You are on page 1of 12

BAHAGIAN

PENCEGAHAN
IBU PEJABAT
AGENSI ANTI DADAH
KEBANGS AAN
KEMENTERI AN DALAM NEGERI
SKOP PEMBENTANGAN
LATAR BELAKANG

2 3 4
1
178 STATUS KRITERIA
GERAK
KAWASAN PERUBAHAN PENENTUAN
KERJA PDH
BERISIKO
PROGRAM AADK WARNA KBT KAWASAN
TINGGI

STATUS KAWASAN KBT

INISIATIF AADK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM ANTIDADAH

5 6 7 8
PEMANTAPAN PROGRAM AADK DI FELDA
KRITERIA KRITERIA KPI PDH PELAPORAN
KAWASAN KAWASAN PDH
WAY FORWARD
KUNING HIJAU
GERAK KERJA PDH

BAHAGIAN
PENCEGAHAN
BAHAGIAN
RAWATAN, 1 BAHAGIAN
PENGUATKUASAAN
PERUBATAN
& PEMULIHAN & KESELAMATAN
2 3
KAJIAN SEMULA STATUS 178 KBT
STATUS PERUBAHAN WARNA
178 KAWASAN BERISIKO
TINGGI (KBT)
2018

PERUBAHAN WARNA
BIL. KBT
SEBELUM SELEPAS
2016 DISEMBER 2018
14
14 0 0 2 10 2
2017
50
50 0 0 29 19 2
2018
114
114 0 0 56 57 1
JUMLAH
87 86 5
KRITERIA PENENTUAN STATUS WARNA
KAWASAN BERISIKO TINGGI

PENAGIH PENAGIH
BARU BERULANG

JUMLAH TAHAP
OKP KESEDIAAN
KOMPLIAN KOMUNITI
KRITERIA STATUS- KUNING

TAHAP
PENAGIH PENAGIH OKP KESEDIAAN
BARU BERULANG KOMPLIAN KOMUNITI
Tahap 4 (Pra
Penurunan jumlah Penurunan jumlah Jumlah OKP
Perancangan),
penagih baru penagih berulang komplian melebihi
tahap 5
melebihi 70% melebihi 70% 50% daripada
(Persediaaan) dan
berbanding tahun berbanding tahun jumlah keseluruhan
tahap 6
sebelum. sebelum. OKP KBT.
(Mengambil
Inisiatif)

KBT perlu mencapai sekurang-kurangnya 3 kriteria di atas bagi penentuan


warna kawasan.
8
KRITERIA STATUS- HIJAU

TAHAP
PENAGIH PENAGIH OKP KESEDIAAN
BARU BERULANG KOMPLIAN KOMUNITI
Tahap 7
Penurunan jumlah Penurunan jumlah Jumlah OKP
(Stabilisasi), tahap
penagih baru penagih berulang komplian melebihi
8 (Pengembangan/
melebihi 90% melebihi 90% 95% daripada
Pengesahan) atau
berbanding tahun berbanding tahun jumlah keseluruhan
tahap 9
sebelum. sebelum. OKP KBT.
(Pemilikhakkan
Komuniti)

KBT perlu mencapai sekurang-kurangnya 3 kriteria di atas bagi penentuan


warna kawasan.
9
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PDH

PENCEGAHAN
• Community Empowerment (2x)
• TOT CE
(Merujuk kepada Agihan
Peruntukkan untuk Pelaksanaan
RAWATAN PEMULIHAN Program Pendidikan Pencegahan)
• Kempen Melalui Media (11x)
• Kes Komplian • Ikon Antidadah (1x)
Peningkatan jumlah OKP
komplian sebanyak 5% setiap
bulan
• Penempatan Kerjaya
Sekurang-kurangnya 2 orang PENGUATKUASAAN
OKP setiap bulan
• Ops Cegah
(5% tangkapan sebulan daripada
jumlah anggaran OYDS di KBT)
• Ops Bersepadu (1X)
• Omnipresence (4X)
PENILAIAN PELAPORAN PDH

11
Bahagian Pencegahan AADK HQ Page
Ikuti kami :
http://nodrugplease.blogspot.com

@SKUADAADK

MrAADK

www.adk.gov.my
https://skuad.adk.gov.my

wecareweserve.org

skuad.aadk

TERIMA KASIH Komuniti Kita Tanggungjawab Kita


#Perangidadahhabishabisan