You are on page 1of 1
Stimati colegi din Politia Local, in calitate de reprezentant pentru aprox. 70% din personalul politiei locale, ProLex are ca scop protectia profesionali si imbunitatirea lor de munca si salarizare a personalului polifiei locale si tocmai de live care cond aceea ne opunem categorie, oricdror proiecte de acte norma: inrautatese conditia profesionala si salariali a personalului politiei locale, iar proiectul de Statut sustinut de UDMR este dezastruos. Tati citeva motive pentru care nimeni nu ar trebui si fie de acord cu acest proiect de Statut - elimina functia publica de politist local; - nu reglementeaza conditiile de munca pentru intregul personal; - stabileste alocatia de hrana in limita bugetului aprobat; - functionarul public raméne fara grad profesional de la iesirea din debut pani la 3 ani de activitate; - ,Serviciul politistului local are caracter permanent gi obligatoriu” (nici sclavii nu aveau aceasta obligatie); - ,,Polifistii locali de reguli beneficiaza de sporurile stabilite de lege”. ProLex a adus la aceeasi masa de discutii toate partile: membrii de sindicat prin liderii alesi, directorii, primarii municipiilor si asociatia prof impreuna cu un grup de experti, lucreaza, in prezent, la realizarea unui proiect de modificare a legii politiei locale care si rezolve nu doar reducerea varstei de pensionare, ci si certitudinea acordarii normei de hrana, salarizarea la nivelul angajafilor din aparatul de specialitate al primarului, reglementarea clari a domeniilor de competenta, carierei, procedurilor operationale unitare, precum si crearea unei structuri cu rol itatii politie locale. ‘ilor locali ce a determinat de indrumare, monitorizare si control a act ProLex a organizat primul mi stabilirea normei 6 de hrana pe zile calendaristice si normei 12B. izia ICCJ nr.23/2016 pronuntaté in dosarul ProLex, am obfinut recunoasterea dreptului tuturor bugetarilor de a fi salarizati la nivelul maxim in cadrul in: Pro Lex este ingura org: stei de pensionare a politistilor locali. ine dezbinarea sindicali, nu indeamna la par: se asocieze, dupa o reducerea ProLex nu sust vreunui sindicat, ci recomanda angajatilor si aleaga s: a capaci dicatului de a rezolya irea analiza temeinica a rezultatelor problemele profesionale. Stimati colegi, fifi informafi, abonati a la canalul-de-youtube prolex.tv, [\ ar singura televiziune care vii este destinata!