ANCAMAN KEPUPUSAN TULISAN JAWI DAN SYOR UNTUK MEMULIHARA TULISAN JAWI

DITULIS OLEH: MOHD GHAZALI BIN SHARIFF PUDIN KP: 860820-23-5711 TARIKH: 31 OKTOBER 2010

Tulisan Jawi dilihat seolah-olah dipisahkan daripada Bahasa Melayu dalam system pendidikan di Malaysia. .INTISARI Kertas kerja ini ditulis untuk memulihara tulisan Jawi daripada ancaman kepupusan sejajar dengan usaha kerajaan untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Kaedah yang disyorkan untuk memulihara tulisan Jawi menjurus kepada melahirkan rasa cinta kepada tulisan Jawi melalui elemen sejarah dan mengajarkan tulisan Jawi secara perlahan-lahan kepada seluruh pelajar menengah melalui matapelajaran Bahasa Malaysia. Beberapa isu dikupas dan dirasionalkan untuk mempertahankan hak tulisan Jawi yang telah sekian lama dipinggirkan.

........ 7 ... Pernyataan masalah………………………………………………………………….. 3 Kaedah………………………………………………………………………………..... 3 3 4 5 5 6 6 Kesimpulan…………………………………………………................... Kaedah 1: Tulisan Jawi Satu Elemen Dalam Mata Pelajaran Sejarah………………… Kaedah 2: Penulisan Jawi Sebahagian Daripada Matapelajaran Bahasa Malaysia…… Kaedah 3: Memperkukuhkan Penguasaan Jawi Di Kalangan Pelajar Melayu Islam...KANDUNGAN Intisari………………………………………………………………………………….. i Kajian latar……………………………………………………………………………................................... 1 3 Tujuan…………………………………………………………………………………. Kaedah 4: Memperkenalkan Matapelajaran Sastera (Jawi) Bagi Aliran Sastera……… Kaedah 5: Daftar Kata Rumi-Jawi…………………………………………………....................... Perbincangan…………………………………………………........

KAJIAN LATAR Bahasa Melayu yang digunakan sebagai Bahasa Kebangsaan di Malaysia mempunyai sejarah yang sangat lama. Gambar 2: Contoh Tulisan Kawi dan Batu Bersurat dengan Tulisan Kawi . Pallava untuk urusan dengan Syarikat India Timur Belanda. Gambar 2 menunjukkan batu bersurat tersebut dan contoh tulisan Kawi. berhampiran Port Dickson. Bukan sahaja Bahasa Melayu dituturkan oleh pedagang malah surat-surat rasmi turut menggunakan tulisan rasmi pada waktu itu. Gambar 1 menunjukkan Hukum Kanun Melaka yang ditulis dalam tulisan Jawi. Digunakan oleh orang Jawa untuk menulis Bahasa Kawi yang dituturkan mereka. Ini dapat dilihat pada batu bersurat dengan Tulisan Melayu Tua (Tulisan Kawi) di Makam Sheikh Ahmad Majnu di Kompleks Pengkalan Kempas. Merujuk kepada tulisan Kawi. ia merupakan tulisan paling awal digunakan di kepulauan Melayu iaitu sekitar kurun ke-8M. Gambar 1: Naskhah Asal Hukum Kanun Melaka (MSS 23) Tulisan Jawi merupakan tulisan yang dicedok daripada tulisan Arab oleh tokoh ilmuwan Melayu Pasai dan mula digunakan untuk menulis perkataan pinjaman dari Bahasa Arab. tulisan Jawi. tulisan Kawi menggunakan huruf-huruf wenggi dari tulisan Pallava. Penuturan Bahasa Melayu di kepulauan Melayu mencapai puncak apabila Melaka menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan antara timur dengan barat. Hampir setiap urusan antara pihak pedagang dengan Kerajaan Melayu Melaka menggunakan Bahasa Melayu dengan tulisan Jawi selebihnya tulisan dari India.

