You are on page 1of 2

Etruscii

Etruscii au locuit regiunea din Italia, numită Etruria (cuprinzând Toscana,
regiunea de nord a Latiumului, şi părţi din Umbria), începând cu
1000–900 î.Ch. până în primul secol după ChrisOrigini

Originea etruscilor a stârnit numeroase controverse, cuvântul etrusc provenind din : Trusci,
Etruri sau Etrusci, dupa cum le spuneau romanii, Tyrsanoi sau Tyrrkenoi, dupa cum ii
denumeau vechii greci. Herodot spune că etruscii provin din regiunea anatoliană
Lidia(Lydia), dar Dionis din Halicarnass atestă faptul că de fapt etruscii erau locuitori nativi ai
Etruriei, care îşi spuneau Rasenna. Acest mister al originii etruscilor a condus către
numeroase studii, începând cu secolele XV şi XVI, şi continuând şi în prezent, când se pare că
se confirmă continuitatea vechilor civilazţii din partea de nord a Italiei. De asemenea, nici
limba etruscă nu este foarte bine descifrată, majoritatea informaţiilor pe care le avem despre
etrusci provin din surse romane. În ce priveşte patria de origine a etruscilor, nu trebuie omis
faptul că Etruria propriu-zis se numea Tuscia. Dar Thyscia (citit tuscia) era numele străvechi
al Tisei, vecină cu Munţii Apuseni, de unde au plecat etruscii, ceea ce ne confirmă indubitabil
că Tuscia italiană a conservat numele originar al patriei etruscilor. Chiar numele actual al
Tisei, consemnat documentar în secolul al XI-lea alături de Tyscia, este de origine etruscă, el
însemnând "puţin", posibil nume dat acestui râu în comparaţie cu fluviul Dunărea.

Organizarea politică
Centrul etruscilor a fost Toscana, unde etruscii s-au dezvoltat ca agricultori şi viticultori foarte
buni, dar şi ca artizani ai unei ceramici deosebite. Etruscii au fost consideraţi mai avansaţi
tehnologic, faţă de vecinii lor, chiar şi decât romanii, minele de plumb, cositor, fier sau cupru
furnizând materia primă pentru o metalurgie din care se aprovizionau până şi grecii sau
cartaginezii. Etruscii s-au organizat în oraşe-state începând cu secolul 8 î.Ch, acestea fiind
Arretium (Arezzo), Caisra (Caere sau Cerveteri), Clevsin (Clusium sau Chiusi), Curtun (
Cortona), Perusna (Perugia), Fufluna sau Pupluna (Populonia), Veii, Tarchna (Tarquinii sau
Tarquinia-Corneto, cu celebrele morminte pictate), Vetluna (Vetulonia), Felathri (Volaterrae
sau Volterra), Velzna (Volsinii sau Bolsena), and Velch (Volci sau Vulci), precum şi oraşele
actuale Mantua şi Bologna, sau pierdutele Atria şi Spina.

Vestigii
Cea mai mare colecţie de artefacte cu origini etrusce se găseşte la Museo Nazionale di Villa
Giulia din Roma, un muzeu înfiinţat de Papa Iuliu III. De asemenea există numeroase vestigii
arheologice în oraşele înfiinţate de ei şi care rezistă până astăzi. Descoperiri importante şi care
au atras atenţia lumii asupra acestei civilizaţii au fost mormintele pictate din Tarquinia. În
secolul al XIX-lea se declanşase chiar o manie cu privire la etrusci, orice muzeu mândrindu-se
cu artefacte etrusce, în defavoarea siturilor arheologice.

Limba
Limba etruscă este cunoscută astăzi din puţinele inscripţii păstrate. Ei nu aveau obiceiul -
precum grecii - să scrie epopei, ci foloseau scrisul mai mult pentru ritualuri - ca triburile

ceea ce ar duce spre concluzia că ambele limbi au avut la bază fondul vechi european.cal • carath .tata (tati) • cal .noapte • nuk .Daciei.hap! • ati .târg • vinus . Exemple: • ame .vin .gard • nata .nu • terg . Se remarcă o similitudine între anumite cuvinte etrusce şi corespondenţele lor româneşti.mama • ana .cana • ape .