You are on page 1of 11

MANUAL PELAKSANAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

SET INDUKSI
- Guru menyediakan lapan keping puzzle yang terdiri daripada dua pecahan gambar
- Puzzle tersebut perlu digerakkan dari seorang pelajar kepada seorang pelajar lain
- Audio dimainkan oleh guru sepanjang permainan berlangsung.
- Pelajar terakhir yang memegang kepingan puzzle perlu tampil kehadapan dan membacakan
nota yang tertulis di atas kepingan puzzle. Nota:
- Pelajar perlu mencantumkan setiap kepingan puzzle 1.
- Pelajar dapat meneka pembelajaran hari ini berdasarkan kepingan puzzle yang telah 2.
dicantumkan. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Langkah 1
- Penerangan nilai kemanusiaan dan pengajaran melalui slide
- Pelajar menyenaraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam cerpen Bukit Emas
mengikut muka surat yang diberikan.

Langkah 2
- Teknik Think-Pair-Share dilaksanakan
- Guru memberikan pernyataan masalah untuk difikirkan oleh para pelajar
- Pelajar diberikan masa untuk berfikir dan mencari jawapan
- Masa tamat dan pelajar perlu berkongsi secara berpasangan
- Pelajar juga diminta untuk berkongsi jawapan dan pandangan di hadapan kelas dengan
mengaitkan contoh dalam cerpen Bukit Emas.
Langkah 3
- Tugasan lembaran kerja bagi tujuan pengukuhan
- Pendekatan Terbeza dari segi proses
- Pelajar aras sederhana pelu menjawab soalan berdasarkan teks yang diberikan
- Pelajar aras rendah perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan
- Pelajar perlu menjawab secara individu

Penutup
- Sesi refleksi
- Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membuat rumusan nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam cerpen Bukit Emas
- Wakil pelajar setiap kumpulan perlu memberikan rumusan nilai dan pengajaran yang terdapat
dalam cerpen Bukit Emas
- Guru merumuskan keseluruhan pengajaran dan pembelajaran tentang nilai dan pengajaran
yang terdapat dalam cerpen Bukit Emas
LANGKAH 1
LANGKAH 2