You are on page 1of 6

LAMPIRAN 1-3

REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN


(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____20 MAC 2019___________ Masa _____10:30am-11:30am_____

Tajuk / Perkara __PENGURUSAN SEKOLAH_____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Bagaimanakah guru besar  Lebih mengutamakan murid


meningkatkan kualiti sekolah dari  Menjadikan contoh teladan kepada
aspek guru dan murid? guru dan murid

 Apakah kaedah yang diaplikasikan  menggunakan kaedah pendidikan


untuk mendidik murid-murid di yang cenderung kepada kasih
sekolah sayang, tetapi apabila murid-murid
membuat kesalahan seperti tidak
menghormati guru, sengaja
mencederakan kawan, beliau akan
mengambil tindakan terhadap murid
tersebut

Tandatangan ____________________________________

Nama _____ENCIK TAN KO LEONG____________

Jawatan ______GURU BESAR__________________


LAMPIRAN 1-3
REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN
(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____19 MAC 2019___________ Masa __11:00AM-11:30AM________

Tajuk / Perkara __DISIPLIN MURID _____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Apakah tindakan yang boleh diambil  mengeluarkan surat amaran kepada


terhadap isu disiplin yang kerap murid sekiranya murid tersebut
berlaku di sekolah tersebut mengulangi kesalahan yang sama
lebih daripada 3 kali

 Apakah kaedah yang digunakan  Kedua-dua kaedah iaitu cenderung


untuk mendidik murid-murid di kepada kasih sayang dan kaedah
sekolah merotan diaplikasikan terhadap murid-
murid. Sekiranya murid tetap tidak
berubah, beliau akan mengambil
kaedah merotan terhadap murid
tersebut

Tandatangan ____________________________________

Nama _____CIK CHIN SEIK FUNG ____________

Jawatan __PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID


LAMPIRAN 1-3
REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN
(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____19 MAC 2019___________ Masa __10:30AM-11:00 AM________

Tajuk / Perkara __PEGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM _____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Apakah tindakan yang diambil  Guru bertugas yang menanyakan


sekiranya murid tersebut kerap tidak sebab murid tersebut tidak menghadiri
menghadiri aktiviti kokurikulum? aktiviti kokurikulum. Sekiranya murid
tersebut masih tidak menghadiri
aktiviti kokurikulum, beliau akan
mengambil tindakan.

 Apakah tindakan yang akan diambil  meminta untuk membuat perjumpaan


sekiranya murid tersebut masih tidak dengan ibu bapa murid berkenaan
menghadiri aktiviti kokurikulum?

Tandatangan ____________________________________

Nama ENCIK TOH MING JIE

Jawatan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


LAMPIRAN 1-3
REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN
(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____19 MAC 2019___________ Masa __12:00-12:30 ________

Tajuk / Perkara __PEGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH _____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Suasana di dalam pejabat tidak  Memaklumkan kepada guru besar


kondusif dan panas tentang pengisian pendingin hawa

 Bagaimanakah untuk menguruskan  menyimpan ke dalam almari mengikut


dokumen-dokumen kertas? kod

Tandatangan ____________________________________

Nama AGNES MARY A/P GNAPLAGASAM

Jawatan KAKITANGAN PEJABAT


LAMPIRAN 1-3
REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN
(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____19 MAC 2019___________ Masa __11:45am-12:15pm________

Tajuk / Perkara __ Minat Pelajar_____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Apakah subjek yang anda tidak  Matematik


suka? Cadangan:
 meminta tunjuk ajar sekiranya
menghadapi masalah dalam mata
pelajaran Matematik
 banyak membuat latih tubi
matematik
 menghadiri kelas tambahan

 Apakah cita-cita anda?  Guru


 belajar bersungguh-sungguh dan
mendapatkan keputusan yang
cemerlang
 mengulang kaji pelajaran setiap hari

Tandatangan ____________________________________

Nama LIM XIN YU

Jawatan PELAJAR
LAMPIRAN 1-3
REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN
(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh ____21 MAC 2019___________ Masa __11:30am-12:00pm________

Tajuk / Perkara __Cara Pelajar Dibahagikan Kepada Kumpulan Semasa PdP____

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

 Guru membahagikan pelajar kepada  Guru-guru di sekolah sepatutunya


kumpulan mengikut tahap membahagikan pelajar ke dalam
pencapaian peperiksaan. kumpulan dengan mencampurkan
pelajar-pelajar yang berbeza tahap
kognitif agar pelajar yang lebih
pandai boleh dijadikan sebagai
mentor atau ketua kumpulan untuk
membimbing rakan-rakan yang
w lemah dalam sesuatu mata
pelajaran
 Terdapat murid-murid yang aktif dan  Menyuruh murid yang pasif duduk di
pasif depan kelas and murid yang aktif
duduk di belakang kelas

Tandatangan ____________________________________

Nama CIK ONG AI HOON

Jawatan MENTOR