.4.5 APARAT DE IULUMINAT TIP 5 cu LED putere maxima 1W..... 22 4.5 STALPI DE ILUMINAT ORNAMENTALI DIN LEMN.... 23 45.1 STALP DE ILUMINAT ORNAMENTAL DIN LEMN H = 4 m 23 45.2 STALP DE ILUMINAT ORNAMENTAL DIN LEMN H = 6 m 23 4.53 STALP DE ILUMINAT ORNAMENTAL DIN LEMN H = 10 m ees PARC VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA CAIET DE SARCINI LUCRARI DE INSTALATH ELECTRICE 4.6 CLEME SERIE - PARALEL 4.7 INSTALATIA DE PROTECTEE ... 4.7.1 Instalatia de legare la pamant 4.7.2 Priza de pamant. 4.7.3 Protectia impotriva supratensiunilor atmosferice — paratrasnet, Ha 5. RISCUL DE INCENDIU SI GRADUL DE REZISTENTA LA FOC AL INSTALATILOR PROIECTATE, : - 26 6. PROTECTIA MEDIULUL 27 7. REALIZAREA COMPATIBILITATILOR ELECTROMAGNETICE ALE INSTALATIILOR PROIECTATE .occosonn 28 8, TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTI.. 28 8.1 EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE........ assee 28 8.2 CANALIZAREA ELECTRICA SUBTERANA $I MONTAREA CABLURILOR .......c.00001029 8.3 LUCRARI DE MONTAS STALPL Seer 8.3.1 Pichetarea amplasdrii stalpulti 30 8.3.2 Desfacerea pavajelor. i or) 8.3.3 Saparea gropilor i sprijinirea peretilor wn] 8.3.4 Turnarea betonului. a 3] 8.3.5 Manipularea si transportul_stlpilor 32 8.3.6 Plantarea stalpilor Eee eee eee aa 8.3.7 Realizarea instalayiei de legare la pamant.. 32 8.3.8 GESTIONAREA MATERIALELOR SI DESEURILOR. 33 9 ACTE NORMATIVE CARE SE RESPECTA IN ELABORAREA PROIECTULUL, PENTRU PERIOADA EXECUTIEI LUCRARI SI IN EXPLOATARE......... eerie SB 9.1 LEGL eee ee 33 9.2 HOTARARI DE GUVERN .. 34 9.3 STANDARDE NORMATIVE, FISE TEHNOLOGICE SI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE RESPECTATE ... a 34 9.3.1 NORME GENERALE. 84 9.3.2 NORME SPECIFICE PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE........35 9.33 STANDARDE GENERALLE......... net 35 9.3.4 STANDARDE JOASA TENSIUNE. 36 9.3.5 STANDARDE CORPURI DE ILUMINAT SI SURSE.. 36 10. CERINJE DE SECURITATE $I SANATATE iN MUNCA CARE SE RESPECTA LA ELABORAREA PROIECTULUI, PENTRU PERIOADA EXECUTIEI LUCRARH SI [iN EXPLOATARE... et 236 10.1 MASURI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE, 38 10.1.1 INSTRUIREA PERSONALULUL 38 3