You are on page 1of 1

Voorbeeldbrief: aanbeveling door werkgever

Onderneming
Naam
Functietitel
Straat + nummer
Postcode Plaats

Onderneming
Voornaam + naam ontvanger
Straat + nummer
Postcode Plaats

Plaats, Datum

Betreft: Aanbeveling van Naam Persoon

Geachte heer/mevrouw naam van de contactpersoon,

Als werkgever van mevrouw Janssens kunnen wij bevestigen dat wij inmiddels reeds zeven jaar
vruchtbaar samenwerken en dat mevrouw Janssens een gedreven, plichtsbewuste en nauwgezette
medewerkster is. Zij bekleedt de functie van assistente binnen onze verkoopafdeling en wordt door alle
collega’s gewaardeerd voor haar mensgerichtheid en probleemoplossend vermogen.

Wij bevelen haar dan ook graag aan als vrijwilligster voor jullie organisatie en zijn overtuigd dat mevrouw
Janssens een waardevolle ondersteuning zal zijn in jullie sociale activiteiten.

Wij staan graag tot uw beschikking voor bijkomende informatie. Aarzelt u zeker niet ons te contacteren
als u nog vragen zou hebben.

Hoogachtend,

Voornaam Naam
Functie Onderneming

[Handtekening]