You are on page 1of 66

MEMIKIRKAN KAEDAH BARU

2019

DR.SABRI ZAINUDIN ZAINUL


Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Agensi Antidadah Kebangsaan

Jalan Maktab Perguruan Islam, Sungai Merab, Kajang, Selangor


1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang
Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam.
3.Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami
sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami
memohon pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)
orang-orang yang Engkau telah murkai dan
bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat
TRANSFORMASI, INOVASI DAN KPI
ADALAH ANGGOTA KELUARGA UTAMA
DALAM SESEBUAH ORGANISASI
ADAPTASI, KREATIVITI, INOVASI
ASAS MEMAHAMI
USA MEE REBUS TELUR BAKUL

MEE REBUS
TELUR+GEARBOX
JAPAN TROLI

ADAPTASI KREATIVITI INOVASI

MEMIKIRKAN PERKARA, KAEDAH ATAU PRODUK BARU SELAIN MENGEKALKAN YANG RELEVAN
ADAPTASI VS KREATIVITI VS INOVASI

BERFIKIR BERFIKIR BERFIKIR

DI DALAM DI LUAR TANPA


KOTAK KOTAK KOTAK

Meniru/mengubah Memikirkan Melakukan


kaedah orang lain kaedah baru perkara baru

RED BLUE RAINBOW


OCEAN OCEAN SKY
CONTOH MUDAH DALAM
PEMASARAN/ PRODUK
ADAPTASI
KREATIVITI INOVASI

MEMBUKA MENAMBAH MENCIPTA


RESTORAN CAWANGAN PRODUK
TOMYAM DI KOTA RESTORAN MAKANAN BARU
BHARU KELANTAN TOMYAM DI DAN
LIMBANG MEMASARKANNYA
SARAWAK KE NEGARA CHINA
IN-HOUSE DAN ORIGINALITY
OUTSOURCE OK, TETAPI IA HARUSLAH PERKONGSIAN PINTAR

IDEA YANG BAIK ;


TIDAK ATAU MINIMAKAN PENGLIBATAN PIHAK KETIGA SEPERTI
VENDOR/KONTRAKTOR
REPLICABILITY
BOLEH DILAKSANAKAN DISEMUA INSTITUSI/NEGERI/DAERAH

TANGKAP NAK TOLONG


BUKAN MENGHUKUM

MENGITAR SEMULA AIR


WUDUK DI SURAU PUSPEN

KURSUS PRA-PEMBEBASAN
KECEKAPAN
DARI SEGI MASA, KOS (X), PRODUKTIVITI DAN MUDAH DIGUNAKAN

MASA > MENGURANGKAN MASA


KOS > MINIMA DENGAN MEMANFAAT SUMBER
PRODUKTIVITI > OUTPUT MAKSIMA DALAM TEMPOH MINIMA
MUDAH > DIAPLIKASI DENGAN IMPAK YANG TINGGI
POTENSI PELAKSANAAN
BOLEH DIGUNAKAN DALAM JANGKA MASA PANJANG

[ 1 PUSAT 1 PRODUK ]
[ INOVASI BAKUL KEPADA TROLI ]
[ SHIF POLIS BANTUAN]
SIGNIFIKAN
IMPAK TINGGI KEPADA NEGARA, PERKHIDMATAN AWAM, KDN DAN AADK

“ HENDAK MENJATUHKAN SESEBUAH KERAJAAN BUKANLAH DENGAN


MENYERANG PASUKAN TENTERANYA, TETAPI SERANGLAH PASUKAN POLIS DAN
PASUKAN PENGUATKUASA “ SIGNIFIKAN
• BAHAGIAN DAN UNIT
• AADK
• KDN
• PERKHIDMATAN AWAM
KOMITMEN PENGURUSAN
ATASAN

DARI SEGI SUMBER KEWANGAN, MANUSIA, INSENTIF,


PENGHARGAAN DAN PERALATAN
INOVASI SAINS & TEKNOLOGI
(MARKAH MINUS 1%-2%)

KEBANYAKAN PASUKAN MEMASUKI PERTANDINGAN DENGAN TAJUK YANG SALAH


PROJEK SEBAIKNYA
TIDAK PERNAH WUJUD SEBELUM INI

PROGRAM LAMA YANG RELEVAN


PERLU DITAMBAH BAIK
PRAKTIKAL
PRAKTIKAL UNTUK KEGUNAAN AGENSI
JANGAN RAGU UNTUK
MELANGGAR NORMA PURBA
ASAL TIDAK MELANGGAR PERATURAN

