You are on page 1of 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tajuk : Permainan – Bola Tampar
Kemahiran : Mengumpan
Kelas : 4 Bestari
Bilangan Murid : 20 orang
Tarikh : 25 Jun 2019
Masa : 8:00 pagi – 8:30 pagi
Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi P&P ini, pelajar akan dapat :
Psikomotor : Mengumpan bola selari dengan jaring
sekurang-kurangnya tiga daripada lima
kali percubaan.
Kognitif : Menyatakan langkah-langkah teknik
mengumpan dengan betul.
Afektif : Murid gembira dan menunjukkan minat
yang mendalam serta yakin semasa
aktiviti dijalankan.
Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melihat teknik mengumpan dalam bola
tampar melalui pertandingan bola tampar.
Penerapan Nilai : Mendengar arahan, disiplin kendiri, kerjasama
KBKK : Membuat perbandingan antara murid yang memerlukan
perhatian lebih setara mempunyai koordinasi mata dan
tangan yang kuat atau lemah.
Penggabungjalinan : Pergerakan asas – Lokomotor, bukan lokomotor dan
manipulasi alatan.
Kesepaduan : Matematik – Mengira umpanan yang telah dilakukan
sehingga bilangan mencukupi.
Strategi Pengajaran : Kecerdasan pelbagai ( kemahiran kinestatik,
interpersonal )
Alat Bantu Mengajar : 1. Kon Besar - 4 buah
2. Bola Tampar - 4 biji
Bahagian/ Aktiviti Butiran Mengajar/ Pengelolaan/ Alatan/ Catatan
Masa Fokus Organisasi Contoh Aktiviti
Pembelajaran
1. 1. 1. Regangan
Permulaan: Regangan i. Regangan
Umum kepala
Memanask i. kepala - berdiri tegak
an badan ii. tangan dan kaki
(5 minit) iii. dibuka
pinggang - menolak
iv. kaki kepala ke
arah bawah
dalam kiraan
8
- menolak dagu
ke arah atas
dalam kiraan
8
- tangan kiri
menolak pipi
kiri ke kanan
dalam kiraan
8
- tangan kanan
menolak pipi
kanan ke kiri
dalam kiraan
8.

ii. Regangan
tangan
- angkat tangan
ke atas bahu
secara
bersilang
- tolak siku ke
belakang
dengan tangan
yang lain
- tahan posisi
selama 8 saat
- ulangi dengan
tangan yang
lain

iii. Regangan
Pinggang
- Berdiri dengan
kedua-dua kaki
terbuka
- Pusingkan
badan ke
belakang
mengikut jarum
jam
- Tahan posisi
selama 8 saat
- Ulangi pada
arah yang
bertentangan

iv. Regangan
kaki
- Duduk dengan
kedua-dua
tapak kaki
dirapatkan
- Tarik kedua-
dua kaki ke
arah anda
- Gunakan siku
untuk menolak
peha ke
bawah
2. - Tahan posisi
Regangan selama 15
berpasang saat
an - Lakukan 2 kali
(Kembar
Siam) - Murid
berpasangan dan
duduk
membelakangkan
rakan.
- berlunjur
dengan lutut
difleksi
- memegang
tangan rakan di
atas kepala
- fleksikan pinggul
secara bergilir-
gilir
2. 1. Ansur 1. Kaki berjarak, Tunjuk cara: 1 biji bola
Perkemban Maju satu kaki ke tampar
gan Pertama depan, lebih luas
sedikit daripada Gambar:
luas bahu dan
bersedia
2. Tubuh badan
direndahkan.
3. Lutut dan
pinggul
dibengkokkan
sedikit.
4. Tangan
dihulurkan ke
atas di hadapan
dahi
5. Siku
dibengkokkan
dan dituju ke luar
6. Ibu jari dan jari
telunjuk kedua-
dua belah tangan
didekatkan untuk
membentuk satu
segi tiga kecil
7. Pergelangan
tangan
ditegakkan ke
belakang
8. Murid
kemudiannya
perlu menolak
kedua-dua belah
tangan ke atas
9. Langkah 7 dan
langkah 8
diulangi sebanyak
5 kali
10. Guru memilih
satu murid secara
Guru Murid
rawak untuk
membuat
demostrasi di
hadapan murid-
murid lain
11. Guru meminta
murid-murid lain
untuk
menyatakan
kesilapan yang
dibuat oleh murid
tersebut
12. Guru
membuat
rumusan tentang
teknik
mengumpan bola