tulisan Kawi yang menggunakan hurufhuruf Pallava pupus menjelang 1400M. Bahasa Melayu perlu diangkat sepenuhnya. barulah pinyin ditulis dalam rumi. Penggunaan tulisan rumi bukanlah satu kesalahan namun amat mendukacitakan apabila tulisan Jawi telah dipisahkan terus dari bahasa Melayu dalam system pendidikan Negara. Tulisan Jawi bolehlah disamakan dengan tulisan katakana dalam tulisan Jepun yang dicipta sendiri oleh bangsa Jepun berpandukan tulisan Kanji yang diambil sepenuhnya dari tulisan Cina. dicedok dari bahasa lain. Walaubagaimanapun. India. Tulisan Han masih kekal sehingga kini dengan sedikit perubahan ke arah mempermudahkan lebih 3000karakter untuk dipelajari. pinyin diperkenalkan dengan menggunakan garisan asas dalam penulisan karakter untuk mewakili sesuatu bunyi. Tidak memadai jika bahasa Melayu itu dianggap bahasa yang tidak mempunyai tulisan sendiri dan terus dijajah dengan tulisan rumi. Apabila rumi mengambilalih tempat tulisan Jawi. penggunaan rumi untuk mewakili setiap karakter tidak langsung menjadikan tulisan Han nombor dua penting. Untuk tujuan memudahkan pembelajaran sebutan. Namun usaha ini masih belum cukup kerana sebagai Bahasa Kebangsaan. Bahasa Cina sebagai contoh. tulisan Jawi dianggap tulisan Melayu asli kerana tulisan Kawi diambil sepenuhnya dari tulisan Pallava (Bahasa Sanskrit) berbanding tulisan Jawi yang mengalami beberapa penambahan huruf untuk disesuaikan dengan lidah melayu. . Jadi secara asas. Lalu para ilmuwan Pasai mencipta tulisan Jawi dan mula menggantikan tulisan Pallava yang berasal dari Bahasa Sanskrit yang digunakan oleh penduduk Corromandel. Apabila masa beredar dan Bahasa Cina mula dipelajari bangsa lain.Setelah Islam berkembang. Begitu juga dengan Bahasa Jepun yang mencipta tulisan hiragana untuk menulis perkataan pinjaman dari bahasa asing selain Bahasa Cina (menggunakan kanji). Apabila tulisan Jawi digunakan sepenuhnya tidak hanya untuk menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab. Walaupun tulisan Jawi seperti tulisan Kawi. Tidak boleh bahasa Melayu diangkat hanya pada sebutannya tapi tidak tulisannya. Usaha Kementerian Pelajaran melancarkan J-QAF dilihat sebagai satu usaha murni dalam memulihara tulisan Jawi daripada ancaman kepupusan seperti yang telah berlaku kepada hireograph dan phoneotic. Jika dibandingkan dengan beberapa bahasa utama di Asia. tidak sepatutnya tulisan Jawi diabaikan terus (walhal rumi sepatutnya hanya nombor dua penting seperti pinyin dalam tulisan Cina). mengekalkan tulisan Han (karakter cina) walaupun pelajar terpaksa menghafal lebih 3000 karakter yang rumit. apabila merujuk kepada Bahasa Melayu amat tidak wajar jika mengabaikan tulisan Jawi. penyampaian ilmu Islam memerlukan medium tulisan yang lebih mudah dan bersesuaian. bahasa Melayu dilihat sebagai bahasa yang terlalu banyak bergantung pada tulisan rumi.

