You are on page 1of 18

SURAT-SURAT

PERHUBUNGAN
LUAR/
DALAMAN
CARTA
ORGANISASI
JKKS/JK
PANITIA
SENARAI NAMA
GURU MATA
PELAJARAN
DAN KELAS
PEKELILING-
PEKELILING
IKHTISAS
BERKAITAN
PANITIA
ABM/
KEWANGAN
PANITIA
JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
MAKLUMAT
ASAS,
AKADEMIK, DAN
IKHTISAS GURU
SIJIL-SIJIL
PENYERTAAN/
PENGHARGAAN
PANITIA
NOTIS/MEMO
PANGGILAN
DIALOG
PRESTASI
NOTIS/MEMO
EDARAN
DIALOG
PRESTASI &
BORANG
MAKLUM BALAS
DIALOG
PRESTASI
(ASAL &
TERKINI)
KEHADIRAN
MESYURAT
REKOD EDARAN
DIALOG
PRESTASI
DRAF DIALOG
PRESTASI YANG
DISEMAK OLEH
PENGERUSI
MAKLUM BALAS
(ASAL) &
DIALOG
PRESTASI
PELAN
STRATEGIK
LAPORAN-
LAPORAN
PROGRAM
KAJIAN
TINDAKAN