BERANI MENGUBAH STATUS QUO


(KELUAR DARI KEBIASAAN)
INGAT : BERFIKIR TANPA KOTAK !!!!
KAEDAH LAWATAN TAPAK/
MELAYARI

DAN MEMERHATI PERSEKITARAN SEMASA


LAWATAN RASMI/TIDAK RASMI KE NEGARA LAIN ATAU DI
DALAM NEGARA
SENTUHAN KEPADA RAKYAT/KLIEN
ADALAH YANG TERBAIK
FIKIRKAN JUGACIRI-CIRI

ELIMINATE (HAPUS)

REDUCE (KURANG)

RAISE (TAMBAH)

CREATE (CIPTA)
KENALI DIRI ANDA BERDASARKAN
NOMBOR KEGEMARAN

PILIH DAN TULISKAN SATU NOMBOR


GANJIL DI ANTARA ANGKA 0 HINGGA 10.
1 - GENIUS
3 - UNCERTAIN
5 - PLAY SAFE
7 - LOVE BEAUTIFUL
9 - LANGGAR PERATURAN
5 LANGKAH KREATIVITI DAN INOVASI
Acquire diverse Relax and do
knowledge, utilizing something unrelated
all the five senses. to the problem.
KNOWLEDGE INCUBATION

Think deeply. Moment of inspiration.

THINKING EUREKA

Developing ideas into useful


and practical applications.

IDEA DEVELOPMENT
1
• Pengetahuan adalah sumber
utama – lebih banyak bidang
yang difahami, lebih banyak idea
inovatif boleh dilahirkan.
• Pengetahuan & pengalaman
adalah sama penting (5 deria).
• Membaca di luar bidang yang
diminati/tugas.
• Berkomunikasi dengan orang
yang berlainan budaya dan latar
belakang.
2 THINKING
Lateral vs Vertical Thinking – Edward de Bono
Otak Kiri vs Otak Kanan (Logic/Ideas) – Dr Roger
Saprrey.
Aktiviti yang melibatkan bahagian kiri dan kanan
badan meningkatkan kreativiti – berenang, menari,
gimnastik dan juggling.

Marian Diamond – Aktiviti minda yang cergas


(berfikir) menyumbang kepada kesihatan,
panjang umur dan kebahagiaan hidup.
3 INKUBASI
• Merehatkan minda & melakukan aktiviti yang tiada kaitan dengan
masalah yang cuba diatasi. Apabila berehat, minda bawah sedar
akan menjalankan aktiviti seperti mengeram telur.
• Ikubasi boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara seperti bersukan,
berehat dan tidur.
• 70 % inspirasi yang membawa kepada penemuan saintifik berlaku
ketika saintis sedang tidur.
4 EUREKA
• Eureka bermaksud “Saya telah
menjumpainya”.
• Proses yang berlaku selepas
inkubasi.
• Suatu perasaan sangat gembira
apabila masalah yang sangat sukar
berjaya diatasi melalui penemuan
tertentu.
5 PEMBANGUNAN IDEA

 Membangunkan idea agar berfungsi dan menguntungkan.


 Pembangunan idea turut memerlukan sokongan luaran khususnya bantuan
kewangan, pengilangan, pemasaran dan perbankan.
 Jika di ukur menggunakan skala 1 – 100, mendapat idea berada pada skala 1 dan
membangunkan idea berada pada skala 100.
 Setiap orang mempunyai idea tetapi usaha ke arah merealisasikan idea
membezakan seorang pencipta dengan seorang yang berangan-angan.
KAEDAH
KREATIVITI
DAN INOVASI

BRAINSTORMING
C ONVERT
MENUKAR KEPADA
BENTUK LAIN (BAS
 KLINIK) E XPAND
MENGEMBANGKAN
(HANDPHONE)

MELAWAN NORMA MENGURANGKAN

I NVERT
(PIZZA)
M INIMISE
ATAU MENJADIKAN
KECIL (NANO
TEKNOLOGI)

MENINGKATKAN

N A
MEMBUANG ATAU
REENGINERING (3D  4D)
EGATE (AIRASIA) MPLIFY
BRAINSTORMING
1. Kumpulkan ahli dari pelbagai latar belakang
2. Mengalakkan percambahan idea walaupun ada yang tidak
masuk akal
3. Rekodkan idea
4. Kembangkan idea
5. Pilih pemunya idea
6. Aplikasikan alat (tool creativity)
7. Garis panduan untuk brainstorming:
• Jangan kritik
• Jangan menilai
• Kuantiti idea
• Menyubur silang (cross fertilize)
FORCING NEW CONNECTIONS
 Penggunaan perkataan secara rawak
seterusnya menghubungkan dengan sesuatu
isu dan akhirnya mencadangkan
penyelesaian melalui kaedah inovasi

 Mengaitkan dua atau lebih pemerhatian .


