You are on page 1of 8

Genetika pot teszt

2016.julius.7.

1. A lyonizáció:
a. Mindig az apai eredetű X kromoszomát érinti
b. Az Y kromoszómát érinti
c. Véletlenszerű
d. Végleges
e. Heterokromatinizáció eredetű
2. Cisztás fibrózisra nem jellemző:
a. Légzési elégtelenség
b. Malabszorbció
c. Magas ..
d. Tejeskávészínű foltok
e. Májelégtelenség
3. A de novo mutáciok:
a. Kockázat ….
b. Gyakran …
c. Az elörő …
d. Az utódgeneráció …
e. Az inkomplett …
4. A kromatinhurok DNS
a. 1000 bp-
b. 100000 bp-
c. 10000 bp – 3000 nukleotid
d. 100000 bp- 1000 nukleotid
e. Egyik válasz sem helyes
5. Autoszomális recesszív öröklödés:
a. Férfiak gyakrabban ..
b. Egészséges szülőknek ..
c. Beteg szülőknek születhet ..
d. Általában az egyik ..
e. Az esetek a testvérek …
6. A hisztonok:
a. Bázikus magfehérjék
b. Savas magfehérjék
c. Igen változatos szerkezetű
d. Lys,Arg,His gazdag
e. Glu és Asp tartalma gazdag
7. A manifeszt heterozigóták:
a. Genotípusa XAX..
b. Tünetei súlyosak
c. Fiúgyermeknél a kockázat 50%
d. Akkor ..
e. L …
8. A pseudo-dominancia esetében:
a. A szülők genotipusa Aa x aa
b. Mindkét szülő fenotipusa beteg
c. Nem folyamatos az átöröklés
d. A betegség átöröklödési kockázata 75%
e. A betegség recesszív
9. A poliA farok (tail) a mRNS 3’ végén:
a. Endonukleázokkal szemben véd
b. Exonukleázokkal szemben véd
c. A fehérje szintézis iniciációját szolgálja
d. A peptidkötés kialakulását katalizálja
e. Megnyújtja a mRNS élettartamát
10. A mRNS szerkestése (editing):
a. A konstitutív splicing
b. Az alternatív splicing
c. Egyes nitrogénbázisok demenciája
d. Egyes nitrogénbázisok addiciója
e. Mutáció
11. Alacsony termet,bradidactylia,benyomott orrgyök jellemző az alábbi betegségre:
a. Marfan szindróma
b. Osteogenesis imperfecta
c. Down szindróma
d. Prader – Willi szindróma
e. Achondroplasia
12. A mitokondriális DNS:
a. Lineáris szerkezetű
b. Fehérjékkel kapcsolódik
c. Telomérekkel rendeződik
d. Feltekeredett szerkezet
e. Bikatenáris
13. A fenilketonuria:
a. Izomgyengeséggel jár
b. Beszédzavarral jár
c. Ekcémát okozhat
d. Általános neonatális szűréssel azonos
e. Rekombináns géntechnológiával előá..
14. Poligénes öröklödésben,a kockázat magasabb a rokonoknál,a családban:
a. Rokonházasságból származik
b. Nem-rokon házasságból származik
c. A ritkábban érintett nemhez tartozik
d. A gyakrabban érintett nemhez tartozik
e. A betegség súlyosabb formája manifeszt
15. Az epigenetikai módosulások:
a. Átörökölhető
b. Reverzibilisek
c. Vonatkoznak a DNS metilá
d. Mutációk
e. Foglalják magukba a hisztonok kémiai módosulásait
16. A tautoméria:
a. Replikatív csúszásra hajlamosít
b. Nem specifikus bázisőárosodást okoz
c. Delécióhoz vezet
d. Szubsztrációt okozhat
e. Mutáció
17. Jellegzetes bőrszinnel társuló betegség :
a. Albinizmus
b. Hemokromatózis
c. Daltonizmus
d. Fenilketonuria
e. Fragilis X szindróma
18. Szemérintettség fordul elő az alábbi betegségeknél:
a. Neofibromatózis
b. Osteogenesis imperfecta
c. Marfan szindróma
d. Daltonizmus
e. Cisztás fibrózis
19. A policisztin mutációja:
a. A cisztás fibrózist okozza
b. Policisztás veséhez vezet
c. Autoszomális domináns öröklődés
d. Kisgyermekkorban halálhoz vezet
e. Autoszomális recesszív öröklödés
20. A mitokondriális DNS:
a. Trikatenáris
b. Géneket kódol
c. A replikációs origót ..
