You are on page 1of 8

1

Missa Jäger
Orlande de Lassus (c.1532-1594)
Misse decem variis concentibus (Gardano press, Venice, 1589)
Kyrie
q 
~
   q 
5
4 
Cantus

q 2  q q 
Ky ri e e lei son.

 q 4 
Altus
q
2   q q   
Ky ri e e lei son. Ky ri e e lei son.
 q 4 q     q   
Tenor q 2
8

q 4   
Ky ri e e lei son. Ky ri e e lei son. Chri ste e
 
     
Bassus
q 2
Ky ri e e lei son. Ky ri e e lei son. Chri ste

 
 
10
    
 
Chri ste e lei son. Ky ri Ð
ee lei son. Ky

  
     q q   
Chri ste e lei son. Chri ste e lei son. Ky ri e

 q q q q q q q qqq q    q q  
8
lei son. Chri ste e lei son.
 q  
   
  

e lei son. Chri ste e lei son.

 q q q 
~
 q q q q  
15 20
   q q  q q 
ri e e lei son. Ky ri e e lei son.
~
  q q  
q q q q  q q    
e lei son. Ky ri e e lei son. Ky ri ee Ð lei son.

         q q q q 
8
Ky ri e e lei son. Ky ri e e lei son.
      
  
Ky ri e e Ð lei son. Ky ri ee Ð lei son.

Gloria
q q
  q q q q  q q q q   q q q
5
4  
Cantus

q 2 q
Et in ter ra pax, ho mi ni bus bo næ vo lun ta tis. Lau da mus te, Be ne di ci mus
~
 q 4
2 q  q q q q  q q q q 
Altus
q
   q q q q
Et in ter ra pax, ho mi ni bus bo næ vo lun ta tis. Lau da mus te, Be ne di ci mus
q q q q q  q q q q 
 4 q    q q q q
Tenor
q 2
8
Et in ter ra pax, ho mi ni bus bo næ vo lun ta tis. Lau da mus te, Be ne di ci mus
 q q q q q q  q q q q  
Bassus 4
q 2   q q q q
Et in ter ra pax, ho mi ni bus bo næ vo lun ta tis. Lau da mus te, Be ne di ci mus
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
2 Missa Jäger: (score)

   q q q q   q q 
10
  q   q q  
te, A do ra mus te, Glo ri fi ca mus te, Gra ti as a gi mus ti bi pro pter ma gnam glo ri am tu am.

  q   q q   q q q q   q q 
q q  
te, A do ra mus te, Glo ri fi ca mus te, Gra ti as a gi mus ti bi pro pter ma gnam glo ri am tu am.

  q      q qqq   qq q q   q q  
8


te, A do ra mus te, Glo ri fi ca mus te, Gra ti as a gi mus ti bi pro pter ma gnam glo ri am tu am. Do mi ne De us Rex
 q     
 q qqq   qq q 
q
  q q 
 
te, A do ra mus te, Glo ri fi ca mus te, Gra ti as a gi mus ti bi pro pter ma gnam glo ri am tu am. Do mi ne De us

    q q q q  q q q q q q q q q q 
15 20
  q q q q
 
De us Pa ter om ni po tens. Do mi ne Fi li u ni ge ni te, Je su Chri ste, Do mi ne De us,

 
  q q q q  q q   q q   q q q q q
De us Pa ter om ni po tens. Do mi ne Fi li u ni ge ni te, Je su Chri ste, Do mi ne De us,
 q q q   q q q q  
  q    q q q q
8
cæ le stis, De us Pa ter om ni po tens. Je su Chri ste, Do mi ne De us,
  q qq q q q q  q q q q
     
Rex cæ le stis, De us Pa ter om ni po tens. Je su Chri ste, Do mi ne De us,


 q q q q q q q q q q  q q q q q q q q 
25
 q q  q q  
A gnus De i, Fi li us Pa tris. Qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, Qui tol lis pec ca ta mun di, sus ci pe

 q q  q q   q q q q q q q q q q  q q q q q q q q 
A gnus De i, Fi li us Pa tris. Qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, Qui tol lis pec ca ta mun di, sus ci pe
 q q 
 q q  q q   q q q q q q q q q q  q q q q q q
8

q q q q q q 
A gnus De i, Fi li us Pa tris. Qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, Qui tol lis pec ca ta mun di, sus ci pe
 q q  q q   q q
q q q
q 
q q q q 
  q q
A gnus De i, Fi li us Pa tris. Qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, Qui tol lis pec ca ta mun di, sus ci pe