TUJUAN Memartabatkan Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi Memulihara tulisan Jawi daripada kepupusan Memastikan sekurang-kurangnya setiap warganegara Malaysia kenal dengan huruf Jawi KAEDAH 1. Gambar 3 dan Gambar 4 di bawah menunjukkan bukti-bukti tersebut. Selain jasa tulisan Jawi dalam perjuangan awal menentang Malayan Union sehingga penubuhan PEKEMBA atau sekarang lebih dikenali dengan nama UMNO. pendidikan disampaikan melalui tulisan Jawi sebelum tulisan rumi diperkenalkan. Masakan tidak. sistem pendidikan sekarang yang memisahkan tulisan Jawi daripada bahasa Melayu bakal mengundang kepupusan tulisan Jawi kerana tiada pendidikan formal untuk mengajar teknik mengeja dan menulis Jawi kerana J-QAF lebih kepada mengajar murid dalam medium Jawi.PERNYATAAN MASALAH Lebih separuh warga Malaysia langsung tidak mengenali huruf Jawi. Pa Kaf Mim Ba . Tanpa mengira sebanyak mana pun usaha seperti J-QAF dilakukan.Tulisan Jawi semakin diancam kepupusan kerana warga Malaysia amnya dan bangsa Melayu khususnya tidak mahir dalam tulisan Jawi. Walaupun sebagai tulisan asli untuk Bahasa Kebangsaan. tulisan Jawi turut berjasa dalam melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan Negara. Ini dapat dilihat oleh dunia melalui Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Gambar 3: Logo PEKEMBA. Tulisan Jawi Satu Elemen Dalam Matapelajaran Sejarah. Jawi dengan sejarah Malaysia bukanlah sesuatu yang asing. kemahiran menulis Jawi tidak diterapkan pada setiap warganegara dalam pendidikan Bahasa Melayu di setiap sekolah demi memartabatkan bahasa kebangsaan itu. bahasa Melayu.

Justeru tiada lagi usaha menggunakan tulisan Jawi dengan bersungguh-sungguh walaupun dalam sastera Melayu. bukan sekadar bangsa Melayu tapi seluruh warga Malaysia akan mengenali huruf Jawi lantas menghilangkan ancaman kepupusan yang melanda tulisan Jawi. Beberapa perkara penting yang ditulis dalam tulisan Jawi seperti penubuhan PEKEMBA. Dalil mudah. Oleh itu. tidak dihalang mengajar dan belajar Jawi di peringkat rendah melalui matapelajaran Pendidikan Islam. Tahap yang sesuai untuk memulakan pelajaran Sejarah adalah di tingkatan satu jadi tidak perlulah diawalkan dan memasukkan matapelajaran Sejarah di peringkat rendah. Walaubagaimanapun. Hilangnya Tok Za’ba seolah-olah membawa bersama tulisan Jawi. Seterusnya Bab Tulisan Jawi perlu mengimbau jasa tulisan Jawi dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan memerintah Malaya. Tujuan mengajar Jawi dalam matapelajaran Sejarah bukanlah untuk memaksa pelajar menulis Jawi cukup sekadar memasukkan huruf-huruf Jawi untuk diketahui oleh pelajar dan bab menulis diajar dalam matapelajaran lain. 2.Gambar 4: Surat Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu Bertulisan Jawi Walaubagaimanapun jasa tulisan Jawi semakin dilupakan dan tidak lagi dianggap penting. pelajar sepatutnya perlu mengetahui asal-usul tulisan Jawi dan sekurang-kurangnya mengenali huruf Jawi sebelum didedahkan kepada penulisan Jawi. Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu dan Undang-undang Tubuh Negeri di Malaysia perlu dipertontonkan kepada pelajar. Pelajar yang sudah tidak kenal dan tidak tahu sejarah tulisan Jawi pasti tidak akan menghargai untuk mempelajari apatah lagi menggunakannya. Tokoh-tokoh seperti Pendeta Za’ba perlu diangkat dalam bab tulisan Jawi dan usaha beliau perlu dihargai oleh seluruh warga Malaysia. Penulisan Jawi Sebahagian Daripada Matapelajaran Bahasa Malaysia . tak kenal maka tak cinta. Oleh itu. Pelajar juga dididik supaya mengetahui jasa tulisan Jawi kepada Negara terutama dalam mencapai kemerdekaan. Tulisan Jawi disyorkan diperkenalkan dalam bentuk jadual suai Jawi-Rumi.