Contoh: Inovasi

 Kaedah paling biasa berkait dengan


makanan dan menghasilkan idea dalam
inovasi makanan

 Mengaitkan peribahasa dengan masalah dan


menyelesaikan dengan penyelesaian inovasi &
Kenal pasti setiap peraturan, kaedah atau sifat
bagi sesuatu perkara yang menjadi masalah.
Senaraikan peraturan atau kaedah yang ditemui dan perhalusi
bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut melalui kaedah
yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Contoh night safari zoo in Singapore, Sultan Al-Fateh, Dr
Edward Jenner and smallpox vaccine; apple vs IBM; Samsung
and lift outside of the building.
Kenapa harus inovasi teknikal atau system sahaja. Apa
salahnya inovasi sosial, inovasi ekonomi, inovasi politik, inovasi
existential dan lain-lain
32
4.1 FAEDAH DARI
KOLOBORASI

Kedua-dua sumber saling melengkapi

Penyelidikan secara „in-house‟ masih menggunakan


jaringan koloborasi luaran secara meluas

R&D yang dilaksanakan secara dalaman dapat


membantu organisasi membina keupayaan maklumat-
maklumat yang diperolehi dari luar
LANGKAH TRANSFORMASI AADK
“PAR KESELAMATAN DIUTAMAKAN
BUDAYA EXCELLENCE”
MELUASKAN Keselamatan adalah KEPERLUAN
ASAS
Memupuk Pemikiran
SKOP perkhidmatan
STRATEGIK dan MENGUATKUASAKAN UNDANG-
Analisis
UNDANG
“Semua pihak perlu
dengan teliti
Business NOT as TURUN PADANG”
usual “Merakyatkan Penguatkuasaan”
Meningkatkan
MEMPELBAGAIKAN rawatan institusi,
1AADK pembaikan dan pemulihan
KEBAJIKAN
kakitangan AADK MEMANTAU isu-isu sensitif berkait AADK
Menegakkan
Memupuk semangat KESUKARELAWAN
INTEGRITI DENGAR DAN dan pengurusan krisis kemanusiaan
SAMPAIKAN kepada Menangani ancaman globalisasi UNTUK
Melakukan orang ramai
PERUBAHAN MENGETATKAN KAWALAN pintu
masuk utama di negara ini
MENGUKUHKAN KEUPAYAAN
untuk memerangi salahguna dadah dan mengukuh
kerjasama serantau dan antarabangsa
BUDAYA
Definisi: 'suatu cara hidup manusia--kelakuan, kepercayaan, nilai , dan
lambang yang diterima oleh mereka , dan disampaikan melalui komunikasi dan ditiru dari
satu generasi ke generasi yang akan datang.'

1AADK
1Keluarga

Esprit De Rasa
Corps Keupayaan

Keselamatan
Tanggungjawab Professionalisme
Bersama

PAKAR 3
CORE Integriti
BUSINESS
Business Not
As Usual
PAR EXCELLENCE
• Definisi: ‘Menjadi satu contoh kecemerlangan; kehebatan; keunggulan’

1 Memberi layanan yang terbaik

2
Kerja melebihi tugas ‘Business Not As Usual’

3 Berorientasikan penyelidikan budaya

Pembangunan modal insan yang


mulia dan berintegriti
4 Agensi Bertaraf Dunia dengan ‘security
dan safety minded people’
5
KESELAMATAN DIUTAMAKAN

Keselamatan dan Kesejahteraan Awam

Langkah-Langkah Pemulihan, Pencegahan dan


Penguatkuasaan Baru

Kecekapan Siber dan IT

Menggunakan Perangsaraf dan Graksaraf

Keselamatan Sempadan

Kerjasama Global Dalam Memerangi dan


mendapat pengetahuan

Galakan Kesukarelawan
PEMANGKIN PERUBAHAN

EXISTENTIAL PSYCHOLOGY:
Memahami Makna Kehidupan, Celik Akal
Yang Tinggi Dan Beribadah Dalam Pekerjaan
…..”Dan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadat kepada Ku.”

