Mata pelajaran Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk Tarikh Masa

:Bahasa Melayu :5 Ikrab : /36 Murid :Kegigihan :Usaha Tangga Kejayaan :28 Julai 2010 :10.50-11.50 pagi.

Objektif

:Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ii. Mengemukakan soalan yang relevan secara bertatasusila tentang topik yang dibincangkan. iii. Mengemukakan jawapan yang relevan secara bertatasusila tentang topik yang dibincangkan.

Fokus Utama

:7.1 ± membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 Mengemukakan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Fokus Sampingan :1.2 ± Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. (ii) Menjawab soalan yang mmepunyai maksud yang tersirat

. membaca serta menulis Sistem Bahasa Ilmu Nilai :Ayat tunggal :Kajian Tempatan :Kerajinan. Muzik. Intrapesonal. borang pengurusan grafik Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Set induksi ( 5 minit) y Guru memaparkan lirik Catatan KB : lagu Penyoalan Nilai : lagu Kerajinan Lagu Fikirkan Boleh ³Fikirkan Boleh´ kepada kelas. bekerjasama dalam kumpulan. Intepersonal.Kemahiran Bahasa :Mendengar dan bertutur. Kemahiran Bernilai Tambah(KBT) Kemahiran Berfikir :Teknik penyoalan Kemahiran Belajar . y Guru Mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran. memberi perhatian. Pengetahuan Sedia Ada :Murid pernah membaca artikel berkaitan pelajar cemerlang Bahan Bantu Belajar :Petikan Usaha Tangga Kejayaan.Memproses Kecerdasan Pelbagai : Verba linguistik. berani. y Murid diminta menyanyi Soalan ransangan: Lagu ini berkaitan dengan apa? Jawapan:Kejayaan ³Fikirkan Boleh´ secara beramairamai.

y Faktor-faktor Mencapai Langkah 3 (15 minit ) Kejayaan: y Guru membina peta minda. y Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi tersurat dan tersirat berdasarkan petikan tersebut. Jawapan: i. µUsaha Tangga Kejayaan¶ kepada perhatian. petikan murid membina lima soalan. memahami. mencatat yang mana harus memulakan soalan. BBB: y Wakil setiap kumpulan diminta Petikan murid. Kenapa Langkah 2 ( 20 minit ) y Berdasarkan diberikan. Apa 2. Di mana 5. Bagaimana 6. dalam memberi membaca dengan kuat petikan BCB: mendengar µUsaha Tangga Kejayaan¶ dengan Membaca. Adakah faham anda setelah Langkah 1( 15 minit ) y Murid diminta duduk dalam KB : Penyoalan membaca petikan ini? ii. dalam Contoh perkataan: 1. KB : Mengumpul isi tersirat NILAI: . BCB: Guru menentukan kumpulan Membaca. dan memahami sebutan dan intonasi yang betul dan diikuti oleh ahli kumpulan yang lain. yang diminta NILAI: Bekerjasama kumpulan. kumpulan yang telah ditetapkan. Bila 4.Soalan: i. Faham / Tidak NILAI: Bekerjasama y Guru mengedarkan petikan kumpulan. Siapa 3. KB : Menyoal. antara kumpulan. y Murid diminta bersoal jawab BBB: berdasarkan soalan yang diberi Petikan.

y Guru memberi dorongan tunggal sebagai persediaan dalam membina tunggal. Gigih mengulangkaji pelajaran iv.i. dengan intonasi yang betul y Penekanan terhadap nilai murni. Mengumpul melaporkan jadual sendiri. Belajar mengikut y Murid diminta memberi isi Kegigihan kepada peta minda yang diberi. y Kepentingan membaca kuat proses ayat kepada murid untuk berusaha untuk meningkatkan lagi pemahaman dalam sesuatu tajuk. maklumat. Sosial y Pujian motivasi y Usaha dan nilai- . ii. kepada tuhan NILAI: Tidak putus asa. y Guru menekankan nilai-nilai murni. murid Rumusan isi pelajaran: Kognitif: y Kepentingan pemahaman mengenai ayat Penutup ( 5 minit ) y Guru meminta merumukan pelajaran hari ini. iii. yang diberi. isi. Sentiasa berdoa menyusun isi pada peta minda BCB: Memerhati. Peta Minda. Membaca pelbagai bahan bacaan. y BBB: Guru membimbing murid untuk Petikan.

berterusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful