You are on page 1of 2

Materialisme

1. Definisi
- Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk
kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan
segala sesuatu yang mengatasi alam.
- Orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis.
- Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai
bahan, benda, segala sesuatu yang tampak.

2. Ciri-ciri materialisme
- Segala sesuatu yang wujud (bentuk) berasal dari satu sumber, iaitu material (ma'dah).
- Tidak mempercayai kewujudan sifat ghaib.
- Membuat lima deria satu-satunya cara untuk mencapai pengetahuan.
- Menjadikan ilmu sebagai pengganti agama dalam meletakkan undang-undang.
- Membuat bias dan sifat manusia sebagai moral.
- Pemahaman tentang garis pemikiran, di mana manusia adalah sumber manusia dan juga
sebagai penyelesaian tindakan yang sedia ada dalam cara dialetik

3. Factor penyebab metrialisme


- ‘insecurity’ iaitu kecenderungan individu untuk mengatasi rasa cemas dan ragu tentang
perasaan berharga, mengatasi tantangan secara efektif, dan perasaan aman terhadap dunia
yang sulit diprediksi.
- gaya hidup yang materialistik pada anggota keluarga dan teman sebaya, juga yang
ditampilkan oleh media, menimbulkan materialisme pada individu dan pengiklanan dan
penyebaran kapitalisme.
- iklan yang terpengaruh oleh model pameran kapitalisme
boleh menyebabkan perasaan rendah diri.

4. Cara menghindari materialism


- Sedar anda materialistik
Mempunyai masalah dengan materialisme tidak menjadikan anda orang yang tidak baik.
Anda boleh mengatasinya jika anda ingin cuba mengatasinya.

- Menyedari segala sesuatu tidak selalu kekal


Jika anda dapat menyedari bahawa kekayaan tidak akan selalu menjadi kekal selama-
lamanya, ia dapat membantu anda merasa kurang materialistic

- Mencabar diri sendiri


Cabar diri anda untuk membeli sesuatu yang tidak berjenama. Anda mungkin mahu
mencabar diri sendiri untuk tidak membelanjakan wang untuk seketika

- Pikirkan kemungkinan simpanan anda


Lihat bagaimana peningkatan simpanan anda dapat membawa kepada kepuasan atau
lebih daripada ingin memperoleh lebih banyak kekayaan. Mengetahui bahawa anda
menghabiskan wang anda dengan bijak boleh menjadi hadiah kepada diri anda sendiri.

- Sedar wang itu datang dan pergi


Sukar untuk tidak terlalu melekat pada perkara tertentu kerana mungkin terdapat masa
apabila anda tidak mampu. Adalah lebih baik untuk bersyukur atas perkara yang anda
miliki daripada merasa kesulitan apabila anda mengalami kesulitan kewangan.

- Menyedari bahawa keperibadian seseorang lebih penting


Adalah penting untuk menyedari bahawa personaliti orang benar-benar penting dalam
kehidupan, bukan sesuatu atau apa-apa lagi. Fikirkan tentang masa anda mungkin
mengalami krisis dalam keluarga anda. Adakah penting apa yang anda gunakan?