*Pertanyaan mengenai makna hidup, keberadaan,


siapa kita, matlamat hidup kita, mengapa
sesuatu hal terjadi dan sebagainya
Daniel Golemen

Peraturan kerja sedang berubah. Kita dinilai oleh satu kayu ukur
yang baru. Kita tidak sahaja dinilai daripada kepintaran kita
ataupun daripada latihan yang diterima dan pengalaman yang
ada, tetapi juga dinilai bagaimana kita mengenali diri sendiri dan
orang lain dengan baik
Daniel Golemen, Working with Emotional Intelligence (1999)
MENURUT AL-FARABI (872-951)
Hieraki perkembangan psikologi manusia dijelaskan menerusi
fakulti (QUWWAT) yang berfungsi antara satu sama lain

Sensitif (al-hassah) – Kepekaan kepada


Vegiatif (al-ghadiyah)- Pemakanan
perkara yang boleh dirasai seperti sejuk,
individu sejak dilahirkan
menghidu, melihat, mendengar

Imaginatif (al-mutakhayyilah) –
Mengekalkan perkara-perkara yang Appetatif (al-nuzu’iyah) – Keinginan
diperlukan jiwa. Imaginatif adalah form kepada perkara-perkara diperlukan,
(surah) kepada fakulti sensitif yang disukai atau tidak disukai
dikaitkan dengan pengaruh nafsu

Fakulti Rasional (al-natijah) – Dapat


membezakan antara mulia atau hina,
benar atau salah, keinginan-keinginan
yang dapat diterima akal dan elemen-
elemen kesempurnaan dan potensi
intelek
9 JENIS ‘KECERDASAN KEBIJAKSANAAN INDIVIDU’

PICTURE NATURE
SMART SMART
MUSIC
SELF SMART SMART

NUMBER/

9
REASONING
WORD SMART
SMART

BODY
SMART
PEOPLE
SMART
(Gardner, H 1983/2010)
THE 9 INTELLIGENCE
th
KEUPAYAAN MEMILIKI (3) SENSE

1 SENSE OF BELONGING: KEINGINAN DAN KESUNGGUHAN


RASA SEPUNYA, DITERIMA OLEH ORGANISASI

SENSE OF URGENCY:
2 KEPERLUAN SEGERA PROSES
MENGUBAH PERUBAHAN, BEKERJA DILUAR KEBIASAAN & KELUAR
DARI RASA SELESA

COMMON SENSE:
3 KEUPAYAAN MENGESAN, MENCERAP,
MEMAHAMI ATAU MENILAI MENGIKUT KEBIASAAN, LOGIK DAN
BUKTI

PEMIMPIN YANG BAIK BERMULA SEBAGAI PENGIKUT


YANG BAIK
JANGANLAH JADI SEPERTI RED
INDIAN TERJUMPA SENAPANG
“…… Dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi ini dengan
lagak dan sombong”
KITA TIDAK PERNAH BERTANYA ASAL USUL, SKIM, UMUR ATAU GRED IMAM
DI SURAU RNR YANG KITA SINGGAHI. JADILAH ORANG YANG BIJAKSANA

SENTIASA SEDAR HANYA TERDAPAT 1 TUHAN, 1 AGONG, 1 KSU DAN 1 KP DAN


ALLAHLAH YANG MELETAKKAN SETIAP SESUATU . JAWATAN ADALAH
TANGGUNGJAWAB (TAKLIF) BUKAN PENGHORMATAN (TASYRIF)
DALAM KEADAAN TERTENTU BIARLAH KOPERAL MEMBUAT KERJA
KOPERAL, PENGARAH MEMBUAT KERJA PENGARAH.

INGAT ; BILA ANDA TELAH


MENJARING GOL , MAKA
BERPALINGLAH DAN PELUKLAH
PEMAIN YANG MELORONGKAN BOLA
KEPADA ANDA DALAM KEADAAN
YANG AMAT SUKAR DAN MENCABAR
SELESAIKAN PERKARA
WAJIB KEMUDIAN BARU
LAKUKAN YANG SUNAT

