You are on page 1of 1

Iohannis a anunțat temele referendumului

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a transmis, joi, Parla-


mentului temele care vor fi supuse consultării populare în cadrul
referendumului din 26 mai.
„Astăzi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele
două probleme de interes naţional care vor fi supuse consultării po-
pulare în cadrul referendumului ce va fi organizat pe 26 mai, împre-
ună cu alegerile europarlamentare. Prima: interzicerea amnistiei şi
graţierii pentru infracţiuni de corupţie, cea de-a doua - interzicerea
adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul
infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constitu-
ţionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonanţe. Aceste două teme vor fi supuse consultării
publice”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

vineri, 5 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8610 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Clujul face diferenţa


Referendum
la preț de Curse de maşini şi drifturi în
producător
centrul municipiului Cluj-Napoca
Locuitorii din zona străzilor Iată ce spun locatarii, întrebările
Năvodari, Dorobanţilor şi B-dul fiind adresate și directorului gene-
Cristian FOCȘANU 21 Decembrie din municipiul ral al Poliției Locale, Marcel Bonţi-
Cluj-Napoca au ajuns la capătul dean şi cms.şef Ciprian Rus, şeful
răbdării din cauza curselor de ma- Poliţiei mun. Cluj-Napoca. „Pe
şini şi a drifturilor care se organi- strada Năvodari din Cluj-Napoca,

A ți aflat și nu știu câți v-ați bucurat zează în parcarea de pe strada Nă- există o parcare de cca. 229 de lo-
că președintele Klaus Iohannis va vodari. Oamenii spun că aproape curi. Este bine că există în Cluj o
organiza, luna viitoare, pe data în fiecare noapte în această parcare parcare atât de mare, relativ aproa-
de 26, un referendum pe tema justiției, în numeroşi tineri îşi demonstrează pe de centrul oraşului, problema
aceeași zi cu alegerile europarlamentare. puterea bolizilor, iar autorităţile care se pune este că aproape în fi-
Decizia a fost bătută în piroane cu cioca- competente nu iau măsuri pentru ecare noapte, deși este în imediata
ne de cauciuc după întâlnirea acestuia cu stoparea acestui fenomen. vecinătate a Inspectoratului Jude-
reprezentanții asociațiilor profesionale ale Ultima sesizare, primită la re- ţean de Jandarmi Cluj, în această
magistraților, în urma căreia Iohannis s-a dacție, vine de la locatarii din zonă. continuare în pagina a 4-a
pus pe treabă. Numai că treaba e moartă și
atunci al nostru președinte a dat cu mucii
de faianță.
Suntem tentați să aplaudăm ca focile la
Clujeni puţini, idei inedite, la dezbaterea pe buget Steluţa Cătăniciu,
scrisoare către CSM
circ inițiativa președintelui, mai ales că Dezbaterea publică organiza- se înscrie la liceu. „Educația nu ar să vă facă și dumneavoastră cineva
justiția stă în România pe un butoi uri- tă de municipalitatea clujeană pe trebui să aibă culoare politică”, a o statuie cândva!”. Clujeanul a mai
aș cu pulbere, gata să explodeze la prima tema bugetului nu a strâns multe spus aceasta. propus, printre altele, construirea
scânteie, ca și sănătatea și învățământul, persoane. Cei prezenți la discuții Un alt clujean a venit cu mai metroului sub Canalul Morii sau
alte două segmente peste care nu trebuie au venit însă cu propuneri care vi- multe propuneri, dintre care amin- dărâmarea clădirii Teatrului Ma-
decât să arunci pământul exclamând „Sla- zează domeniile educației, culturii tim construcția unei săli de sport ghiar și construirea alteia, pentru
vă lui Dumnezeu, care a binevoit așa!”. În că „oamenii stau înghesuiți”.
egală măsură, ideea de referendum impli- sau infrastructura, unele dintre ele la Liceul Lucian Blaga, rezolvarea
că consultarea direct a poporului și deo- chiar inedite. problemei poluării Someșului sau Alți clujeni prezenți la dezbate-
potrivă organizarea unui proces de votare. O clujeancă a propus, pentru construirea unui club nou al pen- re au mai propus municipalității
Rămâne de văzut cât de tare le gâdilă ro- prevenirea abandonului școlar, un sionarilor în cartierul Gheorgheni. găsirea unor fonduri pentru me-
mânilor orgoliul această consultare și cât parteneriat între autorități pen- De departe, cea mai „specială” pro- dicii veterinari, pentru sterilizarea Deputatul ALDE Stelu-
le stimulează libido-ul, pentru că ultimul tru ajutorarea celor care provin punere adresată primarului Emil animalelor comunitare, investiții ţa Cătăniciu a solicitat, joi,
referendum, cel legat de familie, a picat cu din familii cu venituri mai mici, Boc a vizat ridicarea unor statui în parcurile mici din cartiere și printr-o scrisoare deschisă
continuare în pagina a 12-a sugerând în acest sens un centru noi în oraș, pe principiul „faceți, Anca M. Colibășanu adresată Secţiei de procu-
pentru elevii care nu își permit să domnule, o statuie normală, că o continuare în pagina a 4-a rori a Consiliului Superior al
Magistraturii, retragerea „de
urgenţă” a sprijinului acordat
Peste 100.000 de persoane s-au înscris până acum procurorului general, Augus-
tin Lazăr, dacă se confirmă
pentru vizita Papei Francisc la Șumuleu Ciuc informaţiile din presă referi-
toare la activitatea profesio-
nală a acestuia din perioada
Peste 100.00 de pelerini s-au în- Șumuleu Ciuc cu trenul, alți 25.000 comunistă.
scris, de la 1 martie și până în pre- cu autocarul, iar 33.000 vor veni pe „Dacă faptele pe care le ve-
zent, pe platforma pontifex.ro, pen- jos, din localitățile învecinate (dar și dem astăzi în media se con-
tru a  participa la întâlnirea cu Papa din Cluj!). Circa 140 de persoane și- firmă, vă solicit să retrageţi
Francisc, de la Șumuleu Ciuc. Potrivit au anunțat intenția de a veni cu bici- de urgenţă sprijinul acordat
organizatorilor, Papa Francisc va sosi cleta, iar 467 - cu motocicleta. Până domnului Augustin Lazăr,
la Sanctuarul Marian în 1 iunie, cu în prezent, 356 preoți și aproximativ precum şi să luaţi toate măsu-
elicopterul, și va petrece alături de 150 de călugări și călugărițe și-au rile care se impun în această
pelerini cinci ore. arătat interesul de a  participa la în- situaţie”, a transmis Cătă-
Într-o conferință de presă organi- tâlnirea cu Papa Francisc. Aproxima- niciu, în scrisoarea adresată
zată joi, 4 aprilie, la Cluj-Napoca, pr. tiv 90% dintre participanți sunt din Secţiei de procurori a CSM.
Oláh Zoltán, membru în comitetul Transilvania. Steluţa Cătăniciu a cerut,
de organizare a vizitei, a anunțat că, Dat fiind interesul foarte mare totodată, Secţiei de procurori
din cei peste 100.000 de pelerini care pentru această vizită, listele de în- a CSM să facă toate demer-
s-au înscris pe platoforma pontifex. scriere nu au fost închise la termenul surile” necesare” şi „urgente”
ro, special creată pentru acest eveni- M. TRIPON pentru a se asigura că trecutul
ment, aproximativ 25.000 vor veni la continuare în pagina a 4-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324