Mampu mengenal dan menyuaipadan huruf Jawi dengan rumi di tingkatan satu. Mampu membina ayat dalam tulisan Jawi di tingkatan tiga. Lihat sahaja Utusan Melayu yang telah terkubur seketika sebelum dipaksa untuk hidup semula oleh kerajaan. Natijahnya mungkin tidak dapat dilihat pada waktu itu tapi amat jelas pada masa kini.Pengasingan tulisan Jawi daripada Bahasa Melayu dalam system pendidikan tidak dapat dinafikan sebagai punca utama tulisan Jawi diancam kepupusan. d. Pelajar disyorkan mula mempelajari tulisan Jawi serentak dalam matapelajaran Sejarah dan Bahasa Malaysia. Seperti dinyatakan sebelum ini. Memperkukuhkan Penguasaan Jawi Di Kalangan Pelajar Melayu Islam. Apabila tulisan rumi diterima dalam system pendidikan. Ia juga terpampang jelas apabila kertas peperiksaan Pendidikan Islam perlu diadakan dalam dwitulisan kerana tulisan Jawi penuh menyukarkan pelajar menjawab peperiksaan. e. Paling ketara. Kita melihat betapa pelajar yang belajar Pendidikan Islam dengan tulisan Jawi cenderung . tulisan Jawi sekarang telah diancam kepupusan. Walaubagaimanapun matapelajaran Bahasa Malaysia perlu lebih kepada penggunaan tulisan Jawi berbanding mengenal dan mencintainya yang akan diterapkan melalui matapelajaran Sejarah. Mula mengarang dalam tulisan Jawi di menengah atas. pemarkahan yang berpatutan perlu diberikan berdasarkan penguasaan calon-calon SPM saban tahun. Walaupun bermula pada peringkat menengah tahap pembelajaran yang dicadangkan tidaklah terlalu pantas. c. b. adalah satu kesilapan untuk mengasingkan tulisan Jawi daripada matapelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu hanya tinggal pada penuturan apabila tulisan aslinya tidak diajar sekali. Mereka akan mendapat masa yang lebih untuk mengenal. Matapelajaran Pendidikan Islam dalam SPM perlu diwajibkan jawab dalam tulisan Jawi. Tahap yang disyorkan adalah seperti berikut: a. Secara dasar tulisan Jawi yang berdasarkan Bahasa Melayu. medium yang digunakan untuk pembelajaran selama enam tahun pertama dengan matapelajaran khusus tidak sukar untuk dikuasai. 3. menulis Jawi perlu diajar secara formal tetapi matapelajaran yang sesuai bukanlah Sejarah. Ia sebenarnya sekadar suaipadan huruf rumi dengan Jawi dengan beberapa aturan tertentu yang penting. Mampu menukar perkataan rumi kepada Jawi di tingkatan dua. Memandangkan Bahasa Melayu adalah syarat wajib lulus SPM. pemarkahan perlu sedikit longgar dan semakin ketat sesuai dengan masa dan pendedahan yang diberikan. cukup sekadar pelajar mampu menulis Jawi apabila tamat tingkatan lima. Tahap yang disyorkan untuk SPM adalah mampu mengarang karangan pendek (50 patah perkataan). mencintai dan menggunakan tulisan Jawi. Ini bermakna.