VS

MANA LEBIH UNTUNG BERZIKIR ATAU MENYANYI DI DALAM


KERETA?
TEMPUHILAH SEMUA BIDANG DALAM TERAS KERJAYA KITA
(RAWATAN, PENDIDIKAN PENCEGAHAN, PENGUATKUASAAN +
PENGURUSAN)
FIKIRKAN OUTCOME SESUATU TUGASAN :
KEKAL ATAU SEMENTARA, UNTUK DUNIA SAHAJA
ATAU BERSEKALI DENGAN AKHIRAT
“SIAPAKAH YANG SEBENARNYA MEMILIKI KEBESARAN
DAN KEMULIAAN”, DAN SIAPAKAH YANG
SEPATUTNYA MENDAPAT PUJIAN.
BAHAWA SETIAP INDIVIDU MEMILIKI
PERBEZAAN KEKUATAN DAN KECERDASAN.
HARGAI MEREKA!!!
DUNIA MERUPAKAN UJIAN
PERSENDIRIAN DENGAN KERTAS
SOALAN YANG BERBEZA. TIDAK PERLU
MENIRU JAWAPAN ORANG LAIN
MAKA SESUNGGUHNYA SESUDAH
KESUSAHAN ITU ADA KESENANGAN .
SURAH AL-INSHIRAH : 5-6
DELETE SEMUA PERKARA NEGATIF DALAM
MINDA KITA SEPERTI MEMADAM DOKUMEN
YANG TELAH OUTDATED DAN TIDAK
PENTING DI DALAM KOMPUTER KITA
RUANG LINGKUP SOSIALISASI
INDIVIDU

POLITIK
SPIRITUAL

EKONOMI

PUTIH
SOSIAL
“ Seorang pemimpin yang baik akan berusaha
melahirkan lebih ramai pemimpin yang lebih baik
dari dirinya,……….

…..DAN SEORANG PEMIMPIN


YANG BAIK BERMULA SEBAGAI
SEORANG PENGIKUT
YANG BAIK”
“BOLEH JADI KAMU MEMBENCI SESUATU,
WALHAL IA AMAT BAIK BAGI KAMU, DAN
BOLEH JADI PULA KAMU MENYUKAI SESUATU,
WALHAL IA AMAT BURUK BAGI KAMU, ALLAH
MENGETAHUI SEDANG KAMU TIDAK
MENGETAHUI”
AL-BAQARAH : 216
INGAT! : KITA MERUPAKAN SKREW-
SKREW HALUS YANG MENGERAKKAN KEHIDUPAN
DUNIA. SETIAP SKREW ADA FUNGSINYA: JERIS
KITA PERLU SEIMBANG.
J JASMANI
E EMOSI
R ROHANI
I INTELEKTUAL
S SAHSIAH
HALA TUJU GLOBAL SEKARANG

UNITED STATES
Sustainable Nation & Lifestyle
PENDAPAT ANAK MUDA?

KAJIAN PADA TAHUN 2017. SERAMAI 1,500 RESPONDEN


MAHUKAN MAHUKAN FEEL GOOD FACTOR BERIKUT:

AKSES KEPADA KEMAMPUAN


MEMILIKI RUMAH PERKHIDMATAN MENCAPAI GAYA
SENSE OF SELESA HIDUP YANG
KESIHATAN LEBIH
COMMUNITY & DENGAN HARGA DIIDAMKAN
BAIK
BELONGING
1 BERPATUTAN
3 5 7

2 SISTEM 4 6 8
HAK
PENGANGKUTAN PENDIDIKAN
PERLEMBAGAAN PELUANG
MEMUDAHKAN BERKUALITI
MENGAMALKAN PEKERJAAN
PERJALANAN DIIKTIRAF
AGAMA PILIHAN BERPENDAPATAN
DENGAN HARGA PERINGKAT
TINGGI
BERPATUTAN GLOBAL
CABARAN MEGATRENDS
1 URBANIZATION 2 BRICKS AND 3 FUTURE
City as a CLICKS INFRASTRUCTURE
customer
MIGRASI KE BANDAR - HAB BISNES ONLINE MEDIUM INFRASTRUKTUR BANDAR
EKONOMI LEBIH BESAR - UTAMA DIPERLUAS – JARAK, TEMPOH
FENOMENA MEGACITIES LEBIH SINGKAT

4 SMART 5 INNOVATING 6 HEALTH,


Is the New TO ZERO WELLNESS AND
Green WELL BEING

APLIKASI PINTAR - INTELLIGENT KONSEP DUNIA SEMPURNA PERUBAHAN RADIKAL PERUBATAN -


SENSING TECHNOLOGY SEBAGAI TANPA KESILAPAN INTEGRASI IT & INOVASI MENGIKUT
ELEMEN MESRA ALAM KEPERLUAN (CUSTOMIZED)