d. Promoter szekvencia
e. Magába foglalja a
21. A siRNS molekulák:
a. Kb. 200 nukleotidból állnak
b. A vírusokkal szemben …
c. A génexpressziót transzkripciós szinten szabályozhatják
d. A génexpressziót poszt-transzkripciós szinten szabályozhatják
e. A transzláció mértékét enyhén csökkentik
22. RNS interferencia kivitelezése :
a. snRNS
b. sncRNS
c. mRNS
d. siRNS
e. incRNS
23. G tetrád szerkezet található:
a. A mtDNS szintjén a D hurokban
b. A telomérekben
c. A gének szabályzó szekvenciáihoz
d. A centroméra területén
e. Mindegyik válasz helyes
24. Az autoszómális domináns öröklödésre jellemző:
a. Az egészséges..
b. A nemek érintettsége ..
c. Folyamatos az átöröklés
d. A betegség g.
e. Rendszerint ..
25. A sötét kromoszóma sáv:
a. Génekben gazdag
b. Génekben szegény
c. Alu szekvencia
d. Nagy mennyiségben tartalmaz A-T
e. Nagy mennyiségben tartalmaz G-C
26. A specifikus gének:
a. A gének 4/5-ét teszik ki
b. Alacsony szinten íródnak át
c. Magas szinten íródnak át
d. A gének 1/5-ét teszik ki
e. Átmenetileg aktíválódnak
27. A génexpresszió transzkripciós szabálya
a. Promoter
b. Kromatin szerkezet
c. DNS metiláció
d. Hiszton ubiquitináció..
e. Hiszton metiláció
28. Az X-hez kötött heteroszómális öröklödik:
a. A fiúk 50%-ára
b. A fiúk 100%-ára
c. A lányok 50%-ára
d. A lányok 100%-ára
e. A gyermekek 25%-ára
29. A monokatenáris láncszakadás kij..
a. MMR
b. NER
c. HR(homolog rekombinacio)
d. NHEJ(nem homolog ..)
e. Egyik válasz sem helyes
30. A metilezett citozin deamenciájiója:
a. MMR
b. BER
c. NER
d. RER
e. Homológ rekombináció
31. A DNS ujjlenyomat technikában a polimorfizmust a következő szinten vizsgáljuk:
a. Szatellita
b. Miniszatelitta
c. Mikroszatellita
d. SINE szekvencia
e. LINE szekvencia
32. A homológ allél rekombináció
a. Az első meiotikus osztódás ..
b. Kétláncú törést feltételeznek..
c. DNS szintézissel történik
d. Egyenlő és kölcsönös ..
e. Mindegyik válasz helyes
33. A retrotranszpozonok:
a. DNS formájában
b. Képviselői az Alu .
c. Egyik formája a ..
d. Mutációkat okoznak
e. RNS formájában mobilizálódnak
34. Splicing mutációk esetében GU ..
a. Intron retencióval jár
b. Intron kihatással jár
c. Exon retencióval jár
d. Extron kihatással jár
e. Egyik válasz sem helyes
35. Ha egy recesszív betegség gyakorisága ..
a. 1:1000
b. 1:250
c. 1:100
d. 1:25
e. Egyik válasz sem helyes
36. A genotipusos heterogenitás
a. Adott gén eltérő mutáció..
b. Adott gén eltérő mutációi..
c. Tipusa a locus heterogen..
d. Egyik változata az allél..
e. Különböző gének mutációja..
37. Az X-hez kötött heteroszomális ..
a. Két beteg szülőnek nem lehet
b. Két egészséges szülőnek..
c. A betegség apáról fiúra terjed
d. A nők gyakrabban érintkeznek
e. Rendszerint egészséges ..