4. Aliran Sastera dilihat sebagai aliran yang sesuai untuk pelajar yang berminat meneruskan usaha mereka memartabatkan tulisan Jawi dan meletakkan kembali tulisan Jawi ke kedudukan yang sepatutnya. IPTA dan kolej-kolej lain. Ini akan menarik minat warga Malaysia mendapatkan senaskhah sebagai rujukan sepanjang mengarang dalam tulisan Jawi. Daftar Kata Rumi-Jawi Daftar Kata Rumi-Jawi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah sekian lama tidak diterbitkan semula perlu diberi nafas baru dengan terbitan terbaru dan pertandingan penulisan Jawi. Memperkenalkan Matapelajaran Sastera (Jawi) Bagi Aliran Sastera. Tiada peraturan khusus yang mewajibkan penggunaan tulisan Jawi walaupun medium pembelajaran adalah tulisan Jawi. ruang yang lebih perlu diberikan kepada yang benar-benar ingin mendalami dan menggunapakai tulisan Jawi dengan lebih kerap. Ini dapat dilihat dengan pelaksanaan kertas peperiksaan dwitulisan untuk Pendidikan Islam. Pendekatan sama seperti memperkenalkan Bahasa Inggeris dalam pembelajaran Matematik dan Sains digunapakai dalam hal ini namun tujuannya jelas bertentangan. Setelah memberikan peluang untuk setiap pelajar mempelajari Jawi. Pusat Giat Mara. Setiap masa yang telah dibazirkan sepanjang pemisahan tulisan Jawi daripada Bahasa Melayu dalam system pendidikan Negara perlu ditebus dengan tindakan yang sewajarnya. Matapelajaran Sastera (Jawi) juga perlu dikecualikan daripada had 10matapelajaran untuk SPM supaya setiap pelajar tidak kira aliran mendapat peluang sewajarnya untuk mendalami penulisan Jawi.untuk menjawab dengan tulisan rumi. Sepatutnya matapelajaran Pendidikan Islam perlu dilihat sama penting seperti matapelajaran Sains dan Matematik. Kelas untuk lepasan SPM mendalami tulisan Jawi juga perlu disediakan di institusi-institusi pendidikan tajaan kerajaan seperti IKBN. Kertas dwitulisan diperkenalkan kerana kertas Jawi penuh dikatakan sukar untuk dijawab oleh pelajar. 5. Oleh itu. wajar diwujudkan satu matapelajaran khusus untuk tulisan Jawi. DBP yang pernah menerbitkan Daftar Kata Rumi-Jawi pada tahun 1980-an telah sekian lama tidak menerbitkan semula apatah . Peri pentingnya naskhah ini sebagai rujukan tidak dapat dinafikan setelah tulisan Jawi mengalami zaman suram selama lebih 3dekad. Penyalahgunaan matapelajaran Sains dan Matematik untuk tujuan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris sepatutnya digunapakai dalam Pendidikan Islam untuk meningkatkan penguasaan penulisan Jawi.

Isu sukatan pelajaran baru perlu dihasilkan juga tidak sepenting isu memartabatkan Bahasa Melayu. setiap pelajar diberi peluang untuk belajar mengenal tulisan Jawi yang mana mudah untuk peringkat menengah. . Tambahan pula pendidikan Sejarah bakal dirombak untuk meningkatkan penghayatan pelajar dan memastikan kebolehlulusan pelajar dalam matapelajaran Sejarah. yakinlah setiap guru dan tenaga pengajar Bahasa Melayu sanggup menghasilkan sukatan baru demi memartabatkan Bahasa Melayu dan melindungi tulisan Jawi. Bukanlah sesutatu yang merugikan jika Daftar Kata Rumi-Jawi tidak laku kerana kita perlu berfikiran baik bahawa tulisan Jawi akan kembali menjadi pilihan dan digunakan dengan meluas. PERBINCANGAN Isu persaingan tidak seimbang antara kaum dalam mempelajari Jawi bukan halangan kerana secara asas Bahasa Melayu memang lebih memihak kepada bangsa Melayu dalam bab pembelajaran. Walaubagaimanapun ketidakadilan tidak timbul kerana persetujuan menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan bermakna menerima tulisan Jawi sebagai salah satu tulisan rasmi Negara. tulisan hireglaf dan tulisan paku. Bagi matapelajaran Bahasa Melayu. Isu ketidakadilan bagi bangsa lain mungkin akan berbangkit.lagi memperbaharui Daftar Kata Rumi-Jawi walau telah berkali-kali Kamus Dewan disemak dan diterbitkan untuk edisi yang kesekian kalinya. Sepertimana mempelajari sesuatu bahasa asing. Tanpa langkah pertama tidak akan ada langkah seterusnya. Walaubagaimanapun tahap pembelajaran yang dilakukan secara perlahan dan berperingkat-peringkat sebenarnya banyak membantu memberikan persaingan sihat. KESIMPULAN Tulisan Jawi dan Bahasa Melayu tidak patut dipisahkan sejak dari mula namun masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan sebelum terlambat dan tulisan Jawi mengalami nasib sama seperti tulisan Kawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful