You are on page 1of 10

1

SALAHGUNA BAHAN KHAYAL

Oleh
Agensi Antidadah Kebangsaan
TUJUAN

“Memohon kelulusan JKMD untuk


membentangkan RUU Akta Bahan
Khayal ke Parlimen”

Sebagai Makluman Kertas ini telah diluluskan


dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak
Penguatkuasaan Undang-Undang (JPU)
pada 12 November 2018 yang
dipengerusikan oleh YB Menteri Dalam
Negeri (MDN)
APA ITU INHALAN
adalah bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang
dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap yang boleh didapati di
rumah seperti aerosol, pelekat, deodoran, penyembur rambut, minyak wangi,
penyegar udara, gasolin, cecair pemetik api dan cat.

- pelarut cat, bahan pelindung fabrik, penanggak gris,


1 bahan pengilat, minyak tanah, minyak petrol, gam dan pelekat, cecair
pemadam dan dakwat pen.

2 - butana, tong gas propana dan gas peti


Inhalan sejuk iaitu Freon
boleh dibahagikan
kepada
4 kumpulan
iaitu :-
- cat penyembur, semburan pewangi, penyembur
3
rambut dan penyembur pelindung fabrik

4 - sikloheksil nitrit, amil nitrit dan butil nitrit


KAJIAN
Kajian oleh Haslina Hashim et al( 2009), Kajian oleh Mohammad Shahid Ismail dan
melibatkan 127 responden remaja di Mahmood Nazar Mohamed,(2007) terhadap
daerah Kuching, Sarawak pesalah juvana di Asrama Pokok Sena, Kedah

• Majoriti responden mula menyalahgunakan • Seramai 30 orang (76.9%) dari 39 penghuni


inhalan ketika berusia 11 hingga 15 tahun, mengakui pernah menghidu gam sebelum
melibatkan 96% (122 orang) lelaki dan 4% (5 memasuki asrama tersebut.
orang) perempuan.
• Semua responden adalah lelaki yang berumur
• Seramai 118 responden (95%) menggemari antara 10 - 18 tahun, di mana 56.7% daripada
gam getah berbanding bahan lain (petrol, mereka berpendidikan setakat sekolah rendah dan
pelarut cat dan cecair pemadam pen) kerana ia tinggal di bandar.
mudah diperolehi dan disimpan dengan
kekerapan purata seminggu 9 kali dan • Responden mula menghidu gam bermula seawal
maksimum 28 kali seminggu. umur 10 tahun

• Pengambilan dalam kumpulan


SENARIO SEMASA

Mereka yang berumur antara


13-24 tahun mewakili 72 %
terlibat dengan penyalahgunaan
inhalan Jumlah : 605 penyalahguna inhalan
AADK November 2018
KESAN KETAGIHAN

 Hilang daya tumpuan


 Mudah marah
 Hilang ingatan
 Kekeliruan
 Hilang kawalan diri  Kemurungan
 Berkelakuan agresif
 Tidak sedarkan diri  Kegagalan jantung dan
kematian mengejut
(Sudden Sniff Syndrome)
 Keletihan serta
kawalan pergerakan
badan
 Merosakkan organ- organ
utama badan seperti
paru-paru, hati, buah
pinggang, darah dan
sum-sum tulang
KANDUNGAN RUU BAHAN KHAYAL
Bahagian I Bahagian II Bahagian III
Mengadakan peruntukan Mengandungi peruntukan Mengandungi peruntukan
mengenai pencegahan, yang berhubungan berhubungan dengan
rawatan, pemulihan dan dengan rawatan dan rawatan dan pemulihan
pengawasan penyalahguna dan pemulihan penyalahguna penyalahguna atau
penagih bahan khayal dan atau penagih bahan penagih bahan khayal
mengenai perkara yang khayal di bawah Perintah yang menjalaninya
berkaitan dengannya; Mahkamah; dengan sukarela;

Bahagian VI Bahagian IV Bahagian V


Rang Undang-Undang ini Mengandungi Mengandungi
akan melibatkan Kerajaan peruntukan peruntukan am;
dalam perbelanjaan wang berhubungan dengan
tambahan yang penguatkuasaan di
amaunnya belum dapat bawah Akta yang
ditentukan sekarang ini; dicadangkan;
KEPERLUAN AGENSI

01 02
 Penentuan untuk mengesyaki
 Penetapan tempat fasiliti dan
seseorang adalah penagih
peruntukan kewangan untuk
inhalan.
menjalankan rawatan dan pemulihan.
 Kaedah, garis panduan dan
SOP disediakan.  Penambahan Pegawai Perubatan,
Pegawai Patologi/Kimia dan Pegawai
Agensi untuk melaksanakan RUU ini.

 Program Latihan Pegawai.


SYOR

Mesyuarat JKMD dipohon untuk menimbang syor seperti berikut:

 Bersetuju dengan Deraf RUU Akta Bahan Khayal; dan

 Membentangkan Deraf RUU ke Parlimen.

your
logo
TERIMA KASIH