38. A nukleofilamentum :
a. 10 nm
b. 30 nm
c. 100 nm
d. 300 nm
e. 1000 nm
39. A Z DNS szerkezete
a. Balra csavarodott
b. 10 bp/csavarmenet
c. Jobbra csavarodott kettő spirál
d. 3,4 nm menetmagasság
e. 12 bp/csavarmenet
40. Az uniparentális diszómia:
a. Recesszív betegségben .. hordozó
b. Betegséget okozhat…
c. Izodiszómia esetében ..
d. Izodiszómia esetében ..
e. Heterodiszómia esetében ..
41. X-hez kötött heteroszomális …
a. A folyamatos átöröklödés..
b. Általában az egyik ..
c. Két egészséges szülő ..
d. Az egészséges rokonok..
e. Az ismétlődési k..
42. A dóziskompenzáció so
a. Az Y kromoszómát érinti..
b. Véletlenszerű
c. Végleges
d. ncRNS molekulák k..
e. mindig az apai eredetű ..
43. A szolenoid:
a. A nukleofilamentum spiralizációjának eredménye
b. A kromonéma szerkezete
c. 10 nukleoszómát tartalmaz
d. Átmérője 300 nm
e. Elektronmikroszkóppal látható
44. Non-mendeli öröklödésmenetet követ:
a. Angelman szindroma
b. fenilketonuria
c. MELAS
d. galaktozémia
e. daltonizmus
45. A NER reparációban az endonukleáz
a. Kihasítja a kóros nukleotid- szekvenciát
b. Felismeri a DNS léziót
c. Kijelöli a hibát
d. Újraképezi az ép nukleotid szekvenciát
e. Egyik válasz sem helyes
46. A Cot érték:
a. Magasabb repetitív szekvencia
b. A denaturáció jellemzi
c. Magas non- repetitív szekvencia
d. A renaturáció jellemzi
e. Az olvadási középhőmérséklet
47. A DNS primér szerkezete :
a. A nukleotidok polimerizációja..
b. A pirimidin bázisok a dezoxiribózzal a … keresztül kapcsolódnak
c. A nitrogénbázisok sorrendje nem specifikus
d. A cukor-foszfát tengely állandó
e. A nukleotidok összekapcsolódása N- glikozid
48. A replikáció:
a. Iránya 3’-5’
b. Iránya 5’-3’
c. Szemikonzervatív
d. Teljes és tökéletes
e. Gyors folyamat (1h/24h sejt…)
49. Az exonok:
a. Mérete kisebb mint az introné
b. Mérete nagyobb mint az introné
c. Száma kisebb mint az introné
d. Száma nagyobb mint az introné
e. Hiányoznak a mitokondriumok
50. A transzkripcióban nem vesz részt:
a.
b. insulator
c. RE
d. Enhancer
e. silencer
51. A kodon:
a. Vesszőmentes
b. Egyetemes
c. Degenerált
d. Egyértelmű
e. Nukl..
52. Néma mutációt okozhat:
a. szubsztitució
b. insercio
c. transverzio
d. tranycio
e. delecio
53. Autoszómális …
a.
b.
c.
d.
e.
54. A policisztás vese:
a. AD
b. AR
c. X-HD
d. X-HR
e. holandrikus
55. A spe
a.
b.
c. A
d. Minden sejtben
e. A konstitutív ..
56. A Von Recklinghausen kór:
a. Leukémia
b. Arachnodactilia
c. Szellemi fogyatékosság
d. Wilms tumor
e. Agydaganat
57. A heterokromatin..
a. Replikációja ..
b. Replikációja ..
c. Viszonylag ..
d. Viszonylag ..
e. Génekben..
58. X-hez kötött heteroszomális domináns öröklödésben:
a. XaY
b. XaXa
c. XAXA
d. XAXa
e. XAY
59. Az X-hez kötött heteroszomális recesszív betegség:
a. daltonizmus
b. hemofilia
c. duchanne
d. fabry
e.
60. Az olvadási közphőmérséklet:
a. A renaturáció jellemzi
b. Magasabb nagy G-C tartalom mellett
c. A denaturáció jellemzi
d. Függ a molekula hosszától
e. Magasabb nagy A-T tartalom mellett