 
 q q q q
30
 q q q q q q  q q   q q  
de pre ca ti o nem no stram, Qui se des ad dex te ram Pa tris, mi se re re no bis, Tu

 q q q q q q  
 q q q q q q     
de pre ca ti o nem no stram, Qui se des ad dex te ram Pa tris, mi se re re no bis, Tu

 q q q q q q  q q q  q q  
 q  q q 
q q q  
8
de pre ca ti o nem no stram, Qui se des ad dex te ram Pa tris, mi se re re no bis, Quo ni am tu so lus San ctus.
 q q
q q q q 
   q q  q q q q q 

de pre ca ti o nem no stram, mi se re re no bis, Quo ni am tu so lus San ctus.
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
Missa Jäger: (score) 3
   
 q q q q  q q q q   
35 40
 q q q q 
so lus Do mi nus, tu so lus Al tis si mus Je su Chri ste, cum San cto Spi ri tu, Pa tris, A men.

 q q q q  
q  q q q  q q q q  q qqq   
so lus Do mi nus, tu so lus Al tis si mus Je su Chri ste, cum San cto Spi ri tu, in glo ri a De i Pa tris, A men.

   q q q q    q q q q  q q q q  q q  q q 
8

q
Tu so lus Al tis si mus Je su Chri ste, cum San cto Spi ri tu, in glo ri a De i Pa tris, A men.
   q q q   
  q q q q   

tu so lus Al tis si mus Je su Chri ste, In glo ri a De i Pa tris, A men.

Credo
 q

~
 
5


 4 q q q q q q q q  q q q q q q q q q q q q 
q 2
Cantus

Pa trem om ni po ten tem, fa cto rem cæ li et ter ræ, vi si bi li um om ni um et in vi si bi li um.

Altus q 4
2 q q q q  q q q q  q q q q q q q q q q q q 
q Pa trem om ni po ten tem, fa cto rem cæ li et ter ræ, vi si bi li um om ni um et in vi si bi li um.
q q q qq  qq qq q q qq qqq
 4 q q q q  q 
Tenor
q 2
q qq 
8
Pa trem om ni po ten tem, fa cto rem cæ li et ter ræ, vi si bi li um om ni um et in vi si bi li um.
 4 q q q q  q q q q q q q q 
qq qq q
q 
Bassus
 q 2
Pa trem om ni po ten tem, fa cto rem cæ li et ter ræ, vi si bi li um om ni um et in vi si bi li um.

 q q  q q  q q q  
10
  q q q q  q  

Et in u num Do mi num Je sum Chri stum, Fi li um De i u ni ge ni tum, et ex Pa tre na tum De

  q q q q q  q q   
q  q  q q q  
Et in u num Do mi num Je sum Chri stum, Fi li um De i u ni ge ni tum, et ex Pa tre na tum De
 q q  
  q q q q  q  q q q  q q q  q q q q q q q
8

 q q qq q q 
Et in u num Do mi num Je sum Chri stum, Fi li um De i u ni ge ni tum, et ex Pa tre na tum an te om ni a sæ cu la.

 
q q q q  q

  q q q 
q  q q q  
Et in u num Do mi num Je sum Chri stum, Fi li um De i u ni ge ni tum, et ex Pa tre na tum an te om ni a sæ cu la.

    q q q q
~
 q q    q q q
15
 q q q  
um de De o, De um ve rum de De o ve ro, Ge ni tum, non fa ctum, con sub stan ti a lem Pa tri:
 
 q      q  q q q qq q q
q  q q q
um de De o, De um ve rum de De o ve ro, Ge ni tum, non fa ctum, con sub stan ti a lem Pa
  q q q q    
   
8
lu men de lu mi ne, De um ve rum de De o ve ro,
  q q q q      
 
lu men de lu mi ne, De um ve rum de De o ve ro,
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
4 Missa Jäger: (score)
 
 q q q q
20 25
  q q      q 
per quem om ni a fa cta sunt. et pro pter no stram sa lu tem de scen dit de cæ
 
   q q    q q   q q q q
tri: per quem om ni a fa cta sunt. et pro pter no stram sa lu tem de scen dit de cæ

  q q  q q q q q  q q q q q  q q q q
8

q q q q
per quem om ni a fa cta sunt. Qui pro pter nos ho mi nes et pro pter no stram sa lu tem de scen dit de cæ

 q q   q q q q 
  q q q q 
 q 
per quem om ni a fa cta sunt. Qui pro pter nos ho mi nes et pro pter no stram sa lu tem de scen dit de cæ

 q q q q  q q q q  30

 q q q     
lis. Et in car na tus est de Spi ri tu San cto ex Ma ri a Vir gi ne: et ho mo fa ctus est.


