You are on page 1of 1

Primăria Cluj-Napoca, premiată

Primăria municipiului Cluj-Napoca a primit premiul „Energy Efficiency Program of the Year”
- Programul anului în domeniul eficienței energetice, în cadrul celei de a 8-a ediții a galei Energy
CEO Forum & Awards.
“Primăria Cluj-Napoca este prima din România care a investit în înnoirea flotei de transport pu-
blic prin achiziționarea de mijloace de transport public nepoluante. Acest premiu este o recunoaș-
tere a excelenței și inovării în managementul mediului și practicele de dezvoltare durabile, folosind
energia, în materie de mobilitate urbană. În prezent o treime din flota de transport în comun a
orașului este electrică, obiectivul municipalității este ca întreg transportul public din Cluj-Napoca
să fie sută la sută electric și nepoluant. Urmărim să avem astfel impact asupra creșterii calității vieții
și să oferim condiții decente și moderne clujenilor din perspectiva transportului în comun”, se arată
pe pagina de Facebook a primarului Emil Boc.
De asemenea, sunt în procedură de achiziție alte 30 de autobuze electrice, 24 de tramvaie și 50 de
troleibuze prin finanțare europeană.

luni, 1 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8606 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Întrunirea PNL de la Cluj nici, cu credinţă și harnici. Lide-


„Bucate’’ săsești rul liberal s-a referit în discursul

“Spectacol” și discursuri
său și la nunta Liei Olguţa Vasi-
după reţete băsiste lescu cu Claudiu Manda, nuntă
organizată în Postul Paștelui.
“Orice român credincios, care

acide la adresa PSD


respectă tradiţia știe că în Postul
Paștelui nu se fac nunţi. Ce credeţi
că am văzut la televizor? Toată ciu-
Cosmin PURIȘ ma roșie, toţi cei care se băteau cu
Liderii și candidaţii PNL cărămida în piept că ei fac referen-
la alegerile europarlamentare dumul pentru familie, arătându-și
au fost prezenţi duminică, la ca niște farisei credinţa, dar nu în
Cluj-Napoca, la întâlnirea re- Dumnezeu, ci în idolii la care nu

