You are on page 1of 2

BIBB3123 PIDGIN ENGGAU KREOL

Pidgin

 Siti kod jaku ke ulih dikena (enti org ke beinteraksyen enda nemu jaku pangan diri)
 A pidgin is a language with no native speakers: it is no ine’s first language but is a
contact language. That is, it is the product of a multilingual sitruation in which those
who wish to communicate must find or improvise a simple language system that will
enable them to do so. (Wardhaugh, 2010)
 A grammatically simplified form of a language with elements taken from local
languages, used for communication between people not sharing a common language.
 Jaku champur dua tauka lebih jaku asal lalu ngasilka siti jaku ti nyelai ari jaku asal.
 A+B=C
 Jaku A begulai enggau jaku B nyadi jaku C
 Jaku C enda ulih dikategorika nyadi jaku A tauka jaku B
 Jaku pijin ngembuan penteba ti enda entap laban iya ukai jaku asal.
 Jaku pijin dikaitka enggau jaku bandar.
 The words generally do not have inflections to mark plural or tenses.
 The vocabulary and structure of the language tend to be solely for buying and selling
or such related purposes.
 Speakers of pidgin have other languages as their repertoire.
 It is not used as as a means of group identification.
 Short life span because of limited function
 In some cases, pidgin may last for a long time. They may even develop a more formal
role and be given an official status by the community referred to as expanded pidgins
because extra forms and functions are added to the language. An example is sabi.
Kreol

 Jaku champur ngasilka leman jaku baru lalu nyadi jaku ti tetap sereta dikena berandau
sekeda komuniti tauka etnik.
 Definisyen kreol asal iya ari jaku portugis crioulo (begulai enggau leka jaku criar
‘ngangkatka’ enggau pengujung iya oulo (asal ti ngujungka penyarut)

Teori penatai Pidgin


I. Intellectual deficiency theory (Teori Runggang Intelektual)
o Pidgin nya jaku ti diadaka orang ti bejaku ketegal nadai penemu senentang
jaku standard. Iya dikena sida ti ba kelas ke baruh

II. Foreigner talk or baby talk theory (Teori Jaku Anak Mit/ Jaku Orang Luar)
o Teori tu mansik penteba variasyen pidgin English lebuh pemejaku bejaku
nitihka jalai jaku anak mit
o Bepelasarka konsep niru lalu enda ngembuan penteba kreol enggau pemereti
ti sebaka
o Iya mega enda ulih nerangka sintaksis variasyen pidgin enggau kreol ti sama
ti bekaul enggau jaku Europe enggau jaku bukai
o Teori tu madahka jaku pidgin dikena orang Europe ngemuntangka jaku dikena
bekomunikasyen enggau bansa bukai
o Leka jaku ti pandak nyadika pelasar jaku kena ngulihka leka jaku kena
berandau
o Kaul enggau jaku Europe bukai enda dikemeranka ba struktur ayat ti dikena

III. Polygenesis theory (Teori Poligenesis)


o Jaku pidgin enggau kreol tu datai ari mayuh bansa jaku, ukai ari siti pugu jaku
o Leka jaku ti sama nya nyadi ketegal ari digaga sida ti ngena jaku nya
o Ngambika chunto orang putih ti bedagang ngagai menua asia kelia ngena jaku
ti bekaul enggau dagang sida. nyau pengelama jaku nya tadi udah tebalan
dikena nambahka jaku sida.

IV. Theory of relexification (Teori Releksifikasyen)


o Teori tu madahka semua jaku pidgin enggau kreol di menua Europe datai ari
siti pugu iya nya jaku Sabir, jaku ti dikena di Mediterranean lebuh tengan jeman
kelia (middle age). Ba abad ke-15 enggau 16 iya diubah portugis ti nginjau
struktur leka jaku enggau jalai jaku menua nya
o Tu ngasilka pidgin bepelasarka portugis tang ke bendar bepun ari jaku pidgin
perancis, sepanyol enggau English

V. Universal language learning theory


o Kreol nyadi ba nembiak ti ad aba endur ti ngembuan mayuh raban bansa lalu
jaku pidgin nyadika jaku ti dikena sida bekomunikasyen
o Nitihka bioprogram ti nyadi ba LAD, jaku pidgin ti dikena ngerembai nyadi jaku
kreol
o Nembiak ngulihka jaku ngena chara ti sama, enda ngira etnik, bansa enggaua
ri ni penatai. Nya kebuah jaku pidgin ti dikembuan sida nyadi jaku keterubah
sida, sama ba tiap iku sida

Teori bukai
I. Teori “Nautical Jargon”
 Bepun ari Rainecke (1937)
 Lingua franca kelasi kapal dikerembaika ba menua afrika, asia enggau polinesia ti
alai jaku tu betemu

II. Teori “ Independent Parallel Development”


 Bepun ari Robert Hall (1966)
 Madahka variasyen pidgin enggau kreol ti sebaka nyadi ketegal jaku ti datai ari
endur ti sama iya nya Indo-Europe lalu mayuh pemejaku bekunsika jaku ti sama.