 q q q q  q q q q  q q q     
lis. Et in car na tus est de Spi ri tu San cto ex Ma ri a Vir gi ne: et ho mo fa ctus est.

   q q q
~
  q q q q  q q q q  q q q  q q q  
8
lis. Et in car na tus est de Spi ri tu San cto ex Ma ri a Vir gi ne: et ho mo fa ctus est. Cru ci fi xus
  q q q q q q   q
  q q q q  q   
lis. Et in car na tus est de Spi ri tu San cto ex Ma ri a Vir gi ne: et ho mo fa ctus est. Cru ci

 35
   

   

 
 q q q q  q q q q
  q q q q  q q q q q q
8
e ti am pro no bis sub Pon ti o Pi la to: pas sus, et se pul tus est. Et re sur re xit ter ti a di e,
 q q q q q q q 
 q q q q   q q q  q q 
q q  
q

fi xus e ti am pro no bis sub Pon ti o Pi la to: pas sus, et se pul tus est. Et re sur re xit ter ti a di e, se

 40

    
Et

   

  
  q q q q q q q q    q q q q 
8
se cun dum scri ptu ras, Et a scen dit in cæ lum: se det ad dex te ram Pa tris.

   q q q  
 q q q q   
~
 

cun dum scri ptu ras, Et a scen dit in cæ lum: se det ad dex te ram Pa tris.
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
Missa Jäger: (score) 5
  
 q q q q q q q q q q q    q  q  
45 50

i te rum ven tu rus est cum glo ri a ju di ca re vi vos et mor tu os: cu jus re gni non e rit fi

 qq q q q q    q  
q q q q q  q qq 
  q q
Et i te rum ven tu rus est cum glo ri a ju di ca re vi vos et mor tu os: cu jus re gni non e rit fi

    
8

     q qq  q q q q  q q q q  q q q q  q q  q q 
~ ~ 55
q q q q
 
nis. Et in Spi ri tum san ctum Do mi num, et vi vi fi can tem: Qui ex Pa tre, Fi li o que pro ce dit. Qui cum Pa tre, et

  q q q q  q q q q  q q q q  q q  q q   q q q q
nis. Et in Spi ri tum san ctum Do mi num, et vi vi fi can tem: Qui ex Pa tre, Fi li o que pro ce dit. Qui cum Pa tre, et

  q q q q  qq q q 
 q q q q  q q  q q   q q q q
8
Et in Spi ri tum san ctum Do mi num, et vi vi fi can tem: Qui ex Pa tre, Fi li o que pro ce dit. Qui cum Pa tre, et
  qq q q  qq q q qqq q  qq  qq   
 
Et in Spi ri tum san ctum Do mi num, et vi vi fi can tem: Qui ex Pa tre, Fi li o que pro ce dit.

 60
 q q q q q q
 q q q q q q  q q q q  q q q q  q q  
Fi li o si mul a do ra tur, et con glo ri fi ca tur: qui lo cu tus est per Pro phe tas. Et u nam, san ctam, Ca tho li

 q q q q q q  q q q q  q q q q  q q  q q q q q q
Fi li o si mul a do ra tur, et con glo ri fi ca tur: qui lo cu tus est per Pro phe tas. Et u nam, san ctam, Ca tho li

 q q q q q q  
q q q q q q q q  q q  
 q q q q q q
8
Fi li o si mul a do ra tur, et con glo ri fi ca tur: qui lo cu tus est per Pro phe tas. Et u nam, san ctam, Ca tho li
 q q q q  q q q q q q q q 
  q q  q q q q q q
si mul a do ra tur, et con glo ri fi ca tur: qui lo cu tus est per Pro phe tas. Et u nam, san ctam, Ca tho li


  q q q q   
65 70
3          4
1 2
cam, et a po sto li cam Ec cle si am. Con fi te or u num ba pti sma in re mis si o nem pec ca to

  q q q q q  3   4
 1        2
cam, et a po sto li cam Ec cle si am. Con fi te or u num ba pti sma in re mis si o nem pec ca to

  q q q q   3          4
1 2
8
cam, et a po sto li cam Ec cle si am. Con fi te or u num ba pti sma in re mis si o nem pec ca to
   3      
 qq q q 1    4
2
cam, et a po sto li cam Ec cle si am. Con fi te or u num ba pti sma in re mis si o nem pec ca to
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
6 Missa Jäger: (score)
 
~
 42  q q q q q q q q q q q 
75
 q q  q  q q 
rum. et ex pe cto re sur re cti o nem mor tu o rum, et vi tam ven tu ri sæ cu li. A men.

