You are on page 1of 2

GEOGRAFI TINGKATAN 2 (Latihan 1)

BAB 3: PENGARUH PERGERAKAN BUMI


TERHADAP CUACA DAN IKLIM
Rajah di bawah ini menunjukkan peredaran bumi mengelilingi matahari.
Berdasarkan rajah peredaran bumi, lengkapkan huraian yang berikut tentang ciri-
ciri setiap kedudukan.

Kedudukan Huraian

Dikenal sebagai ____________________ (21 Mac). Matahari


tegak di atas Garisan _________________. Hemisfera utara
I
mengalami musim _______, manakala hemisfera selatan
mengalami musim __________ .

Dikenal sebagai _________________ (21 Jun). Matahari


tegak di atas Garisan _________________. Hemisfera utara
mengalami _________________, manakala hemisfera selatan
II
mengalami _________________. Waktu siang lebih
_________________ di hemisfera utara, manakala selatan
mengalami musim _________________.

Dikenal sebagai _________________ (23 September).


Matahari tegak di atas Garisan _________. Hemisfera utara
III
mengalami musim _________________, manakala hemisfera
selatan mengalami musim _________________.

Dikenal sebagai _________________ (22 Disember).


Matahari tegak di atas Garisan _________________.
Hemisfera utara mengalami _________________, manakala
IV hemisfera selatan mengalami _________________. Waktu
malam lebih _________________di hemisfera utara,
manakala waktu siang lebih _________________ di hemisfera
selatan.