13. Guru
membuat
demonstrasi
tentang cara
mengumpan bola
tampar.
14.Guru
membahagikan
murid kepada tiga
kumpulan
15. Guru
melambungkan
bola kepada
murid seterusnya
murid
mengumpan bola
terhadap guru
16. Setiap murid
dikehendaki
untuk
mengumpan
sebanyak 3 kali
17. Guru
membetulkan
kesilapan yang
dibuat oleh murid
semasa
mengumpan bola

2. Ansur 1. Gelanggang Tunjuk cara : 2 biji bola


Maju dibahagikan tampar
Kedua kepada empat
bahagian.
2. Setiap
bahagian
gelanggang
ditempatkan
satu
pasangan.
3. Secara
berpasangan,
salah seorang
menjadi Kumpulan Gambar :
berdua
penghantar
dan seorang
lagi
pengumpan
atas
gelanggang.
4. Pengumpan
berdiri rapat
dengan jaring,
penghantar
berdiri
berdekatan
dengan garis
penyerang.
5. Kaki
pengumpan
berjarak, satu
kaki ke
depan, lebih
luas sedikit
daripada luas
bahu dan
bersedia.
6. Berat badan
direndahkan.
7. Lutut dan
pinggul
dibengokkan
sedikit.
8. Tangan
dihulurkan ke
atas di
hadapan dahi.
9. Siku
dibengkokkan
dan dituju ke
luar.
10. Ibu jari dan
jari telunjuk
kedua-kedua
tangan
berjarak untuk
membentuk
satu segi tiga
kecil.
11. Pergelangan
tangan
ditegakkan ke
belakang.
12. Penghantar
melambung
bola kea rah
atas kepala.
pengumpan.
13. Pengumpan
melihat bola
tampar
melalui segi
tiga.
14. Sentuh
bahagian
belakang
bawah bola.
15. Mengumpan
bola tampar
tersebut selari
dengan jaring
kepada
penghantar
dengan
meluruskan
tangan dan
lengan.
16. Penghantar
bergerak kea
rah bola dan
menyangga
bola melintasi
jaring.
17. Gelenggang
bertentangan
menangkap
bola tampar
tersebut.
18. Langkah 3
hingga 16
diulangi.
19. Setelah tiga
kali
melaksanaka
n latihan ini,
bertukar
peranan.
Setelah dua minit,
aktiviti dijalankan
oleh pasangan
yang belum
terlibat.
3. Permainan 1. Murid Alatan:
Kemuncak Kecil dibahagikan 1 biji bola
(10 minit) (Tan Jia kepada dua tampar
Hui) kumpulan di
mana enam Gambar:
orang bagi setiap
kumpulan.
2. Seorang
menjadi pengadil
yang dibimbing
oleh guru.

3. Pasukan A
servis ke pasukan
B.

4. Pasukan B
menangkap bola.
Lambungkan bola
dengan tinggi
kepada rakan
sepasukan dan
rakan tersebut
membuat
hantaran atas
kepala ke pihak
lawan.

5. Mata diperoleh
jika pihak lawan
i. gagal
menangkap bola
ii. bola tidak
dapat melepasi
jarring.
iii. Pasukan yang
mendapat 11
markah dikira
menang.

6. Pemenang
diumumkan dan
diberi tepukan.
4. Penutup 1. 1. Penyejukan Tunjuk cara:
(5 minit) Penyejuka badan
n badan 1. Regangan
i. Regangan
kepala
- berdiri tegak
dan kaki
dibuka
- menolak
kepala ke
arah bawah
dalam kiraan
8
- menolak dagu
ke arah atas
dalam kiraan
8
- tangan kiri
menolak pipi
kiri ke kanan
dalam kiraan
8
- tangan kanan
menolak pipi
kanan ke kiri
dalam kiraan
8.

ii. Regangan
tangan
- angkat tangan
ke atas bahu
secara
bersilang
- tolak siku ke
belakang
dengan tangan
yang lain
- tahan posisi
selama 8 saat
- ulangi dengan
tangan yang
lain

iii. Regangan
Pinggang
- Berdiri dengan
kedua-dua kaki
terbuka
- Pusingkan
badan ke
belakang
mengikut jarum
jam
- Tahan posisi
selama 15-30
saat
- Ulangi pada
arah yang
bertentangan

iv. Regangan
kaki
- Duduk dengan
kedua-dua
tapak kaki
dirapatkan
- Tarik kedua-
dua kaki ke
arah anda
- Gunakan siku
untuk menolak
peha ke
bawah
- Tahan posisi
selama 15
saat
- Lakukan 2 kali

v.Tarik nafas
-tarik nafas
panjang selama
tiga saat
-Aktiviti ini
diulangi sebanyak
tiga kali