7 SOCIAL TRENDS: 8 9
Gen Y, Middle Bulge, FUTURE OF FUTURE OF
She-economy, ENERGY MOBILITY
Geosocialization

PENINGKATAN GOLONGAN PENGGUNAAN TENAGA KENDERAAN/ PENGANGKUTAN


PERTENGAHAN DI BANDAR, GEN BOLEH DIPERBAHARUI PINTAR BERINTEGRASI (FIRST &
Y, PEMERKASAAN WANITA SEPENUHNYA LAST MILE CONNECTIVITY)
DALAM EKONOMI
CABARAN MEGATRENDS
10 11 12
CONNECTIVITY ECONOMY: NEW BUSINESS
AND BEYOND BRIC: MODELS: Value
The Next Game
CONVERGENCE Changers
for Many

GAYA HIDUP BERHUBUNG KUASA EKONOMI BAHARU – MODEL BISNES – NILAI UNTUK
(RUMAH PINTAR+TELEFON MEXICO, ARGENTINA, POLAND, PELBAGAI (GRABCAR, UBER,
PINTAR+KENDERAAN PINTAR MESIR, AFRIKA SELATAN, TURKI, PEMBEDAHAN KOS RENDAH, TOUR
+BALAI/MPV/URB POLIS+SYARIKAT INDONESIA, FILIPINA, VIETNAM NOW-PAY LATER)
KESELAMATAN

13 14
RESOURCES STRESS CLIMATE CHANGE

KOMBINASI URBANISASI, PERUBAHAN CUACA SEMAKIN


PERUBAHAN CUACA, SUKAR DIRAMAL AKIBAT AKTIVITI
DEMOGRAFI MEMBAWA KEPADA MANUSIA HARI INI DAN
ANCAMAN SUMBER SEMULA TEKNOLOGI MANIPULASI CUACA
JADI TERMASUK HIDUPAN LIAR
WAYFORWARD
TREND TRANSFORMASI GLOBAL BERSIFAT DINAMIK DAN SALING BERKAITAN DAN
AADK DITUNTUT BERSIFAT MENYELURUH (TOTAL) – TIDAK TERHAD KEPADA STATUS
QUO

TREND TRANSFORMASI GLOBAL BERSKALA BESAR DAN PENDEKATAN AADK


PERLU LEBIH LUAS (GLOBAL ORIENTED)

TREND TRANSFORMASI GLOBAL BERUBAH SETIAP SAAT DAN AADK


DITUNTUT LEBIH PINTAR (SMART)

TREND TRANSFORMASI GLOBAL BERSIFAT CABARAN


BERBANDING ANCAMAN

AADK MEGATRENDS-SETTER PERLU DIWUJUDKAN SEBAGAI


THINK-TANK DAN PASUKAN PEMANDU

KONSEP STRATEGIK AADK – STRATEGIC SECURITY MINDED


LEADER UNTUK BUY-IN AGENSI LAIN

TANGGUNGJAWAB AADK ; RAKYAT FEEL SAFE & SECURE


DEDUKSI
RAWATAN PENGUAT-
KUASAAN

PENCEGAHAN MR.M
&N

MR.S POLIS
BANTUAN

MR.L &
MR.F LAIN-LAIN

• KP ADALAH BAPA PENGANTIN DAN SEMUA TETAMU ADALAH BERTARAF MENTERI


• BERSAMA KITA MENGAWAL API DI KAWAH AADK AGAR NASI YANG DIMASAK TIDAK
MENTAH ATAU HANGIT DAN HIDANGAN MENYELERAKAN
• KERJA ADALAH IBADAH DAN DUNIA HANYALAH PENTAS UJIAN.
• DAHULUKAN AADK KEMUDIAN BARU DIRI SENDIRI, ITULAH YANG TERBAIK UNTUK
KITA SEMUA
• TIDAK SEMESTINYA MENJADI PENYAMBUT TETAMU ITU SUATU JAWATAN YANG
PENTING
• JANGANLAH KITA MEMARAKKAN API TATKALA NASI SUDAH PUN MASAK
TERIMA
KASIH
Agensi Antidadah Kebangsaan
Jalan Maktab Perguruan Islam
43000 Kajang
Telefon: 03-8911 2554
sabri@adk.gov.my
sabrizinedinezidane@yahoo.com

Web: http://www.adk.gov.my