You are on page 1of 1

1.Sześcian jest zbudowany z 6 kwadratów, każdy o boku 3.

Ile sześcianów zbudowanych z kwadratów o boku 1 się w nim zmieści? A ile o boku 2?
2. Oblicz pole powierzchni ośmiościanu foremnego, którego objętość jest równa .
3. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa
4. Oblicz objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości .

1. Walec o objętości V= 65j3oraz polu podstawy Pp=13 j2 ma wysokość rowną …………. .


Wysokość walca jest równa długości boku sześcianu. Oblicz objętość sześcianu i odpowiedz na
pytanie: Ile w połowie objętości tego sześcianu zmieści się sześcianów o krawędzi 3?
2. Oblicz pole powierzchni ośmiościanu foremnego, którego objętość jest równa .
3. Objętość sześcianu jest równa 27. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
4. Oblicz pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości .

(Ośmiościan
foremny)

(Czterościan)

(Ośmiościan
foremny)

(Czterościan)