You are on page 1of 7

Proiect de lecţie

Propunător : Bucurica Nicoleta


Scoala Gimnaziala ’’Sfintii Imparati’’ Comuna Balta Doamnei
Disciplina: Cultură civică
Clasa: a VII-a
Data: 27.03.2019
Durata lecției: 50 de minute
Unitatea de învăţare: Autoritățile statului român
Subiectul lecţiei: Autoritatea judecătorească
Tipul lecţiei: mixtă

Obiectiv general: De a transmite, consolida și evalua cunoștințele referitoare la autoritatea judecătorească;


De a dezvolta la elevi capacitatea de exprimare și analiză prin argumentare.

Obiective operaţionale: Toți elevii :


1. Să precizeze, apelând la cunoștințele anterioare, atribuțiile președintelui
2. Să identifice instanțele judecătorești
3. Să precizeze ce este statul de drept.
4. Să identifice simbolul justiției și semnificația ei, pe baza anexei 1

Metode si procedee didactice: dezbatere, conversaţie, confruntare de idei, expunerea, explicaţia,


exerciții.

Material didactic: Manual de Cultură Civică, clasa a VII-a, Editura All

Comp Etapele lecţiei Conţinut Activitatea Activitatea elevilor Metode Material


etență informat profesorului si didactic
iv procedee
didactice
I. Notează Elevul de serviciu Catalog
Moment absenţele, enumeră elevii absenți
organizatoric verifică (2 minute)
2 min. curăţenia,
stabilește
liniștea
în clasă
II. Cere elevilor să Numesc președintele țării Conversa
Reactualizarea numească ca fiind Traian Băsescu. ție
cunostinţelor președintele examinat
anterioare Țării. oare
8 min

Cere elevilor să Elevii spun că


descrie modul președintele este ales prin
în care este ales vot universal, direct,
Președintele și secret, liber exprimat și
atribuțiile lui. egal.
Atribuțiile președintelui
sunt în politica internă
( desemnează primul-
ministru, revocă și
numește pe unii membri ai
Guvernului, se consultă cu
guvernul în privința
principalelor probleme,
adresează mesaje
Parlamentului, referitoare
la principalele probleme
politice ale națiunii, poate
cere poporului să-și
exprime voința prin
referendum, în legătură cu
anumite probleme de
interes național, conferă
decorații și titluri de
onoare, acordă grațiere
individuală), în politica
externă (încheie tratate
internaționale în numele
României, acreditează sau
recheamă reprezentanții
diplomatici ai României,
aprobă înființarea,
desființarea sau
schimbarea rangului
misiunilor diplomatice,
acreditează reprezentanții
diplomatici ai altor state),
și în domeniul apărării:
este comandantul forțelor
armate și are funcția de
președinte al Consiliului
Suprem de Apărare al
Țării, declară, cu apobarea
Parlamentului,
mobilizarea forțelor
armate, ia măsuri pentru
respingerea agresiunilor
împotriva statului.
(8 minute)
III. Cere elevilor să Notează titlul lecției. Analiza,
Anunţarea noteze în caiet explicația
titlului lecţiei titlul noii lecții
noi, a planului „Autoritatea
de idei si a judecătorească”
obiectivelor
lecţiei
5 min Precizează
O1 planul de idei al
acesteia:
- - Instanțele
judecătorești
- - Statul de drept

IV. Instanțele Cere elevilor să Autoritatea judecătorească Analiză,


Transmitereaas judecător noteze definiția funcționează separat, explicație
imilarea ești „autorității independent de puterile ,
noilor judecătorești” legislativă și executivă, de dezbatere
cunostinţe eventualele influențe ale
25 min unor politicieni sau
partide.

O2 Cere elevilor să Instanțele judecătorești Conversa


noteze sunt: Curtea ție
instanțele Constituțională, Curtea
judecătorești. Supremă de Justiție,
Curtea de Apel, Tribunalul
și Judecătoria.

Cere elevilor să Judecătorii sunt


noteze independenți și se supun
caracteristicile doar legii, nu pot avea
judecătorilor. funcție publică sau
privată. Există totuși o
instituție care poate să
sancționeze judecătorii,
Consiliul Superior al
Magistraturii. Judecătorii
sunt propuși Președintelui
de către Consiliul
Superior al Magistraturii.
Ședințele judecătorești
sunt public și se
desfășoară în limba
română.

O3 Cere elevilor să Statul în care domnește


noteze definiția legea, este asigurată
statului de respectarea drepturilor
drept. fundamentale ale
oamenilor și este
împiedicat abuzul de
putere se numește stat de
drept. Acesta permite
existența unei societăți
democratice, are la bază
legi echitabile, aplicate
nearbitrar.

O4 Cere Anexa 1 Citesc Anexa 1.


elevilor

identifice1.
simbolul
justitiei și
semnifica
ția lui, pe
baza
anexei 1.
V. Obţinerea Cere elevilor să Elevii vor avea la Dezbater Manual
performanţei rezolve dispoziție 6 minute timp e,
10 minute exercițiul 2 și de gândire, apoi își vor conversaț
exercițiul 5 din spune părerea. ie
manual, de la euristică
pagina 51. Elevii vor citi răspunsurile
date și vor corecta
răspunsurile greșite.
(4 minute)

VI. Evaluarea Formularea Ajutaţi de profesor Conversa


cunostinţelor concluziilor definesc cele două noțiuni tie
5 min corecte, de bază a lecției: euristică
adresându-le Autoritatea judecătorească
întrebări și statul de drept(5
ajutătoare minute)

Schiţa tablei
Activitatea judecătorească
-Autoritatea judecătorească urmăreşte înfăptuirea justiţiei și funcționează separate, independent
de puterile legislativă și executivă, de eventualele influențe ale unor politicieni sau partied.

-Justiția se realizează prin instanţele judecătoreşti:


- Curtea Constituţională
- Curtea Supremă de Justiţie
- Curtea de Apel
- Tribunalele
- Judecătoria
Judecătorii- sunt propuși Președintelui de către Consiliul Superior al
Magistraturii
- independenţi
- se supun doar legii.
- nu pot avea funcţie publică sau privată.
Ședințele judecătorești sunt publice și se desfășoară în limba română.

Instituția care poate să sancționeze, să transfere sau să promoveze judecătorii: CONSILIUL


SUPERIOR AL MAGISTRATURII (instituție alcătuită din magistrați aleși pe o durată de patru
ani de către Parlament)

Statul în care domnește legea, este asigurată respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor
și este împiedicat abuzul de putere se numește stat de drept.
STATUL DE DREPT- permite existența unei societăți democratice
- are la bază legi echitabile, aplicate nearbitrar de judecători și funcționari
publici, după prevederile legii.