 42  q q q q q q q q q q q   q q  q  
rum. et ex pe cto re sur re cti o nem mor tu o rum, et vi tam ven tu ri sæ cu li. A men.

 42  q q q q q q q q q q q  q q q q    
8
rum. et ex pe cto re sur re cti o nem mor tu o rum, et vi tam ven tu ri sæ cu li. A men.
4 q q q  q 
 2  q q q q q q q q q q q 
rum. et ex pe cto re sur re cti o nem mor tu o rum, et vi tam ven tu ri sæ cu li. A men.

Sanctus
 q  q q q q 
~ ~
q q q 
5
q 42   
Cantus

San ctus, san ctus, san

 q 42 q q q q q q q q  
 q q q   q q q q q
Altus
q 
San ctus, san ctus, san ctus,

 q 4  q q q q q 
Tenor
q 2 q q q  q q q q q q 
San ctus, san
q
8

 4  q q q q  q q q q
  
Bassus
q 2 q  
San ctus, san ctus, san

   q q 
  q  q    q  
10
 
ctus, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa ba

 q    q    q q  
 
Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us
 q    q  
   q q   
8

 
ctus, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa
    q 
 q   
ctus, Do mi nus De us Sa ba oth, Do mi nus De us Sa

 ~ 15

 q q      
oth. Ple ni sunt cœ li et ter ra glo ri
~ ~
 q q  q qq 
q   q q q q   
Sa ba oth. Ple ni sunt cœ li et ter ra glo ri

q  q q  
    q   

8
ba oth, Ple ni sunt cœ li et ter ra glo ri
    q q q q q   q   

ba oth, Ple ni sunt cœ li et ter ra glo
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
Missa Jäger: (score) 7
 ~
      
20 25
 q q  q q q q q  q 
a tu a. O san na in ex cel sis, o san na in

  q q  
     q q  q q q q q q 
a tu a. O san na in ex cel sis, o san na
  
  q q    q q  
8
a tu a. O san na in ex cel sis, o san na
      q q 
 
ri a tu a. O san na in ex cel sis,

 q 
 q q   q 
30
 q q     
ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, in ex cel sis, o san na

  q  q q q  q 
q
 q q q q q   
in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na
q q q q q  
 q q  q q q q   q q  
8

q q 
in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis,
      q q 
 
o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis,

 
q q q q q q q q 
35
  q  q q 
in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na, o san na in ex cel sis.

 q q q  q q q q  q q q q q q q q q q  q q 
 
in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis.

   q q  q q qq q q   q q   q q 
8
o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis.
  q q 
  q q   q q 
  
o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis, o san na in ex cel sis.

Benedictus
  q 4 q q q   q q q   q 5q q q q q 
q q
Tenor q 2
8
Be ne di ctus qui ve
 q  q q q 
Bassus
 q 2
4  q q q  
Be ne di ctus qui

 q
 q    q q q q q q q q q q q qq 
 
~
 q q q q 
10

8 nit in no mi ne Do mi ni, in no mi
q q 
    q q q q q q q q q q q q q 
~
q q  

ve nit in no mi ne Do mi ni, in
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5
8 Missa Jäger: (score)
 
 qq   qq qqq qq
~
   q q 
15 20
q 
8
ne, in no mi ne, in no mi ne Do mi ni.
  qq    qq q q q q q q q q qq 
   qq 
no mi ne, in no mi ne, in no mi ne Do mi ni.

Agnus Dei
 q  q q 
    
5
Cantus

 q 42   
A gnus De i qui tol lis pec ca ta

q 42      
Altus
q 
A gnus De i qui tol lis pec ca ta

 q    
Tenor q 42  q q q q q  
8
A gnus De i qui tol lis pec ca

 q 4 q    
Bassus
 q 2
  
A gnus De i qui tol lis pec ca ta

   
~ ~
 q q  
10
      
mun di, qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re

 q      q     
mun di, qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, mi se re

          
8
ta mun di, qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis, mi se re
      q     
 

mun di, qui tol lis pec ca ta mun di, mi se re re no bis,

 
15

~
  
      q q   
re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis.

  q        

re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis.
   
     
8
re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis.
         
  
mi se re re no bis, mi se re re no bis, mi se re re no bis.

Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2018-11-06) CC BY-NC 2.5

Related Interests