p reședintele Klaus Iohannis ne anun-


ța în 19 martie că este „aproape ho-
tărât” să convoace un referendum pe
tema Justiției, odată cu alegerile parlamen-
tare din 26 mai. Cu o rapiditate de gândi-
gională care a strâns 6.500 de
persoane din toată ţara. Dis-
cursurile liberalilor prezenţi la
eveniment au fost pline de critici
au voie sa se închine, s-au dus și au
sărbătorit la nuntă, sfidând pe toţi
românii care cred în Dumnezeu,
care respectă tradiţia bisericii”, a
dure la adresa social democraţi- declarat Ludovic Orban.
re care a durat mai bine de o săptămână lor. Pe de altă parte, președintele
după acest moment, președintele Klaus Președintele PNL Ludovic Or- Consiliului Judeţean Alin Tișe a
Iohannis a tras concluzia finală pe această ban a subliniat că liberalii își do- atras atenţia că anul 2020 trebuie
temă: ”Este cert, voi convoca un referen- resc o Românie puternică, iar o să aducă PNL la guvernare pentru
dum pentru data de 26 mai, fiindcă așa nu Românie puternică poate fi con- Anca M. Colibășanu
se mai poate!”, ne-a spus el joi, 28 martie, struită doar de români puter- continuare în pagina a 4-a
fără să precizeze care va fi întrebarea de pe
buletinul de vot la referendum. Cu sigu-
Mobilizare pentru
ranță vom afla și acest lucru, numai că va
trebui să mai avem ceva răbdare până când Județul Cluj - al doilea, pe țară, ca rezultate, la apărarea râului
Iohannis va reuși să formuleze întrebarea
pentru a-i putea consulta pe români, una simularea probelor scrise ale Bacalaureatului Someșul Rece
Aproximativ 100 de per-
care să abordeze „o problemă de interes
național”, după cum cere Constituția. Rezultatele obținute la simula- județe, rata cumulată de promo- anterior (39,55%), se constată o soane s-au adunat, sâmbătă
Nu că Justiția nu ar fi o problemă de rea probelor scrise din cadrul exa- vare a depășit 40%: Iași (46,4%), majorare de aproape 3%. La cla- 30 martie, în fața Primăriei
interes național. Problema pentru preșe- menului național de Bacalaureat, Cluj (45,5%), Dolj (43,1%), Bră- sa a XI-a, rata de promovare este Măguri Răcătău pentru a pro-
dinte este însă de a găsi cel mai sensibil organizată de Ministerul Educa- ila (43%), Galați (41,9%), Alba 31,86%. testa faţă de un proiect al unei
subiect în zona Justiției care să mobilizeze ției Naționale în perioada 11 - 13 (41,3%), Vâlcea (40,5%) și Suceava Pe probe, situația cumulată a no- companii private ce vizează
cât se poate de tare electoratul la urne. Pe martie situează și, anul acesta, ju- (40,2%). În Capitală, 40,4% dintre telor mai mari sau egale cu 5 este construirea de microhidro-
Iohannis nu-l interesează răspunsul po- dețul Cluj pe un loc de frunte. elevi au reușit să obțină medii ge- următoarea: 69,5% la proba E)a) - centrale în partea superioară
porului la întrebarea de pe buletinele de Conform datelor centralizate de nerale mai mari sau egale cu 6. Limba și literatura română (față de a râului Someșul Rece. Acţiu-
vot. Îl interesează o cât mai mare prezență MEN, rata cumulată de promo- Ponderea elevilor de clasa a 67,7% în 2018); 71,7% la proba E)b) nea a fost organizată de Aqua
vare (clasa a XI-a și clasa a XII-a) XII-a cu medii care asigură promo- - Limba și literatura maternă (față Crisius Oradea și se dorește a
la urne, pentru a maximiza șansele PNL- fi un semnal cu privire la peri-
ului de a obține un scor bun. la simularea acestor probe este varea (6 și peste 6) este de 42,15% de 75,8% în 2018); 50,2% la proba
de 36,88%, în creștere cu 0,36% (47.598 de elevi, din 112.925 pre- M. TRIPON colul pe care-l reprezintă astfel
continuare în pagina a 12-a de microhidrocentrale pentru
față de anul trecut (36,52%). În 8 zenți). În raport cu anul școlar continuare în pagina a 4-a
echilibrul ecologic din zonă.
Oamenii au afișat banere
Municipalitatea clujeană a „uitat’’ de Crucea de pe Cetăţuie cu mesaje precum „Râurile nu
sunt o excepție” și „Salvează
cel puțin un râu”. După ce și-
Municipalitatea clujeană nu a refăcut Monumentul Crucea de pe au prezentat nemulțumirile în
Cetăţuie, deși au trecut mai bine de șapte ani de când a fost vandalizat fața Primăriei, participanții au
de persoane necunoscute. De asemenea, înscrisul de pe Monumentul pornit în marș spre zona afecta-
Baba Novac din Cluj-Napoca, distrus în urmă cu mai mulţi ani a ră- tă de proiectul privind microhi-
mas la fel până în ziua de azi. drocentrale.
Monumentul de pe Cetăţuie a fost lăsat, în ianuarie 2012 fără cele „Nevoia acestei mobilizări
trei plăci montate pe soclu și pe care erau trecuţi eroi din timpul re- este datorată faptului că se in-
voluţiei de la 1848-1849, precum și iniţiatorii și constructorii acestui tenționează reluarea proiectu-
edificiu. De asemenea, o parte din literele cu care era scris „Eroilor lui de mutilare a râului Some-
neamului’’ au fost dislocate din soclu”. Plăcile erau din bronz și avea șul Rece, prin secarea aproape
fiecare în jur de un metru pătrat și jumătate. Pe una era scris urmă- completă a acestuia, ca urmare
torul text: „Prin grija episcopului greco-catolic IULIU HOSSU și a a unui proiect de amplasa-
ministrului VALER POP pe acest loc a fost ridicată între 1936-1937 re a unor microhidrocentrale
o cruce din lemn de stejar. Această mândrie turistică a Clujului a (MHC-uri) în zona încă sălba-
fost dinamitată în 1948 din dispoziţia comuniștilor care își începeau tică a cursului de apă. După ce
dominaţia asupra ţării. Actuala Sfântă Cruce, înălţată din iniţiativa opinia publică a fost informată
domnului doctor FRANCISC ŢĂRANU, este o vindecare a rănilor privitor la impactul dezastruos
C.P. C.P.
continuare în pagina a 4-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324